woensdag, oktober 10, 2007

Warmond toch anders


vanavond in het Trefpunt de behandeling van de toekomstvisie bijgewoond. De stemming zat er gelijk goed in. Op de vraag, wie een positief punt uit de toekomstvisie wilde melden, kwamen schoorvoetend twee reacties (trok later wel iets bij). In de loop van de avond vlogen een jachthaveneigenaar en een buurvrouw van hem elkaar ongeveer letterlijk in de haren (zal de wat minder vriendelijke termen waarmee ze elkaar bejegenden maar achterwege laten), het college 'speelt onder 1 hoedje met projectontwikkelaars', en toch, zo zei een Warmonder die al jaren meedraait na afloop, waren de Warmonders Positief-kritisch en mild geweest... Ben dan benieuwd, wat de reacties zijn als het echt controversieel wordt.

Toch waren er wel een paar grote zorgpunten: de toekomst van de boeren, de aanleg van wandel- en fietspaden in het weidegebied, en vooral de uitbreiding van bedrijfslocaties ten zuid-oosten van de spoorlijn.

Ik ben in elk geval blij dat ik op alle drie avonden in alle drie de dorpen ben geweest, want het karakter van de bijeenkomsten was echt elke keer behoorlijk anders. Kan er wel twee slotconclusies uit trekken: ondanks de discussiepunten heb ik meermaals gehoord dat de basis van de toekomstvisie wel snor zit. En ook heb ik meermaals waardering gehoord voor de interactie die de gemeente zoekt in dit verhaal, zeker in vergelijking met de drie (!!) gemeenten van voor de fusie. Het kan misschien allemaal nog beter, maar ik vind dat toch wel enigszins bemoedigend.

maandag, oktober 08, 2007

toekomstvisie 2


Net terug, na een heerlijk fietstochtje door de avond van Sassenheim naar Voorhout, van het debat in 't Onderdak over de toekomstvisie. De avond heeft me ,ook los van het fietsen, een beter gevoel gegeven dan afgelopen donderdag. Deels zat dat in de opzet: Paul Jochemsz, voormalig wethouder van Voorhout, onovertroffen speaker van Foreholte en opperspreekstalmeester van het kuipzwammen, was de gespreksleider voor de avond. wethouder Gerrit van der Meer had daardoor meer zijn handen vrij. De consultant van het RBOI hield zich keuring aan de afgesproken tijd. De discussie tussen Teylingers onderling kwam ook veel meer los, en ik ben er blij om dat een aantal sprekers dat ook goed wisten te voeden en het door gerichte vragen ook heel scherp wisten neer te zetten: wat voor ambitie op het gebied van toerisme moeten we als Teylingers willen? hoe 'hard' is de behoefte aan ruimte voor werkgelegenheid nu ieigenlijk? Instemming voor het 'recreatie'-transferium bij het station Sassenheim, maar niet voor het verlies aan uitzicht richting de Kaag door bebouwing ten oosten van het spoor.

Meest heftig en terugkerend ging het om de toekomst van de ruine van Teylingen, ook over de Digros en Panorama Tulipland. Maar wel, meer dan donderdag in Voorhout, over wat je met de hele omgeving wil. Gerrit van der Meer liet wel los, dat wat voor plan er uit schetsen ook maar wat concreter mocht gaan worden,dat 1) wel een passend en duurzaam idee moet zijn en 2) hij/het college daarover ook tijdig met de omwonenden in gesprek zal gaan. Levert zo'n avond behalve ideeen ook nog een toezegging op.

