donderdag, december 23, 2010

leesvoer voor onder de kerstboom

1) Essential SharePoint 2010. 'k Moet tussendoor toch ook mijn ICt-kennis bijhouden.
2) Het interview met Job Cohen in de Vrij Nederland. Maar pas nadat de kerstpuzzel van Jelmer Steenhuis af is.
3) Rob Wijnberg, 'En mijn tafelheer is Plato'. Zeg het vervolg op 'Nietzsche en Kant lezen de krant'.

zondag, december 19, 2010

En dat was 1.

Toch raar, ik ben meestal wel een teamplayer en op zoek naar de consensus. Maar donderdag heb ik voor het eerst in mijn politieke loopbaan in mijn eentje de partijlijn niet gevolgd. Betreft: een ingediende motie van treurnis tegen Wethouder van der Zon, in verband met zijn optreden in het dossier Ondernemersfonds. Over draagvalk, terugnemen van het voorstel en de bejegening van enkele insprekers in de commissie BFT. Leo van der Zon is best scherp aangepakt in het debat rondom de tarieven 2011. Daar heb ik ook geen enkele moeite mee en daar was ook wel enige aanleiding toe. Waar ik wel grote moeite mee had, is om dit ook gelijk in een motie tegen een persoon te willen neerleggen. Naar mijn mening grijp je naar het instrument motie tegen een persoon als de andere kanalen, en naast het informele vooral die via het publieke debat, zijn uitgeput. Dat is niet zo: ik zie nog zoveel ruimte.
Ik heb zelf in het verleden ook wel eens een motie van treurnis voorbereid, maar dat was in een veel zwaarder dossier (toen Trias zich een week na het roerige debat van 2004 omtrent de Agnes, waarbij het toenmalige college van Voorhout met alle portefeuilles wapperde). En ik ben er ten volste van overtuigd dat de verhoudingen tussen de college en raad, oppositie en coalitie, gezond moeten zijn om het debat op een goede manier te kunnen voeren. Het aannemen van deze motie zou daar absoluut niet aan hebben bijgedragen, ik vind een te zwaar middel om een signaal af te geven. En naar mijn inschatting ook uiteindelijk het tegenovergestelde effect hebben, namelijk dat de coalitie helemaal de rijen gaat sluiten en het debat doodvalt.

Ik heb donderdagavond lang getwijfeld hoe ik zou stemmen; loyaliteit aan het fractiestandpunt en hoe ik zelf vind hoe politiek/bestuurlijk met elkaar om te gaan streden om de voorrang. Uiteindelijk was de verwoording zoals Rose-Marie Keijzer (D66) het deed, ook mij uit het hart gegrepen en dat heeft de doorslag gegeven.

Ik heb in een stemverklaring ook aangegeven waarom ik ben afgeweken. En dat ik binnen de PvdA daarmee nog wat op te lossen heb, zij dan zo. Het was donderdag met voor of tegenstemmen bij deze motie toch het kiezen tussen twee alternatieven die ik beiden niet wilde, een verlies-verlies situatie, maar je bent als gemeenteraadslid nu eenmaal benoemd om je uit te spreken.

woensdag, december 15, 2010

radeloos, reddeloos, redeloos?

Nee, zo erg is het niet. Maar Dig Ishta, befaamd sociaal-democratische campagneleider, lid van het partijbestuur en vorige week dinsdag op bezoek bij de PvdA-afdeling Teylingen, had ook niet het antwoord hoe het tegenzittende landelijk tij voor de PArtij van de Arbeid te keren. Ja, de peilingen zijn niet gunstig. Ja, Alexander, Femke en Emile staan meer in de picture dan Job. Ja, er zit spanning tussen de klassieke sociaal-democratische achterban en de hoger opgeleide sociaal-liberalen. Ja, PVV-stemmers zijn ook bij de PvdA weggelopen en we moeten ook voor een deel van hen een overtuigend verhaal hebben als we terug willen komen.

vlnr Dick van der Meer (secr), William Lengton (vz), gastspreker Dig Ishta, Johan Stins (penn.)

En ja, het gaat niet alleen om de inhoud. De inhoud kan je in de weg staan, als die te gedetailleerd en te genuanceerd en te veelomvattend is. Wij PvdA'ers houden van inhoud en van detail en van nuance. Surprise: het gaat ook om de vorm, en "we" moeten weer in vorm raken.

Toen moest Dig weer weg. Greenpeace-actievoerders uit een bezette bouwkraan bij een kolencentrale in aanbouw zien te bewegen. Oftewel: hoe een klein stukje landelijk nieuws je afdlelingsbijeenkomst weer aardig kan inkorten.

Toch heb ik er wel een goed gevoel aan over gehouden. Het was een open gesprek. Je kunt als landelijk partijbestuur ook verkrampt volhouden dat alles goed gaat. Maar je kunt je ook kwetsbaar opstellen, zakelijk benoemen wat tegenzit, en ook aangeven waarmee je worstelt. En die eerlijkheid zal ook in de politiek uiteindelijk wel het langste duren.

