maandag, maart 27, 2006

DigID


Eind van de middag de officiele opening van de gemeentewinkel bijgewoond. Speechje, hapje drankje, praatje. Maar ook een mooi voorbeeld van hoe een verandering van organisatie ook gelijk een verbetering van werken met zich mee kan brengen. Met de opening werd ook het DigID voor de gemeente Teylingen gelanceerd. DigID staat voor: je eigen inlogcode voor de hele digitale overheid. Daarmee lopen we opeens mee aan de voorkant van het digitale overheidspeloton. Misschien dat je je belastingaangifte dit jaar er al mee ingevuld hebt; ik heb het nog even beperkt tot de PIN-code. Dus, als je wat nodig hebt? Bestel het ook bij de gemeente Teylingen via het web!

Warmond heeft de toekomst.Net het VPRO-programma 'De toekomst' gezien. Eigenlijk een documentaire van het oude stempel, met nog behoorlijk wat onderzoekswerk om een andere blik te geven op ontwikkelingen in de huidge samenleving. Dit keer ging het over privatisering van de openbare ruimte, een verschijnsel dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan al verder is. Ik heb met veel genoegen gekeken. Teylingen was uiteindelij de gemeente die wel zou verkopen, waar Gouda en Zandvoort afhaakten. jeroen Staatsen en Gerrit van der Meer en hoofd Ruimte Frans van Leeuwen kwamen heel natuurlijk over. Gerrit Slingerland (onze secretaris van de PvdA en de drijvende kracht achter de Warmondse nominatie voor dat andere TV-programma, de mooiste plek van Nederland) en Rose Marie Keijzer voerden de verontruste Warmonders aan. Mooie sfeerbeelden, maar ook met een interessant denkthema: hoe ver ga je in het uitbesteden van dienstverlening? Bij de vuilophaal zal het geheid kunnen gebeuren ( en dat wordt ook over niet al te lange tijd een actueel onderwerp in de gemeenteraad), maar zou je dat ooit moeten willen voor de openbare ruimte? (De snippertjes van het snippergroen daargelaten). Als sociaal-democraat zou ik daar altijd nee op zeggen. Maar zo gefilmd met wel zeer bekende koppen in de setting kwam het toch dichterbij dan me lief is. Gelukkig was deze toekomst van Warmond maar fictie.

Wie het gemist heeft en zaterdagmiddag om 14:20 nog tijd heeft: de herhaling, op net 1!

zondag, maart 19, 2006

Heeft u nog een gaatje op het bedrijventerrein?


In de commissievergadering Ruimte van woensdag
hadden we de unieke situatie dat we maar liefst 4 insprekers hadden over een
onderwerp dat niet eens op de agenda stond. Bij het college is een principe-bouwaanvraag/artikel 19-procedure
binnengekomen van UpToDate tandartsen. Zijn willen graag op het bedrijventerrein in Voorhout
een tandartsenpraktijk beginnen met 6(!) stoelen en twee volledig gekwalifieerde tandartsen.
Het college heeft de aanvraag op strijdigheid met het huidige bestemmingsplan afgewezen.

UpToDate probeert nu de discussie aan te zwengelen dat hun concept de toekomst van de
tandartsenij in Nederland is, maar daar zijn de andere tandartsen in Teylingen het totaal niet mee eens. En ook zij kwamen hun standpunt maar eens goed duidelijk maken. Ze geloven niet in het UpToDate -concept en kunnen concurrentie die gebruik maakt van goedkopere huisvesting die niet voor kennisinrtensieve dienstverlening bedoeld is, missen als kiespijn

Nu is het zo dat het beroep tandarts een vrij beroep is, waarop de gemeente geen vestigingsbeleid mag voeren. Nu kun je natuurlijk als gemeente in nieuwbouwwijken er best voor zorgen dat er voldoende praktijkruimte is om (para)medische beroepen te laten vestigen, maar daar is in dit geval geen sprake van.
De volgende argumenten zijn daarvoor te geven:

  • Er is op korte termijn geen enkel gebrek aan tandartsen in Teylingen, eerder een klein overschot

  • Juist bedrijventerrein in de regio is wel schaars, dus moet je terughoudend omgaan met herbestemming naar andere functies

  • Er zijn in Voorhout wel ruimtes waar het wel zou kunnen, maar die vindt UpToDate te duur om te verbouwen. Maar die kosten hebben hun concullega's juist wel moeten maken. Zou je je als gemeente dan in die concurrentiestrijd wel eenzijdig mogen aanwakkeren?


