vrijdag, september 30, 2005

5,6,7... punt gescoord!


Vanavond gemeenteraadsvergadering gehad. Onderkomen voor de Volkstuinvereniging geregeld, extra ondersteuning voor de peuterspeelzalen, en als laatste noot te kraken: de 'gemeentewinkel' oftewel het centrale punt waar je straks in Sassenheim terecht kunt met al je 'gemeentelijke' behoeften als paspoorten en bouwvergunningen. Dit laatste is in de klankbordgroep op 21 sept jl. nogal dramatisch gepresenteerd. Vragen werden onbeantwoord, mondelinge verdediging stond dwars op de schriftelijke onderleggers. Uiteindelijk heb ik zelf, om de discussie los te krijgen, het voorstel gedaan om de stuurgroep nog de gevraagde onderbouwing te laten samenstellen en dat als onderlegger in de raadsbehandeling in te dienen.

Onderbouwing is alsnog braaf uitgevoerd (zie je wel: het kan ook in vier werkdagen!), en wat blijkt? Per avond kost het slechts EUR 100,- extra om een avondopenstelling te organiseren! Als je dus in de piekmaanden mei, juni en juli de balies 1 of 2 avonden EXTRA open gooit, kost je dat dus maar EUR 1200,- tot 2400,- extra op jaarbasis. Dat is niet veel voor de extra serviceverlening en reducering van wachttijden. Het College zou mijn suggestie meenemen naar de stuurgroep. Mooi meegenomen, als het er niet van komt dan kan ik komende zomer daar lekker op gaan doorzagen. We krijgen trouwens , conform het voorstel, 7 zitbalies om iedereen te bedienen.

woensdag, september 28, 2005

Interessant...


Nu was de VVD in de Klankbordgroepvergadering op 21 september toch falieekant tegen de inzet van de Stemwijzer als middel om de opkomst bij de verkiezingen van 30 november as. te vergroten. Maar kijk eens op de site van de VVD Sassenheim Tot vrijdag jl. in gebruik. Ziet u wat ik zie?

Herrie in de tent


... maar gelukkig niet in de onze.
Rob ten Boden, raadslid in Sassenheim tot gisteren, heeft de overstap gemaakt van de VVD naar Trilokaal. Of hij zich daar nu echt beter thuis volet, of dat hij binnen de VVD geen ruimte kreeg voor zijn ambities, laat ik hier in het midden. Wel moet het nu in het Sassemse deel van de VVD behoorlijk rommelen. In januari Wethouder Brussee vertrokken en geen opvolger te vinden (dus verlies je invloed in het Dagelijks Bestuur) , raadslid Ineke van Steensel (ex D66) stapt over naar de VVD maar blijft wel in de raad zitten als "onafhankelijke" lijst, Rob ten Boden er nu weer uit... ik zou me dan als partij op zijn minst onbehaaglijk gaan voelen bij dit personeelsbeleid.
Nu verwacht ik niet dat vanwege Rob ten Boden ook PvdA-sympathisanten opeens lokaal gaan stemmen, misschien zelfs andersom omdat wel blijkt in welke hoek Trilokaal vist - de rechter dus. Het is op zijn minst een interessante ontwikkeling in het Teylinger politieke spectrum. Hoe luidde die Chinese vervloeking ook al weer? Moge u leven in interessante tijden.

dinsdag, september 27, 2005

Zegt de Teyding voort


Moeten wij nu reclame gaan maken voor een nieuw nieuwsmedium, terwijl zij eigenlijk onze publiciteit moeten verzorgen? Tuurlijk niet, maar de aankondiging van 'De Teyding' als medium dat de Teylinger verkiezingen gaat volgen is wel interessant. Vooral als je een beetje door Googlet. Dan merk je dat je te maken hebt met twee jonge gasten die heel enthousiast bezig zijn met 'De teyding', maar al wel met een brok ervaring. Bart heeft gewerkt bij de lokale zender Holland Centraal en zit nu "in Hilversum", Edwin maakt gewoon hele mooie foto's. Ik ben benieuwd hoe fris ze blijven naast het Leids Dagblad en de Voorhouter/Sassenheimer/Warmonder. We hadden als PvdA in elk geval een mooie scoop in het eerste nummer: Hannie Tijdeman die met een PvdA-vaandel om bij het tobbetje steken echt helemaal nat gaat. Nu zou het zo makkelijk zijn om met knip-en-plakwerk zo'n geweldig plaatje hierboven te zetten, maar ga gewoon zelf even de Teyding lezen!


