woensdag, december 28, 2005

Getekend en wel


Gisterochtend bij Ard van der Steur op bezoek/audientie op Huys te Warmont. Huys te Warmont is begonnen als kasteel en in de 18e eeuw omgebouwd tot zomerresidentie. Dat is ook wel te merken op zo'n frisse vriesmorgen, maar desalniettemin een bijzondere omgeving en erg passend voor zo'n historisch moment.

De laatste punten en komma's gezet in het coalitie-accoord, en dat is vanochtend gepresenteerd in Restaurant Boerhaave, omdat het bestuurscentrum nu volledig in de verbouwing zit.

De drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen (hier vlnr Ard van der Steur (VVD), Hans den Hollander (CDA) en Albert Vink (PvdA) ) tekenden het akkoord, beantwoordden alle vragen van de pers, introduceerden de beoogd wethouders. De vragen van de pers wisten toch aardig te raken waarin we in de onderhandelingen ook de nodige appeltjes over geschild hebben: de verdeling van RO en projecten, de milieustraat, wel of niet bouwen bij het nieuwe station Sassenheim. Geen enkele vraag over de potentieel gevoelige punten op welzijnsgebied: zoals bijvoorbeeld andere organisatie-opzet voor het Trefpunt. Goed was hoe Albert de vraag beantwoordde waarom niemand in het college een portefeuille burgerparticipatie had. Antwoord is vrij simpel: in het coalitie-akkoord is er wel genoeg te vinden, want het is vooral ook een aangelegenheid van de raad. Ik hoop dat wij als raad (met zijn 23-en dus) daar inderdaad voldoende gelegenheden bij te baat zullen nemen!


En hierbij het college:
 • bovenste rij, vlnr:

  • Wim Hollart (CDA), Welzijn

  • Gerrit van der Meer (PvdA), Ruimtelijke Ordening

  • Leo van der Zon (VVD), Financien en Projecten


 • onderste rij, vlnr:

  • Henriette Wilbrink (CDA), Dienstverlening

  • Jeroen Staatsen (VVD), waarnemend burgemeester

  • Margo van der Fliert (VVD), Economische Zaken en Toerisme


Maandag 2 januari 15:00 is de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Teylingen, dan gaat het woordje 'beoogd'er bij iedereen vanaf.

zaterdag, december 24, 2005

Kale Kerst


In elk geval voor de bewoners van de Agnes en de inwoners van de Boerhaavestraat. Nu is het al wel langer vrij zeker dat vanwege de sloop van de Agnes en de nieuwbouw daarvoor in de plaats (inclusief parkeergarage) het plantsoentje tussen het hoofdgebouw en de aanleunwoningen zou verdwijnen. Gisteren is de zaag erin gezet, en ook vandaag (zaterdag voor Kerst) wordt er stevig doorgewerkt.PvdA/D66 was voor de aanleg van het nieuwe complex. Wij en ook anderen hebben er wel op gewezen dat het van groot belang is de relatie met de omwonenden, die toch al eufemistisch gezegd breekbaar was, met een zorgvuldige communicatie weer proberen te herstellen.
Want waarom nu zo snel? Timpaan, de projectontwikkelaar, geeft aan dat ze het broedseizoen voor willen zijn en ook niet het risico te willen lopen straks in Teylingen een kapvergunning te moeten aanvragen. En ja, het is "wat ongelukkig" dat de omwonenden niet van te voren per brief op de hoogte waren gesteld, maar nu door het geronk van de houthakkers werden overvallen.

Iets is hier niet in de haak. Een dergelijke grootschalige operatie moet van te voren geoffreerd en gepland worden. Dat kost tijd. En dan kun je in de tussentijd al best een mailing in orde maken met contactpersoon erbij enzovoorts. De uitvoerder gaf aan dat mensen van zijn bedrijf er "vorige week"al mee bezig waren. Dan kun je het aankondigen, hoe dan ook. Of is er doelbewust voor een overvaltechniek gekozen? Ik hoop van niet.

De bestuurders van de grote trekkercombinaties leken ook niet goed geïnstrueerd, gezien de klacht van een omwonende dat er een wel heel hard door zijn straat kwam waar toch een verbod voor bouwverkeer was aangebracht. Nog meer onzorgvuldigheid: de bomen die op onderstaande foto zijn omgezaagd, staan niet op terrein van de Agnes maar op gemeentegrond."Verkeerd aangekruist op de tekening", aldus de uitvoerder van Oranjewoud. Worden dat soort tekeningen dan niet gecontroleerd bij het afgeven van een werkvergunning? De gemeente weet dan als het goed is toch ook van hoe en wat? Wethouder van Steijn heeft nu aangifte gedaan van de drie ten onrechte gekapte bomen, maar ik had hem graag nog even aan de tand gevoeld hoe de gemeente hier nou insteekt. Gaat niet meer, dit wordt een opvolger (maar wie van de 5?), en die is nu nog niet eens in functie...


En nog zo iets onverkwikkelijks: de bezwaarmakers in de Artikel-19 procedure hebben nog niet eens antwoord gekregen op hun bezwaren, aldus de zeer betrokken omwonende Huub Paardekoper. Nu worden de stoelpoten onder hun verweer, namelijk het groen en de bomen, er onder vandaan gezaagd terwijl de procedure nog loopt. Het is typisch dat dat antwoord uitblijft, want in de leeskamer heb ik al een maand of twee geleden de argumentatie van het college op de ingebrachte argumenten kunnen lezen. Ook als ik zelf andere voorkeuren heb als bezwaarmakers, hun rechten moeten in de procedure gewoon gewaarborgd moeten kunnen worden.


Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Eerder per TGV, op deze manier. Staan wij als gemeenteraad voor de schier onmogelijke taak om het te moeten herstellen...

Ei gelegd


We zijn eruit! Terwijl het gemeentehuis ongeveer leeggeruimd werd waar we bij zaten, is er toch tot een coalitie gekomen waar ook de PvdA van deel uit maakt. Rood-groen-blauw: Prisma-coalitie? Gerrit van der Meer mag het gaan doen met een niet onaardige portefeuille, maar daarover meer in de presentatie komende woensdag. Details over hoe-wat-waar volgen nog.


Gerrit van der MeerIk zal mijn zoontje Jelmer kunnen vertellen dat ik dus niet beroemd wordt (zijn enkele Blogs terug). Dat is een beslissing in onderling overleg geweest, Vooral omdat Gerrit zich wel per 2 januari aanstaande fulltime vrij kan maken en ik bij mijn werkgever nog het een en ander moet afbouwen. Mijn manager dacht daar absoluut in mee, maar voor bepaalde zaken zijn gewoon borging en overdracht onontbeerlijk en dat heeft gewoon even tijd nodig. Het zij zo. Mijn persoonlijke ambitie is ondergeschikt aan partij- en gemeentelijke belangen.

Het was in elk geval een verrijkende ervaring om de coalitie-onderhandelingen te voeren en dit samen met Albert te doen. Ik vind dat Albert goed heeft laten zien waarmee hij zijn geld verdient, op het juiste moment toegeven, op het juiste moment poot stijf houden. En ik wens een ieder, die ooit een auto zal kopen van Ard van der Steur, ook veel sterkte. (Ard: dit is als een compliment bedoeld!)

Ik zal er in elk geval niet rouwig om zijn dat ik de komende tijd niet meer al om 07:30 's ochtends aan de vergadertafel hoef aan te schuiven. Zeker niet als het de avond van te voren ook al na twaalven is geworden vanwege andere politieke activiteiten.

Ik ga in elk geval samen met Hans Goudsmit de commissie Ruimte doen. Daar heb ik ook veel zin in. Hans kennende gaat dat gezellig worden.

Gerrit, gefeliciteerd met je komende benoeming, veel succes gewenst! alle anderen: fijne Kerst!

vrijdag, december 23, 2005

Geachte voorzitter, geachte aanwezigen,Mijn klassieken ken ik, ik heb nog Grieks en Latijn op school gehad.Zolang ik in de raad van Voorhout heb mogen zitten heb ik vaak de associatie gehad met de beroemde openingswoorden: "Heel Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers?" Alleen, waar is de toverdrank gebleven?

Assurancetorix, de bard, kan ik inmiddels niet meer anders zien dan een mengeling van Ferry Knop en Jaques Beelen. De charme van de dorpspolitiek, en niet langs de Geul of de Maas maar aan de Leidsevaart. En dat, in het midden van de Randstad. De bokkige Galliërs zullen nu in elk geval niet meer alleen, maar samen met de Saksen en de Billenprikkers over het raadhuisplein moeten rollen.

Vanavond is het een tijd van gaan, maar ook van doorgaan. Het dorp blijft;
Gaat het licht uit? Nee, de NUON zou niet durven. Is het Dorp het Dorp nog? Zoals in Wim Sonneveld het bezong? Ook dat niet. Die doos van Pandora is al jaren eerder opengegaan, misschien al met de bouw van de schildersbuurt, misschien met de sprong over het spoor naar Oosthout, misschien met de VINEX en de opening van het Station Dat stenen stapelen is niet alleen teloorgang. Kwam in de bestuurskrachtmeting eruit dat Voorhout vooral aantrekkelijk is omdat je er snel weg was; de stille kracht van Voorhout zit een paar lagen dieper. Het is een dorp waar je als nieuwkomer gastvrij wordt opgenomen, zo je dat wil. De drive van mensen om samen te komen, samen te zijn lees je er ook aan af. Ter illustratie enkele recente en zichtbare voorbeelden: De woelige Stal van de Scouting, De verdieping van de Kleine Kerk Deze gemeenschap blijkt een hele bloeiende te zijn en in alle transformatie een hele rijke en weerbare. Dat blijft wel. Ik ben dankbaar, daar vanuit de sociaal-democratische en sociaal-liberale traditie daaraan mee te hebben kunnen helpen. Ik zie het als de grote opdracht voor wie doorgaat in de gemeenteraad, dat de 35.000 Voorhouters, Sassemers en Warmonders zich thuis kunnen blijven voelen in hun straat, hun wijk, hun vereniging.

Geachte collega-gemeentebestuurders. Ik hoop dat de historici zullen oordelen dat die kracht ook mede dankzij u en ons was; aan uw motieven heeft het zeker niet gelegen. Aan die van Renée en van mij, en ook van onze voorgangers Wim de Wit en Paul Jochemsz, Ruud Heemskerk en Rob Peet zeker ook niet.
Ik dank hen voor hun inzet, ik dank u voor uw inzet. Dank u wel.


Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA/D66,

Voorhout 22-12-2005, speech bij afscheid van de gemeenteraad van Voorhout.

Beste Renee,je vraagt ze niet, je draagt ze niet, je weigert ze niet?
en toch, ik weet bijna zeker dat je er heel dubbel inzit, maar ook dit hoort bij je functie als raadslid! zoals je zelf vaak stelt: ?Blijven lachen!?. Het heeft de koningin behaagd.. terwijl ik je nooit op enig royalisme heb weten te betrappen.
Ik zal niet chronologisch je hele doopceel lichten, ook al loopt die van oversteekmoeder via loco-burgemeester van Voorhout tot directeur vluchtelingenwerk Den Haag. Alle bestuursposten, van clientenraad van de Thuiszorg tot in het SDB, je weet het zelf en op de tribune zal niemand het na kunnen vertellen. Ik wil er wel een paar lijntjes uithalen om te laten zien dat je deze blijk van waardering dubbel en dwars verdient, als mens meer nog dan als bestuurder.

Je bent een idealist, maar geen dromer. In je studie sociologie al gekozen voor ontwikkelingseconomie, In je beroepsmatige leven heb je je erop gericht om mensen die vastzitten, over drempels heen te helpen. Het werven van studiefondsen, studentendecanaat, sociaal raadsliedenwerk, vluchtelingenwerk. Renee is Wegenwacht op sociaal gebied. Je zeurt niet over hangjongeren, je drukt ze een bezem in de hand en laat ze poetsen. Van jou pikken ze het.

Die sociale wegenwacht uit zich ook in grote betrokkenheid bij lief en leed van anderen. Collecteren om vrienden uit de sores te halen. Stand-in moeder spelen. En hier in huis: cadeautjes, uitjes, oppas, jij regelt het maar weer. Pas op, de wereld om je heen kan daardoor ook erg lui worden!