De gemeente heeft geen plicht om aan artikel-19 aanvragen mee te werken (dit naar haar eigen beoordeling), de gemeente moet zich in dit soort gevallen goed verantwoorden. Dit gaat wat breder dan het verzoek puur afwijzen op strijdigheid met het bestemmingsplan (hoewel dat wel je formele verankering is) , maar ook moeten aangeven dat die afwijzing het algemeen belang beter dient dan het toestaan van de gevraagde afwijking van het bestemmingsplan. En dat had wel iets beter gekund.
UpToDate mag zich wat mij betreft best in Voorhout vestigen Ze zouden bijvoorbeeld best (op iets langere termijn) een ruimte kunnen vinden vergelijkbaar met het op 8 april as. te openen nieuwe medische centrum in de Componistenbuurt in Voorhout. En concurrentie op kwaliteit van dienstverlening of concept moet ook tussen tandartsen kunnen plaatsvinden. Maar een oneigelijke concurrentie op kostprijs (kunstmatig lage vestigingskosten) hoort daar wat mij betreft niet bij. - Fractiestandpunt zal wel op korte termijn volgen, en ik hoop dat dat in deze lijn zal zijn.

Marc is ook goed terecht (gekomen!)!


Marc Witteman is nu als kandidaat bekend gemaakt voor een wethouderschap in Leiden. De link met de door fractievoorzitter Marije van den Berg gewenste feminiene bestuurscultuur zie ik niet helemaal voor me. Marc is niet macho, heel prettig in de omgang, maar weet ook wanneer hij het nodig acht goed de confrontatie aan te gaan.
Voor Marc is het denk ik nog wel een mooiere stap in zijn bestuurscarriere als een burgemeesterschap in Teylingen. Voor de PvdA betekent het, dat ze weer iemand op een belangrijke positie in de regio heeft die veel gedaan kan krijgen. Voor de regio betekent verlenging van zijn inzet, ennis en daadkracht in een tijd dat er nog een aantal belangrijke beslisingen moeten worden genomen.
Voor Teylingen is het wat dubbel. Enerzijds betekent het, dat een zeer capabel bestuurder die ze in huis had, nu niet altijd in jouw belang zal denken. Aan de andere kant kent Marc de belangen aan zijn nieuwe noordgrens erg goed van binnenuit, en daar zal ook het gemeentebestuur van Teylingen zijn voordeel mee moeten kunnen doen. Marc: veel geluk, veel plezier in de sleutelstad op je nieuwe sleutelpositie. En dat je maar mooie werken mag verrichten!

Paul Matthijs (no 55) is terecht!


Het voetbalplaatjesalbum is helemaal vol; toch leuk dat er ongevraagd ook door jullie viavia meegezocht is, maar uiteindelijk werkt het schoolplein als 'forum' toch nog het beste...

woensdag, maart 08, 2006

de hele verzameling.

Normaal ben ik wel wat huiverig voor de combinatie commercie-verenigingswerk, maar ik heb vanmiddag wel met blijde verbazing rondgekeken op de ruilbeurs van de voetbalvereniging Foreholte. Wat werd er geruild?... voetbalplaatjes. De lokale PLUS-supermarkt heeft tot zaterdag as. een actie waarbij je bij bepaalde artikelen en bij EUR 10,= besteding een zakje met 4 plaatjes van eredivisespelers krijgt. In totaal zijn er 288. Volgens mij is het echt een mega-succes, half Voorhout heeft genoeg wasmiddel en knakworsten tot in het volgend decennium. Nu is Foreholte daar handig op ingesprongen met een ruilbeurs. Ik ben er ook met mijn zoontje heengeweest. Je kon er over de hoofden lopen! Maar in een gemoedelijke sfeer, er werd veel weggegeven en zeker niet op een plaatje meer of minder gekeken. Een aantal bejaarde heren schepte er speciaal genoegen in om uit te delen, ook heel veel moeders em meisjes ruilden fanatiek; het was zeker geen exclusieve mannenzaak. Hoewel er weinig direct nieuwe leden zich bij Foreholte zich hierdoor zullen aanmelden, is het wel goed voor de naamsbekendheid en verlaagt het de drempel toch wel enigszins. Het is ook domweg geweldig te zien wat mensen die hun ultieme doel al bereikt hebben - een vol album!!, spontaan gaan uitdelen. Cohesie ten top. (en dat allemaal vanwege een promotieactie...) Kortom: Voorhout is een rijk dorp - ook letterlijk, gezien de dikke pakken plaatjes waarmee sommigen rondliepen
rondliepen
En toch zint het mij net niet helemaal. Van de 288 moeten er nu namelijk nog 1 hebben: no 55, Paul Matthijs van FC Groningen. (Gelukkig niet no 111, Dirk Kuyt!!).

