dinsdag, juli 31, 2007

inzicht in invloed


Denk je na een weekje reces het lekker rustig te hebben, mooi niet. Afgelopen week een behoorlijk intensieve training gehad in beinvloedingsstijlen, letterlijk op de Hei, waar ik nog steeds nog steeds een beetje geestelijk van ben aangetast. En op het teylingse; de schriftelijke vragen blijven in hetzelfde tempo langs komen, en voor de Leo Kannerschool moesten er ook nog wat lobby-brieven naar Den Haag. Gelukkig had Gertrude het denk- en schrijfwerk al gedaan, dus nu was het nog even slim de adressen erin mergen en gaan met die enveloppen. Altijd leuk om IT en politiek met elkaar te kunnen verbinden

dinsdag, juli 17, 2007

bezwaard


Vanavond diende de behandeling van de geuite bezwaren van de Basisschool de Overplaats en omwonenden over de verleende bouwvergunning voor het vernieuwen van de UMTs-zendmast aan de Slotlaan in Sassenheim. Een opkomst die ik zelfs bij de behandeling van Bestemmingsplan Buitengebied in Voorhout en bij de Agneslocatie in 2004 nog niet had meegemaakt. en ook het aantal kinderen overtrof dat van de kinderraad van vorige week met het dubbele. En dat allemaal om de advocaat van De Overplaats, een juridisch adviseur van de gemeente en een vertegenwoordiger van de KPN hun zaak te zien bepleiten. De commissie beroep en bezwaar speelde er aardig op in, liet ook wel wat ruimte voor applaus en boegeroep. De vragen die ze stelden waren om verduidelijking, voornamelijk richting de indieners van het bezwaar. Maar even afwachten waar ze over een aantal weken mee komen als advies.

Eerder vandaag had ik Loes Latten, vertegenwoordiger van de MR van de Overplaats, laten weten dat ik van andere fracties niet vernomen heb dat ze een art. 21 procedure zouden willen starten voor de Slotlaan 7 om de bouw van de mast tegen te gaan, mocht het bezwaar worden toegekend. Ook gaf ik te kennen dat ook de PvdA hiertoe geen initiatiefvoorstel zal indienen. Het is een wat juridisch-technisch verhaal, maar het komt erop neer dat we het juridisch niet haalbaar achten om de de mast op de huidige locatie weg te bestemmen. Hoe teleurstellend ook, maar rechtsbescherming geldt voor elke burger en elke instelling / bedrijf in Nederland, dus ook voor de KPN. Daar zit gewoon geen politieke ruimte in, hoe gelukkig of ongelukkig we zijn met een grote zendmast naast een basisschool. Loes was ook erg teleurgesteld, en dat kan ik me helaas goed voorstellen.

Maar toch, de gemeenteraad of commissie Ruimte MOET nog over het wel of niet gaan instellen van UMTS-beleid gaan debatteren. We zijn die weg ingeslagen, dat proces moeten we, als goede democraten betaamt, afmaken. De ruimte is heel klein, en betreft vooral het sturen op nieuwe lokaties / situaties. De griffie zal proberen voor de ocmmissie van september een discussienota samen te stellen. Ik hoop, dat het reces ze voldoende ruimte biedt om er wat moois van te maken.

zaterdag, juli 14, 2007

uit het dal omhoog?


Als je toch nog vakantielectuur zoekt, is de vrij Nederland van deze week interessant. Naast de extra-groter Steenhuis-puzzel over architectuur een lang interview met Wouter Bos, over de zelfevaluatie van de PvdA na de verkiezingsnederlaag, solidariteit, de SP en de 'nieuwe' moraalslag.

Nu afgelopen week ook de interne partijcultuur van de SP opeens onder vuur komt, zou het best wel eens kunnen dat de PvdA weer omhoog komt krabbelen. Ik heb zelf ook wel even genoeg van het interne masochisme, het wordt gewoon tijd om resultaten te laten zien van onze genomen verantwoordelijkheid door regeringsdeelname.

wat speelt er?


Afgelopen donderdag kwam de VVD met een initiatiefvoorstel om versneld het trapveldje aan de dillestraat in Voorhout te verharden, om het intensiever te kunnen gebruiken. Een week eerder bij de algemene beschouwingen was door de omwonenden een compleet inrichtingsplan gepresenteerd, dus van eigen werk was nauwelijks sprake. En hoewel we sympathiek staan tegenover het plan, waren we als PvdA tegen het versneld aanpassen van dit speelterrein.

Laat ik uitleggen waarom:

  • wethouder Bert Homan gaf in dezelfde vergadering aan dat we in september of oktober het gehele speeltuinenbeleid kunnen bespreken. Daarin moet blijken, of dit terrein inderdaad als eerste moet worden aangepakt, want er zijn nog wel wat plekken in Voorhout en Warmond te vinden waar de speelterreinen niet (meer) voldoen.

  • Daar zit voor ons als PvdA ook het voornaamste bezwaar: er zijn meerdere vragen binnengekomen om vooral dit of dat speeltuintje aan te pakken. Nu de Dillestraat eruit pakken, omdat deze groep mensen en masse bij het burgerspreekrecht zijn komen opdraven, en andere groepen niet zo assertief zijn

  • Het voornaamste argument dat de VVD hanteerde, was dat de situatie op het voetbalveldje 'onveilig' zou zijn omdat door intensief gebruik het heel hobbelig was geworden. Als het echt onveilig is, dan moet binnen de huidige begroting wel ruimte izjn voor egalisatie; het plan van de omwonenden betreft geen reparatie, maar upgrading tot een voetbalveld met verharde ondergrond. Het urgentie argument gaat daar dus niet voor op

  • De aanpassing kun je nu zo kort voor de bouwvak, toch niet meer op hele korte termijn realiseren. Dus door de afweging in de nazomer met alle andere speeltuinen te maken, ben je als gemeenteraad veel zorgvuldiger bezig en zoveel tijd gaat er dan toch niet verloren.


Laat ik daaraan toevoegen, dat wanneer we in Teylingen niet zoveel moeite zouden moeten doen om de begroting sluitend te krijgen, ik ook wel meer budget voor speeltuinen ter beschikking zou willen stellen. We hebben het tempo waarin een upgradingsslag zou worden gemaakt, al van de bezuinigingen weten te redden. vandaar dat we met de verdeling van dit geld wel niet al tye lichtzinnig moeten zijn. Jammer van de bliksemactie van de VVD, maar dit was echt te overhaast.

dinsdag, juli 10, 2007

"nieuwe" roerganger


en nieuwe boegbeelden; ik loop wat achter maar toch nog een paar beelden van ons vaartochtje met de boot van Albert Vink langs allerlei heikele en minder heikele punten op de Kaag en van onze intervisie op 30/06. Op zich bvind ik het een heel goede zaak om naast het dag-tot-dag politieke handwerk ook even met de fractie te reflecteren; we hebben gemeende complimenten uitgedeeld, maar ook de zaken die wat stroever liepen met elkaar uitgesproken. Je moet je even kwetsbaar opstellen, maar alle vijf hebben we dat gedaan. Kortom, een soort fractie-APK en we zijn goedgekeurd ;-).


blijft heerlijk, het onthaastende tempo van de rechtmatige oeverbewoners.


Weinig wind, sombere lucht, maar oude platbodems blijven indrukwekkend


Gertrude als Grote Roerganger. Voor wie direct op verkeerde gedachten komt: het biertje op de voorgrond is NIET van haar.


Onze koudenhoorn-boegbeelden Hans en Elsbeth