Ook wanneer het in je eigen prive-situatie even heel moeilijk is ?en die situaties zijn er ook recent geweest-, je geeft gewoon thuis. Behalve dan als je weer eens in Bilbao, Thailand, New York, Marrakech, of de Bourgogne zit.

Je drive, je energie is ongelofelijk groot. Je bent figuurlijk nog een grotere hardloper dan letterlijk genomen. Je bent wendbaar, snel in je denken, snel in nieuwe wegen zoeken. Kultuurhuis in de oude Antoniusschool te duur? Een maand later lag er een 1-2-3 variant om de kinderopvang van Humanitas in die school onder te brengen, en dat is waanzinnig mooi geworden. In die drive ligt ook gelijk je zwakte, je ongeduld of ergernis als de rest van de wereld een ander tempo heeft of zich met profanere zaken bezighoudt.

Je bent niet bang, je gaat zelfs met enig plezier lastige klussen aan: de begeleiding van vluchtelingen en nog moeilijker, de begeleiding van hun begeleiders in nota bene de Schilderswijk. En daarmee vergeleken is zo?n welzijnsnota of huurcontract voor de volkstuinders opeens een makkie. Het loco-burgemeesterschap in een periode dat een college van de grond af opgebouwd moest worden na de bestuurscrisis van 1996, misschien ook wel.

Soms denk ik: de Voorhoutse politiek is te klein geweest om je goed tot je recht te laten komen. Je hebt het raadswerk vanaf 1994 bijna 12 jaar aaneensluitend gedaan. Twee keer werd je wethouder, in 1996 en 2000, en twee keer moest je na een halve periode het stokje weer overgeven. Zit je er net lekker in, plukt een ander jouw vruchten. In beide gevallen ben je aangebleven, waarvoor ik nog steeds grote bewondering heb. 9 van de 10 mensen hadden het bijltje erbij neergegooid, jij bent de 10e. Niet omdat je nu zo gehecht bent aan het pluche of uit ijdelheid, of omdat je aardig wilt worden gevonden. Het ging je wel om invloed om je ideaal te verwezenlijken, tot daden te komen, om te doen, om de klus die af moet. En om het feit dat je "stiekem van al die rare mensen hier wel een beetje was gaan houden."


Nog een persoonlijke noot: Ik heb grote waardering voor de manier waarop je mij bij mijn aantreden in 2000 hebt ingewerkt en hoe we al snel soms met 1 telefoontje of maitje ons "fractieoverleg" konden afhandelen. Waar ooit een variant met mijn naam gepresenteerd is ? in 2002 bij de verkeersontsluiting van de ING-locatie of in 2004 bij de niet-vrijblijvende samenwerking: samen met jou uitgepuzzeld. Echt gemeend: je bent van het type daar-winnen-we-de-oorlog-mee.


Renee, je klus in dit huis is nu echt af. Je laatste anekdote hier is verzameld en blijf ze allemaal alsjeblieft vertellen. Met dit alles zal het hopelijk de koningin behagen? maar dat kan onze burgemeester beter dan ik.


Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA(/D66) , 22 december 2005

uitgesproken bij het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding Lid van Oranje-Nassau aan Renee Lucas.

woensdag, december 14, 2005

Zucht.


In De Voorhouter een artikel over de benoeming van Staatsen. Er staat letterlijk: "De wandelgangen beweren dat Witteman soepeltjes is geofferd door de PvdA, die blijkbaar heel graag in de coalitie wil." Van dit soort suggestieve, niet te controleren beweringen word ik nou zo moe. Welke wandelgangen? Welke aanleiding is er daartoe? Welke zes andere samenzweringstheorietjes zijn er ook nog te bedenken en niet genoemd? Moeten wij dit nu -naar waarheid- glashard ontkennen? Nogmaals: alleen het droppen van de vraag om Marc Witteman "in te ruilen" tegen collegedeelname zou voor mij al aanleiding genoeg geweest zijn om daar niet eens mee te WILLEN beginnen. Je moet respect voor elkaar kunnen hebben, je zelfrespect kunnen houden, en dit soort ruiltjes DOE je gewoonweg niet. Als je mij daar niet op wil geloven, dan zijn we snel uitgepraat.

leg het eens uit aan een vijfjarige


Setting: eettafel, broodmaaltijd.

 • Papa: J., vanavond past L. op, want mama heeft een etentje en ik moet vergaderen

 • J. : He bah, moet je dan alweer.

 • Papa: Ja, dat moet nu even.

 • J. : Wat doe je dan allemaal?

 • Papa: Je weet dat Voorhout, Sassenheim en Warmond straks met nieuwjaar 1 burgemeester krijgen? Dat is al heel snel. Papa moet overleggen wat we de komende vier jaar allemaal gaan doen voor de kinderen, voor de scholen, voor oude mensen, voor de winkeliers. Dat schrijven we allemaal op. En we spreken af wie straks de burgemeester daarbij gaat helpen.

 • J. : Papa, ga jij dan straks de burgemeester helpen?

 • Papa: Dat zou kunnen, dat weet ik nog niet zeker

 • J. : Papa, word jij dan straks ook beroemd?

 • Papa: ....

zondag, december 11, 2005

Groene ruimteGisteren aangesproken op de laatste Voorhoutse informatiefolder. Waarom? Er staat onder kopje dat over het openhouden van de groene ruimte gaat, een foto van de Boekenburglaan, die inderdaad nu de grens is tussen het dorp en het weidegebied van de Boekhorstpolder. (is trouwens een andere als bovenstaande; die is van mij van gisteren) "Joost hoe zit dat? Ik dacht dat over een paar jaar ook aan de Boekenburglaan gebouwd zal gaan worden. Is dat nu van de baan?" Oftewel, wat een kritiekloos uit het groenstructuurplan overgenomen foto in zo'n folder al niet kan suggereren.

Neen, dat is niet van de baan. Sterker nog, op een klein deel van de weiden worden nu al voorbereidingen getroffen voor tijdelijke huisvesting van de inwoners van verzorgingstehuis Agnes. Onderstaande foto is namelijk genomen van EXACT dezelfde positie aan de Boekenburglaan als de bovenstaande, maar dan 90 graden gedraaid...

Staats-man


Donderdag jl. is bekend geworden wie de waarnemeend burgemeester voor de eerste helft van 2006 voor Teylingen wordt. Het is niet Marc Witteman, wel Jeroen Staatsen, tot voor kort burgemeester van de vechtgemeente Den Helder. Waar mijn buurman al niet eens meer wedstrijden wil fietsen, "zo'n armoedig zooitje is het daar." Ook inmiddels al wat verhalen gehoord hoe in marine-kringen er een cultuurverschil was tussen "Oegstgeest" (voormalige MEOB) en "Den Helder". Staatsen heeft de eerste jaren in Den Helder tot grote tevredenheid gefunctioneerd, maar heeft te lang zijn college bij elkaar willen houden toen dat al lang niet meer kon rekenen op nog maar enig draagvlak vanuit de raad. Ik denk dat de klus in Teylingen wel wat simpeler zal zijn.

Officiele standpunt: we willen een waarnemer die geen verleden heeft in de fusie en die ook geen ambities heeft om de definitieve burgemeester te worden. Zo heeft iedereen in de sollicitatieprocedure voor de definitieve burgemeester straks gelijke kansen.
Mijn commentaar daarop: Theoretisch wat voor te zeggen, praktisch is het onderbreken van continuiteit bepaald niet. Katwijk heeft Wienen als waarnemer benoemd, hij zal het ook wel weer definitief worden. In Deventer is Van Lidth de Jeude bij de herindeling ook van zittende burgemeester bij de herindeling waarnemer geworden en daarna weer definitief, en in veel van dit soort situaties gaat naar mijn mening het spreekwoord "Het betere is de vijand van het goede" wel op; oftewel: als je een GOEDE kandidaat hebt, waarom zou je hem afschrijven om een betere te vinden? Waarschijnlijk verliest Teylingen nu wel wat directe invloed in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland (waar Marc Witteman nu in zit), dat moet dus op de koop toe genomen moeten worden.

Ik heb al heel wat theorietjes gehoord de laatste dagen, inclusief die dat de PvdA Marc (Als ware een Koningsgambiet) zou "opofferen om in het college te mogen komen." Nu kan ik van mijzelf toch zeggen dat ik redelijk dicht bij het vuur zit, dit is in onze kringen nooit aan de orde geweest en ik had dit soort politieke spelletjes zeker niet meegespeeld. Marc Witteman heeft zich als burgemeester altijd boven de partijen opgesteld en zich niet als PvdA'er geprofileerd. Ik vind het jammer voor hem en voor Teylingen dat hij niet door mag, maar als Staatsen voor andere partijen acceptabeler is (en ook belangrijk: voor ons als kandidaat ook acceptabel), dan moeten we daarmee verder. Er is nog genoeg te regelen, en ik geloof ook zeker wel dat Jeroen Staatsen daarin goed aan de slag kan. Ik wens hem veel plezier en veel succes toe.

vrijdag, december 09, 2005

Radiostilte?


Verkiezingen voorbij, en de politici weer terug in het hok? Lijkt er wel op. Rose Marie Keijzer schrijft nog wel op haar weblog (Rose Marie: we hebben ons programma wel degelijk financieel getoetst! Hadden we je in de campagne ook graag uitgelegd.), John Bosman en Pieter van der Bent niet meer, Joep Derksen is ermee opgehouden nu zijn persoonlijke campagne ondanks de lage kiesdrempel geen raadszetel heeft opgeleverd, het VVD kwartet (Marlies Volten) heeft sinds D-day 1x geblogd, Albert Vink alleen in het weekend (die grossiert nu in CAO's...)

Ik doe mijn best om te loggen, maar het is wel lastig. Zeker nu ik betrokken ben in de college-onderhandelingen. Uiteindelijk is de PvdA toch gevraagd, we hebben nu 1 verkennend en 1 formeel gesprek met CDA en VVD gehad. Het zijn geen openbare gesprekken. Jammer, ik heb er overheen moeten stappen. Het is ook praktisch ongeveer niet te doen, ten eerste omdat niet iedereen zich aan open gesprekken wil committeren (en dan krijg je een schijnvertoning die veel schadelijker is dan besloten vergaderen), ten tweede omdat het met zulke onmogelijke tijden/ ontbijtafspraken geregeld moet worden, willen we voor de Kerst een raadsprogramma en een college kunnen presenteren. Ja, lokale politici hebben er ook gewoon banen naast en andere verplichtingen. Het zijn wel snelkookpansessies, er moet uit te komen zijn.

Gisteren het laatste presidium gehad en de laatste commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening. De laatste vergadering had ook in een kwartier gekund maar duurde bijna twee uur. Alsof we het niet kunnen laten. Wel een leuk uitsmijtertje: Kees van Velzen (CDA) en wethouder Leo van Steijn vlogen elkaar stevig in de haren of er nu bij het laatste ING-plan nu wel of geen afspraak lag dat de waterberging op eigen terrein gerealiseerd moest worden. De tekeningen van de renovatie van het Oosthoutpark laten geen onlogische waterpartij zien, de bushalte aan de Jacoba van Beierenweg moet ook gehandhaafd kunnen worden, uiteindelijk kan ik er wel mee leven. Kees en Leo hebben er een fles wijn op gezet. Zouden ze hem ook samen opdrinken?

maandag, december 05, 2005

Aan tafel


Als al bekend gemaakt:: we zijn aan de onderhandelingstafel uitgenodigd voor de college-onderhandelingen! Nu maar hopen dat ze ook in het openbaar kunnen worden bijgewoond; Hans den Hollander (lijsttrekker CDA) heeft dat tenminste 2x in het openbaar verklaard dat dat best mogelijk is. Tot nu toe is het daarover nog wel muisstil...

Andere tafel: de stamtafel in reaturant Boerhaave afgelopen zaterdag. Bekende thema's: lage opkomst, burgerparticipatie, de 'dreiging' van de grote Randstad, en proberen Kees van Velzen (no 2 van het CDA) uit te horen over de gesprekken binnen het CDA en met de VVD.