Image is everything


En daarom is het goed dat er een logo is voor de nieuwe gemeente Teylingen Een abstrahering van de drie thema's wonen, werken/voorzieningen en recreeren, als speerpunten voor respectievelijk Voorhout, Sassenheim en Warmond. Het leuke van een vergaande mate van abstrahering van het ontwerp is dat je er weer heel andere toepasselijke dingen in kunt gaan zien. De scherpe puntdaakjes van de Voorhoutse huisjes worden de bedreigingen van de grote boze buitenwereld, de zon van Warmond is een bos winterpeen en Sassenheim is een Slavische volksdansgroep. Misschien moeten we maar een prijsvraag uitschrijven voor de meest creatieve droedel-interpretatie. Wie biedt?

Toch is het best een sterk logo. Je kunt het namelijk uit elkaar trekken, en de T gecombineerd met elk van de drie dorpsthema's apart vormt weer een eigen briefhoofd voor elk dorp. Zo kun je aanschrijvingen met een lokaal karakter (we gaan het riool vervangen etc) voor elk dorp met zijn eigen logo doen. Heeft wel wat! OOk is het maar symbolisch, met een klein beetje extra moeite kun je toch uitstralen dat ondanks de fusie het dorp niet hoeft onder te gaan in de grote anonimiteit.

zondag, september 25, 2005


bouwen aan gerechtigheid


Nee, geen plaatje plus praatje van de Jeu de Boulesbaan in Warmond, waar ik vandaag namens de PvdA Teylingen aanwezig zou zijn. Dat ging niet door, en vandaar dat ik vanochtend bij een jongerenkerkdienst in de kleine kerk te vinden was (bovenstaande foto komt vanaf de website). In deze jongerendienst stonden de werkzaamheden centraal die vier Voorhoutse jongeren deze zomer samen met nog een twintigtal anderen uit de regio hebben uitgevoerd tijdens een werkvakantie in Targu Mures in Roemenie. Dit project is georganiseerd door diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden. Een knap indrukwekkend verhaal, ik heb er nooit bij stilgestaan dat in een Europees land als Roemenie het ook nog eens voorkomt dat kinderen nooit naar school zijn geweest. Dat voor het aanstellen van een leerkracht in de gevangenis voor een jaar EUR 600,= ingezameld moet worden. (Dat wordt nu via diezelfde jongeren ingezameld). - Ik schaam me dan bijna dat mijn eigen uurtarief mij per dag al duurder maakt. Het is zonder meer een goed doel, kijk ook eens wat jij kan doen!

zaterdag, september 24, 2005

Oosthoutlaan, een verknipte zaak


Na 1 van de heftigste debatten van mijn vijfjarige raadslidmaatschap lijkt er dan nu toch een voorstel te komen om te onderzoeken hoe de Oosthoutlaan verkeersluwer gemaakt kan worden. Ik was met enige scepsis het debat ingegaan, verwachtte een herhaling van zetten omdat het enige dat als onderligger van de discussie diende, het afgestemde raadsvoorstel van juni jl. was. Met een zwakke positie van Voorhouts Belang in dit debat - hoe slim ben je als je publiekelijk meldt dat je fractie hierover tot op het bot verdeeld is- gebruikten CDA en VVD de macht van het getal om (selectieve) afsluiting taboe te verklaren.
Niet dat dat voor mij de enige oplossing zou zijn om de laan veiliger en leefbaarder te maken. Maar onderzoek naar meerdere methoden voor verkeersluw maken en daarvan de meest geschikte kiezen, dat is toch geen raar standpunt ?? Het wil er vooral bij de VVD niet in. De vertraging om tot een oplossing te komen vind ik CDA en VVD nog steeds verwijtbaar, dat ze niet eens de moeite hebben genomen om een alternatief initiatief op te stellen vind ik gewoon lui. We hadden al lang aan de slag gekund. Gelukkig zit de zaak nu niet muurvast meer, en ik wacht met interesse het voorstel waar het college nu mee moet komen, af.

Trilokaal: tri wat?


In de serie 'Het grote geheim van Teylingen' is een tipje van de sluier gelicht. De nieuwe lokale partij, een fusie van Warmond @nders en Voorhouts Belang, is Trilokaal gaan heten. Nu is het op zich al merkwaardig dat een partij met een '@' in de naam niet eens een eigen website heeft, maaar dat is nu verholpen. De aankondiging is vrij geruisloos gegaan. In de editie van De Voorhouter van woensdag jl. was het een kwart van de regels die aan onze campagne was gewijd. Misschien barst de storm nog los.
Trilokaal: als je erop Googlet, kom je een paar verwijzingen tegen naar italiaanse driekamerappartementen. In de Dikke van Dale staat het woord niet. Het bekt ook niet echt lekker, het heeft ook weinig"' warme' associaties. Triangel, tricolore, triool, tripartite, trifolium (klaver !! => daar krijg ik gelijk allerlei visioenen bij en het rolt ook nog lekker over de tong), trigonaal, trivium: daar had je nog wat omheen kunnen verzinnen. Ik krijg er in elk geval geen beeld, geen gevoel bij de merknaam bij, zoals 'Leefbaar ...' en '... Belang' dat wel in zich hebben.
In elk geval, het zal een hoop energie kosten om de naam te laten spreken. En voor ons is het natuurlijk een fantastisch argument, mocht de PvdA als de grote boeman van de fusie worden neergezet, dat de grootste tegenstanders met de grootste voorstanders van de herindeling in 1 partij zijn opgegaan. Dat moet ideologisch wringen.

woensdag, september 21, 2005

Het gaat vooruit??

