woensdag, december 28, 2005

Getekend en wel


Gisterochtend bij Ard van der Steur op bezoek/audientie op Huys te Warmont. Huys te Warmont is begonnen als kasteel en in de 18e eeuw omgebouwd tot zomerresidentie. Dat is ook wel te merken op zo'n frisse vriesmorgen, maar desalniettemin een bijzondere omgeving en erg passend voor zo'n historisch moment.

De laatste punten en komma's gezet in het coalitie-accoord, en dat is vanochtend gepresenteerd in Restaurant Boerhaave, omdat het bestuurscentrum nu volledig in de verbouwing zit.

De drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen (hier vlnr Ard van der Steur (VVD), Hans den Hollander (CDA) en Albert Vink (PvdA) ) tekenden het akkoord, beantwoordden alle vragen van de pers, introduceerden de beoogd wethouders. De vragen van de pers wisten toch aardig te raken waarin we in de onderhandelingen ook de nodige appeltjes over geschild hebben: de verdeling van RO en projecten, de milieustraat, wel of niet bouwen bij het nieuwe station Sassenheim. Geen enkele vraag over de potentieel gevoelige punten op welzijnsgebied: zoals bijvoorbeeld andere organisatie-opzet voor het Trefpunt. Goed was hoe Albert de vraag beantwoordde waarom niemand in het college een portefeuille burgerparticipatie had. Antwoord is vrij simpel: in het coalitie-akkoord is er wel genoeg te vinden, want het is vooral ook een aangelegenheid van de raad. Ik hoop dat wij als raad (met zijn 23-en dus) daar inderdaad voldoende gelegenheden bij te baat zullen nemen!


En hierbij het college:
 • bovenste rij, vlnr:

  • Wim Hollart (CDA), Welzijn

  • Gerrit van der Meer (PvdA), Ruimtelijke Ordening

  • Leo van der Zon (VVD), Financien en Projecten


 • onderste rij, vlnr:

  • Henriette Wilbrink (CDA), Dienstverlening

  • Jeroen Staatsen (VVD), waarnemend burgemeester

  • Margo van der Fliert (VVD), Economische Zaken en Toerisme


Maandag 2 januari 15:00 is de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Teylingen, dan gaat het woordje 'beoogd'er bij iedereen vanaf.

zaterdag, december 24, 2005

Kale Kerst


In elk geval voor de bewoners van de Agnes en de inwoners van de Boerhaavestraat. Nu is het al wel langer vrij zeker dat vanwege de sloop van de Agnes en de nieuwbouw daarvoor in de plaats (inclusief parkeergarage) het plantsoentje tussen het hoofdgebouw en de aanleunwoningen zou verdwijnen. Gisteren is de zaag erin gezet, en ook vandaag (zaterdag voor Kerst) wordt er stevig doorgewerkt.PvdA/D66 was voor de aanleg van het nieuwe complex. Wij en ook anderen hebben er wel op gewezen dat het van groot belang is de relatie met de omwonenden, die toch al eufemistisch gezegd breekbaar was, met een zorgvuldige communicatie weer proberen te herstellen.
Want waarom nu zo snel? Timpaan, de projectontwikkelaar, geeft aan dat ze het broedseizoen voor willen zijn en ook niet het risico te willen lopen straks in Teylingen een kapvergunning te moeten aanvragen. En ja, het is "wat ongelukkig" dat de omwonenden niet van te voren per brief op de hoogte waren gesteld, maar nu door het geronk van de houthakkers werden overvallen.

Iets is hier niet in de haak. Een dergelijke grootschalige operatie moet van te voren geoffreerd en gepland worden. Dat kost tijd. En dan kun je in de tussentijd al best een mailing in orde maken met contactpersoon erbij enzovoorts. De uitvoerder gaf aan dat mensen van zijn bedrijf er "vorige week"al mee bezig waren. Dan kun je het aankondigen, hoe dan ook. Of is er doelbewust voor een overvaltechniek gekozen? Ik hoop van niet.