Morgenavond komen we voor het eerst met de PvdA-fractie bijeen na het feestje van woensdag. Werkafspraken en dingetjes inregelen, zodat de fractie er op 2 januari goed bij staat.

zaterdag, december 03, 2005

Bezinning


Drie dagen na de grote uitslag. We wachten op de eerste beweging van het CDA, dat nogal verdeeld schijnt te zijn of ze nu alleen met de VVD of met VVD en PvdA voor vier jaar in zee willen gaan. De definitieve uitslag is bekend. De ChristenUnie heeft nu op een stem of 20 de derde restzetel gemist, en dat is wel jammer. Die 'extra' oppositie zou net het verschil hebben kunnen uitmaken of wij nu wel of niet in het college zullen komen.

Dan is er nog wel wat te doen over wie wel en wie niet met voorkeursstemmen de raad in gaat. De Wethouders Henriette Wilbrink en Wim Hollart (beiden CDA) kiezen ervoor niet in de raad te gaan zitten, bijna-ex-wethouder Leo van Steijn van Trilokaal doet het wel, vanwege 127 voorkeursstemmen. Ikzelf zou het niet hebben gedaan, als mijn partij vier jaar geleden nog meer dan 2600 stemmen in Voorhout had getrokken en nu amper 750.

Ook al is er in Voorhout door velen NIET gestemd vanwege de fusie, er is in elk geval in Voorhout niet gestemd op de houding van partijen ten opzichte van de fusie. CDA: was faliekant tegen, licht gewonnen; VB/Trilokaal: falieant tegen, zwaar verloren; VVD: afwachtend, referendumuitslag gevolgd, stevig gewonnen; PvdA: voorstander in referendum, stevig gewonnen; D66 voorstander in referendum, licht gewonnen.

Ik denk zelf dat PvdA en de VVD wel de meest zichtbare campagne geoverd hebben, en dat dat met alle inspanningen, wel vruchten afwerpt. We hebben dinsdag as. dee eerste bijeenkomst met de nieuwe fractie, de eerste afspraken maken om de beloning van afgelopen woensdag waar te maken.

donderdag, december 01, 2005

Bedankt!
Een gelukkig campagneteam onder het plakbord op de Herenstraat! Sinds 20 augustus hing een voorspelling voor de verkieizngsuitslag op mijn prikbord: CDA 7 - VVD 6 - PvdA 5 - VB/lokaal 4 - D66 1. Driemaanden en 10 dagen later is mijn inschatting nog niet eens zo gek geweest, 1 zetel verschil. De VVD komt op 7 en Trilokaal op 3. Dramatische opkomst, maar wij zijn tegen die verwachting in gegroeid. Nu komt het erop aan om het vertrouwen ook bij de thuisblijvers te herwinnen. En als de opkomst over 4 jaar weer 60% zou zijn, dan moeten we nog eens 1000 mensen extra ervan overtuigen dat ze bij ons goed thuis zijn... Oef, klinkt als een hele klus.

Maar toch: een zeteltje winst! Met in Voorhout een toename van de kiezers in procentpunten voor de combinatie PvdA/D66 van 14,5 naar 21,7%. Ik neem dit samen omdat voor 2002 niet uit te splitsen is wat nu het aandeel PvdA en het aandeel D66 in de kiezers was. Blijkbaar zijn wij bij diegenen die wel zijn gekomen om te stemmen dus goed consistent overgekomen! Bemoedigend, voelt goed.
Nu de coalitie-onderhandelingen afwachten, de bal ligt niet bij ons.

Opvallend: zou je alle stemmen van de ChristenUnie, die nu geen zetel hebben gehaald, bij het CDA tellen, dan zou de VVD met exact hetzelfde aantal stemmen een zetel lager zijn uitgekomen...

nog een paar fotootjes van de uitslagenavond:Peter Van Born, Gerrit van der Meer nemen met Henri Damen (Trilokaal) de uitslagen van stembureau "De Speleweij" door.ALbert Vink vlak voor de uitslag bekend wordt gemaakt


Onze absolute campagnetijgers na gedane zaken, Jeroen Tomassen en Cees de Jong.

woensdag, november 30, 2005

spannend ?


Of het voor mij een spannende dag is, ben ik al ettelijke keren gevraagd. Op het schoolplein, in de winkel, bij de judo. "Tja, dat ligt nu in jullie handen.", is mijn antwoord. Leuste reactie tot nu toe : "Komt goed!".

De opkomst dreigt echter niet hoog te worden. Om 16:00 bij ons in het stembureau ongeveer 18%, en de voorzitter gaf aan dat rond vieren je meestal op de helft zit. Ik had zelf op 55% ingezet, dezelfde opkomst als bij het referendum, maar dat halen we dus bij lange na niet.

May I have your votes, please?


Maanden naar deze dag toegewerkt, gisteravond rond 23:00 de laatste laatste-dagfolder in de Margrietstraat gedeponeerd, en nu is het oordeel aan de jury.
Met de peiling van afgelopen zaterdag in het Leidsch Dagblad in het achterhoofd (zouden we van 4 zetels nu omgerekend naar 5 gaan) heb ik er goed vertrouwen in. Wel waren nog veel kiezers zwevende. Ik heb het idee dat wij ons in elk geval wel goed hebben laten merken dat we er zijn, het weer is goed dus ik denk nu dat het voor de PvdA wel een mooie dag kan worden.

maandag, november 28, 2005

haven in zicht


Na zaterdag zijn de meest heftige campagneacties wel achter de rug. Nog 48 uur en we weten of het geholpen heeft. De laatste-dagfolders gaan vanavond en morgen nog rond. Heel lief kwam Jeanette Kok (de vrouw van Wim Hollart, CDA) nog twee taai-taaipoppetjes van hun verkiezingsactie brengen voor onze tweeling. Zaterdag hebben we als PvdA-campagneteam Henri Damen nog toegezongen voor zijn verjaardag, dus gelukkig kunnen we met alle steekjes en troeven in de campagne wel heel collegiaal met elkaar omgaan.

En toch, hoor je gisteren weer op een verjaardag dat anderen niet gaan stemmen omdat "ze daar in het gemeentehuis toch alleen maar hun eigen zin doen." Goed, wat kan ik er meer aan doen dan zeggen dat ik en ook anderen er zo niet in zitten? Toch nog geprobeerd over te halen naar het debat op Holland Centraal te kijken. Je weet maar nooit.

zaterdag, november 26, 2005

Rode ster in TeylingenDit is Albert Vink. Albert is ook goed. Vanavond bij het verkiezingsdebat in de Oude Tol in Sassenheim moest hij even op gang komen, maar met de issues over het samenstellen van het verkiezingsprogramma met verenigingen en instellingen en over (niet) bouwen in het groen pakte onze lijsttrekker goed uit. Hij staat hier, na afloop van het debat, met zijn grootste fan, zijn nichtje Eveline.

Het was een leuke primeur, het was namelijk een TV-debat! Het wordt uitgezonden op:

zondag27/1120:00, 21:00
maandag28/1115:00, 20:00, 21:00
dinsdag29/1115:00, 20:00, 21:00
woensdag30/1115:00

En wel op Holland Centraal, kanaal 30- ofwel 540,25 MHz.

. Normaal de kabelkrant, maar dus nu met 'Live' beelden. Er is door Holland Centraal ook veel moeite in geinvesteerd, de gemeenten hebben eigenlijk alleen de meerkosten van inhuur van materieel betaald; alle extra inspanning van de TV-vrijwilligers krijgen we eigenlijk gratis. Ik heb me vanavond prima vermaakt, Hein van Meeteren (bekend van Het Lagerhuis) maakte er een aardig debat van ondanks dat de overeenkomsten op gebied van Bestuur en van Verenigingsbeleid duidelijker waren dan de verschillen. Kijken dus!

Nog opmerkelijke zaken te noemen? Alleen dat Rob ten Boden van Trilokaal (gelukig ?!?) erg aarzelend was over dat Trilokaal bij Station Sassenheim/ Klinkenbergerpolder wil bouwen, en dat hij wou dat hij de PvdA-slogan 'Thuis in Teylingen' verzonnen had. Jammer Rob, hij is van mijn hand!

KanjerDit is Jeroen Tomassen. Jeroen is goed. In het normale leven manager, maar dat herken je op straat niet terug. In de campagne de absolute tijger. Vandaag hebben we namelijk gefolderd in de Herenstraat in Voorhout, samen met het CDA, de VVD en met D66. En als er zoveel potentiele raadsleden zich op nietsvermoedende winkelende mensen storten, dan is mijn eerste neiging: "Laat maar even, ik wil niet te hijgerig zijn."

Jeroen vindt gewoon: "Wat is dit leuk, he?". Knoop gewoon een reuzen-heliumballon om zijn middel en gaat huppelend, bijna dansend aan de sjouw. Gaat echt in gesprek, en omdat het relatief rustig is in het Centrum van Voorhout in vergelijking met het Sassemse, was daar ook alle mogelijkheid toe. En dat werkt. Vraag gewoon: wat doet U twijfelen? Wat vindt U belangrijk? en dan komen de verhalen wel.

En wat hoor ik dan zoal op een ochtend als vanochtend? Over de afstand tussen De Andreasschool en de Achtbaan/Beukenrode en hun gymzaal, als straks de sporthal De Gaasbak gesloopt wordt. De huidige wethouder Welzijn (Wim Hollart, CDA) heeft nog geen oplossing in het vooruitzicht en dan kost het transport wel kostbare lesuren. Of die mevrouw met een prettig huis aan de Pieter de Hooghstraat, die met haar minder wordende man wel dolgraag bij de Agnes wil inwonen, maar daarna misschien wel terug zou willen en van de woningbouwvereniging kan dat niet. Dat zijn de concrete zaken waar bepaalde inwoners van Voorhout tegenaan lopen en die veel meer impact op je dagelijks leven hebben dan bijvoorbeeld een centrale gemeentewinkel.

Jeroen doet het gewoon, en hij helpt ook mij net over dat drempeltje heen, waardoor dit soort gesprekken loskomen.

donderdag, november 24, 2005

Er vroeg bijVanochtend om 05:50 eruit, en dat is toch eerder dan ik gewend ben. Het was namelijk tijd voor de koffieschenkactie op het station Voorhout. Kees de Jong had grote gamellen met koffie geregeld, dus het was tappen en meegeven. Hoop leuke reacties gehad, Het was hectisch, maar her en der toch nog wel wat praatjes kunnen maken met mensen die voor de vloedgolf aan passagiers uit al aanwezig waren, onder andere over ons issue om het speciaal onderwijs uit te breiden. Een passagiere attendeerde mij mij er namelijk op dat Minister van der Hoeven heeft voorgesteld dat in 2010 bij het speciaal (basis-)onderwijs heel veel zou kunnen gaan veranderen. Gaan we uitzoeken.
De treinen naar Haarlem was erg lastig te bedienen, voordat we waren overgestoken met kannen en al reed-ie al binnen. Gelukkig hebben genoeg mensen die in Den Haag of Leiden moesten zijn van ons een warm begin van de dag meegekregen

woensdag, november 23, 2005

Samen Sterk, samen sterker


De Teyding heeft met alle stemuitslagen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond van de gemeenteraadsverkiezingen 2002 en een omslag voor PvdA/D66 en ChristenUnie op basis van de Tweede-Kamerverkiezingen van 2003 uitgerekend wat de zetelverdeling zou zijn in Teylingen als er niets verschuift. Daar komen PvdA en D66 uit als respectievelijk de vierde en vijfde partij met 4 en 1 zetel(s).

Nu zijn er in de eerste helft van 2004 een aantal gesprekken geweest tussen PvdA, D66 en Groen Links in de drie dorpen of we al dan niet gezamenlijk zouden optrekken in de verkiezingen. Dat is niet doorgegaan. Opmerkelijk is wel dat op basis van deze spreadsheet van de Teyding, dat dan PvdA/D66 tezamen de tweede partij zouden vormen met door een gunstig uitvallende restzetel 6 zetels, ten koste van het CDA.

Maar goed, 2006 is 2002 niet, dus schuiven zullen de verhoudingen toch wel.

Stem Klein!


