zondag, maart 29, 2009

Stip op de horizon


April 1912. “ Kapitein: een stip op de horizon!” En voordat ze het wisten zat de Titanic op een ijsberg. Zo desastreus is het nu ook weer niet, en de staat van Teylingen zou ik niet willen vergelijken met het overmoedige geloof in de onzinkbaarheid van dit majestueuze schip. Maar wel merkwaardig is, dat er nu in de rapportages rondom samenwerking dan wel fusie van onze drie noordelijke buurgemeenten Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom, ook de positie van Teylingen nadrukkelijk genoemd wordt. Fusie als 'stip op de horizon'.Ik was van plan dit weekend er een heel venijnig stukje over te schrijven. Maar zaterdag viel dan toch met de gemeentelijke stukken een kopie van alle drie de rapporten van Ernst en Young op de deurmat. Kan ik over de bron ook mijn eigen oordeel vormen. Ze zijn inderdaad een archetypisch stukje consultancywerk. Ik kan dat soort rapporten inmiddels wel uittekenen. En vooral dat er een weinig scherpe lijn loopt tussen een gezonde visie, overtrokken ambitie en natte dromen.

Zonder dat de gemeenteraden van Noordwijk en Teylingen zijn betrokken, worden er wel boute aanbevelingen over een fusie van de vijf gemeenten gedaan. En dat in een tweestappenmodel, eerst niet-vrijblijvend samenwerken en dan fuseren, daar in vijf jaar naar toe gewerkt zou moeten worden. En dat daar nog voor de komende raadsverkiezingen over besloten moet worden. Pardon, Meneer Balemans van Ernst en Young? Droomt u nog lekker even verder? Denkt u nu echt serieus dat, na drie jaar hard werk om van Teylingen een succes te maken, ik dat als raadslid van Teylingen voor de verkiezingen nog ga inruilen voor een groter modelletje?

Daargelaten dat dit soort naïeve dagdromen een senior consultancytarief onwaardig is, bevatten de aanbevelingen voor de fusie nauwelijks een onderbouwing. “In relatie tot de gemeenten Leiden, Katwijk en Haarlemmermeer neemt een fusiegemeente fusiegemeente van de vijf in omvang de tweede plaats in, waardoor haar bestuurlijke positie en haar rol in de regio zal veranderen van volgend naar leidend.” Alsof puur op inwoneraantal leidersrollen worden genomen. Leiden is nu zeker niet het sterke regiocentrum dat op basis van haar inwoneraantal verwacht mag worden. Bovendien zal voor de Haarlemmermeer er weinig veranderen: Haarlem en Amsterdam blijven immers de belangrijker buren.

Meer van dat soort drogredenen: het rijk voert nu inderdaad extra beleid voor 100.000+ gemeenten, en een gemeente Bollenstreek zou 100.000+ worden, dus krijgt een Bollenstreekgemeente meer aandacht van het Rijk. Maar de 100.000+ gemeenten zijn wel gemeenten die over het algemeen allemaal een stedelijke problematiek kennen en daar is dat speciale beleid ook voor bedoeld. Maar vijf forensengemeenten met een sterk agrarisch accent (de greenport van het bollencomplex) blijven ook na een fusie een forensengemeente met sterk agrarisch accent.

De rapportage van Ernst en Young gaat sterk uit van groter = beter. Daar komen we bij automobielen, in de financiële sector, in het onderwijs en in de zorg anno 2009 net erg hard van terug. Ook de zeer recente rapportage over recente gemeentelijke herindelingen in Zuid-Holland schetst een “gezonde” bovengrens voor het succes van dit soort operaties. Laten we inderdaad liever volgen hoe het een gemeente als Westland (die andere Greenport) vergaat. En zolang een gemeente als Teylingen beter weet te presteren dan haar “grote” fusievoorbeeld lijkt het mij gezonder om nog even bij stippen op de horizon weg te blijven, totdat we beter weten wat er zich onder water bevindt.

TOP!