De bestuurders van de grote trekkercombinaties leken ook niet goed geïnstrueerd, gezien de klacht van een omwonende dat er een wel heel hard door zijn straat kwam waar toch een verbod voor bouwverkeer was aangebracht. Nog meer onzorgvuldigheid: de bomen die op onderstaande foto zijn omgezaagd, staan niet op terrein van de Agnes maar op gemeentegrond."Verkeerd aangekruist op de tekening", aldus de uitvoerder van Oranjewoud. Worden dat soort tekeningen dan niet gecontroleerd bij het afgeven van een werkvergunning? De gemeente weet dan als het goed is toch ook van hoe en wat? Wethouder van Steijn heeft nu aangifte gedaan van de drie ten onrechte gekapte bomen, maar ik had hem graag nog even aan de tand gevoeld hoe de gemeente hier nou insteekt. Gaat niet meer, dit wordt een opvolger (maar wie van de 5?), en die is nu nog niet eens in functie...


En nog zo iets onverkwikkelijks: de bezwaarmakers in de Artikel-19 procedure hebben nog niet eens antwoord gekregen op hun bezwaren, aldus de zeer betrokken omwonende Huub Paardekoper. Nu worden de stoelpoten onder hun verweer, namelijk het groen en de bomen, er onder vandaan gezaagd terwijl de procedure nog loopt. Het is typisch dat dat antwoord uitblijft, want in de leeskamer heb ik al een maand of twee geleden de argumentatie van het college op de ingebrachte argumenten kunnen lezen. Ook als ik zelf andere voorkeuren heb als bezwaarmakers, hun rechten moeten in de procedure gewoon gewaarborgd moeten kunnen worden.


Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Eerder per TGV, op deze manier. Staan wij als gemeenteraad voor de schier onmogelijke taak om het te moeten herstellen...

Ei gelegd


We zijn eruit! Terwijl het gemeentehuis ongeveer leeggeruimd werd waar we bij zaten, is er toch tot een coalitie gekomen waar ook de PvdA van deel uit maakt. Rood-groen-blauw: Prisma-coalitie? Gerrit van der Meer mag het gaan doen met een niet onaardige portefeuille, maar daarover meer in de presentatie komende woensdag. Details over hoe-wat-waar volgen nog.


Gerrit van der MeerIk zal mijn zoontje Jelmer kunnen vertellen dat ik dus niet beroemd wordt (zijn enkele Blogs terug). Dat is een beslissing in onderling overleg geweest, Vooral omdat Gerrit zich wel per 2 januari aanstaande fulltime vrij kan maken en ik bij mijn werkgever nog het een en ander moet afbouwen. Mijn manager dacht daar absoluut in mee, maar voor bepaalde zaken zijn gewoon borging en overdracht onontbeerlijk en dat heeft gewoon even tijd nodig. Het zij zo. Mijn persoonlijke ambitie is ondergeschikt aan partij- en gemeentelijke belangen.

Het was in elk geval een verrijkende ervaring om de coalitie-onderhandelingen te voeren en dit samen met Albert te doen. Ik vind dat Albert goed heeft laten zien waarmee hij zijn geld verdient, op het juiste moment toegeven, op het juiste moment poot stijf houden. En ik wens een ieder, die ooit een auto zal kopen van Ard van der Steur, ook veel sterkte. (Ard: dit is als een compliment bedoeld!)

Ik zal er in elk geval niet rouwig om zijn dat ik de komende tijd niet meer al om 07:30 's ochtends aan de vergadertafel hoef aan te schuiven. Zeker niet als het de avond van te voren ook al na twaalven is geworden vanwege andere politieke activiteiten.

Ik ga in elk geval samen met Hans Goudsmit de commissie Ruimte doen. Daar heb ik ook veel zin in. Hans kennende gaat dat gezellig worden.

Gerrit, gefeliciteerd met je komende benoeming, veel succes gewenst! alle anderen: fijne Kerst!

vrijdag, december 23, 2005

Geachte voorzitter, geachte aanwezigen,Mijn klassieken ken ik, ik heb nog Grieks en Latijn op school gehad.Zolang ik in de raad van Voorhout heb mogen zitten heb ik vaak de associatie gehad met de beroemde openingswoorden: "Heel Gallië? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers?" Alleen, waar is de toverdrank gebleven?