Gisteravond in Restaurant Boerhaave aan het verkiezingsdebat van de werkgroep 'Voorhout vooruit' deelgenomen. Helaas een verloren avond; de echte, politiek geinteresseerde kiezer die niet aan een partij verbonden is, was er bijna niet. Ik heb zelf het idee dat ik 1 stem heb kunnen winnen en daarmee boven het gemiddelde zit. Het was een erg moeilijk debat om te voeren, met weinig gespreksleiding, met twee microfoons vanuit de zaal te reageren (ook door de partijwoordvoerders te gebruiken) maar wel met allerlei vragen in de vorm van : "Wat vinden alle partijen van...". Dat werd dus continu afwegen, heen en weer lopen. Ik heb mij behoorlijk geweerd, fel als het moet en genuanceerd als het kan. Ik ben duidelijk genoeg geweest over onze speerpunten, wist goed te pareren op onze positie in het herindelingstraject, maar stapte wel in de kleine valkuil om teveel op details rondom de besluitvorming van de 'Agnes' in te gaan.

Zijn er winnaars in dit "debat" aan te wijzen? Trilokaal had zo ongeveer de hele lijst aanwezig en probeerde iedereen van de lijst als 'gewone' burger de discussie in te gooien. Dat werkte naar mijn mening averechts: het was te doorzichtig en brengt je voorman (Gerard van der Lubbe) niet goed over het voetlicht. D66 had de uitnodiging niet ontvangen, maar kwam op goed improvisatievermogen toch aardig uit de verf. CDA was, als toch beoogd grootste partij, veel te flets. Ard van der Steur kon met de opzet van de avond niet goed uit de voeten, hij heeft toch een duidelijk debating opponent nodig. En dan heb je nog de ChristenUnie.

Het was de eerste keer dat ik Frans Nederstigt van de ChristenUnie hoorde, en hij was in die zin anders dat hij heel duidelijk vanuit de visie van zijn partij redeneerde, en niet vanuit de gedoodverfde thema's als groen en inspraak. Dat was best verfrissend, en hij spreekt ook vlot. Hij verdient het daarmee om in de raad aan te schuiven.

Dus: als je gaat stemmen, en het zou (hoe onvoorstelbaar ook) iets anders worden dan de PvdA: stem klein, stem ChristenUnie! - en wie anders Klein wil stemmen: Margo van der Fliert-Klein (VVD) en onze eigen Jan Klein zijn ook beschikbaar!

zondag, november 20, 2005

Zover het woord reikt


en dat is op de lokale radio 'Holland Centraal' iets verder dan alleen het gesproken woord. Iets, want ik heb niet de illusie dat op zondagmorgen heel Teylingen aan de stereo gekluisterd zit om aan de lippen van de vijf aanwezige lijsttrekkers in te hangen. Maar als generale repetitie voor ons televisiedebuut volgende week zaterdagavond was het een goede gelegenheid.
Aan Albert Vink -op de foto rechts vooraan met rode sjaal- kon alleen zijn vrouw Sanneke merken dat hij een zware week met drie afgesloten CAO's achter de rug had. Albert deed het goed, op gebied van burgerparticipatie zelfs uitstekend. Op deelpunten blijkt kennis-ter-plekke de doorslag te geven (of je met een gelede bus aan de Sassenheimse kant van de beoogde stationslokatie wel of niet kan keren... Albert wist het, gelukkig weet ik zelf dat wel weer over het station in Voorhout).

Zelden werd het debat fel, alleen rondom groen (VVD vs Trilokaal, wie nu de groenste was en of Haagse politici betrouwbaar zijn) en rondom een eventuele woningbouwtaak die voort zou kunnen komen uit de gebeidsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (VVD en PvdA willen niet, Trilokaal werpt zich opeens wel op als 'redder van de regio', CDA wil misschien en D66 bleef bij deze tussenstand van 2-2 stil) ontbrandde het vuur.

Ik neem nog wel een paar puntjes mee voor het debat op dinsdagavond aanstaande 20:00 in restaurant Boerhaave, dat ik mag doen. Ik heb in elk geval vanmorgen driftig meegeschreven!

zaterdag, november 19, 2005

K O U D


was het, toen we vanochtend om 08:15 folders begonnen uit te delen bij de PLUS supermarkt aan de Herenstraat vanwege onze supermarktactie. Het was vrij rustig, Dus Peter van Born en Renee Lucas schoven al snel door richting de pas heropende C1000. Elsbeth en ik bleven 'het oude dorp' bedienen, vooral mensen vragen om op 30 november vooral te komen stemmen. Veel mensen die ik gesproken heb, wisten wel of ze gingen, maar toch wel een hoop zwevers: waar gaat het over? Ken ik er mensen van? We deelden onze programma-samenvatting uit, een boekje van zo'n 8 pagina's waarin van alle hoofdstukken een samenvattig staat, en de kandidatenlijst.


De meesten nemen je boekje aan en lopen dan snel verder. Soms een uitgebreider gesprekje met een bekende, soms een discussie, soms ook gewoon aanhoren waar mensen mee zitten. Zoals die mevrouw die WEL een concreet probllem met de fusie heeft, namenlijk dat ze vreest dat de ondersteuning die haar dochter aan paramedische voorzieiningen nodig heeft, in kwaliteit achteruit gaat omdat Sassenheim een ander bedrijf daarvoor inzet als Voorhout nu. Het zijn wel de gesprekjes waar je het voor doet.

De conculega's beginnen nu ook uit de startbloen te komen: Trilokaal doorspoelde 's middags de Herenstraat, en de VVD heeft toch wel mooi drukwerk laten vervaardigen. De onderlinge verstandhouding is goed; over en weer worden wel wat complimenten uitgedeeld, succes gewenst. Alleen het CDA laat zich niet in het wild zien.

vrijdag, november 18, 2005

Mag ik van jou...


De VVD-dames waar ik dinsdag over schreef noemen zich nu ook het Teylingen-kwartet. Ook zij hebben nu het gemak van het bloggen ontdekt, en ik hoop dat ze het goed vol kunnen houden, ook na de verkiezingen! Tjek zelf. Nu nog benieuwd hoe de VVD-heren Art, John, John en Bob zich zullen gaan presenteren. Om in de zelfde sfeer van het kaarten te blijven: Roem? De 'vecht'jassen? De bende van vier? ;-)

donderdag, november 17, 2005

van hot naar her


Het is rennen dezer dagen. Niet alleen tussen huis - school - werk - huis - raadzaal, maar ook tussendoor naar het Onderdak in Sassenheim voor een werkbezoek aan Vluchtelingenwerk. Heb ik een vergelijkbare bijeenkomst in Voorhout twee weken terug moeten skippen, nu zaten we er toch maar met drie man . willem de Jong, Jan Klein en ik. Hoewel het in Voorhout en Sassenheim om kleine aantallen gaat, is de groep mensen die de vluchtelingen begeleid nog kleiner. Op twee handen heb je in beide kernen alle vrijwilligers wel geteld. Vrolijk word je er net van. Pratische problemen rondom inburgering vermengen met armoede, taalachterstand, onbegrip, eenzaamheid, meegenomen trauma's , niet-erkende papieren, traag uitbetalende sociale dienst, niet serieus te nemen reintegratiebureaus... En dan ben je als erkend vluchteling nog gelukkig af, vergeleken met de na jaren afgewezenen en illegalen.

Ik ben er met een beetje tweeslachtig gevoel vandaan gekomen. Op zich mooi om te zien hoe zo'n Gideonsbende de klus wel aangaat. Maar ik heb een hoop problemen gehoord, maar weinig duidelijke vragen of gevraagde oplossingen aande gemeentepolitiek, in elk geval niet veel over zaken die door gemeenten beinvloedbaar zijn. Wel over verdelen van vestiging over Voorhout en Sassenheim, vooral ook vanwege de belasting van de vrijwilligers. Dat is iets dat toch ook wel met de woningbouwvereningingen besproken kan worden. En dat heb ik wel gemist: de suggestie: "Dit willen we graag dat JULLIE gaan doen, kan dat?"

's Avonds ging het weer over hele andere problemen: hoe acceptabel is in het gelijktrekken van de tarieven dat Sassenheim toch fors omhoog gaat? Kostte behoorlijk wat tijd in de klankbordgroep. na afloop daarvan Cees van Velzen (CDA) zijn prognose voor de uitslag vernomen -zal hem niet verklappen. Vanavond weer wat toelichting gehad over mogelijke ontwikkelingen bij de Rune van Teylingen - toch een beetje een hobbyproject van Van Steijn. Morgen met de gemeenteraaad op stap in Amsterdam, nu eerst maar naar dromenland.

dinsdag, november 15, 2005

M/V


Uit het Leids Dagblad: de dames van de VVD op verkiesbare plaatsen gaan zaterdag as. de straat op om vrouwen om creatieve ideeen te vragen voor de gemeentepolitiek, omdat er op verkiesbare plaatsen zo weinig vrouwen staan. De winnaar van de wedstrijd wint... een boodschappencheque

Daar gaan we niet flauw over doen, want het issue dat eronder ligt vind ik veel te serieus. Al staan er bij de PvdA bij de eerste 7 ook drie vrouwen -en ze staan daar terecht- , verder naar onderen op niet-verkiesbare plaatsen is het helaas ook bij ons voornamelijk mannelijk. Ik vind het wel beneden "onze" stand dat straks in Teylingen het voornamelijk weer heren boven de 45 zijn die de dienst uitmaken. Zijn zij nu echt diegenen die het het beste weten? Of is het, zoals ik binnen CDA-kringen wel hoor, zo dat vrouwen niet wíllen? Hebben vrouwen betere dingen te doen dan de gemeentepolitiek? Geen zin in haantjesgedrag? Niet te combineren met baan-huishouden-kinderen-andere zorgtaken en kwijten wij echtgenoten/vrienden ons te weinig aan de ontplooiingskansen van onze eega's? Als je ideeen hebt waar het aan ligt, of wat er zou moeten veranderen, ook ik hoor het graag. Want in een stelsel van representatieve democratie is het wel heel belangrijk dat die vertegenwoordiging ook echt REPRESENTATIEF is.
Er zijn afhakers te noemen, waarvan ik het echt jammer vind dat ze straks niet in de raad zullen terugkomen. Alexandra Luijer (CDA Voorhout) is al een tijdje verhuisd naar het Gooi, Caroline Ratsma-van Beek (CDA Sassenheim) wil het niet meer combineren. Ik hoop van harte dat het Elsbeth, Gertrude, Rose-Marie, Thea als nieuwe kandidates op verkiesbare plekken gegeven zal zijn hun vaandel met verve over te nemen.

zondag, november 13, 2005

Wat verschijnt...


is komende woensdag een interview in de Voorhouter met Elsbeth Koek en mij. Een erg aangenaam gesprek met de journalist Rene van der Horst, en (voor mij) onaangekondigde fotosessie boven ons PvdA-ganzenbord. Hopelijk sta ik niet te verwilderd op.

Wat blijft...

..is in elk geval de Sinterklaasoptocht. Maar vandaag bij het inhalen van de Goeheiligman in Park Overbosch toch met een mevrouw in gesprek geraakt die dacht dat dit evenement met de fusie ook uit Voorhout zou verdwijnen. Typische gedachte, want de intocht van de Sint is een initiatief van de winkeliersvereniging WiVo. Nog even doorgesproken, ook over de beoogde maatregelen om ouderen van dienst te kunnen zijn (de ideeen voor een bezoekambtenaar, zonetaxi etc.) Mevrouw werkte namelijk in de zorg. Enerzijds een goed gevoel dat ik wat zorgen heb kunnen wegnemen, anderzijds schrik ik van alle hersenspinsels die er blijkbaar toch rondom de fusie rondspoken. Het is een blijft een administratief-bestuurlijke wijziging, maar de dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond blijven gewoon!

zaterdag, november 12, 2005

Het was een schone dagCanvassen. Nieuw fenomeen voor mij. We hebben het spel on de drie oranjebuurten van Voorhout, sassenheim en Warmond uitgedeeld, mensen opgeroepen om vooral te komen stemmen en als ze dat willen, natuurlijk op ons. Maar vooral de weifelaars over de streeep trekken dat het belangrijk is om te gaan. En natuurlijk zoveel mogelijk antwoorden op de opmerkingen als "ik ken niemand; doet er ook iemand uit Warmond bij jullie mee? ", "krijg ik nu ook een nieuwe postcode?", "goh, je hoort er van de gemeente helemaal niks over", "ja, da's waar ook, dat is binnenkort". Zelfs mensen die al op een hele andere partij stemmen vonden het over het algemeen toch leuk om het spel te ontvangen. Het was te kort om met iedereen uitgebreid in discussie te gaan, maar wel enerverend. Met ondersteuning uit Leiden en vanuit Provinciale Staten kwam het helemaal goed! En inderdaad, met het spel hebben we Springtij in het Leids agblad gehaald

Verzamelen in Voorhout - HerenstraatJeroen vertelt wat en hoe


Op de fiets onderweg van Voorhout naar SassenheimDe distributie van het spelmateriaal - Sassenheim


huis-aan-huis in de WarmundastraatNog even een koffie na gedane zaken

donderdag, november 10, 2005

Wat je beloofd hebt...


