vrijdag, april 24, 2009

foutje, bedankt


Elke stem telt. en ja, ook als 1mansfractie kun je een stemming maken of breken. Sinds gisteravond wil ik iin elk geval nooit meer het verwijt horen, dat vanwege de zeer brede coalitie (CDA+VVD+PvdA)=19, elk voorstel van het college het wel zonder meer zal halen. Immers, zelfs met 2 van de drie collegepartijen heb je altijd meer dan de helft van 23. Verondersteld, dat alle raadsleden ook aanwezig zijn.
Gisteravond hebben we lang gedebatteerd over de aanleg van 72 passantenplaatsen op Koudenhoorn. En die 72 was in de ogen van TriLokaal en het CDA te veel en te duur. Ze dienden een amendement in om dit terug te brengen naar 30. Dit amendement haalde het net niet: VVD, PvdA en D66 stemden tegen : 10 tegen 11. Vervolgens bleek in de stemming over het ongewijzigde voorstel de verhouding net even anders te liggen: VVD en PvdA voor; CDA, TriLokaal en D66 tegen. weer 10 tegen 11, omdat Hans Goudsmit (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) afwezig waren.
Wel een hoop geroezemoes na de stemming, omdat vooral het tegenstemmen van D66 eigenlijk totaal onverwacht kwam. Sterker nog: hadden wij als PvdA geweten dat die zou kunnen gebeuren, hadden we het amendement van CDA en TriLokaal WEL gesteund, omdat we met hun steun dan nog tenminste 30 extra passantenplaatsen hadden gekregen. Nu gebeurt er niets: niet het opknappen van de bestaande plekken, geen douches, geen toiletten, geen verlichting. OK, eigen fout, hadden we in het debat maar moeten vragen wat D66 zou gaan doen. Kortom, denk nooit dat je het spelletje helemaal door hebt. verrassingen blijven

zondag, april 19, 2009

Je kunt niet loslaten wat je niet hebt omarmd


Donderdag behandelden we in onze algemene beschouwingen rondom de kadernota ook de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting. Een daarvan, waar wethouder financien Van der Zon mee aan de gang wil, is het volgen van de nullijn: ervan uitgaan dat de inkomsten op hetzelfde niveau blijven, en de uitgaven daarop ook bevriezen. Tot nu toe hanteert Teylingen een heel andere lijn: namelijk het toepassen van een inflatiecorrectie. dus als alles gemiddeld 2% duurder worden, laat je de gemeentelijke begroting ook met 2% groeien en vraag je ook 2% meer gemeentelijke belastingen. Dan kun je materieel gezien hetzelfde blijven doen.
Die laatste lijn is op langere termijn gezond. Door op de absolute nullijn te gaan en te blijven zitten, hol je uiteindelijk de gemeente helemaal uit. De hele wereld wordt elk jaar iets duurder, dus als gemeente kun je uiteindelijk minder en minder uitvoeren. En dat betekent uiteindelijk: te weinig mensen om het verplichte werk te doen, de ondersteuning aan verenigingen en instellingen heeft minder en minder te betekenen, onderhoud gaat achteruit (want je kunt minder vervangen en repareren). En, als je dan uiteindelijk toch gedwongen moet verhogen, komt de klap in 1x heel hard aan en wordt er weer moord en brand geschreeuwd. Nog niet zo heel lang geleden hebben we dat in Noordwijk gezien: jarenlang stelselmatig de OZB te weinig verhogen, en dan in 1x tientallen procenten.
En dan heeft de VVD in het debat nog het lef om te stellen, dat de PvdA de nullijn wil loslaten. Beste Ard van der Steur: Je kunt niet loslaten wat je niet hebt omarmd. Dat het college vorig jaar, op het laatste moment, voorstelde de OZB niet te verhogen omdat dat financieel niet nodig was, betekent nog lang niet dat Teylingen structureel de inkomsten en uitgaven moet bevriezen. Bovendien heeft de PvdA daar toen ook onze kanttekeningen bij gemaakt. Laten we de voorstelling van zaken wel helder houden.
Toch kan deze discussie nog wel heel spannend worden. Het CDA staat tot nu toe dicht bij onze positie ( begroting verhogen met inflatie en voor de toename van het inwoneraantal), maar schoof wel in de discussie heen en weer. D66 en TriLokaal steunen de VVD. En daarmee is de voorlopige tussenstand in raadsleden op dit punt 12-11 tegen de nullijn.

beleefd bedanken


Noormaal zijn referenda best aardig om te peilen wat de voor- en tegenstanders van een stelling of keuze zijn. Dat is moeilijk genoeg, omdat formulering van de vraag de beantwoording fors kan beinvloeden. Maar neem nu de ledenraadpleging van de FNV, die mogelijk toch een rol gaat spelen in de alternatieven die de SER gaat zoeken rondom verhoging van de AOW-leeftijd. de vraagstelling lijkt redelijk neutraal: kunnen de FNV-leden wel of niet instemmen met de afspraken met het kabinet?
Maar dan komt het. de begeleidende, door Agnes Jongerius ondertekende brief, eindigt nog met de zin "Uw mening is goud waard!" Lekturama-achtige marketingkreet, maar daar prikken we doorheen,. In de toelichting op het refrendum staat: "'Ja' tegen deze afspraken betekent: 'Nee' tegen AOW naar 67" en daar bovenop bescherming tegen werkloosheid en van koopkracht. 'Nee' betekent een vrijbrief voor het kabinet om zijn gang te gaan en een verdieping van de crisis, meer werkloosheid en aantasting van de koopkracht. In VET afgedrukt. Hoezo is de FNV in mijn mening geinteresseerd? Door dit soort stellingen te poneren is er geen keuze mogelijk, want wie wil nu crisis en werkloosheid?
Beste FNV, deze demagogische beker laat ik lekker aan mij voorbij gaan. Mijn mening is helemaal geen goud waard, u dringt de uwe aan mij op. En daar pas ik voor.