maandag, december 06, 2010

Vorm en inhoud

Donderdag jl mocht ik Willem de Jong waarnemen voor de commissie Bestuur, Financien en Toerisme. Een klein primeurtje: de eerste 'echte' commissievergadering op locatie. Werkbezoeken genoeg gehad, maar dit was wel nieuw. Het betrof het herindelingsvoorstel / grenscorrectie met Kaag en Braassem, en de vergadering vond plaats op Camping Spijkerboor aan de oostzijde van de Kagerplassen. De provincie heeft in het herindelingsontwerp gekozen om alle campings aan die kant van de Kaag aan Teylingen toe te delen. Dit is voor Kaag en Braassem wel een onplezierige verrassing geweest, zeker gezien het feit dat de voormalige gemeente Alkemade in het verleden haar oog had laten vallen op het gehele Lage Land. Het was te merken dat de sommige aanwezige politici nogal geirriteerd en blijkbaar zeer teleurgesteld waren. Zelfs een in mijn ogen nogal onschuldige opmerking van mijzelf om ervaringen rondom burgerparticipatie te delen werd ervaren als "zeer aanmatigend". Laat ik het maar opvatten als een compliment; mijn valkuil is immers, dat ik nog wel eens ' te diplomatiek' en te relativerend ben ;-) Voor de goede orde heb ik mijn excuses wel aangeboden dat ik het zeker niet aanmatigend bedoel.
In elk geval zouden alle campings onder 1 bestuur en beleid moeten vallen. Of dat Teylingen of Kaag en Braassem is, is daarbij van iets minder belang. Uiteindelijk waren de Teylinger fracties het er allemaal over eens dat we ons kunnen vinden in het herindelingsontwerp en de onderbouwing, niet omdat we zouden hebben 'gewonnen' , maar omdat dit de wens van de betrokken ondernemers en de (Teylinger) bewoners het beste weerspiegelt. Enige verschil van inzicht was of Teylingen de provincie wel of niet formeel van onze instemming in kennis zou stellen.
Wat ik uiteindelijk aan dit hele proces jammer vind, is dat van het begin af aan we vanuit de raad en griffie in Teylingen de contacten met de raad van Alkemade , later Kaag en Braassem hebben gezocht. Eerst om het gezamenlijk te organiseren, later uitnodigingen gestuurd voor wat Teylingen zelf organiseerde, en nooit daarop een positieve response. Mijn interesseert de vorm, formeel of informeel, daarin minder dan dat je elkaar op de inhoud zoekt. Immers, we hebben in de regio meer met elkaar gemeen dan dat we verschillen. Er zijn nog dossiers genoeg waar we appels moeten schillen, ik noem maar de Rijnlandroute, de rijn-Gouwelijn en de regionale woonruimteverdeling. Dat laatste is een dossier waar de gemeente Kaag en Braassem zelf ook de pijn voelt van het onder-2-beleidskaders vallen.

zondag, november 14, 2010

Deja vu

Op de 46e stamtafel van Noordwijk stond een klassiek-woelig onderwerp op de agenda: gemeentelijke herindeling. Nog altijd wordt er vanuit het provinciehuis met zachte doch dwingende hand voor de Bollenstreek gestuurd om " na te denken over haar bestuurlijke toekomst". Nu werken de bollenstreekgemeenten al best veel samen, onder andere met de sociale dienst, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en het regionaal investeringsfonds. Maar of dat in de ogen van de provincie genoeg is en in het juiste tempo, is nog altijd niet zeker. Als bovendien de Rijksplannen om het aantal gemeenten fors te reduceren doorgaan, dan komt de Bollenstreek daar ook niet in de huidige vorm mee weg.

Gisteren stonden in het Elfde Gebod, grand-cafe van de hotels van Oranje in Noordwijk, vooral Noordwijk en Noordwijkerhout centraal. Een interview met de Noordwijkerhoutse Wethouder Alfred Morssink in het Leidsch Dagblad had de discussie al redelijk opgestookt. Ook de Noordwijkse wethouder Leon van As kwam met een vergelijkbaar verhaal: herindeling was vooral gunstig voor de bureaucraten, samenwerking tot op zekere hoogte prima, maar voor de rest kan Noordwijk prima haar eigen boontjes doppen.

Organisator Hans van den Berg, oud-Voorhouter , had mij gevraagd om te vertellen over het leven-na-de-heirndeling in Teylingen. Ik heb betoogd dat in mijn ervaring de huidige gemeente Teylingen beter functioneert dan de voormalige gemeenten afzonderlijk. Maar ook dat dat nog niet betekent dat elke vorm van schaalvergroting dus ook een succes is.

De discussie daarna had voor mij wel een hoog deja vu gehalte: veel van de argumenten voor en tegen waren dezelfde als die ik in 2004-2005, toen onze eigen herindeling eraan kwam, hoorde uitwisselen. En nee, het hoeft niet duurder en slechter te worden. En ja, het contact tussen lokale politici en burgers wordt wel anders.

Maar toch, 's avonds was ik uitgenodigd bij de presentatie van de nieuwe prins Carnaval in Sassenheim. Wat Blijkt? Wordt Sassenheim tot Aswoensdag geregeerd door Prins Albert I. Ja, Albert Vink, de voormalig fractievoorzitter van de PvdA. Zo kan het dus ook in een herindelingsgemeente.