Gezien het karakter van de avond denk ik dat we uit oogpunt van lokale democratie wel een mooie avond hebben gehad. en als Paul Jochemsz stelt dat ze het 'in mjn tijd dat heel anders deden', vat ik dat maar op als een groot compliment voor Teylingen, en vooral ook voor de deelnemers aan het gesprek in Sassenheim.

donderdag, oktober 04, 2007

toekomstvisie


Vanavond was in de KTS de eerste van de drie debatavonden over de concept-toekomstvisie, het vervolg op de vier scenario's groen-geel-oranje-paars van begin dit jaar. De opkomst was een stuk minder. Dat kan twee dingen betekenen: de inwoners van Voorhout geloven erin, of ze geloven het wel. het was vanavond vooral veel vragen voorleggen, waar het college -soms lang- antwoord op gaf. Echt debat was er niet, maar wat ik van een aantal aanwezigen, waaronder enkele 'betrokken Voorhouters', in de zaal vernam, was dat het resultaat in hoofdlijnen voor hen persoonlijk best acceptabel is. Wel met de nodige gezonde scepsis of van al die ambitie veel terecht zal komen, en ook met de vraag of er wel genoeg prioriteiten tussen conflicterende belangen gesteld worden. Goed, daar zijn we zelf nog wel als raad bij om dat scherper te stellen.

Toch waren er ook een aantal aanwezigen die wat minder vanuit de visie op 2030, maar meer vanuit de actualiteit van nu hun inbreng brachten. De 22 hectare kassen, het idee dat de Digros richting de ruine van Teylingen zou willen verplaatsen, beperkingen aan bedrijfsuitbreiding, gebrek aan starterswoningen: het kwam allemaal voorbij. Het leeft, maar daar moeten we wel het debat op een ander tijdstip over voeren dan bij de toekomstvisie.

Toch hebben wij als fractie met de concept-toekomstvisie nog best wel wat noten te kraken, zoals daar in de visie voorgesteld worden:

  • De vestiging van bedrijfsterreinen aan de Warmondse kant van de spoorlijn Leiden-Schiphol

  • Een bypass van de N444 te zuiden van de BNS/Schoonoord langs

  • Reservering van de rest van de Boekhorstpolder, richting 's gravendamseweg, voor mogelijke woningbouw na 2030


We hebben nog even, in december behandelen we een en ander in de commissie Ruimte. En natuurlijk hebben we maandag in Sassenheim nog, en dinsdag in Warmond. Kijken of daar het badwater dezelfde temperatuur heeft.

maandag, oktober 01, 2007

Parkjes en peren


Zaterdag weer aardig aan de wandel geweest bij de derde wijkschouw in Teylingen, dit keer in Sassenheim Zuid-west. Een effectieve lobby van inwoners van de Palfreniersweg wees ons op de overlast, juist in de herfst, van kleine peertjes van de perenbomen in hun straat. daarnaast hebben we veel reacties gehad over verkeer: gebrek aan parkeerplaatsen en te hard rijden.

Ik wil er twee dingen nog uittillen, en hele mooie originele en een minder mooie. Om eerst het zuur maar neer te leggen: twee bewoonsters van de Albert Plesmanlaan wezen ons erop, dat een ambtenaar heel iets anders, mnaar wel heel precies aan groen aan de overzijde van de straat beloofd had, dan dat er daadwerkelijk was gekomen. Ze hebben uiteindelijk maar zelf wat aanplant verzorgd in plaats van de zoveelste keer de gemeente te bellen. Nu ben ik wel een sympathisant van groenbeheer door inwoners zelf, maar niet op deze manier.

Maar er was ook een jonge vrouw die in het kletsnatte parkje achter de Anthony Fokkerweg ons liet zien, welke kansen dat park heeft, als je je doelgroep voor het park maar goed uitdenkt. Het zou een fantastisch parkje zijn voor het loslopen van je hond... maar honden mogen er nu niet komen. Het zou ook even goed kunnen om een deel in te richten voor jonge moeders... als ze met hun kinderwagen tenminste in het park kunnen komen (gaat nu heel moeilijk). Nu is het net-niets, maar als je maar kiest wie je naar het park wilt hebben zou het een stuk meer bezoekers kunnen trekken!