donderdag, januari 22, 2004

Moge U leven in interessante tijden!


Zo luidt de Chinese vervloeking. Interessant is het zeker. De Collegepartijen willen nu opeens WEL naar niet-vrijblijvende samenwerking (riepen wij dat als PvdA zomer 2001 al niet ??) en komen maandag met een initiatiefvoorstel. En Voorhout is (nog niet formeel, maar dat duurt niet meer lang) benaderd door Noordwijk om te horen of Noordwijk (in een niet-vrijblijvende samenwerking?? of toch in een fusie ??) met de Teijlingen-gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond mee zou mogen doen

Mijn mening:

  • Het moment is wel erg ongelukkig. Hebben net duizenden mensen zich over een fusie uitgesproken tussen drie gemeenten, zou je daar nu weer een andere onbesproken variant De DAG ERNA tegenaan gooien. Dat getuigt van weinig respect voor de volksraadpleging.

  • drie dorpen die elkaar goed in balans houden, in totaal 40.000 inwoners, , zijn ook nog wel herkenbaar. Met Noordwijk erbij wordt het net even te groot, naar mijn idee.

  • de sociaal-geografische verbanden van deze vier gemeenten zijn niet sterk genoeg. Dat Sassenheim met haar voorzieningen en winkels bindend is voor Warmond en voor Voorhout, is mij wel duidelijk.

  • Juist de dominante kust-en toerismebelangen in Noordwijk zouden de Voorhoutse agenda wegdrukken. Noordwijk inbrengen om daarmee de invloed van Sassenheim en Warmond op het Voorhoutse te beperken is een drogreden: je beperkt je eigen invloed ook heel sterk. (Ik heb iemand vandaag dit argument horen gebruiken, serieus!)

Het zal duidelijk zijn: liever zet ik nu alle pijlen op een sterk verband tussen de drie Teijlingen-gemeenten. Die zijn samen groot genoeg om gezellig te blijven.

Tegen Noordwijk op zich heb ik niets hoor. De PvdA huiskamerborrels zijn er erg gezellig, het Zuiderbad, de Duindamse slag zijn heerlijke plekken om te vertoeven. Bestuurscultuurtje is alleen wat minder...

En de winnaar is...


de Voorhoutse gemeenschap. Bij het referendum over het fusievoorstel van Voorhout met Sassenheim en Warmond heeft 55% van de stemgerechtigde Voorhouters gestemd. 66% was tegen de fusie, 34% voor. Ik had zelf een 70/30 verhouding verwacht in mijn optimisme, dus ik ben niet ontevreden. Zeker niet dat als je bedenkt dat we als PvdA/D66 maar 2 van de 15 zetels hebben (plm 14%) maar op het herindelings-dossier toch een mening hebben verkondigd die door 34% van de Voorhouters gedragen wordt.
Ik vind dat Voorhout zich goed heeft laten zien bij de peiling over een besluit dat niet van de gemeente zelf is, en dat er nu een genuanceerd oordeel over de fusie ligt. Je zou door de bank genomen toch een hogere weerstand verwachten.


Opvallend: de meningen in Sassenheim , waar het gemeentebestuur haar houding van 1) zelfstandig 2) optie Teijlingen door de volksraadpleging bevestigd ziet, zijn procentueel vergelijkbaar met die van Voorhout. En hier heeft de raad in meerderheid ongeveer geroepen: over ons lijk!


Ook opvallend: de collegepartijen CDA, VVD en Voorhouts Belang willen nu met een uitnodiging naar Sassenheim en Warmond komen om niet-vrijblijvende, intensieve samenwerking te bespreken. He, he. Om een dergelijk open vizier riepen wij drie jaar geleden al.