Vanavond in de commissie Bestuur en Ruimtelijke ordening het eerste concept-voorontwerp bestemmingsplan Hooghkamer behandeld. Hoop kritiek op de vorm van het groen van park Molentocht, dat in de geschetste vorm eerder Hark Molentocht kan heten. Maar goed, de plankaart wordt nog verbeterd.

Wethouder van Steijn kwam nog met de mededeling dat "het college niet kon garanderen dat de randweg na de realisatie van de eerste 100 woningen in gebruik kan zijn". Dit omdat de aanleg van een spoortunnel onder de spoorlijn , naar de NS aangeven, tenminste twee jaar kost. Merk ik in de tweede termijn op, dat hij daarmee het college-accoord en zijn eigen verkiezingsbelofte loslaat. Oei, als door een wesp gestoken! Nee, dat was niet zo, tegen die opmerking tekent hij bezwaar aan, in alle stukken staat het op de eerste pagina ddat die rondweg... enzovoorts.

OK, het staat inderdaad overal op papier. Maar laten we nu eens rekenen: Stel, de NS kan serieus beginnen zodra het globale bestemmingsplan vastgesteld is (juli 2006). Eerder zal zeker niet, want eerst moet het bestemmingsplan er komen, daarna wordt pas de exploitatie-overeenkomst met Heijmans getekend, en Heijmans zal dan toch de randweg (en dus ook de NS) moeten betalen. Dan hebben de NS tenminste tot juni 2008 nodig om de tunnel aan te leggen, zo niet langer. En dan mag de 100e woning pas worden opgeleverd! Dan moet daarna in 18 maanden tijd 700 woningen worden opgeleverd, want als de wijk Hooghkamer niet op 31 december 2009 af is, kan Voorhout (Teylingen) de VINEX-subsidie van 2,8 miljoen euro mooi terugbetalen. Dat is een opleveringstempo van zo'n 500 woningen per jaar. Het dubbele van wat Voorhout ooit in een jaar gepresteerd heeft, het vierdubbele van het huidige tempo. Het staat nog op papier, maar is het voor Voorhout realistisch? Ik vrees van niet.

woensdag, november 09, 2005

Pion in het grote spel


Hoewel we het pas zaterdag aanstaande gaan uitdelen, is het Pvda-verkiezingsspel nu al uitgebracht.

Opeens ben je dus 1 van de 6 pionnetjes. Nu ben ik een vrij fanatiek spellenverzamelaar, maar dit is pas de eerste keer dat ik persoonlijk als 'speelbal' fungeer. Het is een simpel ganzenbord, maar wel geslaagd. Het is het Leidsch Dagblad ook al opgevallen (Zou me ook niks verbazen als het in Springtij terugkomt, de licht satirische rubriek in de zaterdageditie). We hebben er zelfs al belangstelling voor vanuit Rotterdam!

Woon je in de Oranjebuurt in Voorhout, Sassenheim of Warmond, dan komen we het zaterdag aanstaande bij je thuis brengen. Motto: de Oranjebuurten kleuren rood. Woon je daar niet, dan kun je van de overblijvende exemplaren er wel eentje opvragen. Wees er snel bij, want de oplage is beperkt!

dinsdag, november 08, 2005

't blijft hard werken


Vanavond in de commissie Welzijn, Sport en Financien het rekenkamerrapport verdedigd. Ging redelijk, belangrijkste is dat de aanbevelingen door de raad allemaal overgenomen kunnen worden en dat ook op 1 punt na geldt voor de punten die het college betreft.

Daarna over het Welzijnsprogramma nog enige harde noten gekraakt, aangezien ik Renee Lucas moest waarnemen. Erin wordt namelijk een subsidieverstreking geweigerd aan het Voorhouts Kamerkoor en aan de zaalvoetbalvereniging Bax, met als voornaamste grond dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. PArdin? Er wordt wel degelijk 42000 EUR voor ander nieuw beleid uitgetrokken. IN de mondelinge toelichting bleken er andere gronden te zijn: Bax heeft een sluitende begroting en de contributies vande jeugdleden in vergelijing met de basketbal en de handbal zijn erg laag. Het amerkoor treedt te weinig op in Voorhout en voldoet daarmee niet volledig aan de verordening. Voor beide geldt dat in de fusie erg geen nieuwe subsidieverplichtingen mogen worden aangegaan, aldus het college. Dat maakt het verhaal uiteindelijk wel plausibeler, maar als dat nou in 1x direct in het Welzijnsprogramma was opgeschreven...

Voor het Kamerkoor is er hoop. Sassenheim en Warmond kennen wel genoeg ruimtes met een goede akoestiek waar je entree mag heffen, dus het komt allemaal goed, maar misschien pas in 2007.

Wel jammer dat Marleen van Leeuwen met de Speelkring niet gegarandeerd 2 voorstllingen in 2006 in elkaar kan draaien, en daarom afziet van subsidie.

Tot slot van een heeeeeeele lange avond presenteerde het CDA nog een initiatiefvoorstel om 1 Euro per inwoner uit te trekken voor de stichting van een Hospice (sterfhuis) in Sassenheim voor de Bollenstreek. Minder leuk misschien, maar ook een waardig einde hoort bij het leven, dus een lovenswaardig initiatief. Alleeen het geld nog, maar daar studeren we nog wel even op.

maandag, november 07, 2005

Mislukte massage, toch een goed gevoel


Vanavond een lange zit gehad in het Palace-hotel in Noordwij. In een vijfsterrenambiance confereren over de toekomst van de Haarlemmermeer en wat de Bollenstreek daarin kan betekenen. Oftewel de politieke conferentie over de gebiedsuitwerking waarover ik al eerder heb geschreven. Kortom, hoewel het belangrijk genoeg is om erbij te zijn, voelde ik me wel ongemakkelijk dat er zoveel (overheids-)geld in gaat zitten om lokale politici te bewerken om mee te denken. Voor mij mag, moet dat ook eenvoudiger kunnen. Met stijl is anders als met overdaad.
Mijn scepsis is vanavond eigenlijk alleen toegenomen. Wat heeft de Bollenstreek er nu bij te winnen om nog eens 10-20.000 woningen extra te bouwen voor de noordvleugel van de Randstad, naast de 10.000 die we voor eigen behoefte al moeten realiseren? Wat moet er allemaal niet voor extra wegen bijkomen om de oost-westverstopping die ons elke dag al parten speelt, te verhelpen als we er nog eens 20-25.000 werkenden bij krijgen? En dan moet het ook nog allemaal snel-snel omdat de minister van VROM nog voor het zomerreces op de reactie van de streek moet kunnen antwoorden. Kortom, de minister heeft nog tot de zomer, de gemeenteraad van Voorhout nog drie dagen om na te denken over een concept-reactie. Kan er ook nog wel bij. Eerst morgen maar commissie Welzijn, sport en Financien, waarin ik als voorzitter van de rekenkamercommissie het rapport Milieustraat - afval weg mag toelichten en voor de rest van de vergadering Mijn fractiegenote Renee zal waarnemen...

Hoogtepunt van de avond: ik heb mijn ex-huisgenote Annemarie, waarmee ik tot zomer '93 in 'De Hooge Stoep' in Amsterdam gewoond heb, na jaren weer eens gesproken. Ze werkt tegenwoordig bij het ondersteunende communicatiebureau van vanavond. Nog altijd dezelfde, goedlachs, gelukkig gelukkig, inmiddels ook al moeder. Ging ik toch nog met een goed gevoel naar huis.

zondag, november 06, 2005

Uitslag staat vast: 6 van de 23 voor
Thuis-in-Teylingen


..maar dan in de jaarlijkse kennisquiz van het koor Cantabile. Met Albert, Willem en Gertrude heb ik gisteren met veel plezier meegespeeld. Dan is als debutant een 6e plaats van de 23 deelnemers niet onverdienstelijk. Helemaal niet als het niveau erg moeilijk was, volgens de meer ervaren aanwezigen.
Het bouwjaar van de molen 'Hoop doet leven' langs de Leidsevaart had ik misschien moeten weten, die over de kleinste gemeente op het vasteland van Nederland (Rozendaal) ook. Maar het Schmalkadisch verbond (wat ??) of het instrument met het grootste bereik in een symfonieorkest (harp), tja, dat is toch echt voor de echte kenners.
Maar zou die 6-van-de-23 nu iets met de Kabbala van doen hebben? Symbolisch is het in elk geval wel voor de 6 van de 23 raadszetels waar we op mikken.

woensdag, november 02, 2005

4 Azen in de handGisteren is op de afdelingsvergadering door de vertrouwenscommissie die de wethouderskandidaten zou, de lijst met vier kandidaat-wethouders gepresenteerd. Dit zijn, in alfabetische volgorde van achternaam:

 • Hans Goudsmit

 • Gerrit van der Meer

 • Joost Peetoom

 • Hannie Tijdeman


Ik ben er daar dus inderdaad 1 van. En, hoor ik je al denken, kan de PvdA niet kiezen? De commissie is in elk geval tot oordeel gekomen dat elk van de kandidaten de functie prima kan vervullen. Definitieve keuze hangt af van de verkiezingsuitslag, de portefeuilleverdeling, de samenstelling van met de andere leden van het college (ook dat moet een team zijn), om maar wat afwegingen te noemen. Gelukkig kun je zeggen, hebben we hooguit een luxe-probleem. We zullen er geen geheim van maken wie de kandidaten zijn, maar we zullen er ook niet in de campagne veel nadruk op leggen. Het zijn tenslotte de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dus moet het in de eerste plaats gaan om de kandidaat-raadsleden, niet om de kandidaat-wethouders.

maandag, oktober 31, 2005

Bedlectuur


Nog even een rustiger week, en nu even geen dikke nota's op de rol. Zaterdag weer begonnen in "Niet spreken met de bestuurder", van Gerard van Westerloo. Ontnuchterend, , maar erg boeiend. Ontluisterende voorbeelden hoe je het als lokale volksvertegenwoordiging niet moet doen.

zondag, oktober 30, 2005

Wat voor vlees in de kuip?


Met alle mogelijke citaten uit Sun Tzu, The Godfather of uit de strategische marketing van Henry Mintzberg blijft het natuurlijk een waarheid als een koe: als je het goed wilt doen ten opzichte van je concurrenten, moet je ze natuurlijk wel een beetje kennen. Wel grappig om op het web-log van D66-lijsttrekker Rose Marie Keijer te lezen dat ze totaal niet wist wie haar opponent Hans den Hollander was, de lijsttrekker van het CDA met wie zij voor Holland Centraal in discussie ging afgelopen vrijdag. (Overigens we mooi dat D66 integraal hun radio-uitzendingen op de internetsite heeft staan)

Ik heb een kleine vergelijking tussen de 35 mensen waaruit waarschijnlijk straks 23 de nieuwe gemeenteraad van Teylingen voorkomt, gemaakt. Welke 35 zijn dat? De 35 die op een verkiesbare plek staan, en verkiesbaar in de zin van wat un eigen partij tot nu toe als ambitie heeft genoemd (bluf of onrealistisch - doet er niet toe. Ik neem alleen aan dat niemand zichzelf onderschat) Voor het gemak heb ik de ChristenUnie en D66 op 2 gezet.