gezellig


't Was me het partij-avondje wel gisteren. Een gezellige afdelingsvergadering, die wel met een half uur uitliep. Ik heb het coalitie-accord toegelicht, omdat Albert Vink dat vanwege droeve familie-omstandigheden niet kon. Er werd wel enige zorg uitgesproken over de portefeuilleverdelingen, omdat nu sommige ambtenaren aan drei wethouders moeten rapporteren. We hebben in de onderhandelingen nieti n de eerste plaats gekeken naar het organisatiemodel, wat dat moet zich ook nog definitief zetten. Verder hebben we een nieuw bestuur dat er zin in heeft, Met twee ervaren nieuwkomers uit Noordwijk en Leiden, Alex Huizer respectievelijk Sandra Groenendal, en een enthousiaste nieuwe voorzitter Peter van Born gaat het helemaal lukken!

Ik zou het leuk vinden als het ze de komende drie jaar lukt het ledental van 85 naar een top-100 te tillen. Daarna met een man of 10 naar het D66-initiatief in Het Wapen van Warmond getogen. Maar goed ook dat wij 'rooien' een beetje zaalvulling gaven, want behalve de griffier, wethouder Hollart en een handje vol D66-leden waren er nauwelijks politiek geinteresseerden op afgekomen.

Voor de PvdA was het natuurlijk een mooie uitslag (van 1350 naar bijna 2000 raadszetels: wat een hoop nieuwe collega's!), maar in de breedte ben ik er niet overal even gerust op. Leefbaar Rotterdam boyucot de PvdA, maar geen enkele andere fractie heeft daar meer dan drie zetels; Noordwijk kiest in al haar onvrede opnieuw een verzameling splinters; de Leidse geven over de Rijn-Gouwelijn ook geen duidelijk signaal af. Waar ik wel blij mee ben is dat in de regio de PvdA op veel meer plekken mag rekenen op collegedeelname. gaat er ook buiten het bollenseizoen iets moois bloeien in Lisse!

zaterdag, maart 04, 2006

Voorbeeld hoe het "moet"

In het tijdschrift 'Lokaal Bestuur' wordt aan aanle PvdA-afdelingen een oproep gedaan om het leukste en bijzonderste campagnemateriaal voor een wedstrijd op te sturen. Voor Etten-Leur werd de scheurkalender 2006 al genoemd. Maar eronder stond ook een grote afbeelding van ons PvdA-verkiezingsganzenbord! Blijft leuk dat ook van buiten eigen kring het spel waardering oproept!

Voorbeeld hoe het niet moet

De raadsvergadering van donderdagavond is niet heel verheffend geweest. Naast drie vrijwel-hamerstukken -integriteitscode college, treasurystatuut en de afgesproken wijziging op het raadsprogramma- waren er vijf schriftelijke vragen ingediend door D66 en de VVD. De behandeling ging ongeveer als volgt: U heeft een schriftelijke vraag ingediend over onderwerp X. U heeft daar schriftelijk antwoord op gekregen. Heeft u nog behoefte aan een reactie? En asls het voor een doorsnee-raadslid al moeilijk te volgen was - achter bleken een aantal vragen pas die middag naar mijn prive-email gestuurd te zijn, maar dat moet je dan ook maar net rondom het jonge-gezinnen-spitsuur kunnen checken - v voor de publieke tribune was het al helemaal niet te volgen. Met de suggestie van Gerard van der Lubbe (TriLokaal) om bij schriftelijke vragen tenminste een setje kopieeen ervan klaar te leggen, was ik het dan ook hartgrondig eens.
Meest opvallend voor de matheid was nog wel, dat niemand van zijn plek kwam om vanaf het katheder te spreken. Niet bepaald het voorbeeld van een publiek debat dat de aandacht vasthoudt.

woensdag, maart 01, 2006

't Is de schuld van de Media!


Komt een buurtgenote op mij af : "Joost, ik begin mij zorgen te maken want ik heb nog geen stemkaart ontvangen." Even uitgelegd dat we met de verkiezingen van 30/11 nu niet nog eens naar de stembus hoeven. Geeft wel aan wat de invloed is van de landelijke media op het bewustzijn van ons allen...