vrijdag, oktober 27, 2006

kies wijzer


Ook het kieskompas geprobeerd, de nog nieuwere, witter wassende, betere stemwijzer. En ik hoef dus niet meer te twijfelen tussen Groen Links, Pvda en D66: het wordt gewoon weer duidelijk PvdA.
Het kieskompas vraagt je naar je mening over stellingen, de afgelopen drie jaar, het vertrouwen dat je in de lijsttrekkers hebt, kortom het is inderdaad iets breder dan de kieswijzer. Voor de zekerheid: vul ze allebei maar in.

Gladjes


Over 1 ding in Teylingen ben ik totaal ontevreden: de nieuwe verkieizingsborden in Voorhout. We zijn al drie rondjes Posters kwijt op de gloednieuwe, gladgelakte verkiezingsborden. Wie die besteld heeft, weet ik niet, maar verstand van plakken heeft die ambtenaar in elk geval niet. Een verkiezingsbord moet namelijk hechten. Ook de SP is al 2 rondjes kwijt. Vandaag hing Jan-Peter er in vol ornaat (blijkbaar zet het CDA helemaal in op de premiers"bonus") maar ik vraag me af of hij de eerstvolgende regenbui zal doorstaan. we wachten af...

zondag, oktober 22, 2006

Voor de grote hoos uit?


Ondanks al het hangen en wurgen waarmee de ARHI-procedure voor Teylingen doorlopen is en het niet bepaald hoogdravende debat ook in de tweede kamer hierover: de minister van binnenlandse zaken Remkes lijkt nu pas echt goed de smaak te pakken te hebben. Vraag: as-ie zijn zin krijgt, wat gebeurt er met Noordwijk?

zaterdag, oktober 21, 2006

Respect (II)


Tja, wat is het winnen van een prijsvraag waard? Zo ben je de meest respect verdienende publieke nederlander, zo rol je met Rita Verdonk over straat over "respect" en lange tenene... niet slim, Ahmed Aboutaleb.

Het dak eraf


Sorry, deze bijdrage wordt iets langer dan normaal. Het ging er donderdag rondom de Schutse/Sassembourg niet zo feestelijk aan toe. Zie bijvoorbeeld in de Teyding de verbeten smoeltjes tijdens een schorsing. Er stond nogal wat op het spel: een bouwplan voor een hele woon-zorgzone van rond de 40 miljoen Euro. Ik heb het woord namens de PvdA gevoerd, en het hele dossier komt hoog in mijn top drie van lastige debatten (Twee anderen zijn de reactie op het ARHI-besluit van de provincie in september 2004 en de bebouwing van de Agnes-locatie mei 2004). Er zijn in mijn voorbereiding heel wat nachtelijke uurtjes gaan zitten om weer een concept de deur uit te krijgen.


Case: de VVD heeft in augustus het ontwerp van Sassembourg in de commissie ruimte aan de orde gesteld. In het debat zijn een aantal alternatieven en suggesties genoemd, en het college ?nam die mee?. En kwam vervolgens donderdagavond terug met een magere verwijdering van de schuine daken van de appartementengebouwen om maar onder de 14m. bouwhoogte te blijven.


De tribune zat vol met belangstellenden, er waren veel insprekers, de raadsfracties waren (terecht) kritisch. Toch leek op zich de opgave voor het college niet onhaalbaar. De VVD zette voornamelijk in aanpassing/ verdere verdieping van de parkeergarage, omdat ze op grond van een werkbezoek aan Woningstichting de Vooruitgang daarvoor mogelijkheden zagen. Het CDA had fervent tegenstander Rudy Alewijnse van het woordvoerderschap afgehaald en stelde zich met 4 voor-2 tegen achter haar eigen wethouder, TriLokaal fladderde alle kanten op door zelfs het hele concept van een woon-zorgzone vlak bij het centrum in twijfel te trekken (hele argument is bij de vergelijkbare discussie over zorgcentrum de Agnes in Voorhout in 2004 helemaal niet door destijds Voorhouts Belang gehanteerd) en voornamelijk te hameren op de volgorde tervisielegging-planaanpassing. Ik heb namens de PvdA gesteld dat het voorliggende plan binnen de kaders viel die Sassems PvdA-gemeenteraadslid Margreet Vos in oktober 2005 had neergelegd, maar dat we onze goedkeuring lieten afhangen van de beantwoording van het college op drie weg te werken vuiltjes:


  • de salamiwerkwijze die ertoe geleid heeft dat er uiteindelijk niet meer fysiek geschoven kom worden met een van de meest controversiĆ«le elementen van Overteylingen, de appartementencomplexen langs de Teylingerlaan

  • de wijze waarop de bewoners van de Teylingerlaan in de planvorming betrokken zijn

  • het verschil in perspectief tussen college en raad over de mogelijkheden om het plan meer acceptabel te maken.

