woensdag, januari 31, 2007

de toekomst en de tussenstand


bij binnenkomst in het Onderdak vanavond zat Bert Homan me een beetje te jennen: "Goh, wanneer schrijf je weer wat op je weblog?". De laatste bijdrage was toch echt nog maar van verleden zondag, maar goed. Dan nu nog maar even achter de toetsen en hoe ik dat mijn baas morgen weer uitleg, dat is pas morgen.

Gisteren in Warmond dus en vandaag in Sassenheim was ik als toehoorder bij de debatten rondom de vier denkrichtingen waarop een toekomstvisie voor Teylingen zal worden ontwikkeld. Moeilijke kost, veel te veel claims op te weinig vierkante meters, veel tegenstelde belangen. Het format van de avond was ook wat lastig: 45 min inleiding, dan een panel van 5 of 6 man aan het woord, dan ook nog stellingen met de zaal doornemen: het is net teveel van het goede. Vandaag liep dat trouwens wel beter dan gisteren, minder wantrouwen, meer discussie vanuit en in de zaal, ook minder negatieve reacties en meer goede suggesties. Tussen de regels door ook heel veel vraag naar creatieve en innovatieve oplossingen. "Ga de hoogte in op bedrijventerreinen!", "verleg afrit 4 van de A44 om rond het station Sassenheim' een goede P+R terrein", "bouw verouderde kantoorpanden om tot starterswoningen" en in de wandelgangen ging het gesprek nog even goed verder. Hopelijk gaat de stijgende lijn morgen in het Teylingen College in Voorhout nog even door. De dilemma's (ook hoe je hier in je standpunt straks op 14 februari in de commissie ruimte mee om moet gaan) worden alleen maar groter. Maar om de belastingdienst maar even te parafraseren: "Makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel leuker".

heel netjes


Eline Dubois, fervent fietsster, heeft de afgelopen met haar ergernissen rondom de reconstructie van het fietspad langs de N444, een paar keer de brievenrubriek van de Weekendkrant en de Teylinger opgezocht. vandaag deed ze verslag van de follow-up daarvan, waarbij ze ook follow up en nuanceringen ten opzichte van haar eerdere stellingname gaf. Dat zie je niet vaak, maar is wel heel netjes.

zondag, januari 28, 2007

Muziek in de wijk


Normaal word je wel een beetje wantrouwig als een vastgoedbeheerder met een grijns, die niet breder kan, je begroet. Maar directeur Stephan Schrader van de Vooruitgang kon vrijdagmiddag in alle eerlijkheid bij de opening van het multifunctioneel gebouw 'Amadeus' in de componistenwijk van Voorhout zijn geluk niet op. 'Joost,' zei hij, 'als nu gewoon even om je heen kijkt: daar een woon-zorgwoning, daar het zorgcentrum Bolero, hier die 9 schoolwoningen, dat is toch gewoon prachtig?'. Dat is het ook. De Vooruitgang heeft in Voorhoutse componistenwijk een aantal mooie zaken gerealiseerd. In de componistenwijk is wonen wel goed afgewisseld met voorzieningen die ook gewoon bij het dagelijks leven horen, iets waar in de Kruidenbuurt en in Hoogh Teylingen in de jaren negentig geen aandacht aan is besteed. Ondanks het snertweer voelde ik me bij het oplaten van de blauw-witte ballonnen vrolijk, en dat terwijl de champagne nog moest komen.


Wat ook mooi is (maar nog in aan/verbouw) is de 24-uurs kinderopvang in Amadeus van de Speelbrug. Speciaal voor die ouders die vanwege onregelmatige diensten (politie, de zorg, de luchtvaart, de horeca) hun kinderen niet alleen tussen 08:00 en 18:00 een veilig en vertrouwd adres moeten geven, maar ook daarbuiten. 12 plaatsen, vlakbij scholen, de sporthal en een speelplaatsje. 't Is een hoop geregel geweest, maar Ludi van Zanten mag er met recht trots op zijn. het is een primeur voor de hele regio. Het getuigt naar mijn menig ook van een hedendaagse visei op wonen, werken en zorgtaken.

