zondag, januari 27, 2008

Licht op groen


Waar je met lokaal inkoopbeleid ook een steentje kunt bijdragen: de gemeente Teylingen gaat ook gezamenlijk groene stroom en 'groen' aardgas inkopen.

Op de thee bij Jacqueline


Gistermiddag een mooi ritje op fiets naar het Trefpunt in Warmond gehad. Lekker zonnetje erbij, ook al was de wind erg straf. Je gaat naTUUUURlijk op de fiets als je de minister van Ruimte en Milieu mag ontvangen. We mogen Jacqueline zeggen, als partijgenoten op een partijbijeenkomst onder elkaar. Kees Verschuure heeft het smeulende vuurtje onder de bestuurlijk- netwerkbijeenkomsten weer wat opgestookt. Dat heeft hij niet verkeerd gedaan, want het was een interessante, en goed bezochte bijeenkomst. Minister Cramer, Tweede-Kamerlid Diederik Samsom, PS-lid Jan-Evert Keman: ze waren er. Ook voor ons goed, want zo konden wij bijvoorbeeld aan onze Oegstgeester collega's nog eens toelichten hoe wij in de kassen-meningsverschil met Katwijk staan, en tegelijkertijd ook wat vernemen over hun zorgen over ontwikkelingen de onze gemeenschappelijke gemeentegrens (windmolens, Klaas Hennepoelpolder en Teylingereind).

We hadden de vraag gekregen om uit de eigen gemeente te presenteren. Drie minuten is weinigom alles, dat teylingen op gebied van ruimte bezighoudt, te vertellen. Ik koos de volgende punten om onder de aandacht te brengen: openbaar vervoer, het bollenlandschap openhouden, de toegang tot de woningmarkt voor jonge starters, de kansen van crade-to-cradle. Verkeer scoorde ook bij de andere gemeenten erg hoog. De minister wilde ook graag over fijnstof in discussie. Dat laatste is wel een belangrijke beperking, maar als lokale overheid bijna niets mee te doen.


Nelly Smits uit Katwijk presenteert de (on-)mogelijkheden van vliegkamp Valkenburg, en van de 7 met en langs elkaar heen werkende departementen die hierbij betrokken zijn. Ook hier geldt: eerst bewegen, dan bouwen


Jacqueline Cramer vraagt de PvdA'ers kritisch maar terecht uit over hun eensgezindheid - De rijnlandroute door Voorschoten is wat dat betreft wel een splijtzwammetje.


Kees Verschuure krijgt een persoonlijke opdracht van minister Cramer

connectie met connexxion


van de week al drie klachten ingeschoten over punctualiteit en informatievoorziening van lijn 208. Maar vanuit Connexxion nog geen boe of ba teruggekregen. terwijl hun internet-klachtenformulier wel degelijk een ík stel prijs op een reactie'vinkje heeft. Maar bloggen helpt wel, want via de parallelimport al wel reactie gekregen hoe het kon dat er dinsdag jl. beide bussen niet vertrokken. (nuance: De tweede schijnt wel gereden te hebben, maar 50 min te laat; ben benieuwd of er nog reizigers dat afgewacht hebben.) Ik blijf nu wel consequent klachten indienen als ik ze heb, en ook de (tijdigheid van) de afhandeling in de gaten houden. Want dat Connexxion deze lijn heeft overgenomen, heeft alles te maken met Europese aanbestedingsregels en rijchtlijnen die de provincies voor hun OV-concessies hanteren. Met als doel: een betrouwbaarder contract, betere prijsvorming, en een meer gegarandeerd kwaliteitspeil van (openbare) dienstverlening. Dat laatste zal Connexxion in elk geval voor lijn 208 nog moeten inverdienen.

Valt er wat te kiezen?


In Eindhoven vinden ze dus blijkbaar van niet. Ik gun Rob van Gijzel van harte zijn overwinning in het 'misluke' referendum. Ik zie graag ook mensen zoals hem op een burgemeesterspost (hij is een man 'van het volk' maar absoluut geen populist). Maar met een opkomst van net een kwart van de kiezers kun je wel stellen dat er een hoop inspanning is weggegooid om de eindhovenaren een keuze te ontlokken die ze niet willen maken. Het blijft soms tobben met de bestuurlijke vernieuwing.