zondag, november 07, 2010

scheurtjes in het beton

Donderdag is de begroting 2011 voor de gemeente teylingen aangenomen. Al een aantal jaren hebben we als gemeenteraad geen wijdse en meeslepende algemene beschouwingen op dat moment; dat zou moeten gebueren bij de kadernota vlak voor de zomer. DIt jaar is -wat er voor doorgegaagn- gevoerd rondom het coalitieakkoord. Dus bleef de vier uur vergadering voor ' tehcnisch ' van aard.
Voor Willem de Jong en Marijke Haroun - als PvdA-woordvoerders financien en welzijn- was het knap frustrerend dat de moties en amendementen van de PArtij van de Arbied door de coalitie vrij snel terzijde werden geschoven. Geen inflatiecorrectie op het OZB-tarief en voor de drie doelgroepen die we hadden gekozen om nog iets te verzachten aan bezuinigingen - de vrijwilligers van theater 't Onderdak, de clienten van de WMO en de bibliotheken - kregen we behalve bij de ChristenUnie geen poot aan de grond. Zelfs collega-oppositiepartij TriLokaal noemt de bezuinigingen 'evenwichtig'. Dus mochten uiteindelijk de bibliotheken in Voorhout en Warmond dicht moeten: wij hebben in elk geval geprobeerd het tegen te gaan.
Maar is de coalitie ondanks numerieke overmacht nu echt zo in beton gegoten? Is alles zo geregisseerd als de titel van het coalitieakkoord 'Regisseer en bereik meer' suggereert? nee, er zitten toch een paar haarscheurtjes in het beton. D66 vraagt per motie extra vinger aan de pols bij de gesprekken van VVD-wethouder Lambregts met de sport- en cultuurverenigingen; Reny Wietsma (CDA) vraagt D66 of ze daarmee uitspreken geen vertrouwen in de wethouder te hebben. Rene hartvelt (D66) antwoordt ontwijkend, dat het CDA haar eigen mening mag hebben. 2e scheurtje: D66 wil per amendement een passage uit het coalitieakkoord (!!) over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de tekst van de begroting brengen en de VVD verkeert in grote consternatie. Er is een schorsing voor nodig om alle figuranten weer op de juiste plek op de set te krijgen en de film kan weer rollen. Amendement toch unaniem aangenomen. Als oppositie is zoiets wel amusant om te zien, maar liever had ik gezien dat maatregelen die Teylingers werkelijk raken in de raad enige ophef hadden veroorzaakt.

zaterdag, oktober 30, 2010

kom je daar je bed voor uit

Ik ben nog steeds aan het herstellen van een griepje. Snel buiten adem, alles kan pijn doen, maar de koorts is weg en de zakdoekenconsumptie daalt. Donderdagavond heb ik daarom ook het overgrote deel van de gemeenteraad gemist. Ten minste, in lijfelijke aanwezigheid. Met teylingen.tv wel de vergadering gevolgd, totdat het punt van de zondagsopenstelling begon. Omdat het tot het allerlaatste moment onduidleijk was hoe de interne verdeeldheid binnen de VVD nu precies lag, heb ik me toch maar aangekleed en ben voor dit ene agendapunt naar de raadszaal getogen. Het leek spannend te worden: PvdA, CDA, Trots op Nederland en de ChristenUnie waren teggen verruiming, D66 onomwonden voor, TriLokaal 1-om-1 verdeeld. 11-5 dus totaan de verdeling van de VVD. 2 'dissidenten' waren genoeg. Het werden er 6. Eindstand: 17-8. Kortom: de vrees dat ik door mijn afwezigheid de Voorhoutse en Sassemse middenstand zou laten zitten, bleek uiteindelijk niet nodig te zijn geweest (maar ben toch blij dat ik gegaan ben: better safe than sorry, zoals de Engelsen het mooi uitdrukken)
Slag gewonnen, de oorlog gaat over 2 jaar verder. Want dan wordt de behoefte aan de zondagsopenstelling opnieuw bekeken. Zou me echter ook niets verbazen als het dan nog even uitgerekt wordt tot na de volgende verkiezingen.
Frans Nederstigt (CU) had in elk geval en heel mooi betoog over vrijheid-in-gebondenheid, en de wet die de mens dient ipv andersom. Verwijzingen naar Marcus 2 en John Locke, om ook de verbinding met het liberalisme en het ' social contact' te maken. Geen speld tussen te krijgen, en D66 kwam ook niet met meer dat de Sjabbath toch op zaterdag viel ipv zondag... Dan mis je pointe wel. Ik hoop in elk geval dat ook de andere nieuwelingen zullen doorgroeien naar dat niveau van betogen.

O ja, ik mocht ook nog een heel mooi boeket in ontvangst nemen vanwege mijn 10-jarig jubileum als raadslid. Dank!

zaterdag, oktober 16, 2010

A la vie, Wim van den Ende

Maandag hebben we voor het laatst afscheid genomen van Wim van den Ende, burgerraadslid in de commissie Welzijn in de vorige raadsperiode van Teylingen en eerder ook gemeenteraadslid voor D66 in Sassenheim. Een indrukwekkende middag: hij was duidelijk geliefd. Een volle dorpskerk, en zelfs buiten hebben veel mensen via beeldschermen moeten volgen wat er binnen gebeurde.
Het verdriet was groot, maar niemand was meer echt geschokt: Wim was al 1,5 jaar ziek en wist van het begin af aan dat zijn kansen op herstel miniem waren. We hebben in die 1,5 jaar nog wel wat gecorrespondeerd. Ik stuurde hem kaartjes als we weer eens in Italie waren, omdat we een passie voor dat land deelden. Zo nu en dan kwam er weer een kaart terug, of via Rose Marie Keijzer een verslag of bericht. Zelfs toen hij achteruit ging, zag hij de lichtpunten van de liefde en zorg die hem omringden.
Als commissievoorzitter Welzijn heb ik veel respect gekregen voor Wims bijdragen. Hij was in zijn burgerlidmaatschap het levende bewijs dat dat geen tweederangs positie is: hij kreeg de commissie aan hedt luisteren en maakte het de wethouders af en toe ook knap lastig. Een meester in het woord, zowel mondeling als op papier.
Zijn motto: " In de stap ontvouwt zich de weg." Ook wel een hele mooie opvatting voor de politiek: het is geen kwestie van het stipt uitvoeren van een van te voren bedachte planning, het proces biedt je ook nieuwe inzichten en daar moet je wat mee. En het proces kent net zoveel waarde als het resultaat; is ook deel van het resultaat.
Wim, in de 62 jaar onder ons heb je goede dingen en een hechte familie moeten achterlaten. Je hebt een rijk leven gekend. In 62 jaar heb je net zoveel, zo niet meer gedaan als een ander in 90. Ik ben dankbaar dat ik daarvan in je buurt een stukje heb mogen oplopen.