Drie weken voor de officiële opening van sporthal ‘ De Korf’ was gisteravond de laatste wedstrijd van het eerste eredivisieseizoen van TOP. Voor TOP stond er niets meer op het spel, maar het is al een hele prestatie dat ze zonder beslissingswedstrijd als debutant in de hoogste divisie kunnen blijven. Voor de tegenstander, Deetos, was een punt nodig om uit de gevarenzone te blijven. Tweehonderd man publiek mee, met dweilorkest: ik was doof toen ik thuis kwam! Maar ondanks dit fanatieke gesupporter is het wel beschaafd: veel ernstiger dan “Deetos moet een liedje zingen, hi-ha-ho!” werd het niet.
Ik heb er de (korf)ballen verstand van, en was ik blij naast Hans Goudsmit, zelf ook een ex-korfballer, te zitten. Al had zelfs hij het soms te kwaad met mij uit te leggen wat de scheids nou weer had besloten. Wil je bij een voetbalwedstrijd nog wel eens een fase hebben dat je denkt: wie haalt er koffie/bier, bij korfbal moet er binnen 25 sec gedoeld worden anders mag de tegenstander de bal hebben. En dat leidt tot een vrij snel spelletje. En bloedstollend werd het ook nog: stond TOP na 20 minuten met 10-5 voor, Deetos kwam aardig bij en na een nek-aan-nek race eindigde de wedstrijd in 20-20. Aangezien die voor Deetos betekende dat er geen beslissingswedstrijd hoefde te worden gespeeld, brak er een uitzinnige hospartij uit.
Kortom, ik heb me prima vermaakt. De nieuwe sporthal ziet er ook sober, maar wel goed uit. Hij heeft zelfs een klimmuur! Kortom, ’t is helemaal TOP

De raad beslist


Na drie keer met groep 8A van de Regenboogschool het over debatteren en de gemeenteraad te hebben gesproken, was het donderdag zover dat we het slotdebat over de verdeling van 2000 Euro over vier projecten moesten verdelen. Dat was voor mij ook erg leuk. Het geeft een aardig beeld hoe 12jarige aspirant raadsleden denken.

Intensief overleg van "mijn" fractie met andere kindergemeenteraadsleden tijdens een schorsing.
Ten eerste: ze laten zich weinig gelegen aan de ‘ coach’. Als de zusterklas van dezelfde school ze vraagt om vooral voor het klompzeilen te stemmen, terwijl we in onze eigen lessen daar geen enkel voorstander voor hadden, gebeurt dat toch spontaan.
Ten tweede: ze willen wel weten waar ze aan toe zijn. De zomeractiviteiten voor jongeren verloor het, omdat de jongerenwerker stelde, dat het geld net zo goed aan andere activiteiten kon worden besteed dan die waren genoemd wanneer de jongeren dat meer zagen zitten, was het voor de kindergemeenteraad vrij snel in meerderheid gedaan: een blanco cheque schrijven ze niet uit.
Ten derde: solidariteit met andere generaties is er wel degelijk. Dat de zonnebloem juist o
Ouderen en gehandicapten een mooie dag bezorgen, waar ze lang op kunnen teren, kon rekenen op een hele brede meerderheid. De bestuurders van de Zonnebloem waren er zichtbaar door bewogen.
Het enige wat mijzelf wel aan het hart gaat, is dat de vogelbescherming er zo bekaaid vanaf kwam. Het besef, dat de vogelstand behoorlijk achteruit loopt en dat er daarvoor wat extra ondersteuning nodig is, mocht slechts een bescheiden bijval krijgen. Ondanks een mooi en bevlogen betoog van Cecile Volten, ja, inderdaad de dochter van… en de slogan: “ Mussen zijn een must!” Maar ja, de raad beslist…

Slagvaardig?