Jeroen is ook nog even door het Leids Dagblad geinterviewd over zijn persoonlijke posteractie. Blijkt de journalist regelmatig 's morgens naast hem op het schoolplein te staan en hem alleen kent als "de vader van Tim"...

dinsdag, januari 20, 2004

Een grote mond helpt niet altijd


Rob Oudkerk: bepaald geen doorsnee politicus, markant, duidelijk, en nu gewipt. Letterlijk, omdat zijn prive-leven toch iets te veel publieke vrouwen kent. Persoonlijk vind ik dat een prive-zaak als het over gelegaliseerde prostitutie in "erkende" bordelen gaat. Als wethouder de tippelzone op waarvan je weet dat er veel meer scheef zit, dan wordt het naar mijn mening lastiger. De kwetsbaarheden van je 'politieke tegenstanders' uitbuiten hoort bij het spel. Je gerief halen door de kwetsbaarheid van een ander uit te buiten, mijn normen overschrijdt dat wel. Maar is dat voldoende om je bestuurlijke geloofwaardigheid te verliezen? Het maakt je niet sterker en zou de druppel kunnen zijn.

Helaas, nuance is een woord wat uit de mode is. Kijk je op de site van de PvdA in Amsterdam , dan vliegen de voor- en tegenstanders elkaar behoorlijk in de haren. Van -voorspelbaar- personen die dit een volgend dieptepunt vinden in de verwording van Nederland, maar ook mensen die het on-be-grijpelijk vinden dat zo'n goed herkenbare wethouder moet sneuvelen voor iets dat niets met zijn functioneren te maken heeft. En - natuurlijk!- altijd weer de ex-leden die zich in hun volste gelijk bevestigd zien dat ze de PvdA de rug hebben toegekeerd. Je moet denk ik toch een beetje machochistisch zijn als lid van 'onze' club...

maandag, januari 19, 2004

Nieuwe sporthal: matte bedoening


Vanavond een voorlichtingsavond gehad over de plannen voor het college voor een nieuwe sporthal en een nieuw jongerencentrum op de zogenoemde 'Van Diestlocatie'. EINDELIJK. Voor de niet-autochtone Voorhouters onder ons: aan de Jacoba van Beierenweg, vanuit het dorp gezien ongeveer ter hoogte van tennishal/bollenexporteur Colijn links

Op zich mooie tekeningen, Frank Bakker van Ex-Voto en Willem Vogels van de Stichting jeugdraad waren erg positief (ze hebben zelf heel veel inbreng kunnen geven), maar de avond zelf was wel slappe hap. Het College had wel iets trotser mogen zijn, de vragen uit de zaal waren matigjes. Nu nog maar zien wat het allemaal moet/mag gaan kosten en of er nog iets overschiet voor een beetje geluidsinstallatie. Qua sporthal wordt het een discussie of-ie 28,5 of 30 m breed mag worden. als dat alle ruimte nog is...

Over de nieuwe locatie voor de bibliotheek wilde het College nog niets loslaten. Publiek geheim is, dat de bibliotheek achter de sporthal zal kunnen komen te verrijzen.

zondag, januari 18, 2004

Feestelijk het nieuwe jaar in


Vanmiddag de nieuwjaarsborrel gehad van de PvdA-afdeling Voorhout. Het bekende oude clubje, dat wel, maar de ontvangst bij renee Lucas thuis was allerhartelijkst. Ik heb zelf als nieuwbakken fractievoorzitter een korte nieuwjaarsspeech gehouden. Veel gepraat over allerlei partijzaken en een poll gemaakt op de uitslag van het referendum. Ik heb zelf ingezet op een opkomst van 47%. Verhouding voor/tegen houd ik nog even voor me.

Jeroen Tomassen complimenten gemaakt voor zijn persoonlijke campagne . Eigen posters drukken kan dus heel goed voor een nog heel schappelijk tarief. Kunnen we met verkiezingen meer mee gaan doen.


Oke dan, hier de tekst van mijn "nieuwjaarstoespraak":

Lieve mensen,


Voor het eerst sinds lange tijd een nieuwjaarsbijeenkomst, en nu ik het fractievoorzitterschap van Renée heb overgenomen, wil ik een woordje tot jullie richten.


Deze periode is in de Voorhoutse politieke geschiedenis is een unieke: we staan vlak voor het eerste, en misschien ook wel het laatste referendum van de gemeente Voorhout. En dat niet eens over een besluit dat de gemeente zelf neemt! Woensdagavond weten we meer, over de uitslag is waarschijnlijk nu meer te zeggen dan over de opkomst. Wie speelt er straks voor bookmaker?