Jos Augustinus en Dirk de Liefde, de twee Voorhoutse welzijnsambtenaren die aan de wieg hebben gestaan van de Voorzieningennota van 1997, keken ook met veel voldoening terug: 'Het heeft even geduurd, maar het staat er uiteindelijk toch wel allemaal. Wordt het nu geen tijd voor een Teylingse voorzieningennota?' Ach, laten we het toch maar ook als compliment voor onze voormalige PvdA-wethouder Renee Lucas opvatten. Zij heeft zich voor de voorzieningen tegen de weerbarstige planeconomische werkelijkheid in altijd uit de naad gewerkt. En het staat er nu inderdaad, als een huis, of liever gezegd: als schoolwoning

zaterdag, januari 27, 2007

Alle stemmen tellen


Gertrude Krijgsman had onze fractievoorzitter Albert Vink afgelopen donderdag gebeld of ze zich af kon melden voor de raadsvergadering omdat ze niet echt lekker was. Albert, met een bijna vooruitziende blik, vroeg haar toch te komen, en zo zat ze dus met hele kleine oogjes in haar raadszetel. De bikkel! Nodig bleek het, want bij de behandeling van het agendapunt 'Ondertekening samenwerkingsverband Knoop Leiden-West' diende het CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in dat wethouder Gerrit van der Meer terug naar de onderhandelingstafel zou sturen. En dat, terwijl hij de 38 door KAtwijk gevraagde gevraagde hectares voor glas in de Boekhorstpolder toch maar mooi terug had weten te brengen naar 22! Er waren 5 afwezigen in de raad, de VVD bleek intern hopeloos verdeeld, en zo kwam het dat bij dat amendement de stemmen staakten, met 9-9. Toen zat het onderwerp heel eventjes vast. Bij een stemming die niet over personen gaat en waarbij de gemeenteraad niet voltallig aanwezig is, moet namelijk volgens artikel 32 van de Gemeentewet in een volgende gemeenteraadsvergadering opnieuw worden gestemd.
Niet onwaarschijnlijk dat het amendement met de extra aanwezigen dan wel afgestemd zou worden. Dat zou dus 6 weken vertraging opleveren. Wat nu? Uiteindelijk bleek het CDA bereid het amendement in te trekken en hem om te schrijven naar een motie. Een motie is minder zwaar, want die wijzigt het besluit niet, heeft geen rechtsgeldigheid maar spreekt meer een 'gevoelen' van de raad uit.

Hoewel de motie met een vraag om 'voldoende zekerheid' van-eerst-saneren-in-Rijnsburg tot opluchting wel na het voorstel kon worden aangenomen, heb ik zelf tegengestemd. In dit dossier had ik het even helemaal gehad met het CDA: de persoonlijke allergie van Angelique Fortanier tegen de Katwijkse wethouder Daan Binnendijk kan niet zomaar onze regionale positie op het spel zetten, en met alle vragen naar de bekende weg over hectaredefinities (zie mijn log in september) is ook een hoop tijd verknoeid. Aangezien het CDA ook op geen enkele manier aangaf op welke manier die zekerheid voor haar dan wel 'voldoende' zou zijn,vond ik de motie nog steeds te glibberig.

Zo zie je maar, dat ook al heb je als raadslid een avond lang niets te zeggen, je kan op cruciale momenten meetellen. Ik hoop, dat Gertrude daarna toch nog een verkwikkende nacht heeft mogen hebben.

maandag, januari 15, 2007

Net als in de film


Kent u die ook, die sequels op slechte horrorfilms? Nee, het monster is niet dood, het komt in deel 2 gewoon weer boven water. Dat gevoel zat een aanwonende van de Sassemse bibliotheek Albert Vink en mij vanavond aan zijn eettafel uit te leggen. Ze hebben de afgelopen jaren hinder ondervonden van de bouw van de parkeergarage aan het Voorhavenkwartier, en ondanks alle beloften voor een goede afwikkeling, is er uiteindelijk, toen puntje bij paaltje kwam, helemaal niet zo ruimhartig omgegaan met de schadevergoeding. OK, dossier gesloten. Huis dan maar weer op eigen kosten helemaal hersteld (En het ziet er inderdaad weer piekfijn uit). Dat er op de plek van de oude Albert Heijn nog gebouwd zou gaan worden, was ook bekend. Wat voor hen nieuw is (en voor Albert en mij ook), is dat ze vernomen hebben dat ook de bibliotheek in de herontwikkelingsplannen zou worden betrokken. Dan komt het letterlijk opeens heel dichtbij en wordt het een heel ander verhaal: slopend, voor je huis. Slopend, voor jezelf: 1x zo'n traject door is al zwaar genoeg.

Albert en ik konden het verhaal bevestigen noch ontkennen. In dit stadium kunnen we als raadsleden in onze volksvertegenwoordigende rol niet veel meer dan een beetje informeren. Dat is ook wat we in de volgende commissie ruimte ook even zullen doen, navragen of dat van de Sassemse bibliotheek nu zomaar een wild idee of toch een serieus plan is. Filmtechnisch gezien houden natuurlijk beide opties de spanning erin, maar daar zitten de meeste mensen in het echte leven toch niet op te wachten.

zondag, januari 14, 2007

'Goed' betaald


Afgelopen donderdag is in de commisie BFT over de beloning van raadsleden gesprokenn, waarbij voornamelijk is stilgestaan bij het wel of niet verstrekken van een computer. Albert Vink heeft hier in zijn algemeenheid al bij stilgestaan.