Het is bijna april en ik wacht nog steeds op het antwoord op mijn schriftelijke vragen van 13 februari over de regie van Teylingen bij binnendorpse herontwikkelingen. Zou toch niet zo lang hoeven te duren als er een duidelijke visie op die regievoering zou zijn…

zondag, maart 15, 2009

Gekwetter


Wie het net een beetje bijhoudt, heft het vast ook al naast MSN, Hyves en LinkedIn ontdekt: kwetteren. Oftewel “to twitter” op zijn Engels. En zo kun je op twitter.com je contacten volgen, doordat ze via het net en mobiele telefoon in korte, SMS-achtige berichten de goegemeente kunnen laten weten waarmee ze bezig zijn. Al erg nuttig gebleken bij de nieuwsgaring over de aanslagen in Mumbay en de reddingsactie van de airbus die in New York in de Hudson dook. En voldoende om wat oproer te geven uit de Treveszaal, omdat minister Verhagen via Twitter een onschuldige en saaie vergadertafelfoto de wereld in slingerde. Maar inmiddels dus ook doorgedrongen in de politiek in de Bollenstreek. En de eerste adoptie komt van –niet zo verrassend- van wethouder Bert Homan in Teylingen en wethouder Martijn Vroom in Noordwijk.
Ik wil het wel eens volgen, al ben ik totaal niet handig met mobiele telefoons. Ik heb altijd ruzie met de toetsjes, de kleine schermpjes en de onnavolgbare menuutjes. Maar wat ik tot nu toe als ‘ volger’ teruglees, geven de hele korte berichtjes op Twitter nauwelijks mogelijkheid om echt te laten zien waar het in de politiek over gaat. We hebben donderdag jongstleden in de raadsvergadering wel een paar belangrijke dingen gedaan. Als daar zijn:

  1. Een hoop geld geld uitgegeven aan auto’s (was de PvdA met het huidige voorstel trouwens niet voor) voor ruim een miljoen euro
  2. Aanpassingen aan het bestuurscentrum en de gemeentekantoor voor ruim een miljoen (en daarmee TUSSEN DE REGELS: de komende jaren worden er GEEN plannen ontwikkeld voor een nieuw gemeentehuis!)
  3. zienswijzen geformuleerd op belangrijke stukken als een OV-visie en een regionale structuurvisie
  4. het Jeugdbeleid vastgesteld, en samen met de VVD een motie ingediend over de crisisjeugdzorg (stakende stemmen)

  5. een recordaantal amendementen en moties verwerkt voor een normale raadsvergadering, waarbij die van ons over de afschaffing van de eigen vervangingsbijdrage voor de WMO het niet haalde
  6. en, eindelijk en ook in geamendeerde vorm, de concept- woonschepenverordening van Bert Homan vastgesteld voor tervisielegging.

Maar op Twitter vind je terug (wel even door de hele lijst scrollen, want Bert heeft het twitteren helemaal ontdekt) :
  1. Bert Homan gaat samen met raadslid Hans Keulen voor de deur van het provinciehuis in Den Haag zal gaan liggen om de kosten voor inventarisatie van de woonschepen terug te halen en
  2. een foto van de kroketten, waar de bodes even na elven mee langskwamen.
Laat ik het er maar op houden dat we er eerst even mee moeten spelen voordat je de echte kracht van een nieuwe communicatievorm ontdekt.

