zaterdag, september 27, 2008

Bevlogenheid vliegt verder


Ooit een hele raadsfractie in een uur tijd gemiddeld zeven jaar ouder zien worden? Da's wel met het CDA in Teylingen gebeurd, met het vertrek van Govert Buijze.

21 jaar, en nu weer aan de studie in Utrecht. Dus mag je van rechtswege niet blijven als lokaal raadslid. Wel jammer, want Govert wist wel Teylingen tot millenniumgemeente te maken, en liet via de Derde Kamer en de klimaatproblematiek de Teylinger gemeenteraad ook wel zien dat de politieke wereld heel wat verder strekt dan van kust tot Kaag. En Govert heeft maar mooi geregeld dat kinderen van bijstandsgerechtigden in de hele noordelijke Bollenstreek toch maar mooi een computer verstrekt kunnen krijgen voor hun schoolwerk. Govert, het ga je goed. Ik hoop dat je tijd als raadslid bij ons een basis zal zijn, die je nog verder brengt binnen de politiek. Raar om dat van een concullega-partij te zeggen, maar het CDA heeft mensen als jou hard nodig.

Wat een vorkje prikken al niet vermag


Woensdag was in de 'Haagsche Schouw' in Leiden een informele lunch met Provinciale-Statenleden gepland, omdat zij die dag een werkbezoek hadden aan het gebied Kloosterschuur-Trappenberg. De provincie moet, om de extra kassenbouw mogelijk te maken, ook het streekplan daarvoor herzien. Normaliter is dat niet een type bijeenkomst waarbij je me snel zult vinden, omdat er in dit land ook nog wel iemand aan het werk moet. En eerlijk gezegd: als ICT-architect is het bij mijn werkgever NOOOIT rustig. Maar goed, omdat mijn eega een cursusdag had en de kinderen op woensdag ook nog van hot naar het gebracht moeten worden, verenigde ik het nuttige met het nuttige. Ik nam een dag vrij en kon zo toch naar de Haagsche Schouw.

Altijd weer leuk om oude bekenden als partijgenoot Martin Loose te spreken, helemaal omdat hij gewapend met zijn Provinciale Bosatlas schaal 1:50.000 het gesprek inging. Ik had me al helemaal voorbereid op een kruisverhoor als: "Waarom stelt Teylingen zich nu zo stug op", maar niets van dat alles. Integendeel! Martin was niet het enige statenlid dat met priemende vinger naar de gestippelde randweg om Rijnsburg op de plankaart wees en zei: "Wat doet die weg daar?" - Pas die ochtend hadden de Statenleden namelijk in een gesprek met omwonenden in het kassengebied gehoord van het voornemen om een randweg ten noorden van Rijnsburg aan te leggen. Blijkbaar is de gemeente Katwijk in haar lobby ook even vergeten om naar het Zuid-Hollandplein in Den Haag af te dalen.

Kortom, driekwart van het gesprek ging helemaal niet over kassen, maar over verkeer. En of het wel zo nodig is om extra dwarsverbindingen aan te leggen, in plaats van de huidige te verbeteren. Kan nog een aardige worden, die 9e streekplanherziening.

dinsdag, september 23, 2008

drang om te scoren - we hebben beeld!In blauw de gemeenteraad, in geel het bestuur van Foreholte. Rosemarie Keijzer in 'Der Kaiser'-outfit, met stropdas maar zonder trenchcoat. Foto van Robert van Dijk, onze griffier.

zondag, september 21, 2008

de drang om te scoren


Zoals gisteren, bij het openen van de nieuwe kleedkamers, het vijfde veld en de kunstgrasvelden 3 en 4 van voetbalvereniging Foreholte. Nadat wethouder Hollart over het “rood-wit gestreepte rugstreeppad” naar het openingslint was geleid, inclusief het bekende schaartje op het bekende kussentje, werd het kunstgras ingewijd door een potje 7-tegen-7 voetbal tussen het bestuur van Foreholte en de gemeenteraad van Teylingen. En we gingen er vol in: het eerste potje won de gemeenteraad met 3-0, de tweede won het Foreholte-bestuur met 2-1. Ik denk, dat de Foreholtebestuurders nog best stonden te kijken van onze tegenstand.

Nu was ik al meer dan 20 jaar niet meer echt de wei in geweest. De laatste wedstrijd voor Damacota A1 (die we al met moeite vol kregen) in de Oostgroninger onderbond heb ik z’n beetje mei-juni 1988 gespeeld. Ik heb het altijd meer van inzet dan van techniek moeten hebben, dus ik was wel erg verguld dat ik zaterdagmiddag zelf ook nog wist te scoren.