PvdA en haar fractiepartner D66 hebben hun best gedaan in de campagne. Het is wel te merken dat we slechts een Gideonsbende zijn. Dit is een zorg die we al langer onderkennen, Ik constateer nu, dat een campagne voeren die in de herinnering blijft, veel mankracht vraagt. Iedereen die zich in elk geval in de pers geroerd heeft, heel erg bedankt. Speciaal wil ik Jeroen nog in het daglicht zetten voor zijn persoonlijke posteractie: het werkt, was origineel, dit succes moeten we uitgebouwd herhalen!


Terugzien op 2003.

2003 was voor de fractie een jaar van consolidatie en het beginnen van het terugwinnen van verloren terrein. De tegenvallende verkiezingsuitslag van 2002 heeft wel zijn impact gehad. Het heeft even geduurd voordat we als enige oppositiepartij de juiste strategie vonden om te laten merken dat wij aan de collegepartijen ook een boodschap hebben. De frontale aanval werkt niet, maar we liggen ook zeker niet met de pootjes omhoog. Wanneer we een goed verhaal hebben, dan wordt er geluisterd. We hebben dat onder andere gemerkt bij het vrijmaken van geld voor Volkshuisvesting en de ontsluiting van de ING-locatie. De reactie: “Goh, dat wij daar nu niet aan gedacht hebben!’ accepteer ik als een compliment van onze collega-raadsleden. De frustraties soms over het niveau van het debat slikken we maar in.

Bij de jongerenparticipatie betreur ik het resultaat daarvan, Het verzanden van de kerntakendiscussie Welzijn komt ons daarentegen wel beter uit.


Uitdagingen voor 2004:

Voor 2004 ligt er meer dan genoeg werk.

  • voor de afdeling: de basis van financiering van de afdelingen zal verschuiven van het ledenaantal naar activiteitenplannen. De opzet van een regionaal steunpunt zit in een vergevorderd stadium. Laten we daar ons voordeel mee doen.

  • voor de fractie: het regeringsbeleid legt steeds meer regietaken bij de lokale overheid, echter niet altijd met de middelen die daarbij nodig zijn. Hoe goed we het op lokaal niveau ook met het CDA kunnen vinden, het kabinetsbeleid staat vaak haaks op die opvattingen die wij als PvdA hebben over een eerlijke verdeling van de pijn over de burgers in Nederland. Waar Voorhout zich nog in een sterke sociale structuur mag heugen, is het van belang dat ook zo goed mogelijk te waarborgen. Vooral het jongerenbeleid zal in Voorhout nog een hoop aandacht vragen. We moeten in elk geval voorkomen dat het verdere verloop van de herindeling de komende twee jaar elke inhoudelijke discussie laat doodbloeden.

  • Voor de hele PvdA in Teijlingen: we moeten onze visie nu op ons eigen dorp omzetten in een gemeenschappelijke visie. Daarbovenop: Doen we het als sociaal-democraten, of werken we toe naar een progressief Teijlingen? We moeten hoe dan ook een goed doortimmerde campagne neerzetten en een goede kandidatenlijst weten op te stellen. Daar is de tijd nodig. Ik vind, dat we in 2004 onze route moeten hebben uitgestippeld.Ik wens jullie allemaal een inspirerend, 2004!

woensdag, januari 14, 2004

Condoleances voor Hans van Wieren


Mocht je ook je deelneming willen betuigen voor Hans van Wieren, collega-D66 raadslid in Zoetermeer en de conrector van het Terra-college in Den Haag die door een leerling is vermoord, dan kan dat hier.

Schokkend dat dit is gebeurd, en dat er blijkbaar ook een jeugdcult bestaat die dit mogelijk maakt (cultuur zou ik het nooit willen noemen.)

Zorgen over zorg


Geript van de PvdA-website, maar op uitdrukkelijk verzoek:

Oproep: meld uw ervaringen over de gevolgen van de harde maatregelen in de zorg!Stuur ons uw voorbeelden over thuiszorg, WVG, aanvullend verzekeren en eventuele weigering door ziektekostenverzekeraars. Aan de hand van die praktijkverhalen willen we het kabinet confronteren met de gevolgen van het huidige beleid. Alle ervaringen worden, zonder persoonsgegevens, aangeboden aan de staatssecretaris, mevrouw Ross - van Dorp.