donderdag, oktober 07, 2010

recht om te zwijgen

geert Wilders tijdens zijn strafzaak: Het is toch merkwaardig dat de kampioen van de vrije meningsuiting zich beroept op zijn zwijgrecht. Deed-ie dat maar iets vaker...

zondag, oktober 03, 2010

Je hoeft niet telegeniek te zijn voor media-aandacht

Zowaar dat kleinste, onooglijkste zoogdiertje van allemaal haalt meer dan een halve pagina Leidsch Dagblad. Oftewel: Warmonds bioloog vangt binnen een paar uur een exemplaar van dit bedreigde diertje op het eiland Koudenhoorn. En dan nog wil wethouder Van Velzen een 'onafhankelijk' onderzoek door een niet-met-Warmond-verbonden bureau om de aanwezigheid van deze besstjes op Koudenhoorn voor eens en voor altijd aan te tonen - of niet, want het is wel een streepje door een deel van de plannen voor Koudenhoorn. Hm, die zijn toch het snelst klaar als ze te rade gaan bij ... - maar da's te voorspelbaar volgens de wetten van de soap opera.

De Soap van het CDA-congres

Zaterdag tussen de bedrijven door toch nog wat speeches van het CDA-congres meegepikt. Geen 'feestje van de democratie' zoals Maxime Verhagen het in zijn opgeluchte euforie noemde. Wel voldeed het aan alle dramatische wetten van de soap opera: hoe gaat het maandag verder met Ad en Kathleen? Betoond respect van vertrekkend leerling Camiel aan de blijvende meester Maxime (maar de at your service hebben we 8 jaar geleden al uit den treure gezien), de stemprocedure ter discussie gesteld door indieners van een resolutie, de oude wijzen waren tegen en boven de zaal hing de geest van hem-die-niet-genoemd-mocht-worden. Politiek met een vermaaksgehalte van Twente-Tottenham Hotspurs. En de einduitslag had ik bijna goed voorspeld: 68-32 ipv 70-30.

N.B. @Martijn: ik heb je bijrol gemist, maar heb me laten vertellen dat die best puntig was a la Geen woorden, maar daden.

zondag, september 12, 2010

waar Voorhouters nog wel invloed op hebben.

Waar de kaarten rondom de bezuinigingen al behoorlijk geschud zijn - coalitie sluit rijen-, rondom de opening op zondag van de winkels valt er nog wel degelijk wat te beinvloeden. Waarschijnlijk komt het in de volgende commissie BFT in oktober aan bod.

Teken de handtekeningenlijst bij een van de vele winkeliers die aan de actie meedoen, of zaterdag as. op de braderie. Maar praat er ook over met je buren, je familie, op verjaardagen, op het schoolplein. Want wat op het eerste gezicht meer flexibiliteit voor de klant lijktbetekent uiteindelijk een verschraling van het winkelaanbod. Er zal niet zozeer meer omzet gedraaid worden, maar er zal een verschuiving van de zaterdag naar de zondag plaatsvinden. Dat betekent uiteindelijk voor dezelfde omzet meer arbeidsuren, of het verliezen van omzet aan de landelijke grootgrutter waar je toch al geen medelijden mee hoeft te hebben. Daarentegen hebben de kleiner ondernemers het best lastig, na de bouwoverlast van de nieuwe Agnes, de waterleidingaanleg en de reconstructie van de Herenstraat. Ze zitten niet bepaald te wachten op een nieuw soort ondernemersrisico van overheidswege.

Ik heb geen medelijden met ondernemers die het niet redden omdat ze niet vernieuwen. Maar ik zou het doodzonde vinden als die ondernemers die in de Herenstraat wel degelijk in de weer zijn met nieuwe producten, met investeren in hun zaak en hun omgeving, onevenredig benadeeld zouden worden door een dogmatische vorm van ' vrijheid'.

Waarom deze oproep? Omdat een van de ondernemers, die ik er zaterdag over sprak, aangaf dat heel veel mensen voor hun argumenten open staan. Van een eerste reactie : " De zondagsopenstelling is toch handig?" laten ze zich makkelijk overtuigen om te tekenen als ze de consequenties voor de kleine ondernemers horen.