Geen makkelijke wedstrijd voor het college dus, maar zeker geen beslissing die je voor de poorten van de hel moet wegslepen. Maar ja, moet je vervolgens niet knalhard in eigen doel schieten. Het ging in de beantwoording op de eerste termijn van de gemeenteraad helemaal mis met portefeuillehouder Henriette Wilbrink. Onzeker in haar intonatie, geen cijfers kunnen geven waar wel om gevraagd was, halve excuses voor wat beter had gekund maar niet kunnen aangeven waar ze dat anders wil doen, schriftelijke antwoorden niet toelichten maar herhalen. Onze fractie vroeg daarna even schorsing aan om ons standpunt te bepalen. Schelberg gaf ons vijf minuten gelegenheid, het werden er zeker drie kwartier. Met ons vijven kwam de fractie al heel snel tot de conclusie dat dit niet kon, dat we zo'n zware beslissing niet konden laten lopen op zo?n zwakke verdediging van het voorstel. We moeten het resultaat toch ook kunnen uitleggen, ook als dat controversieel is. Daarin is een heldere onderbouwing van het hoe en waarom in het voorstel noodzakelijk, en die moest in dit geval wel van het college komen.Op dat punt zit je ongeveer midden in het nachtmerriescenario. Hoe verder? Wat doet de VVD? Wat stellen we zelf voor aan mogelijkheden? We kunnen toch ook het hele concept niet zomaar de gootsteen in laten gaan op een schutterend college? Ik was mijn overweging aan het uitschrijven toen Stephan Schrader van de Vooruitgang aan tafel aanschoof: "Wat kan ik doen om de beslissing te kunnen laten nemen?". Ik antwoordde dat hij niets kon doen. Het probleem lag nu echt bij het college, niet bij de Woonstichting.


Sander Schelberg heeft zijn eerste echt moeilijke klus als voorzitter van de raad in mijn ogen goed doorstaan: goed inschatten welke interrupties kunnen en welke niet, en uiteindelijk door een procedurevoorstel de schade van donderdagavond beperkt. De gemeenteraad krijgt nog op zeer korte termijn inzicht in de financiƫle onderbouwing en de ruimte die er wel of niet in zit, de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt wel opgestart, de artikel 19 lid 2 procedure voor Sassembourg zelf wordt aangehouden totdat de commissie ruimte zich weer uitgesproken heeft. Kortom: time-out, en nog tenminste een zware debatavond extra in het verschiet.

woensdag, oktober 18, 2006

Respect


Netwerk op de nieuwe zenderindeling onvindbaar? Is ook helemaal niet meer nodig!
Want we hebben Hyves en Youtube. Check bijvoorbeeld dit filmpje van Ahmed en Wouter over respect. (Klik op de foto.)

.

Ervaring rijker, EUR 2.50 armer


Die Nico Kuyt toch. Een journalist die in Nieuwsblad Teylingen altijd bloemrijke beschrijvingen van commisie- en raadsdebatten schrijft. Hij stuurde mij een foto van het 'Rondje Teylingen' dat een aantal raadsleden onder bezielende leiding van Wim Blom en met facilitering van de TOV (Tylinger Ondernemers Vereniging) had ondernomen. Oftewel: ik plaatjes schietend vanaf het dak van de Sassemse watertoren. De watertoren is normaal niet voor publiek toegankelijk, dus dit was wel even uniek. Ik vroeg of ik voor publicatie op mijn weblog hem ook nog iets verschuldigd was. Zijn reactie: "Als je zelf 2,50 aan een goed doel naar eigen keuze schenkt, dan heb je ze helemaal gekocht en mag ze gebruiken waar je maar wilt.". Bij dezen dus. Ook namens Warchild bedankt. Deze foto en enkele andere sfeerimpressies:


Op bezoek bij de Firma Damen aan de Prinsenweg - We weten nu alles over het hollen (vermeerderen) van hyacinthen.Interesse voor de narcissenpotjesinpaklijn (doet het goed bij 3x woordwaarde).Randstad? Uitzicht vanaf einde Menneweg richting de Kaag (tussen de eendenkooi en de oude Sassemse vuilnisbelt).Foto Nico Kuyt: uw raadslid, met helikopterview, in actie!interessante ontwikkelingen mogelijk NAAST de nieuwe stationslocatie: het voormalige terrein van de firma Hateboer. Hier zou prima iets stations-gerelateerds + draaipunt Connexxion kunnen komen.Op de thee bij VVD-fractievoorzitter Ard van der Steur? Het is en blijft een geweldige woonstee, onnederlands. helaas, we hebben de koffie genoten in het wapen van warmond - ook niet verkeerd, trouwens.De kerkruine in Warmond.


Check ook even de Teyding voor even leuke plaatjes van Bart Kool. Over persaandacht hadden we niet te klagen, Sander Schelberg nog het allerminst met zijn bakfiets.

DrukDrukDrukDrukDruk


Morgen debat over Sassembourg, voor het weekend nog een begrotingsbijdrage, ik loop wat achter met de fractienotulen... Ik ben niet vaak blij als er iemand ziek is maar dat mijn cursusleider 'Master class applying architecture' vandaag ziek was geeft mij wel wat lucht, en zelfs onverwacht gelegenheid om mijn blog weer wat te verversen. Sassembourg is trouwens wel een van de dossiers die ik tot nu toe het meest lastig in mijn politieke carriere vind, maar daarover later meer.