Ik heb hierover twee opmerkingen:
  1. De facilitering van apparatuur is geen inkomenscomponent, maar een instrument voor het functioneren van raadsleden. Zo moet je erover debatteren. Als wij raadfsleden ons werk beter zouden gaan doen doordat een computer door de gemeente verstrekt wordt, dan zou heel plausibel zijn. Dat kan dan naast efficiente communicatie ook over beveiliging van vertrouwelijke informatie gaan. Maar ik denk, dat daar nu geen aanleiding voor is.
  2. De stelling dat raadsleden al 'heel goed betaald' zijn, is in dit verhaal al helemaal een fout argument. Het raadslidmaatschap is helemaal niet goed betaald, gezien de verantwoordelijkheden die je hebt. Zou je in de grootste gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) waar je miljardenbudgetten moet goedkeuren, het raadslidmaatschap opvatten als een fulltime baan en het ook als je hoofdinkomen zien, dan verdien je ongeveer EUR 1750,= bruto per maand; in de orde van grootte van een secretaresse of beginnend (MBO/HBO) automatiseerder.
    In Teylingen krijgen we als raadsvergoeding plm. bruto EUR 780,= per maand. Omgerekend per uur zit ik met mijn 'reguliere' baan op meer dan het dubbele. Als ik 'mijn zakken wil vullen', dan ga ik freelance nog bijklussen en zou ik zeker niet in de politiek blijven.

Mij persoonlijk gaat het helemaal niet om de betaling. Zolang ik de gemeentepolitiek als uit de hand gelopen hobby leuk blijf vinden, wil ik ermee doorgaan en hoef ik er niet 'heel goed' voor betaald te worden.

woensdag, januari 10, 2007

boompje opzetten


Gisteren kwam in de commissie welzijn de uitbreiding van de voetbalvelden op sportpark Elsgeest in Voorhout met een vijfde veld ter sprake. Wie nog zes jaar geleden bij de discussie van een tweede hockeyveld op de plaats van een aantal volkstuinen is geweest, herinnert zich nog de tuinders die (bij wijze van spreken) met de hooivorken en rieken in de raadszaal ten strijde trokken, en met succes. Hoe anders was het nu, terwijl het over precies dezelfde grond ging. Maar nu was er (in tegenstelling van 2001) tussen gemeente, voetbalvereniging Foreholte en de volkstuinvereniging eendrachtig samengewerkt om tot een goede oplossing te komen voor het vooral nijpend tekort aan wedstrijdvelden voor de snelgroeiende jeugdteams. Voorzitter Peter van Kesteren van Foreholte en voorzitter Wim Meijles van de volkstuinvereniging Elsgeest gingen zelfs breed lachend en handenschuddend op de foto.

Tot zover ging het goed; fracties lovend en accoord. Maar wethouder Hollart vroeg daardoor bemoedigd wel, of het een onsje meer mocht zijn: of vanwege de tijdsdruk al voor het formele raadsbesluit begonnen mocht worden en of het krediet en passant verhoogd kon worden naar EUR 130,000.= Dat laatste ging wat morrender dan het eerste, maar onder de voorwaarde dat het totale budget de gereserveerde 600,000,= niet overschrijdt, mag een deel van dat geld nu extra worden vrijgegeven.


Er moeten ook een aantal bomen worden gekapt en herplant, en daar deed mijn partijgenoot Hans Goudsmit de suggestie 'of er geen bomenbank kon worden ingesteld, want is toch zonde als er tekort in voorhout qua bomen is, om herbruikbare bomen niet te herplanten op andere plaatsen.' Een suggestie die zeer enthousiast door wethouder Homan van groen werd overgenomen, en hij schudde de rekenvoorbeelden voor amendementen acuut uit de mouw. Moet de raad ook nog wel zelf dekking verzinnen, want geld heeft Homan niet over. En ook mag dit niet tot vertraging van de aanleg van de velden leiden, want die moeten in september wel gebruikt kunnen worden. kortom , het zal nog wel heel lastig te regelen zijn, want aangezien 15 maart het broedseizoen weer open gaat, moet het grove werk qua groen wel afgerond zijn... Kortom, die 'bomenbank' in te stellen wordt nog vreselijk lastige klus. Sterkte, Hans!

vrijdag, januari 05, 2007

voornemens


  1. eerst maar eens van die doorgeslagen verkoudheid afkomen (heb nu al 4 dagen in bed doorgebracht)
  2. dit jaar maar wel de notitie voor betaalbare starterswoningen afmaken
  3. een goede follow up waarborgen voor de te organiseren wijkavonden.
Als 1 van jullie nog wensen heeft...