"Maar in Warmond heb je wel voor de openstelling gestemd!", zou je me tegen kunnen werpen. Ja. klopt. Maar daar was het gekoppeld met een impuls voor het cultureel toerisme: meer loop op zondag in het dorp, dus hopelijk meer bezoekers aan de galeries. En een plan waarin de ondernemers het culturele leven van Warmond ook extra zouden stimuleren. Dat heeft me overstag doen gaan. We wachten trouwens nog steeds op de uitwerking daarvan...

voor meer info: zie ook het artikel van Joep Derksen hierover

canvassen in de bomenbuurt

Ter gelegenheid van de nationale actie ' De straten generaal' en als de vijfde keer waarin we met een wijkonderzoek de straat op gingen, vertrokken we dit keer richting de Sassemse bomenbuurt. We hadden zowaar ondersteuning van vier collega-partijleden van de zusterafdeling Katwijk, die ook eens wilden zien hoe zo'n huis-aan-huisactie verloopt. Het weer zat dit keer te goed mee: veel inwoners waren er lekker op uit. Maar daardoor hebben we wel van verschillende plekken in de wijk een aardig beeld. Helemaal nieuw was dat voor mij persoonlijk niet: nog niet zo heel lang geleden hebben we als gemeenteraad ook een wijkbezoek in dezelfde wijk afgelegd. Verschil: toen is er alleen gesproken met mensen die zich ervoor aangemeld hadden, nu spraken we ook de overige buurtbewoners.
Opvallendste dingen: veel tevreden inwoners met waardering voor de rustige buurt en de gezelligheid in de buurt , landelijke politiek speelt niet heel erg (behalve de zorg, pensionenen en kabninetsvorming), alleen in de Platanenlaan hartstochtelijke voor- en tegenstanders van de daar aanwezige platanen. En verkeer, er wordt toch nog wel hard gereden door de vrij smalle straten.

zondag, september 05, 2010

't Gaat pijn doen

Kadernota en voorgenomen bezuinigingen: zo'n 60 pagina's aan inspraakreacties en zienswijzen. De coalitie roept op tot creatieve vormen om de financien van verenigingen anders op poten te zetten. Maar wat, als ja als zwemvereniging als een hoge contributie hebt, je 120 euro per uur kwijt bent aan badhuur, en ook niet kunt uitwijken naar andere locaties? Maar wat, als de provinciale bibliotheekcentrale je afrekent naar aantal inwoners van de gemeente waar je opereert en niet naar aantal leden? Zoveel uitwijk is er dan niet. Maar coalitie en college willen eerst de financiele randvoorwaarden stellen, en das praten met het maatschappelijk middenveld hoe een en ander te realiseren. Is misschien net de verkeerde volgorde.

De gemeente wil regisseren. Regievoering VRAAGT om interactie, een veelvuldige zelfs. Maar de voetbalvereniging Foreholte kan pas 7 maanden na aantreden van de Wethouder Sport een afspraak met haar krijgen. Da's nou niet echt 'samen' opereren. Paul Jochemsz bood aan om dan naar Dordrecht te komen, waar wethouder Lambrechts nog woont. Ik zie al leuke krantenfoto's van een ontbijtje in de tuin...

De kracht van de druppel

De politieke operette aan het binnenhof krijgt echt trekken van een SOAP: cliffhangers, een weekje uitstel, er worden ouderwetse brieven geschreven en twitterberichtjes en dan: Poef! Als een aardappelboleet spatten de onderhandelingen uit elkaar. En Wilders spreekt vervolgens over verrad. Iemand (Wilders? Donner? Verhagen?) legt vervolgens de grondwettelijk onredelijke eis op tafel dat de drie dissidenten binnen het CDA zich moeten schikken of anders moeten beloven te vertrekken. Blijkbaar geldt Wilders' vrijheid alleen maar wanneer je net zo denkt als hij en moet het grondwettelijke principe van een benoeming zonder-last-of-ruggespraak daarvoor wijken.

We weten nog te weinig waarom Ab Klink gehandeld heeft zoals hij gehandeld heeft. Waarom hij wel weken lang kan onderhandelen en er uiteindelijk toch zelf uit stapt. Wel iets dat ik over een jaar of wat in een interview of boek wat uitvoeriger zou willen beschouwd zien: de inzetten op de speeltafel waren immers nogal hoog. Niet minder dan wat je landsbelang zou noemen. Bij Klink is er blijkbaar een druppel geweest die zijn emmertje heeft doen overlopen, en ook hij greep naar het middel van de brief om zijn ongenoegen te uiten.

Leestip: laten we Fukuyamas' ' Vertrouwen' uit 1995 er maar bijpakken. Misschien biedt dat nog aanknopingspunten om uit 'de' crisis te komen.

woensdag, augustus 18, 2010

Gewetensvraag

Gelukkig hebben we nog zo'n twee maanden tot aan de begrotingsbehandeling. Het gaat een hele lastige worden dit jaar. 'Tegen' de begroting stemmen is iets dat je als gemeenteraadslid niet zo snel doet. Maar wat in de kadernota nu allemaal op welzijnsgebied wordt weggesneden, terwijl er anderzijds niet eens een inflatiecorrectie wordt toegepast op de gemeentelijke lasten we zien nu welke consequenties dat heeft. Er moet waarschijnlijk een jongerencentrum gesloten worden, en ook is de verwachting dat van de drie bibliotheken alleen die in Sassenheim zal overblijven. En dat voor een gemeente met een veel hogere 'groene druk' (dat wil zeggen: een relatief groot deel kinderen en jongeren in haar bevolking) dan wat in Nederland of Zuid-Holland gebruikelijk is.
Natuurlijk, er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Daar zal ook de PvdA niet voor weglopen. Maar kunnen we als Teylingers, met een gemiddeld inkomen dat zeker 20% hoger ligt dan doorsnee Nederland, die zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen niet overeind houden?