En wat tref je dan aan in de 'uitgebreide klankbordgroep' - de huidige fractievoorzitters van de twaalf fracties uit Sassenheim, Voorhout en Warmond, die met 10 personen op deze groslijst van 35 man goed vertegenwoordigd zijn?
 • Goede man/vrouw verdeling belangrijk? Kies dan VVD, D66 of PvdA. TriLokaal, CDA en ChristenUnie zijn op de verkiesbare plaatsen bijna enkel mannen(-broeders).
 • Een nieuw gezicht? Neem dan een nieuwe partij D66 of ChristenUnie, en wil je een goede mix van ervaren en nieuw, neem dan PvdA. De VVD zet haar kaarten in op ervaring.
 • Aardige verdeling naar leeftijd? Hoef je niet bij het CDA te zijn: 8 man van bouwjaar 1956 of eerder. Doen wij het als PvdA met twee dertigers, twee laag in de veertig, een vijftiger en een zestiger weer evenwichtig mee.
Nu zeggen deze basale criteria lang niet alles. Het gaat natuurlijk om om politiek talent, achtergrondkennis, netwerk, instelling. Maar het zegt wel veel over het profiel waarmee sommige partijen Teylingen ingaan.

zaterdag, oktober 29, 2005

Voor wat het waard is


Na peiling onder 55 van de plusminus 25.000 stemgerechtigden in Teylingen stond de PvdA bovenaan in de voting poll van Trilokaal. Plaatje hiervan van mijn weblog verwijderd omdat Trilokaal hiervoor geen toestemming gaf...
Stem dus dan maar op 30 november op lijst drie-lokaal (PvdA)!

Milieustraat, Afval weg


Donderdagavond heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Voorhout haar eerste rapport gepresenteerd, genaamd Milieustraat, afval weg. Ik had als voorzitter de eer het aan de raad te mogen aanbieden. Lastig, zo in verkiezingstijd want we hebben geprobeerd opbouwend kritisch te zijn zonder beticht te kunnen worden om in verkiezingstijd het spelletje barbertje-moet-hangen te gaan spelen. Aardig wat complimenten gehad over de presentatie, maar nu moet het rapport na 7 maanden voorbereiding voor zichzelf spreken. Lees het, laat me weten wat je ervan vindt!

Ik denk dat we , zonder misstanden te hebben geconstateerd (gelukkig maar!!) roch wel een paar belangrijke dingen te zeggen hebben. We hebben in Voorhout een milieustraat om grofvuil heen te brengen die goed functioneert en waarover de burgers uitermate tevreden zijn, maar waarvan we ook hebben moeten constateren dat er in de vierenhalf jaar dat we dit systeem hebben er door het college nooit (zoals bij de besluitvorming wel was toegezegd) geevalueerd is of de veronderstelde doestellingen wel gehaald zijn. Dat dat slechts gedeeltelijk het geval is, kan op zich gebeuren. Maar dat voor de afwijkingen daarin geen volledige en eensluidende verklaring tijdens het onderzoek naar boven is gekomen, baart meer zorgen. Het gaat gelukkig goed in de uitvoering, hebben we als rekenkamercommissie geconstateerd, maar kan het beter? Je zou dat als gemeentebestuur moeten kunnen beantwoorden. Vandaar dat we zowel naar de raad als naar het college suggesties hebben gedaan om op dat punt de (toekomstige) gemeente minder kwetsbaar te maken.

en toch: graag Bos in de omgeving!


Een oproep van ons regio-kamerlid Thea Fierens:

Lieve Partijgenoten

Morgen, zaterdag 29 oktober komt Wouter de Katwijkse, Valkenburgse, Rijnsburgse partijleden versterken in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van 18.00 tot 19.30 is Wouter aanwezig in Hotel Zeen en Duin, op de Boulevard van Katwijk, nr. 5. Ik roep hierbij alle partijgenoten in de regio op hierbij aanwezig te zijn en aldus solidair steun te geven aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen in onze mooie regio.

En natuurlijk:

1: Zeg het voort en mail en bel de leden van je afdeling, vrienden, vriendinnen, moeder, vaders, kinderen, collega?s, de buren en de lokale pers.

2: Dresscode is ROOD, van Rood in de REGIO, ROOD van de PvdA

Zegt het voort en KOM! dus, en neem voor mij de honneurs waaar, want ik zit om die tijd in Oost-Groningen - familie-aangelegenheid. Ik zal aan jullie denken!


vrijdag, oktober 28, 2005

Door de bomen het bos niet meer zien


Een van de grotere politieke talenten in Voorhout is Margo van der Fliert, fractievoorzitter van de VVD. Intelligent, fel, perfectionistisch, goed in het debat. Maar gisteren in de raadsvergadering zat ze erflink naast. Ze lanceerde, met een Van Aartsen-achtige oekaze haar woordvoerder John Bosman passerend, bij behandeling van het groenstructuurplan, een amendement om in vier jaar tijd 3200 bomen in het dorp te planten. Want hoewel we in een open bollengebied wonen, kunnen we natuurlijk niet achterblijven bij het landelijk gemiddelde...


Natuur en milieu is ook bij de PvdA een belangrijk issue. Maar wij willen dat wel laten aansluiten bij de ecologie van onze regio, en niet door het lanceren van idiote cijfers. Wat zou er namelik gebeuren? Om 3200 bomen te plaatsen heb je zo'n 2,3 ha nodig die in het dorp niet te vinden is. Je zou dus allerlei andere prima groenstroken moeten opbreken om bomen te planten. Want 3200 bomen in 4 jaar is er 4 per dag, in het plantseizoen veel en veel meer. Kost tonnen en je gooit en hoop mooi groen dat geen boom is, weg. Ondoordacht, onrealistisch en er zijn heel wat betere alternatieven om voor beter groen te zorgen.

We hebben ook nog geld nodig om van park Molentocht een mooi verblijfsruimte te maken. Park Overbosch is hard aan een opknapbeurt toe. De PvdA stopt het geld liever in groen waar je echt goed van kan genieten.

Het VVD-amendement is gisterenavond gelukkig ook door het CDA en Voorhouts Belang naar de prullenmand verwezen. Mogen wij alleeen weer uitleggen waarom we nou weer geen bomen willen (niet op deze manier, anders wel graag), want dat stond er in de krant weer niet bij...

dinsdag, oktober 25, 2005

En dan hang je


... op de kiesborden. Bij de spoorwegovergang. En aangezien die zeker 8x per uur dicht zijn, is aandacht gegarandeerd. Loop je de klas van je dochtertje binnen, begint zelfs de juf erover: Dat ben jij toch? Leuk hoor!" Ja dus.


Het is allemaal de schuld van Jeroen Tomassen. Verbazingwekkend hoe hij als campagnecoordinator het vuur uit zijn sloffen loopt, en dat terwijl hij genoeg andere dingen aan zijn hoofd heeft. De andere campagne'leiders'en zelfs de landelijke PvdA houden hem niet bij. En daarnaast ook nog blijven plakken, letterlijk! Ik belde hem vanavond over het feit dat er op een aantal borden al posters waren verdwenen. Was intussen al geregeld.

Morgenavond gaan we nog een verrassing voorbereiden voor de canvas-actie van 12 november. Waar de campagnes van 1998 en 2002 toch wel aanvoelden als werk, wordt het nu zolangzamerhand in 2005 gewoon een uitje. Het kan me al bijna niet meer schelen , al halen we maar drie zetels (onvoorstelbaar), dit feestje wil ik niet meer missen.

Het wordt spannend


Komende week staan er paar belangrijke dingen voor mijzelf op de agenda. Ten eerste presenteer ik als voorzitter van de Voorhoutse rekenkamercommissie komende donderdag 27 oktober om 19:00 het eerste (en enige) rekenkameronderzoek dat in de gemeente Voorhout is uitgevoerd: "Milieustraat - afval weg". donderdag meer over de inhoud; na aanbieding is de geheimhouding niet meer nodig. Maar een periode van intensief werk wordt dan wel afgesloten. En ja, het is midden in de verkiezingscampagne, maar later presenteren zou de behandeling door de raad vandit rapport te kort doen. En al zeg ik het zelf, er zitten ook waardevolle elementen in voor de nieuwe gemeente.

Wat ook spannend wordt, is de PvdA afdelingsvergadering van dinsdag 1 november. Dan worden van de vier gegadigden de voorkeurskandidaten voor een eventuele wethouderspost gepresenteerd. Ik ben 1 van die vier. De gesprekken met de selectiecommissie , Gerard Slingerland, Albert Vink en Willem de Jong, was amicaal maar wel heel pittig. Allerhande thema's als stijl van leidinggeven, omgang met inwoners, verhouding raad-college kwamen langs. Ik denk dat ik een goede indruk heb achtergelaten. Het was hoe dan ook leuk om te doen, en we zien wel waar het uitkomt. Eerst maar op 30 november een goede uitslag draaien!

Wordt het nog wat...


...met het winkelbestand in Voorhout? De CD-winkel gaat nu ook al dicht, met dank aan de trouwe klanten maar in Nieuw-Vennep is voor Dirk-Jan hopelijk WEL een boterham te verdienen. Het 'oude Raethuys' staat nu voor de helft leeg, van de huurverhoging heeft een antal kleine maar leuke winkels de das omgedaan. we hebben hier vorige winter al wel eens bij wethouder Van Riet over geinformeerd, maar die zag het vooral als zaak tussen huurder en verhuurder. Wringt wel ergens. Een leuk centrum, waarin ook kleinere ondernemers hun brood kunnen verdienen is zeker toch ook een algemeen belang, zou ik denken.
Is er dan nog hoop? Mirel Logtenberg van de gaat het nu opnieuw proberen met haar kinderkleding in het pand van de CD-winkel, en Bert Pilaszek open volgende maand naast de stomerij op de kop van de Herenstraat een trattoria! Hadden we met de delicatessenzaak van Ruud Neuteboom al een van de beste verwenners van Zuid-Holland, ik ken de culinaire standaard van Bert's voormalige cateringbedrijf goed en verheug me al op de resultaten uit zijn cucina!

maandag, oktober 24, 2005

Kleine opluchting


Al voor en door de zomer heen heb ik als voorzitter van de 'werkgroep Burger' getrokken om de Burgerparticipatie in de nieuwe gemeente Teylingen vorm te geven. Vanavond is onze notitie eindelijk in de klankbordgroep besproeken, en het is mij meegevallen hoe positief de fracties op onze voorstellen reageerden. Het 'carrousselmodel', waar we al voorzichtig mee waren, heeft een lage prioriteit gekregen. Het CDA en de VVD zien een correctief referendum in zijn geheel niet zitten, en de raadgevende en het initiatiefreferendum zullen we voorzichtige voorstellen mee uitwerken.

Wat wel erg belangrijk is, is dat alle politieke partijen hebben uitgesproken dat er budget vrijgemaakt moet worden om burgers ook mee te kunnen laten doen in de gemeentelijke besluitvorming. Wat dat kost inspanning,, dus (ambtelijke) tijd, dus... geld. Vooralsnog een bescheiden bedrag van EUR 1,= per inwoner, maar het begin is er. En dat zonder al te veel discussie! Kortom, best fijn.

Andere maatregelen waarmee we aan de gang kunnen:

 • inspreken voor burgers in de raadscommissies in twee termijnen
 • er komt een raadsspreekuur
 • er komt een laagdrempelig burerinitiatief, zodat buregers zelf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten
 • we zetten in op ICT-instrumenten

Er worden geen dorpsraden ingesteld, en zelf denk ik ook dat er betere manieren zijn om te vernemen wat er in de kernen leeft. Je moet als raadslid gewoon proberen ter plekke te zzijn.

maandag, oktober 17, 2005

Haast met het Oosthoutpark


Paar dagen even wat stiller geweest; wat schilderwerk in huis te doen gehad en het is vorige week een aantal avonden best wel laat geworden. De commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening was er ook zo eentje. LAng gedaan over het Groenstructuurplan, en in de rondvraag kwam op een vraag van Kees van Velzen (CDA) ook nog een klein (??) akkefietje daaromtrent naar boven. 1 van de redenen waarom wethouder Van Steijn zo'n haast heeft met het Oosthoutpark renoveren is het feit dat het park moet gaan dienen als waterberging voor de ING-locatie.
Hoezo? De ING-locatie zou toch in haar eigen waterberging voorzien? Niet dus. En dat voor een vertegenwoordiger van een partij die in haar verkiezingsprogramma juist HEEL EXPLICIET van achterkamertjesoverleg en dealtjes zegt te verafschuwen...

woensdag, oktober 12, 2005

Burgerparticipatie: werkt het?