En omdat de wereld nog ietsjes groter is dan Teylingen: Wouter Bos' reactie op de Troonrede.

Rijksmonument

Zie hier het droevige einde van de boerderij Hooghkamer, Rijksmonument, leegstaand sinds 1997, getroffen door kraakacties en brand in 2002, grondig te renoveren in 2005. Iets te grondig, want bij het weghalen van een muur afgelopen maandag klapte de hele boerderij in elkaar. Ik weet niet, of de huidige eigenaar iets te verwijten valt; feit is wel, dat de gemeente Voorhout de zorg voor haar monumenten volledig aan de private sector overlaat. Er worden (vooral door Voorhouts Belang) om de haverklap geroepen dat het zo niet kan. Maar op enige actie of maatregel, behalve het uitreiken van de Restauratieprijs van de Historische Kring Voorhout en een "sympathiebijdrage", heb ik het college niet weten te betrappen -daar heeft VB als eerste collegepartij met 6 zetels toch wel enige invloed op, zou je zeggen. Als het je echt aan het hart gaat, moet je een gemeentelijke monumentenlijst en een monumentenfonds instellen. Dat werkt beter dan een schildje en een bos bloemen.

maandag, september 19, 2005

herhaling van zetten


Voorhout groeit, en met alle nieuwe inwoners erbij wordt het in de bestaande straten ook steeds drukker. Nu is het al sinds 1997 de bedoeling dat de Oosthoutlaan, een drukke verbinding tussen het oude dorp en de A44, zou worden afgesloten voor doorgaand verkeer om daarmee het autoverkeer te dwingen via de randweg - waar istie anders voor?- het dorp te verlaten. Vorig jaar is dankzij een motie van PvdA/D66 al bij twee drukke zebrapaden op een schoolroute het een en ander verbeterd, maar qua luchtkwaliteit en veiligheid zou het gewoon beter zijn als er minder auto's door het dorp en meer auto's erom heen reden. Als voorbeeld dient de verkeersstructuur van Houten.

Een krediet voor een onderzoek daartoe heeft het in juni jl. niet gehaald. 'Dankzij' de afwezigheid van 2 VoorhoutBelangers en mijn eigen fractiegenote was er geen meerderheid gekregen. Het CDA en de VVD zijn tegen. Dat is hun goed recht, maar kom dan wel met een alternatief en doe niet vooral niks. Ze hebben niet eens geprobeerd de onderzoeksvraag bij te buigen Donderdagavond 22 september as. mogen we ons er weer over buigen. Onderlegger? Hetzelfde raadsvoorstel dat in juni de prullenmand in verdween...
Kortom, ik wordt er wel een beetje moe van. Ik kan er wel sarcastisch over doen (en die neiging heb ik wel) maar ik zal toch maar zien of we de discussie nog een opbouwende kant op kunnen draaien. 't Is tenslotte wel de bedoeling dat er wat gaat gebeuren.

zondag, september 18, 2005


Rondjes maken

Als slotstuk voor de najaarsfeesten vond weer de tandemrace plaats, met prominenten en minder prominenten. De fantasie kent weer geen grenzen: Hoofdprijs ging dit jaar naar de 'Pirates of the Carribean'. Samen met Hans Goudsmit ga ik hier van start, met voor ons Willem de Jong en Gertrude Krijgsman. Geen tijd voor subtiele boodschappen, maar wel lekker rood aanwezig.
Volgende keer laat ik in de tweede manche Hans ook maar weer achter mij zitten. Toen hij namelijk het stuur overnam, ging hij als een italiaanse scooterrijder vol op de pedalen. Gelukkig was de kop-staartbotsing met de dames van 'Pimp my tandem' met een biertje en een bos rozen snel gesust.