maandag, augustus 16, 2010

Wat opviel in Zwitserland

kan ik nog met goed fatsoen zeggen dat Denemarken de betere variant van Nederland is? Nu we op een minderheidskabinet van het Deense model' aansturen? Mijn bewering in een weblog van drie jaar geleden is toch wel in een iets ander daglicht komen te staan.
Dit jaar hebben we in Zwitserland gekampeerd. De plaatsen langs de autoweg zijn schoon.  De geraniumbakken hangen er mooi bij en de ouderen die er in het open raam overheen hangen zien er opgewekt uit. De Zwitsers hebben mooie kunst in de openbare ruimte. Dan zien we maar door de vingers dat ze qua minaretten niet zo heel tolerant zijn.
Maar vooral: het aanbod van biologische producten is echt beter dan in Nederland. Ook al klink het wel tegenstrijdig met een gezonde leefstijl: De supermarktketen COOP in Zwitserland heeft in het huismerkassortiment biologische chips en biologisch bier. Als zelfs DIT biologisch geleverd wordt, dan is biologisch eten echt ver voorbij de kritische ondergrens van acceptatie. En kun je inderdaad stellen dat zelfs biologisch eten ook echt ongezond kan worden ;-)


NIVEA


Dat smeerseltje  in het hemelsblauwe blikje, dat alle pijn verzacht. Maar het is ook de nederlandstalige variant van het acroniem NIMBY: Niet In Voor- En Achtertuin. Tijdens het reces duikt het op maar liefst drie keer op. Alle drie een uitvloeisel van aangevraagde vergunningen. En is er dan een zalfje dat de pijn kan verzachten?

  1. Er is een vergunning aangevraagd voor een onbemand tankstation aan de Lindenlaan in Sassenheim. Juist ja, dat tankstation dat op last van de rechter bemand moest zijn, en waarvoor al meer dan een jaar de mediation loopt voor verplaatsing. College elke keer maar melden: we zijn ermee bezig, we kunnen nog niets zeggen. Hoewel de procedure nog in een vroeg stadium verkeert en een 'ontvankelijk' verklaarde aanvraag domweg in behandeling MOET worden genomen, is dit wel een hele rare situatie die suggereert dat de verplaatsings op niets uitgelopen is?
  2. De 'luchthaven Voorhout' in de Elsgeesterpolder. 't Is de legitmatie van recreatief vliegen met ultralight toestellen. Maar waarom moet dat nu net plaatsvinden vanaf een terrein naast compensatiegebied voor broedvogels? (rhetorische vraag: komt natuurlijk erg ongelukkig uit maar hobbyist is eigenaar van die grond). Maar gezien het beleid elders van de Provincie Zuid-Holland over de rust in polders, zou het wel merkwaardig zijn als op deze plek wel een vergunning voor dit soort bromvliegen wordt verleend.
  3. De Ruïne van Teylingen. Ik snap het misbaar van omwonenden wel voor de aanvraag voor een evenement  / bruiloft op het ruineterrein tot 00:30. Snap ik. Nachtelijke activiteiten die meer met feest dan met historie / cultureel besef te maken hebben, zouden er wat mij betreft ook niet thuishoren . Maar  koppelen de omwonenden  aan de 'overlast' van andere evenementen die de beheerder en de Kastelenstichting Zuid-Holland organiseren. Voor dat laatste heb ik wat minder begrip : de Ruine is een bijzonder stuk historie, dat best meer onder de aandacht mag worden gebracht. Daarom ben ik wel een hartstochtelijk voorstander van manifestaties als half juli, en komend oktober weeer, van re-enactment van 14/15e eeuwse slotleven. Dat daarbij ook wel een kanon afgevuurd wordt, dat hoort er dan ook bij. Wat mij betreft mogen er nog wel dubbel zoveel bezoekers komen dan afgelopen keer: dan leeft historie pas echt.

afvuren van een zogenoemde 'duivelse drieling' op de manifestatie van 11 juli jl.

zondag, juli 04, 2010

Ingevallen en geketend

Moet ik me nu voelen als Andre Ooijer, Klaas-Jan Huntelaar of Ibrahim Afellay? Burgemeester Schelberg moest bij het Kaagdiner een Koninklijke onderscheiding uitreiken, dus ik mocht mijn debuut maken als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Dus, ik ben best trots dat ik de ambtsketen van Teylingen heb mogen dragen. Het voorzitten van een gemeenteraadsvergadering is een tikkeltje moeilijker dan een ' gewone' commissie welzijn. Niet omdat je de raad echt tot een beslissing moet dwingen ipv een vrijblijvender advies, maar wel omdat het wat lastiger is 25 man in de gaten te houden dan ' slechts' 10. Er wil nog wel eens een raadslid achter een ander weggedoken zitten die toch het woord wil voeren.Foto Nico Kuyt


De agenda was 'zomers': slechts de jaarrekening en beantwoording van een brief als bespreekstukken. Toch was het debat over het laatste nog behoorlijk fel – een antwoord op een brief van een zoon van een bewoner van De Schutse, waarvan de bewoners nu tijdelijk naar De Munnekeweij in Noordwijkerhout moeten verhuizen om de nieuw bouw mogelijk te maken. VVD-raadslid Jan-Willem van der Vijver begon te stellen dat hij de discussie van 20 mei in de gemeenteraad en in de commissie welzijn niet over wilde doen. Maar toen hij het VVD-standpunt nog eens herhaalde, pakte Christenunie-raadslid Frans Nederstigt hem daar toch fijntjes op aan.