Assurancetorix, de bard, kan ik inmiddels niet meer anders zien dan een mengeling van Ferry Knop en Jaques Beelen. De charme van de dorpspolitiek, en niet langs de Geul of de Maas maar aan de Leidsevaart. En dat, in het midden van de Randstad. De bokkige Galliërs zullen nu in elk geval niet meer alleen, maar samen met de Saksen en de Billenprikkers over het raadhuisplein moeten rollen.

Vanavond is het een tijd van gaan, maar ook van doorgaan. Het dorp blijft;
Gaat het licht uit? Nee, de NUON zou niet durven. Is het Dorp het Dorp nog? Zoals in Wim Sonneveld het bezong? Ook dat niet. Die doos van Pandora is al jaren eerder opengegaan, misschien al met de bouw van de schildersbuurt, misschien met de sprong over het spoor naar Oosthout, misschien met de VINEX en de opening van het Station Dat stenen stapelen is niet alleen teloorgang. Kwam in de bestuurskrachtmeting eruit dat Voorhout vooral aantrekkelijk is omdat je er snel weg was; de stille kracht van Voorhout zit een paar lagen dieper. Het is een dorp waar je als nieuwkomer gastvrij wordt opgenomen, zo je dat wil. De drive van mensen om samen te komen, samen te zijn lees je er ook aan af. Ter illustratie enkele recente en zichtbare voorbeelden: De woelige Stal van de Scouting, De verdieping van de Kleine Kerk Deze gemeenschap blijkt een hele bloeiende te zijn en in alle transformatie een hele rijke en weerbare. Dat blijft wel. Ik ben dankbaar, daar vanuit de sociaal-democratische en sociaal-liberale traditie daaraan mee te hebben kunnen helpen. Ik zie het als de grote opdracht voor wie doorgaat in de gemeenteraad, dat de 35.000 Voorhouters, Sassemers en Warmonders zich thuis kunnen blijven voelen in hun straat, hun wijk, hun vereniging.

Geachte collega-gemeentebestuurders. Ik hoop dat de historici zullen oordelen dat die kracht ook mede dankzij u en ons was; aan uw motieven heeft het zeker niet gelegen. Aan die van Renée en van mij, en ook van onze voorgangers Wim de Wit en Paul Jochemsz, Ruud Heemskerk en Rob Peet zeker ook niet.
Ik dank hen voor hun inzet, ik dank u voor uw inzet. Dank u wel.


Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA/D66,

Voorhout 22-12-2005, speech bij afscheid van de gemeenteraad van Voorhout.

Beste Renee,je vraagt ze niet, je draagt ze niet, je weigert ze niet?
en toch, ik weet bijna zeker dat je er heel dubbel inzit, maar ook dit hoort bij je functie als raadslid! zoals je zelf vaak stelt: ?Blijven lachen!?. Het heeft de koningin behaagd.. terwijl ik je nooit op enig royalisme heb weten te betrappen.
Ik zal niet chronologisch je hele doopceel lichten, ook al loopt die van oversteekmoeder via loco-burgemeester van Voorhout tot directeur vluchtelingenwerk Den Haag. Alle bestuursposten, van clientenraad van de Thuiszorg tot in het SDB, je weet het zelf en op de tribune zal niemand het na kunnen vertellen. Ik wil er wel een paar lijntjes uithalen om te laten zien dat je deze blijk van waardering dubbel en dwars verdient, als mens meer nog dan als bestuurder.

Je bent een idealist, maar geen dromer. In je studie sociologie al gekozen voor ontwikkelingseconomie, In je beroepsmatige leven heb je je erop gericht om mensen die vastzitten, over drempels heen te helpen. Het werven van studiefondsen, studentendecanaat, sociaal raadsliedenwerk, vluchtelingenwerk. Renee is Wegenwacht op sociaal gebied. Je zeurt niet over hangjongeren, je drukt ze een bezem in de hand en laat ze poetsen. Van jou pikken ze het.

Die sociale wegenwacht uit zich ook in grote betrokkenheid bij lief en leed van anderen. Collecteren om vrienden uit de sores te halen. Stand-in moeder spelen. En hier in huis: cadeautjes, uitjes, oppas, jij regelt het maar weer. Pas op, de wereld om je heen kan daardoor ook erg lui worden!