Ik mag mij gelukkig prijzen de voorzitter van de werkgroep Burger van de Klankbordgroep te zijn. Volgende keer, 24 oktober wordt een rapport van deze werkgroep over vormen van Burgerparticipatie voorgelegd, een hoop manieren en werkzijwen waarop dat zou kunnen plaatsvinden zijn onderzocht en beoordeeld.
Vanochtend ben ik in dat kader op bezoek geweest bij Alexa Kuit, inwoonster van Warmond, werkzaam op het gebied van beleidsmarketing, in haar eigen woorden: "a-politiek". Met Alexa ben ik in contact gekomen omdat zij het stamtafelgesprek in juni in Het Wapen van Warmond bezocht heeft. En kennis uit de praktijk is altijd handig! Ze weet heel inspirerend te vertellen waar ze mee bezig is, en geeft ook duidelijk aan wat de valkuilen zijn als je het opzetten van burgerparticipatie onderschat. Organisatorisch en in de communicatie moet elke vorm van burgerparticipatie gewoon compleet uitgewerkt zijn, je kunt je geen halve klussen veroorloven. En net zo belangrijk: geef het een goede follow-up, laat zien dat je met resultaten ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan. Ergens weet je het als lokaal politicus wel, maar toch: niet niet onderschatten = (ambtelijke) capaciteit vrijmaken = uren besteden = budget... Al is het rapport al enige tijd onder de fracties verspreid, ze heeft mij - en ik mag het straks allemaal verdedigen- wel een stukje verdieping, aandachtspunten en goede tips gegeven.

Dit gesprek alleen al was al een zeer goede vorm van participatie, al was het 1-op-1. Er zit een hoop kennis en expertise bij gewone mensen, ik ben blij dat ik daar vandaag van gebruik heb mogen maken. Alexa: dank je wel!

Meer in de Haarlemmermeer

Vanavond een presentatie gehad van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Het lijkt "maar" een styratyegisch bestuurlijk stuk, maar als hetr om ruimte voor waterberging, woningbouw, economie, bollenteelt, bedrijfsterreinen en luchthaven gaat, gaat het wel hard tegen hard. Er zijn vier scenario's neergelegd, waaruit bowsteentjes voortkomen die in het definitieve voorkeursmodel worden samengebracht. De scenario's kun je ruwweg onderscheiden in behoudend-markt, ambitieus-markt, behoudend-overheid en ambitieus-overheid. Totaalplaatjes zien er totaal anders uit, maar kijk zelf maar. (pagina 26 van het rapport heb ik hier alvast neergezet).

Het hele rapport is al te downloaden. Een bouwsteentje dat wat mij betreft in elk geval NIET gebruikt gaat worden is het volzetten van de oevers van de Kaag met luxe woningbouw. Lijkt fijn, maar de Kaag zoals hij nu is, is fijner. Maar raad maar eens uit welk scenario dat komt, weet je ook waar mijn affiniteit niet ligt. Op 7 november is in elk geval een grote politieke ocnferentie over de geibiedsuitwerking, belangrijk genoeeg voor mij om bij aanwezig te zijn.

dinsdag, oktober 11, 2005

Wordt iets beter door lang te wachten?


nee, als je wacht totdat onrijpe peren eindelijk rijp zijn, zijn ze alweer rot. Zo lijkt het eigenlijk ook wel met het groenstructuurplan voor Voorhout te gaan. Met veel bombarie is in 2000 door Van Steijn een groenstructuurSCHETS gepresenteerd, dat "weldra" zou worden uitgewerkt in een groenstructuurplan. Vijf jaar later is deze nota wel 60 pagina's dik geworden, maar bevat vooral ook een aantal belangrijke dingen niet. Verbinding tussen groen binnen en buiten het dorp, ecologische verbindingen, zichtassen: niet is daar meer van over. Het geplande park Molentocht: een Hele dunne arcering op de kaart en bijna geen woord aan gewijd. Opknappen/ profilering park Overbosch? Dat het achterstallig onderhoud heeft, weten we nu ook al wel. Kortom, langverbeid maar wel teleurstellend.
Het in 2006 op te knappen Oosthoutpark


Wel aardig is de constatering dat er maar weinig m2 groen en bomen per inwoner in Voorhout aanwezig zijn, maar dat de onderhoudskosten per m2 wel ongeveer het dubbele bedragen als wat in gemeentes van eenzelfde omvang gebruikelijk is. Kortom : Voorhout is veel kwijt om haar perkjes bij te houden.

kan het anders? Ik denk het wel, maar dat is ook wel afhankelijk van de gekozen stedebouwkundige opzet. Je kunt ecologische verbindingen ook 'ecologisch'maken door ze wat groter aan te zetten, en onderhoudsarm groen hoeft niet altijd belevingsarm te zijn. De begroeiing van de geluidswal aan de Zuidelijke randweg is schitterend in de zomer EN ecologisch verantwoord. Een gemeente als Bussum is er ook best ver mee: die laten grasvelden in bepaalde delen van de stad lange tijd doorgroeien, en geeft daarmee bloemen en vlinders weer behoorlijk wat ruimte.

Iets anders dat ik donderdag ga aanstippen is het zelfbeheer door bewoners. Wordt even genoemd, zou in groenBEHEERplan (krijgen we ook nog) verder uitgewerkt moeten worden. Dat zou een shcone zaak zijn, er zijn genoeg mensen in dit dorp die best in en om hun huis heen de handen uit de mouwen willen steken voor een goed onderhouden groen in hun buurt. En daar vallen vast wel goede afspraken over te maken!

Soms valt het mee, soms tegen


rotonde-werkzaamheden op herhaling


Wil ik vanochtend nog een mooi digitaal shotje maken van de file op de randweg en de Oosthoutlaan, kan ik om 08:35 bijna gewoon doorrijden (Valt mee). Geen leuk fotootje dus (valt tegen).

maandag, oktober 10, 2005

Beste Jozef,


het was zaterdag erg gezellig op de markt in Warmond en je moet de groeten van je tante hebben. Aardige mevrouw!


Je stelde op het Weblog van Albert Vink de vraag, hoe het nou mogelijk is dat op onze PvdA-lijst voorstanders van de fusie als Albert en ik naast een tegenstander als Hans Goudsmit staan, en of wij dat konden uitleggen. Dat kunnen we.


Het heeft bij ons ook veel intensieve maar ook constructieve gesprekken geduurd, ook wij hebben vier maanden nodig gehad om onze ideeen onder 1 noemer te krijgen. ik ben blij dat wij tijdig aan het verkiezingsprogramma begonnen zijn. Kennismaking in 1 partij heeft zijn tijd nodig, ik denk dat jullie dat bij Trilokaal ook nog wel heel duidelijk zullen merken. De tegenstelling die jij neerzet bestaat echter in mijn ogen binnen de PvdA niet. Hans heeft inderdaad met vuur en vlam het SETA-model in de voorloper van de klankbordgroep verdedigd. Mag ik je in herinnering brengen dat ik ook daar meermaals geprobeerd heb om met alternatieve voorstellen de muurvaste discussie los te helpen om tot een serieus voorstel tot niet-vrijblijvende samenwerking te komen? Albert heeft altijd de fusie neergezet als next-best voor Sassenheim, dus zulke fusie-zeloten zijn we dus bepaald niet. We hebben wel geprobeerd in alle fasen duidelijk te zijn en heldere keuzen te maken.

Een van de aardige uitkomsten van al die gesprekken is juist geweest, dat we als PvdA eigenlijk tot de conclusie gekomen zijn dat het kernenniveau eigenlijk helemaal niet het enig bindende is voor inwoners. Er zit nog een heel belangrijk schaalniveau daaronder, namelijk dat van wijken en buurten! Dat zal in Warmond ongeveer samenvallen met het dorp, maar in Voorhout en Sassenheim (die andere 86% van de nieuwe gemeente) niet. In Voorhout speelt de parkeerproblematiek uit de Vissenbuurt niet in de Oranjebuurt en is het verouderende openbaar groen in de wijk Boekhourst weer geen issue "over het spoor". Niet voor niets worden de wijkavonden in Sassenheim als een groot succes gezien.

Ik hoop voor jullie dat de "ideologische" verschillen, zoals die er wel degelijk zijn tussen Warmond @nders en Voorhouts Belang, overbrugbaar zijn. Ik kijk in ieder geval met interesse uit naar het programma dat jullie woensdag zullen presenteren. Gefeliciteerd trouwens met de website, het werd wel tijd. Jammer alleen dat jullie de grenzen van de drie oude gemeenten in het logo handhaven. Die kloven zijn toch echt te overbruggen! (Sterker nog: ze zijn er niet).

succes,

Er zijn nog tientallen wachtenden voor u...


Vanochtend weer eens ervaren hoe kwetsbaar de ontsluiting van Voorhout is. Al enige weken ligt de kruising in Sassenheim bij de van Pallandtlaan eruit vanwege de aanleg van een rotonde. Ik ga 's ochtends regelamtig met de bus naar mijn werk op Schiphol, maar doe er nu wel een half uur langer over. Eerst de Oosthoutlaan die vaststaat, dan Sassenheim in, dan dezelfde weg er weer uit. Lopend ben je uiteindelijk sneller van de Herenstraat in Voorhout bij de Warmonderdam. Wethouder van Steijn heeft aql manmoedig de gemeente Sassenheim op haar verantwoordelijkheid gewezen om de verkeerslichten af te stellen en voorziet een invasie van Noordwijkers die van ON ZE randweg misbruik maken.


Ik vermoed dat er iets heel anders aan de hand is: ik denk dat veel eerder automobilisten uit Sassenheim de boel verstoppen, voornamelijk door de Parklaan/Rijksstraatweg te vermijden. Vanochtend stond het namelijk in Voorhout al bij de C1000 vast, maar voor de stoplichten richting Sassenheim GEEN wachtrij De andere kant op stond het vast van ongeveer de katholieke kerk in het centrum tot diezelfde Warmonderdam. Oftewel: op welke gegevens baseeert Van Steijn zich nu eigelijk?


Ik denk, dat we nog twee weken onze ziel in lijdzaamheid moeten bezitten, we moeten wat eerder van huis of wat langer doorwerken, en vooral bidden dat het op de A4/A44 deze winter ook niet al te vaak vastloopt. Tenslotte zijn slecht rijdende automobilisten die teveel bellen, te weinig afstand houden etc. een veel structurelere bron van ellende dan de gemeente Sassenheim.

zaterdag, oktober 08, 2005

La Dolce Vita
Vanochtend weer wezen folderen, dit keer op de markt in Warmond. Waar sommigen nog denken dat Voorhout een dorp is: Warmond is pas echt een idylle in de Randstad. Het was gewoon relaxed, leuke gesprekken met met mensen die vanaf de boot "even" aangemeerd zijn om biest op de markt te halen en met ECHTE Warmonders (alhoewel? Als je in Leiden geboren bent 70 jaar geleden en pas een dag na je geboorte in Warmond komt wonen, blijf je import). Mooiste reactie: "Jullie zijn de eerste die we zien." Ja, en je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk.

Grootste Voorhouter aller tijden?


Edwin van der Sar stopt een penalty en daarna wint Oranje de wedstrijd tegen Tsjechie. Geen briljant voetbal, maar wel vermakelijk.

woensdag, oktober 05, 2005

What's in a name...


De werktitel 'Teylingen' voor is met opname in de wet 30.030 stiekum toch de definitieve naam waarmee de fusiegemeente van start gaat. Vanuit Warmond is op grond van een raadsbreed aangenomen motie al een tijde gelobby'd (nou ja, zonder voorstellen in te dienen) voor een andere naamkeuze, maar met een brief van de voorzitter van de fusie-stuurgroep is duidelijk geworden dat conform artikel 158 van de Gemeentewet de gemeenteraad weliswaar een andere naam voor de gemeente kan kiezen, maar dat die naam ten minste 1 jaar na het nemen van het besluit pas kan worden doorgevoerd. Dom dat daaraan niet eerder gedacht is, het staat echt letterlijk in de gemeentewet

Nu verkeer ik in de 'gelukkige' positie van voorzitter van de werkgroep Burger, die een advies moest geven hoe een voorstel van Albert Vink (PvdA Sassenheim en lijsttrekker voor teylingen) en Jozef van der Vooren (Warmond @nders) om bij de verkiezingen een peiling te houden over de naamgeving, verder zou kunnen worden uitgewerkt. We zijn er in de werkgroep vandaag niet goed uitgekomen. Hoe kun je een peiling onder de bevolking gaan houden waar je tenminste een jaar niets mee tot uitvoering kunt brengen? Is dat qua inspraak/ participatie juist niet mensen blij maken met een bijna-dood musje? Maar ja, het is al min of meer aangekondigd en wil je de positie van Warmond enigszins respecteren, dan zal er wel iets moeten gebeuren. Wordt vervolgd.