woensdag, april 15, 2009

blamage


Vanavond was een inspreekavond voor het Komplan Warmond. Hoop controversiële dingen, als de Liduina, de Krocht, en Fort Marina. De griffie en de voorzitter hadden op veel insprekers gerekend, en daarom was de avond opgedeeld in vier blokken van een uur. Nu bleek in blok 2 over Koudenhoorn en de Gemeentehaven dat er nauwelijks mensen zich voor het spreekrecht hadden gemeld. En dus was in alle wijsheid besloten de blokken van 21:00 en 22:00 maar een uur naar voren te trekken. Aangemelde insprekers geïnformeerd, en die konden wel eerder komen ...
Maar helaas, een rondgezonden brief leidt er ook altijd toe dat er toehoorders komen die zich NIET aanmelden. Stond er om 21:00 een groep van zo'n 30 inwoners rondom Fort Marina op de stoep, die wel eens wilden horen wat er over de plannen voor de jachthaven Fort Marina te berde werd gebracht. Helaas pindakaas, alle insprekers over dat onderwerp waren om 20:45 al klaar en zo goed als allemaal al richting huis...
Daar sta je dan als gemeente, met al je goede bedoelingen over burgerparticipatie, met al je goede bedoelingen over gestroomlijnde procedures. Met wijkbezoeken en -avonden. In 1 keer heeft Teylingen bij deze inwoners het image van: de gemeente piepelt ons, houdt ons voor het lapje, en wil niet luisteren. Geef ze eens ongelijk. Het spreekwoord zegt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard, en in dit geval heette het paard Henri Buitenzorg. Hans Goudsmit en ik proberen nog enigszins te redden wat er te redden valt, maar veel was dat niet. En al ben je als toehorend raadslid niet verantwoordelijk voor de gang van zaken, ik trek me dit wel aan. Immers, procedurele afhandeling en politiek is niet uit elkaar te trekken als het om bestemmingsplannen gaat.

zondag, april 05, 2009

Pleidooi voor een dievengildeVrijdag nam mijn zusje mij, nog voor mijn verjaardag, mee uit eten in het pittoreske dorp Laren. Een mooi oord, waaraan de moderne tijd ook niet voorbij is gegaan. Zo kwam ik na een goede maaltijd met zalmteriyaki en espresso-pannacota terug bij mijn auto en was mijn zijruitje ingetikt. Mijn werktas gestolen.
Da's om 22:30 best effe lastig. Politie komt niet langs en de aangifte moet via internet, de pechhulp doet niets en de verzekering heeft er een apart bedrijf voor. Dus de Autotaalglas komt voorrijden en in totaal een uurtje later kan ik richting bed. Dat wordt de komende week weer afspraken maken voor de definitieve reparatie en vast een hoop gebel en administratief gedoe.
Zaterdagochtend word ik gebeld. Een mevrouw uit Laren heeft mijn tas in de bosjes langs een fietspad gevonden. Dus ik zaterdagmiddag met bos bloemen weer richting Laren, en bijna, bijna alles zat nog in de tas.. Alles, behalve twee handsfree headsetjes voor de bedrijfsBlackBerry en mijn eigen privémobieltje. Twee lullige dingetjes met een totaalwaarde van nog geen tien euro. Dat de “ heren” geen interesse hebben in een spiksplinternieuw boek over bedrijfsarchitectuur, alla. Hadden ze maar een vak moeten leren. Maar dat ook een roman als ‘Het diner’ van Herman Koch de bosjes in verdwijnt (altijd leuk als cadeautje voor het zwarte schaap van de familie dat wel carriere maakt), twee nieuwe strippenkaarten en in een bijna overal in te wisselen VVV-bon gewoon terugkomt, maakt het wel bizar. Je tikt een autoruit in, zadelt de eigenaar op met een hoop sores en als puntje bij paaltje komt, ben je niet eens in zijn spullen geïnteresseerd! Wel typerend voor een Gooise autokraker…
Je voelt je bijna beledigd, maar ook wel wat bezorgd: als een crimineel voor zo weinig meerwaarde al zo’n rotzooi veroorzaakt, hoe ver gaat-ie als hij er echt beter van kan worden?
Natuurlijk ben ik blij dat de tas bijna onaangeroerd terug is, maar voor hetzelfde “ geld” was-ie in het water verdwenen. Het maakt je rijp voor een pleidooi voor de instelling van een dievengilde: gebruik geproportioneerd geweld, steel alleen uit auto’s als je echt wat weet te halen (TomToms, laptops, nieuwe mobieltjes), en scoor je dan per ongeluk geen laptop, doe dan tenminste de moeite om ook andere dingen van waarde te gelde te maken.