Ook wanneer het in je eigen prive-situatie even heel moeilijk is ?en die situaties zijn er ook recent geweest-, je geeft gewoon thuis. Behalve dan als je weer eens in Bilbao, Thailand, New York, Marrakech, of de Bourgogne zit.

Je drive, je energie is ongelofelijk groot. Je bent figuurlijk nog een grotere hardloper dan letterlijk genomen. Je bent wendbaar, snel in je denken, snel in nieuwe wegen zoeken. Kultuurhuis in de oude Antoniusschool te duur? Een maand later lag er een 1-2-3 variant om de kinderopvang van Humanitas in die school onder te brengen, en dat is waanzinnig mooi geworden. In die drive ligt ook gelijk je zwakte, je ongeduld of ergernis als de rest van de wereld een ander tempo heeft of zich met profanere zaken bezighoudt.

Je bent niet bang, je gaat zelfs met enig plezier lastige klussen aan: de begeleiding van vluchtelingen en nog moeilijker, de begeleiding van hun begeleiders in nota bene de Schilderswijk. En daarmee vergeleken is zo?n welzijnsnota of huurcontract voor de volkstuinders opeens een makkie. Het loco-burgemeesterschap in een periode dat een college van de grond af opgebouwd moest worden na de bestuurscrisis van 1996, misschien ook wel.

Soms denk ik: de Voorhoutse politiek is te klein geweest om je goed tot je recht te laten komen. Je hebt het raadswerk vanaf 1994 bijna 12 jaar aaneensluitend gedaan. Twee keer werd je wethouder, in 1996 en 2000, en twee keer moest je na een halve periode het stokje weer overgeven. Zit je er net lekker in, plukt een ander jouw vruchten. In beide gevallen ben je aangebleven, waarvoor ik nog steeds grote bewondering heb. 9 van de 10 mensen hadden het bijltje erbij neergegooid, jij bent de 10e. Niet omdat je nu zo gehecht bent aan het pluche of uit ijdelheid, of omdat je aardig wilt worden gevonden. Het ging je wel om invloed om je ideaal te verwezenlijken, tot daden te komen, om te doen, om de klus die af moet. En om het feit dat je "stiekem van al die rare mensen hier wel een beetje was gaan houden."


Nog een persoonlijke noot: Ik heb grote waardering voor de manier waarop je mij bij mijn aantreden in 2000 hebt ingewerkt en hoe we al snel soms met 1 telefoontje of maitje ons "fractieoverleg" konden afhandelen. Waar ooit een variant met mijn naam gepresenteerd is ? in 2002 bij de verkeersontsluiting van de ING-locatie of in 2004 bij de niet-vrijblijvende samenwerking: samen met jou uitgepuzzeld. Echt gemeend: je bent van het type daar-winnen-we-de-oorlog-mee.


Renee, je klus in dit huis is nu echt af. Je laatste anekdote hier is verzameld en blijf ze allemaal alsjeblieft vertellen. Met dit alles zal het hopelijk de koningin behagen? maar dat kan onze burgemeester beter dan ik.


Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA(/D66) , 22 december 2005

uitgesproken bij het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding Lid van Oranje-Nassau aan Renee Lucas.

woensdag, december 14, 2005

Zucht.


In De Voorhouter een artikel over de benoeming van Staatsen. Er staat letterlijk: "De wandelgangen beweren dat Witteman soepeltjes is geofferd door de PvdA, die blijkbaar heel graag in de coalitie wil." Van dit soort suggestieve, niet te controleren beweringen word ik nou zo moe. Welke wandelgangen? Welke aanleiding is er daartoe? Welke zes andere samenzweringstheorietjes zijn er ook nog te bedenken en niet genoemd? Moeten wij dit nu -naar waarheid- glashard ontkennen? Nogmaals: alleen het droppen van de vraag om Marc Witteman "in te ruilen" tegen collegedeelname zou voor mij al aanleiding genoeg geweest zijn om daar niet eens mee te WILLEN beginnen. Je moet respect voor elkaar kunnen hebben, je zelfrespect kunnen houden, en dit soort ruiltjes DOE je gewoonweg niet. Als je mij daar niet op wil geloven, dan zijn we snel uitgepraat.

leg het eens uit aan een vijfjarige


Setting: eettafel, broodmaaltijd.

