zondag, februari 22, 2009

’t Is nog niet voorbij voor de Elsgeesterpolder


Hebben we net het dossier Kl****schuur-Trappenberg min of meer afgehecht, windmolens buiten het hart van de Elsgeesterpolder gehouden, trapt de volgende ruimteclaim je weer vol in de rug. En wel: de filevorming op de N444 langs de Leidsevaart. In de Intergemeentelijke structuurvisie voor de GOM staat hij nu prominent ingetekend: de “Van Deutekom” bypass. Zo noem ik hem maar, omdat Dhr. van Deutekom hem ooit als idee in de Voorhoutse commissie ruimte heeft gepresenteerd. Het loopt ongeveer als volgt: Ongeveer ter hoogte van de molen “Hoop doet leven” de Leidsevaart over steken, door de polder naar de Rijnsburgerweg, om de buitenplaats Nieuw-Schoonoord heen, om weer bij de Noordwijkerhoek aan te takken.Uitsnede van de kaart van de intergemeentelijke structuurvisie; scherpte is helaas belabberd. Zwarte, ononderbroken lijn is mijn toevoeging van de huidige N444 langs de Leidsevaart. De rode stippellijn (op de originele kaart een dikke donkergrijze lijn) geeft het beoogde nieuwe trace door de Elsgeesterpolder weer.

In mijn ogen versnipperen we daarmee weer een stuk van de polder. Geheid dat er dan ook weer binnen de dan onstane ring extra gebouwd moet worden om ten minste drie rotondes en een brug te kunnen betalen. Ten koste van de polder en twee molenbiotopen.
Een ander stuk, dat er erg op lijkt en eigenlijk niet met de intergemeentelijke structuurvisie in tegenspraak zou mogen zijn, is de Regionale structuurvisie voor heel Holland-rijnland. Deze maakt het nog graadje bonter. Weliswaar ontbreekt het verleggen van de N444 door ten westen van de BNS Een studietraject voor de Noordelijke ontsluiting Bollenstreek loopt zelfs direct langs de Voorhoutse sportvelden en dwars door industrieterrein Sassenheim-Zuid heen, om ongeveer door Motel Sassenheim op de A44 uit te komen.


onbewerkte uitsnede plankaart regionale structuurvisie van Voorhout en Sassenheim: de paarse stippellijn is 1 van de studietrajecten

Aangezien er veel aandacht aan de layout van het vierkleurendrukboekwerkje is besteed, kan dit niet zomaar een wild idee zijn. Niet wilder dan het trace ten noorden van Sassenheim dat wethouder Gerrit van der Meer in september met veel enthousiasme te berde bracht. Ik denk, en hoop, eerder een ernstig geval van beroepsblindheid bij de tekenend stedenbouwkundige. Maar dan, wie controleert er dan op dit soort “onvolkomenheden” voordat dit soort visies de besluitvorming ingaat ?? Je zou toch ook verwachten dat plannen van eenzelfde bestuursorgaan -Holland Rijnland- over eenzelfde gebied -de N444- en over een zelfde onderwerp -verkeer- die in dezelfde tijd behandeld worden -winter/lente 2009- elkaar toch niet tegenspreken? Kan woensdag in de commissie Ruimte nog een aardig debatje worden…

OV verdient beter


Afgelopen week gedoken in de OV-visie voor Holland rijnland, een ambitieus stuk dat voor maar liefst 280 miljoen aan investeringen wil loskrijgen voor met name het busvervoer in de regio. Een heel mooi en nobel streven, wat het busvervoer is hier ter plekke nou niet iets om trots op te zijn. En dat merk je ook in vergelijking met andere vervoergebieden in Zuid-Holland: in de Bollenstreek ligt dat beduidend lager. Maar helaas, het stuk heeft een sterke technocratische inslag, als een speeltje vor ingenieurs en niet gebaseerd op de behoeften van de beoogde reiziger. De reizigersvereniging ROVER vindt het stuk zelfs totaal onrijp voor behandeling. Veel aandacht voor de zogenaamde Vf-factor die de concurrentiekracht van het OV met de auto moet uitdrukken en hoe je die via verandering van parameters in een rekenmodelletje kunt verbeteren. Maar geen analyse hoe het nou komt dat na inleveren van de OV-studentenkaart de Bollenstreker zo massaal de auto in vlucht. Ik wil dolgraag dat er de komende jaren FORS geinvesteerd wordt in de bus in deze regio, maar dan ook met een onderbouwing die het vertrouwen geeft dat de vernieuwde bus ook gevuld wordt met mensen die ook daarheen willen gaan waarheen de bus rijdt.

