dinsdag, december 09, 2008

Groen moet je doen


Ingeklemd tussen de spoorlijn Leiden-Haarlem, de Haarlemmertrekvaart, de Warmonder Leede en de Oegstgeester nieuwbouwwijk Poelgeest liggen de Klaas Hennepoelpolder en een stukje van de Veerpolder. Niet een gebied waar je zonder bedoelingen komt. Het is van een veeboer die ermee wil stoppen, en het zou een natuurgebied moeten worden ter compensatie van de bouw van Poelgeest. Dat zou de gemeente Oegstgeest regelen, op dit teylinger grondgebied. Probleempje: de grond moet aangekocht worden, en de boer wil in ruil daarvoor de mogelijkheid om een huis van 850 m3 inhoud bouwen.


foto afkomstig van www.teylingen.nl

Op zich een uitgelezen kans om natuurwaarden te versterken. Los van de Oegstgeester verplichting: doe je niets, dan krijg je weer paardenweitjes met lelijke hekken en hokken erop. Het gebied is namelijk te klein om een rendabel veehoudersbedrijf op te kunnen blijven houden. Maar blijkbaar zijn van de noodzaak tot actie de Teylinger VVD en het Teylinger CDA niet van overtuigd. de VVD stelt: "Geen woonhuis in een natuurgebied!" Lijkt plausibel, tenzij je realiseert dat dat natuurgebied helemaal niet zal worden gerealiseerd zonder dat huis. De CDA'er Rudy Alewijnse, op andere terreinen altijd een man die zijn research wel doet, stelt: "'t is nu ook een weiland, dus groen. Is een weiland dan geen natuur?". Maar Rudy heeft tot nu toe in zijn betoog meer aandacht voor de staat van zijn pantalon dan dat hij aandacht toont voor biotopen, ecosystemen, waterstanden, biodiversiteit.

Nu zijn natuurwaarden lastige materie. Bij de discussie over de GOM heb ik daar met Leo van Steijn nog een vrij heftige discussie over gehad, omdat in de Intergemeentelijke structuurvisie Greenport ook niet alle weidegebieden gespaard blijven; daar komt tenminste nog wel op andere plekken natuur voor terug. Maar laten we wel proberen de middelen te scheppen om natuurcompensatie van de grond te krijgen., en waar mogelijkheden liggen om natuur te versterken, ook benutten. dat heeft een prijs, maar de prijs in de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder is in mijn ogen acceptabel. 1 woonhuis, geen recreatie-oord of bedrijventerrein. En om (uit desinteresse?) dat niet te willen doen en die beide poldergebieden dan maar onachtzaam te laten verrommelen... het is mijn keuze niet. Het CDA is gelukkig nog niet definitief tegen. Hopelijk halen ze nog uit hun standaardliteratuur het begrip 'rentmeesterschap' er nog even bij. Dat zouden ze in de Klaas hennepoelpolder wel heel mooi kunnen invullen.