 • Papa: J., vanavond past L. op, want mama heeft een etentje en ik moet vergaderen

 • J. : He bah, moet je dan alweer.

 • Papa: Ja, dat moet nu even.

 • J. : Wat doe je dan allemaal?

 • Papa: Je weet dat Voorhout, Sassenheim en Warmond straks met nieuwjaar 1 burgemeester krijgen? Dat is al heel snel. Papa moet overleggen wat we de komende vier jaar allemaal gaan doen voor de kinderen, voor de scholen, voor oude mensen, voor de winkeliers. Dat schrijven we allemaal op. En we spreken af wie straks de burgemeester daarbij gaat helpen.

 • J. : Papa, ga jij dan straks de burgemeester helpen?

 • Papa: Dat zou kunnen, dat weet ik nog niet zeker

 • J. : Papa, word jij dan straks ook beroemd?

 • Papa: ....

zondag, december 11, 2005

Groene ruimteGisteren aangesproken op de laatste Voorhoutse informatiefolder. Waarom? Er staat onder kopje dat over het openhouden van de groene ruimte gaat, een foto van de Boekenburglaan, die inderdaad nu de grens is tussen het dorp en het weidegebied van de Boekhorstpolder. (is trouwens een andere als bovenstaande; die is van mij van gisteren) "Joost hoe zit dat? Ik dacht dat over een paar jaar ook aan de Boekenburglaan gebouwd zal gaan worden. Is dat nu van de baan?" Oftewel, wat een kritiekloos uit het groenstructuurplan overgenomen foto in zo'n folder al niet kan suggereren.

Neen, dat is niet van de baan. Sterker nog, op een klein deel van de weiden worden nu al voorbereidingen getroffen voor tijdelijke huisvesting van de inwoners van verzorgingstehuis Agnes. Onderstaande foto is namelijk genomen van EXACT dezelfde positie aan de Boekenburglaan als de bovenstaande, maar dan 90 graden gedraaid...

Staats-man


Donderdag jl. is bekend geworden wie de waarnemeend burgemeester voor de eerste helft van 2006 voor Teylingen wordt. Het is niet Marc Witteman, wel Jeroen Staatsen, tot voor kort burgemeester van de vechtgemeente Den Helder. Waar mijn buurman al niet eens meer wedstrijden wil fietsen, "zo'n armoedig zooitje is het daar." Ook inmiddels al wat verhalen gehoord hoe in marine-kringen er een cultuurverschil was tussen "Oegstgeest" (voormalige MEOB) en "Den Helder". Staatsen heeft de eerste jaren in Den Helder tot grote tevredenheid gefunctioneerd, maar heeft te lang zijn college bij elkaar willen houden toen dat al lang niet meer kon rekenen op nog maar enig draagvlak vanuit de raad. Ik denk dat de klus in Teylingen wel wat simpeler zal zijn.

Officiele standpunt: we willen een waarnemer die geen verleden heeft in de fusie en die ook geen ambities heeft om de definitieve burgemeester te worden. Zo heeft iedereen in de sollicitatieprocedure voor de definitieve burgemeester straks gelijke kansen.
Mijn commentaar daarop: Theoretisch wat voor te zeggen, praktisch is het onderbreken van continuiteit bepaald niet. Katwijk heeft Wienen als waarnemer benoemd, hij zal het ook wel weer definitief worden. In Deventer is Van Lidth de Jeude bij de herindeling ook van zittende burgemeester bij de herindeling waarnemer geworden en daarna weer definitief, en in veel van dit soort situaties gaat naar mijn mening het spreekwoord "Het betere is de vijand van het goede" wel op; oftewel: als je een GOEDE kandidaat hebt, waarom zou je hem afschrijven om een betere te vinden? Waarschijnlijk verliest Teylingen nu wel wat directe invloed in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland (waar Marc Witteman nu in zit), dat moet dus op de koop toe genomen moeten worden.