Voor Foreholte is het een hoogtepunt, omdat de capaciteitsuitbreiding er nu staat. Alleen al met 56 jeugdteams scheelt het een hoop geschipper. Voor de gemeenteraad vind ik het ook een klein hoogtepuntje. We praten wel heel veel met elkaar / tegen elkaar, gaan wel samen op werkbezoek en ook op culinair vlak zijn we met enige regelmaat elkaars gezelschap, maar samen DOEN is er niet heel vaak bij. Dan is een beetje ballen met TriLokaal best heilzaam. En schuilt er in PvdA-er Hans Goudsmit en CDA-er Hans Keulen tezamen best een hechte defensie. En dan dat reusachtige lichaam van keeper Cees van Velzen in geen-stijl-roze, alleen het kleureffect houdt het net al leeg. Nee, soms is het helemaal niet erg dat politici elkaar de bal toespelen.

Kerk en staat


De gemeente Teylingen heeft van de baptistengemeente Kaleb een brief gekregen, of bij de plannen voor Nieuw-Boekhorst ook ruimte vrij gehouden kom worden voor een onderkomen voor hen. Ik heb daar in de commissie Ruimte nog wel over gesproken. Kaleb verdient, net als de Rooms-katholieke kerk, de PKN en de moskee, ook een plek onder de zon. Maar als de gemeente in de voorzieningennota aandacht aan Kaleb en hun activiteiten zal willen besteden, moet ze dat ook doen voor alle andere religieuze instellingen en voor het gratis maatschappelijk werk wat die verrichten. En dat is flink! Of, even consequent, ze moet dat ook voor alle religieuze instellingen achterwege laten.

Tot nu toe draagt de gemeente niet bij aan de activiteiten van religieuze instellingen, en dat is naar mijn mening ook goed, om die scheiding tussen kerk en staat helder te houden. De ‘Kleine kerk’ in Voorhout heeft haar centrum ‘De Verdieping’ ook geheel zelf gefinancierd, en ook de restauratie van de st. Bartholomeus weet zich, met een bewonderenswaardige inzet van de geldwervers, zich aardig te bedruipen.

Klaar? Af!


De commissie Welzijn van vorige week dinsdag kende een klein primeurtje. Hierin is de eerste startnotitie voor een beleidsnota langs gekomen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat beleidsstukken eerst helemaal onder de vleugels van het college worden uitgebroed, en dat de trotse moederkloek pas met het kuiken bij de gemeenteraad langs komt. En o wee, als die meent dat dat kuiken geen valk maar uil is...

uilskuiken, afbeelding afkomstig van www.seasons.nl
We proberen het nu anders, en wel volgens de trits startnotitie – keuzenota – beleidsnota. Kort gezegd is een startnotitie een grove schets van het te lopen traject: vind de gemeenteraad het goed dat volgens deze lijnen en in deze stappen de beleidsnota zal worden opgesteld? Oftewel, de kaders voor de beleidsvorming. In de keuzenota zal dan vooral het zware politieke werk verricht worden: het stellen van kaders voor het beleid. De beleidsnota zelf is dan een uitwerking van die keuzes, en zou niet al te veel controverse meer mogen oproepen.

De eerste nota die zo wordt aangevlogen, is de cultuurnota. De behandeling in de commissie Welzijn leverde een aantal behoorlijk uiteenlopende reacties op: Trilokaal bekeek de startnotitie vooral op het proces. Hans Goudsmit gaf namens de PvdA al een aantal hoofdlijnen mee. Het CDA bevroeg wethouder Homan vooral op de noodzaak voor cultuurbeleid. De genoemde keuzes gingen de VVD lang niet ver genoeg, en D66 vond ze al veel te concreet.

Het zal wel even wennen zijn, maar toch vonden de deelnemers in de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing, bij de evaluatie van de startnotitie voor de cultuurnota, dat het een geslaagde discussie was. Maar goed, gij zult de dag niet prijzen voordat het avond is. Eerst maar zien hoe de discussie rondom de keuze- en beleidsnota zullen verlopen. Dat zal wel december-januari worden.

zondag, september 14, 2008

De das om gedaan...door de Bassets. Als bedankje voor dat we als PvdA-fractie op hun vrijwilligersavond de bar hebben gedraaid, kregen Elsbeth en Gertrude bloemen, en Albert, Hans en ik een stropdas. Deze zullen we op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering maar omdoen.