Persoonlijk vind ik trouwens 'Teylingen' wel een verantwoorde keuze: goed uit te spreken, historisch verantwoord, diplomatiek (De allerkleinste "kern" geeft de naam aan de hele gemeente), geworteld in de regio (denk aan Slot Teylingen, het Pact van Teylingen, Rabobank Teylingen, Stichting Welzijn Ouderen Teylingen, Hoog-, Laag- en Oud Teylingen, Teylingereind, Teylingerverspleintjes bij de slager), wat voor argumenten zou je nog meer willen hebben voor een gemeentenaam?

Dan toch maar het origineel!


Uit het Witte-weekblad van vandaag (5 oktober), en wel het interview met beoogd Trilokaal-lijsttrekker Gerard van der Lubbe:

Ïn de nieuwe situatie zijn er straks drie mensen die ieder hun job goed uitvoeren in plaats van drie keer een klein stukje (...) op termijn moet dat voordelen gaan bieden."

Had Gerard dit tijdens de referendum-debatten in Voorhout ook maar zo verkondigd. Blij dat hij alsnog tot het inzicht komt dat de PvdA al jaren heeft. Ander interessant citaat:
"Warmond @nders is van oorsprong wat linkser dan wij (ie. Voorhouts Belang) maar dat is niet zo erg. Verder geven zij wat makkelijker geld uit, maar misschien moeten wij juist leren dat ook een beetje te doen (...) soms is het beter voor kwaliteit te gaan.".
Goh, schuift hij met dat laatste nu toch een heel stuk op richting PvdA? Ik kan me nog wat discussies herinneren (onder ander bij invoering van de jongerenparticipatie) waar ik deze opstelling van Voorhouts Belang graag wat eerder had vernomen. Maar goed, beter ten halve bekeerd...

zaterdag, oktober 01, 2005

Dapper


Nu moet je als jonge vader, werkende, en parttime politicus wel eens gelegenheden laten lopen waarover het best aardig berichten zou zijn geweest: het 10-jarig bestaan van de bibliotheek in Voorhout en de eerste steen van de nieuwe sporthal op de locatie 'van Diest'. Veel schiet er dan ook niet over om nog eens de stad in te gaan. Vrijdagavond was sinds lange tijd een uitzondering, heb ik in de bioscoop 'Sophie Scholl: die letzten Tage' gezien.Sober gefilmd, maar knap acteerwerk van Julia Jentsch, in de rol van de studente Sophie Scholl die samen met haar broer in Munchen in 1943 anti-nazipamfletten verspreid heeft. Ze is gepakt, en het merendeel van de film gaat over het kat-en-muisspel tussen verdachte en verhoorder. Het is niet de eerste film over Sophie, maar wel een die gebruik heeft kunnen maken van de originele verhoorverslagen. Om als 21-jarige met niets anders dan met postzegels en een stencilmachine 'nee' te zeggen... zou ik het haar na kunnen doen? Ik ben bepaald niet bang om een impopulair standpunt in de raadszaal in te nemen als ik ervan overtuigd ben. Maar zou ik ook mijn doodvonnis willen tekenen om maar bij mijn mening te kunnen blijven? Na afloop van de film weer snel de oppas aflossen, maar de vraag als net gesteld blijft wel door mijn hoofd spoken. Ga 'm zien, deze week in elk geval in Trianon in Leiden. En verdiep je ook eens in het hele verhaal van de groe 'die weisse Rose'

vrijdag, september 30, 2005

5,6,7... punt gescoord!


Vanavond gemeenteraadsvergadering gehad. Onderkomen voor de Volkstuinvereniging geregeld, extra ondersteuning voor de peuterspeelzalen, en als laatste noot te kraken: de 'gemeentewinkel' oftewel het centrale punt waar je straks in Sassenheim terecht kunt met al je 'gemeentelijke' behoeften als paspoorten en bouwvergunningen. Dit laatste is in de klankbordgroep op 21 sept jl. nogal dramatisch gepresenteerd. Vragen werden onbeantwoord, mondelinge verdediging stond dwars op de schriftelijke onderleggers. Uiteindelijk heb ik zelf, om de discussie los te krijgen, het voorstel gedaan om de stuurgroep nog de gevraagde onderbouwing te laten samenstellen en dat als onderlegger in de raadsbehandeling in te dienen.

Onderbouwing is alsnog braaf uitgevoerd (zie je wel: het kan ook in vier werkdagen!), en wat blijkt? Per avond kost het slechts EUR 100,- extra om een avondopenstelling te organiseren! Als je dus in de piekmaanden mei, juni en juli de balies 1 of 2 avonden EXTRA open gooit, kost je dat dus maar EUR 1200,- tot 2400,- extra op jaarbasis. Dat is niet veel voor de extra serviceverlening en reducering van wachttijden. Het College zou mijn suggestie meenemen naar de stuurgroep. Mooi meegenomen, als het er niet van komt dan kan ik komende zomer daar lekker op gaan doorzagen. We krijgen trouwens , conform het voorstel, 7 zitbalies om iedereen te bedienen.

woensdag, september 28, 2005

Interessant...


Nu was de VVD in de Klankbordgroepvergadering op 21 september toch falieekant tegen de inzet van de Stemwijzer als middel om de opkomst bij de verkiezingen van 30 november as. te vergroten. Maar kijk eens op de site van de VVD Sassenheim Tot vrijdag jl. in gebruik. Ziet u wat ik zie?

Herrie in de tent


... maar gelukkig niet in de onze.
Rob ten Boden, raadslid in Sassenheim tot gisteren, heeft de overstap gemaakt van de VVD naar Trilokaal. Of hij zich daar nu echt beter thuis volet, of dat hij binnen de VVD geen ruimte kreeg voor zijn ambities, laat ik hier in het midden. Wel moet het nu in het Sassemse deel van de VVD behoorlijk rommelen. In januari Wethouder Brussee vertrokken en geen opvolger te vinden (dus verlies je invloed in het Dagelijks Bestuur) , raadslid Ineke van Steensel (ex D66) stapt over naar de VVD maar blijft wel in de raad zitten als "onafhankelijke" lijst, Rob ten Boden er nu weer uit... ik zou me dan als partij op zijn minst onbehaaglijk gaan voelen bij dit personeelsbeleid.
Nu verwacht ik niet dat vanwege Rob ten Boden ook PvdA-sympathisanten opeens lokaal gaan stemmen, misschien zelfs andersom omdat wel blijkt in welke hoek Trilokaal vist - de rechter dus. Het is op zijn minst een interessante ontwikkeling in het Teylinger politieke spectrum. Hoe luidde die Chinese vervloeking ook al weer? Moge u leven in interessante tijden.

dinsdag, september 27, 2005

Zegt de Teyding voort


Moeten wij nu reclame gaan maken voor een nieuw nieuwsmedium, terwijl zij eigenlijk onze publiciteit moeten verzorgen? Tuurlijk niet, maar de aankondiging van 'De Teyding' als medium dat de Teylinger verkiezingen gaat volgen is wel interessant. Vooral als je een beetje door Googlet. Dan merk je dat je te maken hebt met twee jonge gasten die heel enthousiast bezig zijn met 'De teyding', maar al wel met een brok ervaring. Bart heeft gewerkt bij de lokale zender Holland Centraal en zit nu "in Hilversum", Edwin maakt gewoon hele mooie foto's. Ik ben benieuwd hoe fris ze blijven naast het Leids Dagblad en de Voorhouter/Sassenheimer/Warmonder. We hadden als PvdA in elk geval een mooie scoop in het eerste nummer: Hannie Tijdeman die met een PvdA-vaandel om bij het tobbetje steken echt helemaal nat gaat. Nu zou het zo makkelijk zijn om met knip-en-plakwerk zo'n geweldig plaatje hierboven te zetten, maar ga gewoon zelf even de Teyding lezen!


Image is everything


En daarom is het goed dat er een logo is voor de nieuwe gemeente Teylingen Een abstrahering van de drie thema's wonen, werken/voorzieningen en recreeren, als speerpunten voor respectievelijk Voorhout, Sassenheim en Warmond. Het leuke van een vergaande mate van abstrahering van het ontwerp is dat je er weer heel andere toepasselijke dingen in kunt gaan zien. De scherpe puntdaakjes van de Voorhoutse huisjes worden de bedreigingen van de grote boze buitenwereld, de zon van Warmond is een bos winterpeen en Sassenheim is een Slavische volksdansgroep. Misschien moeten we maar een prijsvraag uitschrijven voor de meest creatieve droedel-interpretatie. Wie biedt?

Toch is het best een sterk logo. Je kunt het namelijk uit elkaar trekken, en de T gecombineerd met elk van de drie dorpsthema's apart vormt weer een eigen briefhoofd voor elk dorp. Zo kun je aanschrijvingen met een lokaal karakter (we gaan het riool vervangen etc) voor elk dorp met zijn eigen logo doen. Heeft wel wat! OOk is het maar symbolisch, met een klein beetje extra moeite kun je toch uitstralen dat ondanks de fusie het dorp niet hoeft onder te gaan in de grote anonimiteit.

zondag, september 25, 2005


bouwen aan gerechtigheid


Nee, geen plaatje plus praatje van de Jeu de Boulesbaan in Warmond, waar ik vandaag namens de PvdA Teylingen aanwezig zou zijn. Dat ging niet door, en vandaar dat ik vanochtend bij een jongerenkerkdienst in de kleine kerk te vinden was (bovenstaande foto komt vanaf de website). In deze jongerendienst stonden de werkzaamheden centraal die vier Voorhoutse jongeren deze zomer samen met nog een twintigtal anderen uit de regio hebben uitgevoerd tijdens een werkvakantie in Targu Mures in Roemenie. Dit project is georganiseerd door diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden. Een knap indrukwekkend verhaal, ik heb er nooit bij stilgestaan dat in een Europees land als Roemenie het ook nog eens voorkomt dat kinderen nooit naar school zijn geweest. Dat voor het aanstellen van een leerkracht in de gevangenis voor een jaar EUR 600,= ingezameld moet worden. (Dat wordt nu via diezelfde jongeren ingezameld). - Ik schaam me dan bijna dat mijn eigen uurtarief mij per dag al duurder maakt. Het is zonder meer een goed doel, kijk ook eens wat jij kan doen!

zaterdag, september 24, 2005

Oosthoutlaan, een verknipte zaak


Na 1 van de heftigste debatten van mijn vijfjarige raadslidmaatschap lijkt er dan nu toch een voorstel te komen om te onderzoeken hoe de Oosthoutlaan verkeersluwer gemaakt kan worden. Ik was met enige scepsis het debat ingegaan, verwachtte een herhaling van zetten omdat het enige dat als onderligger van de discussie diende, het afgestemde raadsvoorstel van juni jl. was. Met een zwakke positie van Voorhouts Belang in dit debat - hoe slim ben je als je publiekelijk meldt dat je fractie hierover tot op het bot verdeeld is- gebruikten CDA en VVD de macht van het getal om (selectieve) afsluiting taboe te verklaren.
Niet dat dat voor mij de enige oplossing zou zijn om de laan veiliger en leefbaarder te maken. Maar onderzoek naar meerdere methoden voor verkeersluw maken en daarvan de meest geschikte kiezen, dat is toch geen raar standpunt ?? Het wil er vooral bij de VVD niet in. De vertraging om tot een oplossing te komen vind ik CDA en VVD nog steeds verwijtbaar, dat ze niet eens de moeite hebben genomen om een alternatief initiatief op te stellen vind ik gewoon lui. We hadden al lang aan de slag gekund. Gelukkig zit de zaak nu niet muurvast meer, en ik wacht met interesse het voorstel waar het college nu mee moet komen, af.