Jan-Willem en Frans in debat, Foto Nico Kuyt


Hoewel op bepaalde punten nog wel echt te merken is dat de raad als geheel nog onervaren is, zie ik op dit soort momenten wel groei ontwikkelen. Een jaar verder, en we hebben er in Teylingen een paar aardige debaters bij. De raad ging uiteindelijk na een uur akkoord met een ongewijzigde brief.

woensdag, juni 30, 2010

Waterstaat


Voor de allereerste keer, en dan ben ik toch drs. In de planologie, heb ik zelf een zienswijze ingediend op een voorontwerp-bestemmingsplan. En wel op dat waar mijn eigen woning onder valt, bestemmingsplan 'Dorp Voorhout'. Het blijkt namelijk dat een tweede bestemming 'Waterstaat – Waterkering' in de lengte over 80 cm. door mijn woonkamer loopt. Logisch als je denkt in zoveel meter uit het hart van de Boekenburglaan, maar in werkelijkheid totaal onpraktisch. Ik werd er door getriggerd omdat in de Boekenburglaan niets, maar dan ook niets van een waterkering, dijk ,oeverbeschoeiing of wat dan ook te ontdekken is. Navraag bij het hoogheemraadschap wees echter uit, dat er naast echte waterkeringen er ook waterscheidingen zijn gedefinieerd. En daar kan ik me waterstaatkundig wel iets bij voorstellen. Maar of daar dan in een bestemmingsplan dezelfde zonering voor moet worden gehanteerd? Het hoogheemraadschap gaat beleidsmatig wel verschillend met waterscheidingen en waterkeringen om. Dus waarom doet het bestemmingsplan dat dan niet?

Maar zien wat de reactie op mijn zienswijze wordt. Ik zal me daar in de besluitvorming natuurlijk keurig van onthouden.

In het verlengde hiervan ben ik nog een absurde regel tegengekomen: van het hoogheemraadschap mag je op de Herenstraat gerust vee houden. Want de waterscheiding aldaar is robuust genoeg. Dat je in de praktijk geen koe of geit op de Herenstraat wil hebben rondlopen, en dat het voor die beesten ook een verzoeking is om daar geweid te worden, deert het Hoogheemraadschap blijkbaar niet.

Vrijdag jl. trouwens nog met een ondernemer gesproken die zijn halve zaak ziet wegbestemd tot woning. Hij zag zijn investering en pensioen al in rook opgaan. Ik heb hem, met een vergelijking tussen oude en nieuwe plan geprobeerd gerust te stellen: dit zal bij indienen van zijn zienswijze gewoon een technische reparatie in het concept-bestemmingsplan worden, omdat er nu al de bestemming wonen+ detailhandel op zijn pand rust. Zelden heb ik na afloop zo'n ferme handdruk gekregen. Maar it ain't over till the fat lady sings, dus wel iets om in de gaten te houden.

zondag, juni 27, 2010

Verse ploeg


Zaterdag twee weken geleden op de bestuurlijk-netwerkbijeenkomst werd wat geklaagd over de gemiddelde leeftijd van actieve PvdA'ers in de regio: besturen die al jarenlang uit dezelfde personen bestaan, en de afdeling Noordwijk zei zowaar, dat de grootste afname van leden bij hen niets met politiek te maken heeft – 'ze zeggen niet op, ze overlijden'. Dan hebben we het in Teylingen goed getroffen. 17 juni is er een nieuw bestuur aangetreden: Elsbeth Koek, Esther Fien, William Lengton en Dick van der Meer zijn nieuw. Johan Stins, in november begonnen, is penningmeester gebleven. Twee vrouwen in de 30, twee heren van in de 40 en 1 van net over de 50. We kunnen er weer twintig jaar tegenaan, zou je zeggen ;-)

Niet dat dit bestuur dat van plan is: ze willen vooral het clubgevoel gaan voeden, nieuwe leden werven en bestaande leden warm maken om mee leuke dingen te gaan doen. En hty kan ook leuk zijn: zoals het de laatste keren verlopen is is, is het langs de deuren gaan bij het canvassen geen corvee maar een cadeautje.

zaterdag, juni 12, 2010

leesvoer

In de Vrij Nederland: over de verkeerde campagne en de goede lijsttrekker Job.
In de Volkskrant een analyse van de verkiezingsuitslag van Martin Sommer.
Vooral het onderscheid dat hij signaleert tussen het stemgedrag van mannen en vrouwen, en de regionale dominatie van de PVV waar het CDA een moreel gat heeft laten vallen.
"If there's war between the sexes then there will be no people left" - Joe JAckson, Real men.

Ter troost: ik heb me net ingeschreven voor de VIP-fanclub van Carice van Houten...