Laat het weten, en e-mail ons uw ervaringen! De redactie PvdA.nl zal de bevindingen en mogelijke conclusies van het meldpunt op de website publiceren. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en persoonlijke ervaringen gedaan aan het meldpunt worden niet als zodanig gepubliceerd

en de campagne loopt...


Maandagavond het "Lagerhuis"-debat gehad over de herindeling. Zeer goed bezocht (>100 mensen), waarbij de tegenstanders van de fusie met Sassenheim en Warmond op punten gewonnen hebben. Voornaamste redenen: voor de burgers die niet veel met de gemeente te maken hebben zijn er nauwelijks direct zichtbare voordelen te noemen, terwijl wel het spook van stijgende lokale lasten rondwaart. "Bestuurskracht" is voor velen een te abstract begrip. Marnix Norder zat er ook niet echt lekker in (zware dag gehad?), Riet Vosjan (burgemeester van Warmond) was zelfs zo onsportief om niet aan te geven wat ze het beste tegenargument tegen de fusie vond. Goed dat er bij de deelnemers geen onderscheid was tussen politici en gewone mensen.


Het debat in 'De Voorhouter' wordt scherper. Een brief van Voorhouts Belang waarbij enkele voorstanders vergeleken worden met 'De rattenvanger van Hamelen'. Niet erg respectvol, en ook onterecht als een van de bedoelde mensen juist Paul Jochemsz is -speaker bij Foreholte, ceremoniemeester bij het Kuipzwammen, de enige die ik bij de gemeenteraadscampagne van 1998 spontaan het Voorhouts Volkslied heb horen aanheffen. Sterk argument wat Leo van der Zon (voormalig fractievoorzitter van de VVD) inbracht: hoe zou het komen, dat juist zoveel oud-bestuurders van Voorhout zich voorstander van de fusie betuigen...? En het blijft aardig, hoe komt het dat diegenen die het hardst geroepen hebben dat het met de centrumplannen van Voorhout helemaal fout gaat en dat het onbegrijpelijk is dat na tig jaar de herenstraat nog steeds niet is opgeknapt, zich nu zich zo lof uiten over de bestuurskracht van de gemeente Voorhout?

zondag, januari 11, 2004

Nog twee jaar tot de verkiezingen en de campagne loopt


Qua referendum is er een hoop te doen.
De Folder van de Betrokken Voorhouters met een zeer duidelijk stemadvies tegen de fusie- uitgegeven met gemeentelijke subsidie - is op zich met nogal wat scepsis ontvangen. Vanuit de (steun-)fractie hebben we dan ook maar een klein tegenoffensiefje opgestart: we hebben een folder in elkaar gedraaid, woensdag komt er een interview van mij, Albert Vink (fractievoorzitter PvdA Sassenheim) en Ineke van Steensel (fractievoorzitter D66 Sassenheim) in het Witte Weekblad. Kortom: nadenken over teksten, concepten rondsturen, nieuwe versies rondsturen, en veel met mensen praten en je oren openhouden.


Het blijkt namelijk dat nog een hoop Voorhouters niet weten of en wat ze 21 januari zullen gaan stemmen. Je leest het in de Voorhouter, maar ook op het web. Een typisch voorbeeld is bijvoorbeeld deze reactie van Wilco.
En als je het niet weet, dan blijf je makkelijker thuis. Als de kiesdrempel niet gehaald wordt (niet heel reeel, maar ook niet onmogelijk), dan mag de het gemeentebestuur nog wel even achter haar oren krabben. Morgen (12/01) is er een Lagerhuis-debat in het gemeentehuis, onder andere met gedeputeerde Marnix Norder


Daarnaast gaat het gewone werk ook nog door: Een hoorzitting over het bestemmingsplan buitengebied - zo'n beetje alle bollenkwekers roepen moord en brand-, wat gerommel in de marge over een groenstructuurplan, een beroerde presentatie van ons huis-stedenbouwkundige bureau SVP over planvorming in het algemeen waar wij een actueel overzich van de stand van zaken rondom de nieuwe wijk Hooghkamer hadden verwacht. Vooral collega-raadslid Angelique Fortanier (CDA) was furieus. Maar ja, die heeft ook nog wel wat appeltjes te schillen met wethouder Leo van Steijn. Kom ik nog wel eens op terug.