maandag, juni 04, 2007

Heb jij'm al?


Je donorcodicil? ik wel. En niet omdat het mode wordt of omdat BNN er een goed geslaagde hoax omheen bouwde. Sinds ik ooit bij Eurotransplant gewerkt heb en brieven moest uitwerken aan mensen op de wachtlijst, loop ik met zo'n ding rond. Bespreek het wel met je naasten, want in de vaak traumatische omstandigheden dat je wel komt te overlijden maar de rest van je lichaam goed genoeg is voor transplantatie is het geen beslissing die je nabestaanden er dan nog effe bij kunnen hebben.

UMTS-huiswerk


Woensdag jl. weer overleg gehad met MR de Overplaats. In goede sfeer, natuurlijk hebben we stilgestaan bij de bouwvergunning van de UMTS-mast ernaast. Maar daarnaast ook biij het huiswerk. de griffie had een hoop uitgezocht, over hoe Breda, Amersfoort en Amsterdam Oud-Zuid ermee omgaan, hoe de gemeente Haaksbergen ook niet alles kan tegenhouden, en daarnaast ook nog rapportages van de landelijke koepel van GGD's en de gezondheidsraad. Het beeld blijft (wetenschappelijk) erg diffuus: lange termijn effecten zijn niet aangetoond en ook niet uitgesloten. blijft over: hoe adresseer je de maatscapppelijke zorgen? Jammer genoeg heeft De Overplaats nog niet het onderzoek naar het binnenklimaat laten uitvoeren en hebben de meeste fracties nog wat tijd nodig om hun standpunt in dezen te bepalen. Da's jammer, maar waarschijnlijk zullen we nu eerst in de commissie Welzijn dan wel Ruimte eens bespreken, of we het in meerderheid zien zitten om ook voor Teylingen een UMTS-beleid uit te werken. Wordt vervolgd...