Beloftes om na te komen


We hebben ze regelmatig in de raadszaal mogen horen inspreken, de bewoners van de Boerhaavestraat. Fel agerend tegen de bouw van woonzorgcentrum “ Agnes” , met de appartementen erom heen. We hebben ook al een serie aan onhebbelijke dingen voorbij zien komen: voortijdig kappen van bomen, werken buiten de afgesproken tijden, en nu is daar afgelopen week bouwverkeer door de Boerhaavestraat zelf bijgekomen. Afgesproken was dat bouwverkeer zou worden afgehandeld via de Churchilllaan, en nu is er nota bene zonder vooraf vergunning aan te vragen toch bouwmateriaal juist midden in de Boerhaavestraat uitgeladen. En de erbij geroepen BOA neemt geen maatregelen wanner de vergunning dezelfde dag alsnog zou worden aangevraagd… Ik kan me de opreur bij de omwonenden wel voorstellen.


foto van de losplaats tussen Boerhaavestraat 15 en 17 - foto van omwonende

Ik heb aan het college schriftelijk vragen gesteld, over welke afspraken de gemeente nu hanteert met de bouwer en hoe zij de bouwer daaraan houdt. Want met het vooruitzicht dat er nog wel meer van dit soort projecten in de dorpskernen zullen volgen –ik noem de nieuwbouw voor de verzorgingshuizen Liduina en De Schutse – heeft Teylingen nog wel meer regie uit te oefenen. De gemiddelde aannemer, zal, om de klus te klaren, toch de grens opzoeken van wat hij mag en welke ruimte hij daarbij krijgt. Naar mijn mening moet onze wethouder binnendorpse projecten Van der Zon toch minder laks mee omgaan. Want ook als de gemeente bij dit soort projecten en andere keuze maakt dan door omwonenden gewenst, ontslaat dat de gemeente niet van haar plicht om ook de belangen van omwonenden in het bouwproces mede te behartigen.

Mission Accomplished


Net uitgekomen: het boek “Processen en effecten van herindeling” . Hoe beoordelen raadsleden, gemeenteambtenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen? Materiaal dat je wel ter lering maar niet ende vermaak tot je neemt. Kortom, droog spul.
Toch heb ik me er doorheen geworsteld, uit nieuwsgierigheid hoe dit onderzoek afsteekt tegen een eerdere studie in Drenthe, waar ten tijde van de herindeling nog wel mee geschermd is. en het gaat over "ons"
Een paar zaken bevestigen de conclusies met eerder onderzoeksmateriaal: grotere gemeenten durven de strategische zaken beter aan, ze staan sterker ten opzichte van buurgemeenten, maar kennen wel meer overhead en het bestuur staat verder van haar inwoners af. Kortom, het is niet per definitie beter, maar anders.
Paar opvallende conclusies wil ik wel noemen:
  • Kleinschaliger herindelingen hebben beter effect dan grote; de negatieve effecten kunnen ook sterker zijn dan de positieve.

  • Herindelingen die van bovenaf opgelegd worden vallen beter uit dan die van onderaf komen.

De eerste wordt verklaard omdat kleinere fusies nu eenmaal overzichtelijker zijn. De tweede is wat minder intuitief. Voornaamste verklaring leggen de onderzoekers bij de reden dat bij een fusie van bovenaf er minder keuzevrijheid is. Dus minder ruimte voor gesteggel en meer focus. En daarbij toch een stevige pluim voor het tweesporenbeleid (wel protesteren, maar toch ambtelijk voorbereiden van de fusie) van de voormalige gemeente Voorhout.
Deze lijn doortrekkend hoeven we weinig goeds te verwachten van de vorming van een gemeente Bollenstreek, als “stip op de horizon”, zoals Sander Schelberg dat deze week zo beeldend in de krant schetste. Want: groot EN mogelijk “vrijwillig”.
Laatste conlusie: is Teylingen nu de beste herindelingsgemeente van Nederland, of zelfs maar van Zuid-Holland? Helaas, nee. We doen het goed, met een “effecten-saldo” van +21 (Wat dit ook maar moge uitdrukken), maar hierin moeten we Midden-Delfland voor laten gaan met een score van +27. Maar dat is wat mij betreft ook het verkeerde soort van competitie. Ik prijs me gelukkig met de constatering van de onderzoekers dat in Teylingen het vertrouwen van de burgers in Teylingen in hun gemeentebestuur is toegenomen.