Alle beetjes helpen

Of: Alle zegen komt van boven? In elk geval was het ook hartstikke leuk dat Tweede-kamerlid Thea Fierens, tussen alle begrotingsvoorbereidingen door, ook mee kwam helpen!
JP

De aftrap

Zelf waren we ook aanwezig met een stand. De eerste campagneactiviteit, met veel ballonnen en folders. Misschien niet erg origineel, maar wel effectief.
Leuke gesprekjes (waarvan vell met mensen waar je al vaker mee te maken hebt gehad), maar bij sommigen zit de emotie rondom de herindeling nog hoog. "Ik stem nooit op de partij die Voorhout verkwanseld heeft!". Maar ja, uitleggen dat de "verkwanseling" van de zelfstandigheid van de gemeente Voorhout eerder ligt in het onvermogen van politieke partijen om tot een werkbaar alternatief te komen, lukt dan niet. En de rol die de interne verdeeldheid van het CDA en de hooghartigheid van Voorhouts Belang hierin gespeeld heeft, is meer voer voor historici dan voor bezoekers van een braderie. Gelukkig werkt het argument: "Nu het eenmaal doorgaat, moeten we er ook het beste van zien te maken", wel erg goed.

Albert Vink (links) , lijsttrekker. Margreet Vos (midden), Cees de Jong (rechts), de voorzitter PvdA teylingen

Nog meer cement


Jongeren van jeugdtheatergroep De Speelkring delen flyers uit op de najaarsfeesten in Voorhout. Een groots festijn, waarbij naast ambulante handel ook allerlei culturele verenigingen proberen je aandacht te krijgen. Marleen van Leeuwen en haar troepen is dat weer aardig gelukt! Wie kan, moet zeker eind oktober naar hun Ilias-vertolking in theater 'De Muze' in Noordwijk!

donderdag, september 15, 2005


Nog meer cement

De judoschool van Jan Barends stelt zich op in de Herenstraat voor deelname aan de lampionnentocht van Voorhout. De regen liet zich niet onbetuigd, maar toch duurde het weer bijna een half uur voordat de hele stoet gepasseerd was
JP

Omleiding

Nu ligt er bij Sassenheim inderdaad een kruispunt uit. Nu moet je vanaf Voorhout inderdaad langs het buurtschap 'De Engel' om naar Lisse te komen. Maar om die dit nu zo letterlijk te nemen??
(ANWB-wegwijzer op het bouwterrein G1 langs de Jacoba van Beierenweg, ter hoogte van de oude aansluiting van de Oosthoutlaan)

Soms is politiek ook hard werken


Gisteravond de eerste van drie discussieavonden bijgewoond van het samenwerkingsverband Holland Rijnland over de te ontwikkelen structuurvisie en het profiel van de regio Best belangrijk om dit oorgaan, een fusie van Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek en de Stichting Leidse regio, een eigen identiteit te geven. Helaas hebben we eerst 5 kwartier over procedures, taakstellingen en taakstellende budgetten gesproken en daarna nog 30 minuten heel oppervlakkig over wat inhoud. Als voorbereiding op de fusie waren we met Warmond en Sassenheim al verder met onze eigen visie "Bouwstenen voor de toekomst"

Helaas, een verspilde avond, met dank aan enkele collega-raadsleden...

woensdag, september 14, 2005


En wij als politici maar denken dat we belangrijk zijn ?? Het echte cement van ons dorp zit bij organisaties als de Scouting Boerhaavegroep: hier de opening van hun nieuwe clubhuis 'De Woelige Stal', afgelopen zaterdag 10 september. Helaas was ik er zelf niet bij, ik was zelf elders aan het kamperen. Maar ook bij dit soort beelden krijg ik wel een warm gevoel.
JP

dinsdag, september 13, 2005


En zo snel kan het gaan. Campagneleider Jeroen Tomassen is samen met Jan Klein gelijk aan het plakken geslagen!
JP

It giet oan!


Voor sommigen komt elk ongeluk in drieen, maar voor mij begint nu de drie-dorpentocht. Na ongeveer een identieke behandeling als in Provinciale Staten Zuid-Holland en in de de Tweede Kamer, is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de fusie van Voorhout met Sassenheim en Warmond. Het wordt nu definitief Teylingen. En weeeer was het Groen Links die op het allerlaatste moment de doorslag gaf.


Als PvdA hebben we ons al terdege voorbereid. Al in juni was het programma klaar en de lijst opgesteld, en alhoewel we wel een noodscenario achter de hand hadden, ben ik opgelucht dat na meer dan twee jaar de laatste kogel door de kerk is. Nu campagne voeren, en die begint vanavond al. Van het weekend de najaarsfeesten in Voorhout, volgende week najaarsfeesten in Sassenheim, jeu-de-boulen in Warmond, wie zei ook alweer dat politiek stoffig was?


Waar ik persoonlijk best trots op ben: ons motto "Thuis in Teylingen" was mijn ideetje...

zondag, september 11, 2005


Joost mag het weten!
JP

Het wordt spannend!


Dinsdag 13 sept. as. beslist de Eerste Kamer over de herindeling, en of het wel of niet doorgaat is nog steeds erg onzeker.


Afschieten kan echter niet op een ongelukkiger moment komen...