dinsdag, april 22, 2003

we kunnen weer de wei in!

Net terug van een bezoek van de gemeenteraad aan de voetbalvereniging Foreholte. Iedereen die niet ziek was of in Australie zat, was er ook.Schitterend weer, een wedstrijdje gezien van Foreholte D2 tegen D3, en oude herinneringen aan zwoele zomeravonden waarop je vriendschappelijke potjes tegen buurverenigingen speelde, doemen weer op.

Foreholte doet goed werk, met een heel enthousiaste ploeg mensen. Het is een vereniging met een heel gezonde aandacht voor de jeugdopleiding. Kortom: sympathiek! En natuuuuuurlijk - da's een goed recht! - werd er tijdens het bezoek flink gelobbyd voor de uitbreiding van het sportpark, niet in de laatste plaats door PvdA'er en spreekstalmeester Paul Jochemsz.

We zijn in de algemene beschouwingen als fractie PvdA/D66 heel kritisch geweest over de plannen op de uitbreiding van het sportpark. Niet omdat het niet nodig is, wel omdat er HEEL VEEL geld in gaat zitten. Niet eens in de velden, maar wel in het asfalt om er naar toe te kunnen komen. Gelukkig zijn er nog maatregelen die de kwaliteit kunnen verbeteren (extra kleedkamers) of die het gebruik van de huidige accomodatie no meer kunnen verspreiden (lichtmasten plaatsen bij het 3e en 4e veld). Zo kunnen we als dorp nog best wat groeien zonder dat dat ten koste gaat van andere zaken.

Dat zijn er ook nogal wat, en we zullen rare afwegingen moeten maken: Is binnensport belangrijker dan potten bakken? Handhaven we het minimabeleid of gaan we duurzaam ondernemen? De weiden van de gemeentelijke overheid zijn zo groen niet meer. Bij de algemene beschouwingen zijn er nog geen keuzen gemaakt, maar is het bewustzijn om te kiezen en prioriteten te stellen wel gegroeid. Jammer alleen, dat de grootste fractie in Voorhout, Voorhouts Belang, daarin nog wel een stap moet maken. Je kunt niet EN de gemeentelijke lasten (lees: Onroerende Zaak Belasting) niet verhogen EN het volledige investeringsprogramma door laten gaan bij een begrotingstekort van enkele euro-tonnen, zonder dat er gaten gaan vallen: of in de begroting, of in dienstverlening.

vrijdag, april 11, 2003

Hoeveel tandjes worden het dan??


De coalitie-onderhandelingen zijn gesprongen: Diep treurig. Nu heb ik ook een protestantse achtergrond en ik kom zowaar uit een CDA-nest in het Rode Bolwerk Pekela. Sommige CDA'ers zijn zelfs mijn vrienden. Ook hier in het dorp niets ten nadele van de lokale CDA (ik zou sons andere keuzen maken, maar toch). Wat er nu gebeurd is, daar heeft NIEMAND wat aan. Balkenende ratelt over gebrek aan vertrouwen: vertrouwen moet je gunnen JP. Als CHRISTEN-democraat zou je toch iets meer naar je eigen termen moeten kunnen leven, zou je ook vertrouwen in je gesprekspartner moeten gunnen. De weerbaarheid van je samenleving minstens zo belangrijk moeten vinden als het kloppen van de financiele cijfertjes.
Zalm liet al weten dat er lastenverhogingen uit het pakket van maatregelen moeten. Waar gaat dat weer ten koste van? Zou het 25 miljard bezuinigen worden?


Stiekum ben ik blij dat ik niet afhankelijk ben van een uitkering, niet dakloos ben of op een inburgeringscursus wacht. Stiekum ben ik blij dat ik in een 'rijk' dorp woon, met een sterke sociale structuur. En we kunnen ook in Voorhout best nog wel investeringen laten wachten. Maar iets verder kijkend dan mijn eigen achtertuin ben ik niet zo optimistisch.
Nu maar even in de algemene beschouwingen van de andere lokale partijen duiken. De kneuterigheid van onze eigen probleempjes voelen dan opeens weer als een warm bad.

En wat als het een tandje minder moet ?


In Voorhout houden we met ingang van dit jaar de algemene beschouwingen bij de voorjaarsnota (april) in plaats van bij de begrotingsbehandeling (oktober). Dan is er nog een mogelijkheid, breed gedragen ideeen mee te nemen bij het opstellen van de begroting, en hoef je het als "amateur" het niet nog eens ergens op eigen initiatief proberen in de begroting te knutselen.Omdat dat af moest, heb ik afgelopen week niet gelogd.


De gemeente Voorhout verwacht voor 2004-2006 structureel een tekort tusen de 2,5 en 4,5 ton (Euro's!). Raar is het, om te bekijken wat je over wilt houden als het minder moet, in plaats van leuke-dingen-voor-de-mensen te verzinnen. PvdA/D66 wil inzetten op behoud van de sterke sociale structuur in het dorp. Houd voorzieningen voor zwakkeren in takt, probeer lasten die je hebt, te laten dragen door hen die daar het best toe in staat zijn.


Gelukkig kun je ook pleiten voor zaken die geen geld kosten: de mening van burgers en vooral jongeren in ons dorp opzoeken. Of uit de regionale samenwerking (de ARHI-procedure die boven ons hoofd hangt) het argument van kostenbesparing gebruiken voor gemeenschappelijk beleid met buurgementen vormen. Misschien luisteren onze conculega-fracties dan wel. Tot nu toe waren wij de fractie die nog het meest de klap van de regionale molen hadden meegekregen.


Ik ben benieuwd waar de andere fracties mee komen. Maandag weten we meer!

donderdag, april 03, 2003

Een kort berichtje gisteren in het Leids dagblad: de provincie Zuid-Holland houdt ARHI-procedure rond de gemeentelijke herindeling van de gemeente Warmond aan. Was te verwachten, nu in het college van Gedeputeerde Staten een coalitie is gekomen waaraan ook de VVD deelneemt. Ze zijn er in Den Haag dus nog niet uit.

Vervelend, omdat ook de bestuurlijke toekomst van de gemeente Voorhout hiervan afhangt. Ook binnen de plaatselijke PvdA-afdeling ligt de discussie of we ons met Noordwijk zullen verloven of een trio / kwartet met Sassenheim/Warmond en misschien Oegstgeest moeten vormen, dus nog wat langer stil.Nou ja, er zijn ergere dingen op de wereld. Gelukkig hebben we in Voorhout wel een heel mooi Cluster-gebouw en maar heel weinig cluster-bommetjes.