zondag, februari 08, 2009

Uit de kas(t)


De beslissing is toch gevallen. De gemeenteraad van Teylingen heeft toegestemd in realisatie vankassen in Kloosterschuur-Trappenberg, Variant 2X wijziging 2. Met wat nog wat staartjes richitng bestemmingsplan, de nodige frustraties, een flinke lading amendementen die in moties werden omgezet en daarmee nog wel haalbaar waren. Toch vraagt dit proces naar mijn mening nog wel om een nadere analyse. Niet door het colelge, zoals rose-Marie Keijzer (D66) geopperd heeft. een raadsonderzoek heeft nu niet genoeg draagvlak, en zou ook nog wel erg vers zijn. Maar welke lering trekt de gemeenteraad er nu zelf uit? Heb nu het antwoord zelf ook niet, maar misschien dat ik er van de week nog op terug kom. Het is nu nog agendatechnisch vrij rustig.

zondagsrust


Met de openstelling van de winkels in Warmond heb ik best in mijn maag gezeten. 's zomers snap ik het best, past ook goed bij de camping- en de waterrecreatie. Maar de link tussen de opesntelling van een supermarkt (want de vraag was vooral door de Albert Heijn gedreven) en kunst en cultuur?

De openstelling gebruiken als hefboom om versterking van de Warmondse middenstand en daarmee het profiel van kunst- en cultuurdorp te versterken, in gang te zetten, vind ik nog steeds niet geloofwaardig. Drie argumenten:
1) Wie niet uit Warmond komt om (op zondag) in te kopen , komt vooral uit de buurdorpen (Sassenheim, Oegstgeest, Voorhout) en Leiden. Dat is enige bovenlokale uitstraling, maar niet eens regionaal. En bovendien mag je verwachten dat de bekendheid met Warmond in die plaatsen toch aardig groot zal zijn.
2) De permanente zondagsopenstelling als unique selling point is op zijn best tijdelijk.Kijk ook wat effect is op zaterdag nu: de hele regio is ook open, alles in Warmond ook, en er is totaal geen aanloop. De echte zondagsshoppers zullen naar oorden als Alexandrium trekken, en ook tegen Noordwijk en Noordwijkerhout zal Warmond niet op kunnen
3) De spin off van de Albert Heijn op de andere winkels zal maar beperkt zijn. Als de extra omzet op de laatste 14 (of 11) zondagen de redding voor de Warmondse middenstand zou moeten zijn zoals die nu is, zullen ze het ook niet redden.

daarmee komt de versterking op gebied van kunst en cultuur gewoon niet vanzelf. Dat vraagt marktonderzoek en profilering voor een meer culturele detailhandel . Dus: meer kunst, antiek, design. Zeg het 'Ootmarsum van het westen' ( Warmond en Ootmarsum zijn ook ongeveer even groot!). Dan hebben we een duidelijk profiel. En als daar een zondagsopenstelling bij past, dan vind ik het acceptabel worden.

Ik wist dus nog niet wat ik ging stemmen, donderdag voordat ik de gemeenteraadsvergadering in ging. Uiteindelijk is het toch een 'ja' geworden. Vanwege twee argumenten: de 1800 handtekeningen voor openstelling op zondag en de toezegging van wethouder homan om alsnog met een plan te komen voor versterking van de "culturele' middenstand.

dinsdag, februari 03, 2009

Is er nog een uitweg?


Tja, af en toe moet er herstraat worden. Ook in Voorhout, dat dankzij de spoorlijn maar 1 punt kent waar je van west naar oost kan komen. En laat vanuit mijn huis dat punt zo goed als onbereikbaar zijn door het opbreken van de Beukenrode. Vanwege het vriesweer zit er nog enig vertraging in ook. wat is dan slim? Omrijden en er via de Beatrixstraat? Laat daar nu regelmatig een hijskraan de Herenstraat blokkeren, en fout geparkeerde auto's maken de doorstroming ook beroerd.
Over de Leidsvaart dan maar? Daar is de provincie bezig het fietspad te verhogen en opnieruw te bestraten, dat vast wel ter opluchting van de fietserbond. Maar blijkabaar kan het allemaal tegelijkertijd, want van enige coordinatie is geen sprake. ach, een paar weken je ziel in lijdzaamheid bezitten en 't is ook weer voorbij.