Vanwaar deze actie? Waren de sociaal-democraten van oudsher niet van de blauwe knoop? Bij uitreiking van de vrijwilligersprijs in het voorjaar vonden we als PvdA de prijs van EUR 250,- wel wat karig. De gemeenteraad wordt bij de uitreiking vaak door de vereniging uitgebreid gefeteerd, en dan is er van de prijs netto niet zo heel veel over. We hebben bij de voorjaarsnota voor elkaar gekregen om de prijs op te krikken tot EUR 1.250,- Daarnaast hebben we De Bassets aangeboden om bij een activiteit naar keuze van dienst te zijn. De Bassets hebben ervoor gekozen om op hun vrijwilligersavond al hun vrijwilligers vrij te spelen (op 1 na: Nico deed de frituur). en we hopen hiervan een gewoonte maken: de vereniging die in 2009 de prijs zal winnen, mag ons ook gaan inzetten voor een activiteit naar keuze. Kijken waar we dan weer uitkomen.

Het was dus een latertje. Maar mijn visioenen van hordes grote stevige mannen waarvoor het bier niet aan te slepen zou zijn, kwamen niet uit. Hoewel rugby'ers best stevig kunnen innemen, viel de drukte erg mee en was er ruimte genoeg voor de nodige praatjes. En natuurlijk, het "verplichte" persmomentje. Geen photo shoot ter plekke van mijn eigen hand dit keer, want hoewel ik dol ben op mijn Canon Ixus 40, werkt-ie onder duistere omstandigheden niet zo fijn. We zien wel of er in de lokale krantjes wat van terug komt. Vind ik eigenlijk het minst belangrijke. De vraag, of we zeker nog eens terug wilden komen, geeft me veel meer voldoening.

regionaal drieluik


1. Een avondje regionaal denken


Maandagavond had de griffie, samen met Rosemarie Keijzer als voorzitter van de regiowerkgroep, een avond georganiseerd over 'Regionaal denken': hoe gaat de gemeenteraad van Teylingen om met regionale zaken , hoe is onze regionale visie vastgelegd in allerlei documenten, en wat zouden we meten verbeteren?
Nobel streven, dat niet helemaal uit de verf kwam. Want wat is de 'regio'? De vijf bollenstreekgemeenten, de zes die meedoen in de op te richten Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de 12 van Holland Rijnland, de vier van het Rijnstreekberaad erbij, de 23 van het GHOR? Kiezen we vooral een bestuurlijke insteek: dat waar de grootste drukte is/ de meeste netwerkborrels, is dat de regio? Of kiezen we de geografische samenhang? En daarbij: is elke intergemeentelijke samenwerking ook regionale samenwerking?

Op dat laatste bleek hoe een verschil in achtergrond in je eigen cluppie al uit kan maken. Sander Schelberg zit er heel bestuurlijk in: als er met andere overheden wordt samengewerkt, of wanneer er geld-/subsidiesromen zijn, is het sticker 'regionaal' van toepassing. Ik zit er zo in: als een ontwikkeling of gebeurtenis in de ene gemeente over de grenzen heen effecten heeft, is het regionaal. Als Noordwijk Offen-Noord bouwt, staan de noordwijkers in Voorhout nog harder in de file. Maar beide insteken zijn "waar".

Maakt zo'n discussie veel uit? Ja, omdat we in Teylingen moeten beslissen of we een-van-de-grote-drie willen zijn (dus ons naast Katwijk en Leiden willen plaatsen), of de grootste van de Bollesntreek. Of we het erg vinden dat Leiden zijn rol als centrumgemeente van de regio laat liggen. Of we zwaar op samenwerking met Alphen willen inzetten of niet. Of we willen meebetalen aan ontwikkeling van de Boterhuispolder aan de zuidoever van de Kagerplassen voor recreerende Leidenaren en Leiderdorpers of niet.

2. De Greenport Ontwikkelmaatschappij


Woensdagavond haastje-repje naar Theater de Muze in Noordwijk. 19:00, geen gunstige begintijd voor werkende vaders. Voorstelling: een informatie-avond over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), een op te richten BV die door vereffening tussen winstgevende en verliesgevende saneringsprojecten de ruimtelijke kwaliteit in de bollenstreek weer op peil moet brengen. Minister Verburg (LNV) was er, en dat is al heel wat. Het rijk heeft (terecht overigens) lange tijd naar de Bollenstreek gekeken als een rollebollend gallisch buitengewest, maar is verheugd over de veranderingen die de lokale bestuurders tentoon spreiden. De "informatie"-avond was in die zin nuttig dat ik wel het idee heb gekregen dat de GOM meer focus krijgt, en dat we als raadsleden daardoor een scherper voorstel kunnen beoordelen. Het was in die zin jammer, dat inhoudelijke informatie in de drie uur nauwelijks over de buhne kwam. Mooie zaal hoor, mooi projectiescherm, maar als je 53 projecten op 1 Powerpointdia wilt vermelden: kansloos. Wel werd gehamerd, gehamerd, gehamerd op de noodzaak de GOM te accorderen