Vorige week zondag was er bij Tegenlicht ook een interessante reportage over de positie van de Nederlandse burgemeesters: benoemd door de koningin, zonder duidelijke eigen portefeuille, geen invloed op benoeming van de mensen waarmee hij in de loklale politiek moet werken geacht om boven de partijen in college en gemeenteraad te staan, gweconfronteerd met vierkante oplossingen uit het Haagse voor driehoekige problemen op lokaal niveau. Dan zou je zeggen: wat maakt het dan uit of je uit twee PvdA'ers kan kiezen bij een referendum? Partijpolitiek speelt geen rol. Maar dat speelt het dus wel, omdat we in Nederland nog altijd gewend zijn (gelukkig maar) om op partijen in plaats van personen te stemmen.

Dat de PvdA blijkbaar een goede kweekvijver voor burgemeesterskandidaten is, is dan nog wel prettig. Maar zouden zowel in Utrecht als in Eindhoven er echt helemaal geen geschikte kandidaten van die andere leveranciers van grote-stedenburgemeesters, D66 en VVD, tussen hebben gezeten? Maar ja, daarover mogen vertrouwenscommissies geen boekje op doen...

dinsdag, januari 22, 2008

Uw bus is uitgevallen, Connexxion zet treinen in.


Het was altijd een geheimpje, dat de beste OV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol de BEUK-lijn 206 was. Begin december is BEUK touringcars gestopt met deze lijn, omdat ze niet konden en wilden voldoen aan alle aanbestedingsnormen die de provincie tegenwoordig aan openbaar-vervoer concessies stelt. En zo kwam deze lijn in handen van onze regionale busvervoerder Connexxion.

Ik neem deze lijn, nu omgedoopt in 208, zo'n drie keer per week. Ik had me wel ingesteld op afkickverschijnselen van business class comfort van de BEUK touringcars naar harde anti-vandalismebanken, maar het is vooral het totaal gebrek aan punctualiteit dat Connexxion ten toon spreidt. De eerste week weet ik het nog aan opstartproblemen, maar dat moet na een maandje wel over zijn. Ik heb vandaag maar mijn eerste klacht ingediend. Ben daarin naief en laat, want mijn collega-reizigers -een ervan woont in het blok schuin achter ons - worden zo ongeveer met de dag cynischer.

Vandaag was het wel erg bont. Dacht mooi de eerste bus van 17:22 vanaf Schiphol Plaza te nemen, om eens vroeg thuis te zijn. Die bus is niet gekomen. De volgende en laatste, van 17:47, kwam ook niet. Onverrichterzake en toch best doorkleumd heb ik alsnog de trein genomen, en het lekker-vroeg-naar-huis gevoel was echt helemaal weg.

Nu is er dit jaar een project van toch een paar miljoen euro om Schiphol Plaza helemaal een state-of-the art busstation te maken, met allemaal dynamische displays waarop verwachte aankomsttijden staan, en meer van dies zij. Qua bereikbaarheid wil Schiphol inzetten op Hoogweaardig Openbaar vervoer. Maar dat is echt weggegooid (gemeenschaps-)geld als de vervoerder gewoon vergeet waarvoor zij op aarde is: bussen te laten rijden.

donderdag, januari 17, 2008

Verwarring op het terras


Sinds de zomer heeft Teylingen het rondtafelgesprek ingevoerd,. Als een agendapunt zich daarvoor leent, kunnen meerdere partijen bij de commissie aan tafel schuiven om een half uur lang hun standpunten uit te wisselen en toe te lichten. soms werkt dat goed, zo hebben we bij het K*schuur-Trappenberg verhaal daar best ons voordeel mee gedaan. Maar gisteren, bij de discussie over de aanleg van terrassen op de Oude Haven in Sassenheim, liep dat even helemaal anders.

Wat was er aan de hand? Samen met de gemeente heeft de TOV (Teylinger Ondernemersvereniging) een herinrichtingsplan opgesteld voor de parkeerplaatsen op de Oude Haven: deels terras, maar ook handhaving parkeerplaatsen. Kortom, lijkt toch wel veel op hoe het nu is. En omdat ze al met de gemeente, c.q. het college, alles tot in den treure hadden uitgepraat vond de TOV het niet nodig om in dit stadium ook bij de raadscommissie aan te schuiven. In plaats daarvan sprak Rob Batenburg wel in. Maar direct in het rondetafelgesprek antwoorden en weerwoord geven zou achteraf gezien voor de TOV wel slim geweest zijn. Nu waren er voornamelijk horeca-ondernemers en omwonenden, die aangaven dat zij niet in het proces betrokken waren, en dat ze toch liever een geheel autovrij horecaplein wilden. We zullen binnenkort nog maar evalueren wat zich nu wel en wat niet leent voor rondetafelgesprekken.