Ik heb al heel wat theorietjes gehoord de laatste dagen, inclusief die dat de PvdA Marc (Als ware een Koningsgambiet) zou "opofferen om in het college te mogen komen." Nu kan ik van mijzelf toch zeggen dat ik redelijk dicht bij het vuur zit, dit is in onze kringen nooit aan de orde geweest en ik had dit soort politieke spelletjes zeker niet meegespeeld. Marc Witteman heeft zich als burgemeester altijd boven de partijen opgesteld en zich niet als PvdA'er geprofileerd. Ik vind het jammer voor hem en voor Teylingen dat hij niet door mag, maar als Staatsen voor andere partijen acceptabeler is (en ook belangrijk: voor ons als kandidaat ook acceptabel), dan moeten we daarmee verder. Er is nog genoeg te regelen, en ik geloof ook zeker wel dat Jeroen Staatsen daarin goed aan de slag kan. Ik wens hem veel plezier en veel succes toe.

vrijdag, december 09, 2005

Radiostilte?


Verkiezingen voorbij, en de politici weer terug in het hok? Lijkt er wel op. Rose Marie Keijzer schrijft nog wel op haar weblog (Rose Marie: we hebben ons programma wel degelijk financieel getoetst! Hadden we je in de campagne ook graag uitgelegd.), John Bosman en Pieter van der Bent niet meer, Joep Derksen is ermee opgehouden nu zijn persoonlijke campagne ondanks de lage kiesdrempel geen raadszetel heeft opgeleverd, het VVD kwartet (Marlies Volten) heeft sinds D-day 1x geblogd, Albert Vink alleen in het weekend (die grossiert nu in CAO's...)

Ik doe mijn best om te loggen, maar het is wel lastig. Zeker nu ik betrokken ben in de college-onderhandelingen. Uiteindelijk is de PvdA toch gevraagd, we hebben nu 1 verkennend en 1 formeel gesprek met CDA en VVD gehad. Het zijn geen openbare gesprekken. Jammer, ik heb er overheen moeten stappen. Het is ook praktisch ongeveer niet te doen, ten eerste omdat niet iedereen zich aan open gesprekken wil committeren (en dan krijg je een schijnvertoning die veel schadelijker is dan besloten vergaderen), ten tweede omdat het met zulke onmogelijke tijden/ ontbijtafspraken geregeld moet worden, willen we voor de Kerst een raadsprogramma en een college kunnen presenteren. Ja, lokale politici hebben er ook gewoon banen naast en andere verplichtingen. Het zijn wel snelkookpansessies, er moet uit te komen zijn.

Gisteren het laatste presidium gehad en de laatste commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening. De laatste vergadering had ook in een kwartier gekund maar duurde bijna twee uur. Alsof we het niet kunnen laten. Wel een leuk uitsmijtertje: Kees van Velzen (CDA) en wethouder Leo van Steijn vlogen elkaar stevig in de haren of er nu bij het laatste ING-plan nu wel of geen afspraak lag dat de waterberging op eigen terrein gerealiseerd moest worden. De tekeningen van de renovatie van het Oosthoutpark laten geen onlogische waterpartij zien, de bushalte aan de Jacoba van Beierenweg moet ook gehandhaafd kunnen worden, uiteindelijk kan ik er wel mee leven. Kees en Leo hebben er een fles wijn op gezet. Zouden ze hem ook samen opdrinken?

maandag, december 05, 2005

Aan tafel


Als al bekend gemaakt:: we zijn aan de onderhandelingstafel uitgenodigd voor de college-onderhandelingen! Nu maar hopen dat ze ook in het openbaar kunnen worden bijgewoond; Hans den Hollander (lijsttrekker CDA) heeft dat tenminste 2x in het openbaar verklaard dat dat best mogelijk is. Tot nu toe is het daarover nog wel muisstil...

Andere tafel: de stamtafel in reaturant Boerhaave afgelopen zaterdag. Bekende thema's: lage opkomst, burgerparticipatie, de 'dreiging' van de grote Randstad, en proberen Kees van Velzen (no 2 van het CDA) uit te horen over de gesprekken binnen het CDA en met de VVD.