Nog een twee ironische observaties:
- Gedeputeerde Evertse noemde de GOM het smeermiddel dat de Bollenstreek weer los moet krijgen. Slechte metafoor. Olie smeert, gom plakt.
- De bestuurders die met de minister op werkbezoek waren geweest, mochten achter een rood belinte afzetting op de bovenverdieping van de Muze met elkaar een hapje eten. De te informeren raadsleden mochten beneden een kopje koffie nuttigen. Zou er toch nog zoiets bestaan als een bestuurlijk kastestelsel?

3. Teylingen in het nieuws


Leidsch dagblad van vrijdag jl.:
- Teylinger gemeenteraad wil niet meebetalen aan plannen Boterhuispolder
- Teylingen komt er wat betreft grenscorrectie met Oud-Ade er niet uit.
Teylingen is lekker regionaal bezig....

zaterdag, september 06, 2008

kijk eens over de dijk


..van de ringvaart van de Haarlemmermeer! nu nog vet kleiig aardappelland, maar in 2020 zal Lisserbroek groter kunnen zijn dan Voorhout en Sassenheim nu. En misschien ook groter dan het Voorhout en Sassenheim van dan, als de onderhandelingen met Heijmans over Hooghkamer in hetzelfde tempo resultaat opleveren als de afgelopen 5 jaar.

Oftewel: vanochtend nam ik deel aan een excursie van de gemeenteraad door de 'regio'. Te beginnen langs een aantal punten waarlangs Holland Rijnland denkt de Noordelijke ontsluitingsweg tussen de N206 en de N205 (oftewel de Driemerenweg in de Haarlemmermeer) aan te brengen. Waar ze NU aan denken is grofweg van de Nortgodreef in Noordwijk, richting de noordelijke randweg in Voorhout, Jacoba van Beierenweg/Loosterweg, en dan doorsteken richting De Engel (buurtschap tussen Sassenheim en Lisse). Vervolgens rechtdoor, de ringvaart over, om ongeveer bij afrit 2 (Abbenes) op de A44 uit te komen. Laat ik er gelijk maar een plaatje van maken: **knipt en plakt met Google Earth en MS-Paint**Maar goed , voor hetzelfde geld (of meer/minder natuurlijk) denken de dames en heren verkeersdeskundigen er over een paar maanden weer heel anders over.

Vervolgens door naar Hoofddorp, waar we in het Polderhuis ontvangen werden. Het Polderhuis is een negentiende-eeuws Heerenhuis waar het waterschap huisde, en nu door de gemeente Haarlemmermeer als ontvangstruimte wordt ingezet. Toch bijzonder om in zo'n statige omgeving de plannen voor de westzijde van de Haarlemmermeer (oa Lisserbroek) en Park 21 geschetst te krijgen. Park 21 zou tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep in moeten komen en een recreatiegebied groter dan Central Park in New York moeten worden. Heee... hebben we zoiets gisteren ook niet gehoord bij de presentatie van Randstad 2040? Arno van Kempen, burgerraadslid bij de commissie Ruimte, was even onze gastheer, omdat hij ook bij de gemeente Haarlemmermeer werkt. Arno, dankjewel voor de gastvrijheid en de toelichting! Het was erg... verhelderend!


Arno van Kempen, vlak voor zijn presentatie.

Het tijdschema was krap, dus effe lunchen in de bus en richting de braassemermeer, weaar we Door wethouder Doky Verhagen (Jacobswoude) werden voorgelicht over de toeristische ontwikkelingen tussen Kaag en Braassem.

Wethouder Doky Verhagen (Jacobswoude) over haar toeristische missie. Klaas Overbeek (griffie) en onze eigen wethouder Wim Hollart luisteren aandachtig

En dat op een zeer winderige ochtend bij de jachthaven Noorderhem. Zoals Gerrit van der Meer stelde: de Braassem, die is voor echte zeilers!


Jachthaven Noorderhem. De daar liggende boten zijn wel een maatje groter dan dat je in Warmond tegenkomt. Zo slecht gaat het dus niet in Nederland.

Kortom, een ochtend die mijn nieuwsgierigheid behoorlijk kon voeden. En met kleine verrassingen: ik kende de noordwestoever van het Braassemermeer helemaal niet, en dit landschap van eilandjes met kassen erop is toch wel heel apart.