Wij als PvdA hadden van te voren al wel het standpunt ingenomen dat, nu de parkeerplaatsen op het Kerkplein definitief worden, de Oude Haven 's zomers een terrassenlein moet worden, zoals Albert Vink najaar 2005 ook al in de raad van Sassenheim had bepleit. Soms is het ook wel handig om gewoon maar consequent te zijn. Alleen de VVD -in 2005 nog medestander van de PvdA in dezen- was nu voor het plan van TOV en het college, waarop het college het plan introk. Jammer genoeg kan de discussie weer opnieuw beginnen, want het college wil nu eerst een soort startnotitie met de voor- en nadelen van beide varianten (huidig plan en compleet horecaplein) presenteren...

Klap van de molen


Niet alles wat je voor kennisgeving krijgt aangeboden , moet je ook alleen voor kennisgeving aannemen. nu lag er gisteren bij de ingekomen stukken een rapport van het WEOM, het bedrijf dat voor de NUON op zoeek is naar locaties voor nieuwe windmolens. De WEOM heeft haar oog laten vallen op de Elsgeesterpolder, omdat daar de molens niet te dicht op de A44 mogen (ivm Oegstgeester woonwijken), en ze daar mooi te combineren zouden zijn met de langs de rijnsburgerweg te realiseren kassen... die daar wat ons betreft niet komen.

Nu ben ik wel een warm voorstander van windenergie. Zolang we - en ook internet kan niet zonder - electriciteit nodig hebben, is het het beste om dat op te wekken in een vorm die geen sporen nalaat als wij mensen er niet meer zijn, en dat is windenergie. Alleen: waarom nu net in de polder die we landschappelijk gezien nu zo veel mogelijk VRIJ willen houden? Het komt er anders ongeveer zo uit te zien: foto afkomstig van www.vhlweb.nl

Daar hinkte ik gisteren door het debat heen. Inhoudelijk wilde ik er van te voren niet te veel over zeggen, alleen hoe het college nu om zou gaan met een genoemde orientatie-avond over deze molens. Maar Bob Keeven van de VVD begon gelijk een ronkend betoog over de invoering van kernenergie, dat we vooral daar op in moesten zetten. OK, kernenergie is wel CO2-neutraal, maar wel het toppunt van cradle-to-grave energieopwekking. En dus ging ik happen. Het kwam me op een opmerking van Leo van Steijn te staan dat "we" (gemeenteraad) niet na een maand al van standpunt moesten draaien, en zeker de groene vuist van de PvdA Teylingen niet. Leo, ik kan je gerust stellen. Ook wat betreft de PvdA Teylingen zal in de Elsgeesterpolder maar een molen draaien: De reeds aanwezige Hoop doet Leven. Maar dat windenergie wel een belangrijke plaats in onze energievoorziening zal moeten gaan innemen, staat voor de PvdA buiten kijf.

donderdag, januari 10, 2008

Teylingen goes cradle to cradle?


Jeroen Tomassen, onze man-van-de-daad, kwam gisteren een in deze tijd van dure benzine op een hele bijzondere manier naar de steunfractie: lopend. Daarenboven draait hij zijn hand er zelfs niet voor om vanuit Voorhout lopend op en neer naar Warmond te gaan. Bikkel! We hebben gisteren, met een flauwe commissiecyclus voor de boeg, in de steunfractie ook bij een paar andere zaken stilgestaan. Een daarvan is het cradle-to-cradle concept, waaraan ik eerder ook bij de behandeling van de toekomstvisie ook al refereerde. Het gaat om duurzaamheid in een ver doorgevoerde vorm, waarbij bijvoorbeeld het paradigma afval=voedsel centraal staat.

Hierbij wat links met meer informatie, met dank aan Jeroen, ik citeer:
"
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/35180292/

http://www.mbdc.com/overview.htm

http://www.mbdc.com/c2c_gkc.htm

Ik ben benieuwd of jullie net zo enthousiast zijn als ik.

Teylingen goes cradle to cradle?" einde citaat