Morgenavond komen we voor het eerst met de PvdA-fractie bijeen na het feestje van woensdag. Werkafspraken en dingetjes inregelen, zodat de fractie er op 2 januari goed bij staat.

zaterdag, december 03, 2005

Bezinning


Drie dagen na de grote uitslag. We wachten op de eerste beweging van het CDA, dat nogal verdeeld schijnt te zijn of ze nu alleen met de VVD of met VVD en PvdA voor vier jaar in zee willen gaan. De definitieve uitslag is bekend. De ChristenUnie heeft nu op een stem of 20 de derde restzetel gemist, en dat is wel jammer. Die 'extra' oppositie zou net het verschil hebben kunnen uitmaken of wij nu wel of niet in het college zullen komen.

Dan is er nog wel wat te doen over wie wel en wie niet met voorkeursstemmen de raad in gaat. De Wethouders Henriette Wilbrink en Wim Hollart (beiden CDA) kiezen ervoor niet in de raad te gaan zitten, bijna-ex-wethouder Leo van Steijn van Trilokaal doet het wel, vanwege 127 voorkeursstemmen. Ikzelf zou het niet hebben gedaan, als mijn partij vier jaar geleden nog meer dan 2600 stemmen in Voorhout had getrokken en nu amper 750.

Ook al is er in Voorhout door velen NIET gestemd vanwege de fusie, er is in elk geval in Voorhout niet gestemd op de houding van partijen ten opzichte van de fusie. CDA: was faliekant tegen, licht gewonnen; VB/Trilokaal: falieant tegen, zwaar verloren; VVD: afwachtend, referendumuitslag gevolgd, stevig gewonnen; PvdA: voorstander in referendum, stevig gewonnen; D66 voorstander in referendum, licht gewonnen.

Ik denk zelf dat PvdA en de VVD wel de meest zichtbare campagne geoverd hebben, en dat dat met alle inspanningen, wel vruchten afwerpt. We hebben dinsdag as. dee eerste bijeenkomst met de nieuwe fractie, de eerste afspraken maken om de beloning van afgelopen woensdag waar te maken.

donderdag, december 01, 2005

Bedankt!
Een gelukkig campagneteam onder het plakbord op de Herenstraat! Sinds 20 augustus hing een voorspelling voor de verkieizngsuitslag op mijn prikbord: CDA 7 - VVD 6 - PvdA 5 - VB/lokaal 4 - D66 1. Driemaanden en 10 dagen later is mijn inschatting nog niet eens zo gek geweest, 1 zetel verschil. De VVD komt op 7 en Trilokaal op 3. Dramatische opkomst, maar wij zijn tegen die verwachting in gegroeid. Nu komt het erop aan om het vertrouwen ook bij de thuisblijvers te herwinnen. En als de opkomst over 4 jaar weer 60% zou zijn, dan moeten we nog eens 1000 mensen extra ervan overtuigen dat ze bij ons goed thuis zijn... Oef, klinkt als een hele klus.

Maar toch: een zeteltje winst! Met in Voorhout een toename van de kiezers in procentpunten voor de combinatie PvdA/D66 van 14,5 naar 21,7%. Ik neem dit samen omdat voor 2002 niet uit te splitsen is wat nu het aandeel PvdA en het aandeel D66 in de kiezers was. Blijkbaar zijn wij bij diegenen die wel zijn gekomen om te stemmen dus goed consistent overgekomen! Bemoedigend, voelt goed.
Nu de coalitie-onderhandelingen afwachten, de bal ligt niet bij ons.

Opvallend: zou je alle stemmen van de ChristenUnie, die nu geen zetel hebben gehaald, bij het CDA tellen, dan zou de VVD met exact hetzelfde aantal stemmen een zetel lager zijn uitgekomen...

nog een paar fotootjes van de uitslagenavond:Peter Van Born, Gerrit van der Meer nemen met Henri Damen (Trilokaal) de uitslagen van stembureau "De Speleweij" door.ALbert Vink vlak voor de uitslag bekend wordt gemaakt


Onze absolute campagnetijgers na gedane zaken, Jeroen Tomassen en Cees de Jong.