zondag, maart 08, 2009

Nostradamus als toetje


En zo zit je dan ‘s zaterdag om 08:30 in een stralend zonnetje op de fiets, de ijsbloemen staan nog op de autoruiten. Normaal zit ik achter mijn eerst kop koffie, en is het mij nultieme onthaastmomentje van de week. Maar ja, Sander Schelberg had een reservering gedaan, en wie niet om 09:00 in Groot Leerust zou opstappen, zou de boot missen. En dat met een typisch veel-hooi-op-de-vork thema: Teylingen in 2040. Dan hoop ik toch echt wel met pensioen te gaan (ik word 70 in dat jaar), en mijn kinderen zullen ouder zijn dan dat ik nu ben.
Het ging wel iets breder als dat we met de toekomstvisie 2030 hebben gedaan. Er is ook eigenlijk geen kaart aan te pas gekomen. We hadden het , onder andere in zes “ wereld café” sessies, mede onder begeleiding van een echte futuroloog (Peter van der Wel), over samenlevin g en samenhang, democratie, wonen, mobiliteit en duurzaamheid, gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Natuur, milieu, klimaat is eigenlijk maar weinig aan bod gekomen. Duurzaamheid, energieverbruik en grondstofschaarste wel.
Na de lunch mocht ik met Elsbeth Koek en Bob Keeven een boot in elkaar knutselen, als metfoor voor de gemeente van 2040: Hoe groot is het Schip? Waar vaart het? Wie is de bemanning? Waar gaat het heen? We kwamen erop uit dat twee begrippen wel belangrijk waren: pluriformiteit en individualisering. Dat de levensduur van verbanden als verenigingen waarschijnlijk korter zou zijn. Dus: een wendbaar, flexibel in te delen schip, waarin de passagiers ook meehelpen vooruit te komen, natuurlijk CO2-neutraal. En zo knutselden we uit zeshoekige, veelkleurige PostIts, 2 viltstiften en een rol schilderstape een bonte catamaran in elkaar. We versloegen de “ love boat” van de concurrentie met een (zee-)straatlengte.
Kortom: wel een hoop plezier gehad. Of het uiteindelijk ook echt leidt tot een breed gedragen, lange-termijnvisie die ook na de verkiezingen nog van waarde is, ik mag het hopen. Waarschijnlijk zegt het uiteindelijk meer over onze visie op de wereld van vandaag dan over die van morgen. Maar we zullen maar eens in het boek over Nostradamus duiken, dat we als bedankje meekregen. Kan mooi in het rijtje naast 'The world is flat', 'Global paradox', 'The world in 2020' 'Investing in the technologies of tomorrow' en 'De stad in het informatietijdperk'.

Goed voorbeeld


‘t Was ook de Teyding al niet ontgaan dat we vanaf 28 februari in Teylingen apart plastic kunnen inzamelen. Ben er ook maar mee begonnen. De extra moeite valt heel erg mee, en zo schrik je ook nog wel hoeveel van je afval eigenlijk nog wel prima, maar eenmalig gebruikt plastic is: alle hoesjes om gevraagde en ongevraagde tijdschriften, hoesje hier, zakje daar. Wat er precies wel en niet onder valt, staat allemaal op de gemeentesite.

Spannend


Nu zit ik soms lastige commissievergaderingen voor, heb voor volle raadszalen en ook wel eens op een congres gesproken, verdedig ik voorstellen van een tonnetje of wat voor mijn Management Team, pak ik de directie aan in de OR, heb in het verleden een roeiploegje gecoached, ben mentor geweest bij introductiedagen op de universiteit, argumentatieleer gedoceerd, toneel gespeeld, en TOCH is het spannend om gastlessen te geven aan groep 8A (34 jongens en meiden) van de Basisschool de Regenboog voor de Kindergemeenteraad. Spannend, maar wel leuk.

De ramen van de Agnes


Zelfs de wijkagent leest mijn weblog. Ik kreeg een reactie van Willem Theil over de levering cq. plaatsing van kozijnen via de Boerhaavestraat voor de Agnes. Hij heeft het bouwbedrijf toestemming verleend, en ging nader in op de achtergronden. Vooral ook dat het een probleem was dat echt niet anders opgelost had kunnen worden, en dat de aannemer Thunnissen dat wel degelijk had geprobeerd. Nu is Willem een goeie vent, en ik geloof ook wel dat hij dat absoluut te goeder trouw doet. Neemt niet weg, dat blijkbaar de werkelijkheid toch weerbarstiger is dan de gehanteerde bouwplanning, en dat de aannemer naar mijn mening de omwonenden hier toch duidelijk zo snel mogelijk, in elk geval voor het begin van deze vorm van werkzaamheden over hadden moeten informeren.
Ik wacht trouwens nog steeds wel op beantwoording van mijn schriftelijke vragen over deze zaak...