Kassen, kassen en heel veel water in Roelofsarendsveen

vrijdag, september 05, 2008

UMTS


Ambtelijke molens draaien langzaam. En helemaal als een onderbezette afdeling heel veel werk tegelijk moet doen. Al eerder is al wel geconstateerd dat de afdeling ruimte van de gemeente Teylingen "wat" krap in zijn personeel zit. En zo kon dus ook de beleidsnota UMTS-beleid voor Teylingen, dat in de kern 1/2 A4'tje lang is en erg geinspireerd door het beleid van Leiderdorp, 11 maanden op zich laten wachten nadat we er als gemeenteraad officieel om gevraagd hebben.

Op zich had het een mooi voorbeeld kunnen zijn van een groep inwoners, die een thema's op de agenda van de gemeenteraad zetten. Maar het heeft al met al wel drie jaar geduurd. In 2005 al heeft de MR van basisschool De Overplaats aan de bel getrokken van de gemeente Sassenheim. Begin 2007, na een herhaald aanschrijven, zijn we vanuit de gemeenteraad gaan praten en hebben zowel MR als de griffie een aantal zaken uitgezocht. Met als "leuk"tussendoortje dat de KPN ondertussen de zendmast naast de school ging vervangen - en om die weg te krijgen, was het nu juist De Overplaats om te doen...

Nu is er dan dus iets van UMTS-beleid. Hoewel ik er woensdag nog een aantal complimenten voor heb gekregen voor mijn inzet hiervoor, ben ik eerder triest hierover dan trots.

dinsdag, september 02, 2008

Wat deed jij...


in de jaren tachtig? moet ik ook, als een echte linkse rakker, aan de zelfbeschuldiging? Ja ik ook! toen ik in Nijmegen filosofie studeerde, heb ik meegedaan met de bezetting van de Erasmustoren van de universiteit, om te protesteren tegen bezuinigingen op de studiefinanciering. Liep met een sisser af, dus stelt niets voor. Maar je weet maar nooit wat er na 23 jaar nog uit een laatje opgevist wordt.
Het politiek-correcte van de linkse kerk is helemaal vervangen door het politiek-correcte "Trots" op Nederland. Rita Verdonk die van haar eigen acties alleen stelt dat ze een uitgestoken hand van de Nijmeegse ME aanpakte, en dat ze nooit, nooit, nooit buiten de wet zou gaan. Maar wel minister Cramer een motie van wantrouwen willen aansmeren omdat niet eens van haarzelf, maar in haar naam een steunbetuiging aan de vrijheid van meningsuiting is gegeven. 2 maten?

Hoe ver mag je gaan in het onthullen van geheimen? Om bij Bluf! te blijven: Inbreken is strafbaar, maar als je daarmee geheimen onthult dat de regering andere dingen van plan is dan ze in de openbaarheid zegt? Nu heeft Links niet altijd het morele gelijk aan haar zijde, maar in het licht van het CDA dat opeens weer hartstochtelijk voor kerncentrales gaat pleiten -wie had het ook al weer over rentmeesterschap en heelheid van de schepping-, was het naar buiten brengen van de geheime plannen voor nieuwe kerncentrales destijds toch wel effectief. Blijft een interessant dilemma: is ethiek hoger dan de wet? Voor zover ik mij kan herinneren hebben we destijds die vraag nooit in een college behandeld.

Vooruitgang


Afgelopen donderdag is de fractie op werkbezoek geweest bij woningstichting De Vooruitgang. Albert Vink heeft hierover al bericht op zijn weblog, dus dat ga ik niet helemaal herhalen. Wat ik nog wel wil melden is dat we daar (natuuuurlijk) ook over de bouwplannnen voor het Warmondse verzorgingstehuis Liduina hebben gesproken. Een urgente bouwaanvraag, want het verzorgingstehuis zoals het nu is kan echt niet meer qua veiligheid en qua moderne woonstandaards; daarover heb ik in mei 2007 al wat geschreven. Maar ook eentje, die net als Sassembourg in Sassenheim en de Agnes in Voorhout, op de omwonenden een erg massale indruk maakt. Vraag van Hans Goudsmit: "Zou het plan niet veel beter uitkomen als we de voorgevel meer naar voren, naar de herenweg zouden halen?" Het antwoord: "Het plan zou daarmee wel beter kunnen worden, maar we moeten binnen de kaders blijven die de gemeenteraad zelf gesteld heeft: het Warmondse beschermd dorpsgezicht. Zou dat er niet zijn, dan kon het plan inderdaad meer naar voren." Ai, dat gaat nog een hele lastige worden.