Waar hoor ik politiek thuis?


Stemwijzer ingevuld. En het maakt niet uit waar ik gewicht aan geef, ik blijk de ideale 'Progressief Teylinger' te zijn, want de groene balkjes voor PvdA, Groen Links en D66 ontlopen elkaar weinig. Misschien ook omdat Femke naar rechts oprukt? Ik noem mijzelf vaak een liberale sociaal-democraat. Maar hoe liberaal is de VVD dan nog? Die eindigen bij mij bijna helemaal onderaan, maar net voor de SGP en ook mijlenver onder (zelfs) EenNL.

zondag, oktober 08, 2006

Het doel of de middelen

Zaterdagochtend viel de programmabegroting 2007 van Teylingen op de mat. Dan is de nieuwsgierigheid toch wel erg groot, en ga ik (tot ongenoegen van mijn vrouw) gelijk even lezen. 't Is een dun boekwerkje, dus dat zou dus mooi op hoofdlijnen kunnen zijn. Maar het eerste dat mij opvalt, is dat het duale denken nog niet goed erin doorklinkt. Wat bedoel ik? Het betekent in feite het behandelen van de drietrapsraket:
  • wat wil je bereiken? (doel)
  • wat ga je daarvoor doen (middel)
  • wat mag dat kosten?
Het beste is, wanneer de doelen ook nog voorzien zijn van indicatoren waarop je dat doel beoordeelt. Bijvoorbeeld: als je je ten doel stelt dat losliggende stoeptegels snel moeten worden vastgelegd, kun je dat meten met een indicator dat ten minste 98% van de gemelde losliggende stoeptegels binnen 1 werkdag weer zijn aangestampt.zinnig
Het gaat op meerdere punten in verschillende hoofstukken mis. Het middel wordt tot doel verheven. Neem het hoofdstuk Ruimte: onder ' doelen' staat vermeld: het ontwikkelen van een visie,belangen afwegen, woonvisie opstellen, prestatieafspraken.... Zijn we er daarmee? Nee! Dit zijn MIDDELEN om te komen tot bijvoorbeeld de bouw van starters- en levensloopbestendige woningen (ook weer een middel) om daarmee de krapte voor jongeren en ouderen op de woningmarkt te verminderen. Dat laatste kun je meten, in lengte van wachtlijsten of gemiddelde wachttijden. Daar kun je op sturen en oordelen. Niet op de productie van papier.

Bij recreatie en toerisme is het al iets beter, maar ook hier worden plannen en visie "doel". De hoofdstukken verkeer, welzijn en veiligheid en handhaving ontkomen er ook niet aan. Maar vooral bij Bestuur staan een paar mooie doelen: 'Houden enquete bewoners ' t Lage Land' en 'afleggen werkbezoeken'. Hmmm... Zijn we klaar als er een enquete is gehouden? Zijn er geen andere middelen die misschien efficienter zijn? Of zou de enquete er misschien toe moeten leiden dat we weten of de bewoners in het Lage land wel of niet bij Teylingen willen blijven? En waar moeten de werkbezoeken toe leiden? Misschien tot meer kennis? Grotere bekendheid en positiever imago gemeenteraad? Aangezien de gemeente juist nog structureel 850,000,- moeten bezuinigen, mag je het verschil tussen doel en middel niet uit het oog verliezen.

Het is blijkbaar moeilijk om los te komen van het instrument. Neem even een stapje terug, en probeer een maatregel in het hele plaatje te plaatsen. Dat is lastig, maar maakt de discussie die daarna kan volgen opeens wel een stuk helderder.

donderdag, oktober 05, 2006

Zeg Rood Kapje, waar ga je henen?


Nou het dak ging eraf gisteren in de commissie Ruimte. Na al een lange discussie over nut, noodzaak, plaats en voortgang van station Sassenheim ging het over de voortgang bvan de bouwplannen voor het zorgcentrum Sassembourg en de naastgelegen urban villa's. Waar het college in augustus vroeg om wat meer tijd om alle gedane suggesties over aanpassing van bouwmassa te kunnen verwerken, was het resultaat daarvan dat gisteren gepresenteerd werd, mager. Een mindere uitstraling, maar wel binnen het gestelde kader van een maximum bouwhoogte van 14 meter voor de urban villa's. Het schuine dak ging eraf en nu zijn de urban villa's weer twee platte blokjes geworden. Bouwmassa verminderen, verplaatsen, draaien... volgens het college past het allemaal niet meer in de stedebouwkundige structuur want de rest is al vastgelegd.
Er komt zolangzamerhand haast bij, wil woningstichting De Vooruitgang nog voor het hele zorgcomplex voor subsidie in aanmerking komen. 19 oktober doet de gemeenteraad definitief uitspraak, maar directeur Stephan Schrader deed gisteren al een vlammend pleidooi om nu eindelijk duidelijkheid te geven, en begon met een analogie met het sprookje Roodkapje. Ik zou bijna hebben willen vragen wie dan de grote boze wolf was...