dinsdag, januari 27, 2009

zware avonden


Best pittig, vijf vergaderingen binnen een week tijd waarvan je niet voor 11-12 uur 's avonds thuis bent, terwijl je ook eeen gewone werkweek hebt. Henny Langenberg was op vakantie, dus of ik de commissie BFT maar even wilde waarnemen. Goed, hij heeft in december ook een vergadering van mij overgenomen, dus voor wat hoort wat. Maar slopend is het best wel, want: voorzitten is best hard werk. Waar willen de sprekers heen? waar moet je de discussie bijsturen? hoe houd je het gesprek op gang en de vaart in de avond? kortom, je bent toch wel 2,3 uur vrij alert bezig, en dan kun je ook niet zo snel als je weer thuis bent, in slaap komen. en dan die wekker weer...
Kortom, maar dat wist ik al langer: politiek is niet altijd even bevorderlijk voor je gezondheid en gemoedstoestand.
Meest onbegrijpelijke onderdeel van de week: de maatvoering van caravans bij het kampeerbeleid.
Grootste voortgang: met veel pijn en moeite lijkt er in het dossier Kloosterschuur-Trappenberg toch een beslissing te vallen.
Meeste invloed: de PvdA zou wel eens de doorsslaggevende stem rondom de winkelsluiting kunnen gaan hebben: vanuit warmond is het verzoek gekomen of de winkels daar niet het hele jaar rond op zondag mogen openen, met als hoofdargument: de leefbaarheid en de 'boost' die de galeries zouden krijgen. we spreken hier woensdag in de fractie nog verder over, we zijn er bepaald nog niet uit.

zondag, januari 18, 2009

Hele kunst


...dat voorzitten van een discussie-avond. Als voorbereiding op de keuzenotitie voor het kunst- en cultuurbeleid was er donderdag een discussie-avond met 6 deskundigen en ongeveer 20 vrijwilligers die zich met kunst en/of cultuur bezighouden. Nu eens niet met een concept-beleid in de hand, maar juist als inspiratie/input voor die nota.

Zes deskundigen spraken ter inspiratie over hun bezigheden, als bijvoorbeeld theaterdirecteur, ambassadeur cultuureducatie, Hoofd cultuur en economie van de Kunststad 2008 Haarlem. Daarna was er nog discussie over 4 stellingen:
  • Warmond als kunst- en cultuurdorp is een kans voor Teylingen

  • Actieve kunstbeleving is belangrijker dan passieve kunstbeleving

  • Ieder kind op de basisschool leert wie Jacoba van Beieren en Karel Appel zijn

  • Volkscultuur is even belangrijk als cultureel erfgoed

Het is en blijft lastig, dat uitdenken van goede stellingen voor een discussie. Hoewel we naar mijn idee een goed gesprek hadden, kwam er vanuit de zaal wel commentaar op de stellingen: te algemeen, wat versta je onder “ volkscultuur” ? Waarom Karel Appel genoemd en niet Jan Steen? Daardoor realiseerde ik me wel, dat je als opsteller van de stellingen (in dit geval waren ze aangereikt) ook wel heel duidelijk voor ogen moeten hebben wat je met de reactie op de stellingen wilt bereiken. Je moet het toespitsen op een duidelijke keuze, je moet hem zo formuleren dat er inderdaad discussie over ontstaat (niet voor de hand liggend voor of tegen), en dan ook nog laten aansluiten bij wat je deelnemers na aan het hart ligt. Ik zal zelf voortaan, als ik weer als voorzitter zo’n discussiesessie zal leiden, daar nog wat meer op toetsen.
Wat ik zelf wel overhoud na de avond:
  • Een al te grote nadruk op Warmond als kunst- en cultuurdorp zal nog best wel wat weerstand uit sassenheim en Voorhout kunnen opleveren

  • Passieve kunstbeleving staat niet los van kunstbeoefening: om te kunnen produceren, moet je ook zien, luisteren, beoordelen

  • Wat ook nog een leuke kan worden: wil je vooral faciliteren waar mondige en ondernemende burgers zelf mee komen (ongeveer de lijn van de VVD), of heb je als lokale overheid ook nog een bepaalde “ opvoedende” of opstartende rol?

Eens kijken of onze fractiewoordvoerder, Hans Goudsmit, daar nog iets mee kan.

maandag, januari 12, 2009

Je bent jong en...


je maakt geweldige foto's.
via het forum deteyding.nl de foto's gezien van Laurens Lindhout van de ijspret op de Kaag. Helaas, zelf heb ik dit weekend daar niet op het ijs mogen staan, maar met dit soort beelden smelt je wel weg. (en het ijs vandaag ook...) En dan ben je ... bijna 16. Laurens: respect. Verzorgde site, mooie beelden ,al ben ik maar een geinteresseerde leek die het zegt.

maandag, januari 05, 2009

Get the basics right


... want onder politieke verhoudingen liggen ALTIJD menselijke verhoudingen.
Heb je een kwartiertje?
Kijk dan echt deze minifilm:Monkey see, monkey do, hoop ik maar.
Enne.. wat zat je haar vanavond toch leuk!

beste wensen


'n Hoop handjes geschud vandaag. zowel bij de nieuwjaarsreceptie op mijn werk, als vanavond bij de gemeenten. Ik blijf wat moeite houden met 'de beste wensen': hoe inflatiegevoelig is dat, als je alles en iedereen 'de beste wensen' toewenst? -Ik moet altijd denken aan die 'Fokke en sukke' cartoon uit 1999, "Fokke & Sukke krijgen de beste wensen":

Sukke: "Wauw !! deze zijn echt heel erg goed!!"

Fokke (tot tranen geroerd): "Nou!"

Dus ik probeer het met "een fijn twee-dui-zend-nee-gen", maar dat vraagt tot wat meer logopedie.
Is er in de gemeente Teylingen nog wat te wensen over?
Vast wel.
Voor de nieuwjaarsreceptie: altijd vis met het MSC-label in de sushi.
Voor de VVD: inzicht in het begrip biodiversiteit. (oftewel: een weiland is nog niet automatisch hoogwaardige natuur)
Voor onze eigen fractie: dat we maar veel mogen lachen op de steunfractievergaderingen.