Uitslag

"Zo Joost,", sprak A. mij aan bij de groentenboer, "had jij donderdag ook het gevoel dat je bent wakker geworden in een ander land? Ik begrijp er helemaal niets van!" Het ging natuurlijk over de grote overwinning van de PVV. Dat A. zich daarover zorgen maakt, snap ik helemaal, want hij is sinds lang een Groen-Linkssymphatisant. Ik zei dat ik het wel kon begriijpen, maar er geen begrip voor had.
Toch ben ik wel redelijk gelukkig met de uitslag binnen Teylingen. Waar we in Voorhout in 2002 nog behoorlijk fors op de LPF scoorden, bleef nu de PVV in alle drie de dorpen in Teylingen onder het landelijk gemiddelde. De PvdA heeft zowaar nog een kleine winst geboekt,waar de rest van Nederland toch een lichte tot aanzienlijke achteruitgang liet zien. We scoorden ongeveer gelijk als bij de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl daarbij Groen-Links en de SP niet meededen.
Ik hoop, dat in Den Haag we straks toch nog paars-plus mogen verwelkomen. Wat voor goeds zouden we te verwachten hebben van de optie 'zwart'? (CDA-VVD-PVV met gedoogsteun SGP)

Koppen bij elkaar

Vanochtend had ik ook een bijeenkomst van het bestuurlijk netwerk van de PvdA in De Engel. Een kort voorstelrondje, maar toch een hoop bekende gezichten. De opdracht was: noem waar je afdelinjg/ fractie mee bezig gaat en noem de onderwerpen waar je met buurgemeenten wil samenwerken. De noodzaak voor een nieuwe woonruimteverdeling werd vaak genoemd, evenals werk, regionale economie en de WMO. Ik heb in elk geval gepleit om elkaar tijdig te informeren bij grensoverschrijdende onderwerpen, met als voorbeeld de jachthaven op Warmonds grondgebied bij Leiden-Noord. Op de noodzaak daartoe en het liefst ook tot het komen tot 1 regionaal standpunt dat PvdA-afdelingen en fracties met elkaar delen, werd ik bijgevallen door de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. En dat is wel een prettig gevoel.

Daarnaast hebben we ook gesproken over vergrijzing binnen de diverse afdelingen. dan blijkt, we mogen we ons in Teylingen gelukkig prijzen. Komende donderdag zullen we in de afdelingsvergadering een nieuw bestuur kiezen. Dertigers, veertigers, net vijftigers. Een ploeg waar wel de nodige spirit in zit en waar ik voor de komende tijd wel veel van verwacht.

onlogisch biologisch

Bij ons thuis proberen we waar mogelijk biologisch te eten. We zijn er niet heel strikt in, maar halen wel elke week trouw onze biologische groententas. En ook het biologische vleesassortiment bij de supermarkt wordt gelukkig steeds beter. Vandaag moest ik ook aardappelen meenemen. Goh, dacht ik, 't is juni en de biologische aardappelen zien er nu al erg nieuw uit. Dus land van herkomst bekeken... Israel.
Israel? Israel. Wat is het nut van biologische aardappelen in een woestijnland telen en die als 'goed voor de wereld' willen verkopen? En dan nog wel Israel, waar water een politiek brandbaar thema is, met een regering dat in internationale wateren schepen entert? Dan mogen de aardappelen onbespoten zijn, clean zijn ze niet. Toch maar Nederlandse "gewone" piepers meegenomen.

woensdag, juni 09, 2010

profetische gave?

Kamerverkiezingen 2006. Ik stem Jan-Evert Waalkens. Mist hij NET voor de kabinetsformatie aan direct een kamerzetel. Stem ik vandaag Myrthe Hilkens. Mist Myrthe volgens de voorlopige prognose NET een kamerzetel. Zal ik volgende keer toch maar Lodewijk de Waal (plek 70) stemmen?
Waar ik wel teleurgesteld in ben, is dat de PVV maar liefst 14 zetels groeit. Natuurlijk, ook zij als winnaar zal ik als democraat feliciteren met de overwinning. Ik hoop alleen, dat toch het besef door zal dringen dat met ontkennen van medelanders je er niet mee weg komt.
We hadden het vandaag op mijn werk over: wat zeggen de prognoses eigenlijk over diegenen die in het stemhokje dat doen wat ze niet in het openbaar uitspreken?
**kruist vingers voor de rest van de avond**

zondag, juni 06, 2010

Demonstreren op de zondagochtend


Tot nu toe was ik alleen maar bij demonstraties geweest al ik zelf ergens tegen protesteerde: verlaging studiebeurs, de museumpleindemo in 2003, of met mijn werk op het Binnenhof. Vandaag ervoer ik het, hoe het is om aan de 'ontvangende' kant te staan. We zitten als fractie van de PvdA Teylingen nog in de oordeelsfase, maar de bewoners van Leiden-Noord zijn al lang klaar met de jachthavenplannen in de Broek- en Simontjespolder. Dus was er vanochtend een goed georganiseerde bijeenkomst  tegen de jachthavenplannen, met maar liefst 1600 demonstranten, en gezellige muziek. en SPérs en PvdAérs uit Leiden di zich daar in hesjes en jasjes enthousiast tussen mengen. -Goh, zouden er misschien binnenkort verkiezingen zijn? Toespraken van het comite Stop Jachthaven zelf, de Betrokken Warmonders, en collega-PvdA'er en fractievoorzitter in Provinciale Staten Ron Hillebrand. 


Ron Hillebrand heeft het inmiddels in Provinciale Staten zo georganiseerd heeft dat in de nieuwe provinciale structuurvisie de mogelijkheid om in de Broek- en Simontjespolder een jachthaven zou kunnen komen, onmogelijk wil gaan maken. Als dat er inderdaad doorheen komt, wordt voor ons 'eenvoudige' raadsleden natuurlijk opeens wel heel eenvoudig. Dan kan het dossier waarschijnlijk dicht.


Mooi rood is niet lelijk


Zeker niet als het de klaprozen zijn zoals onderweg van Voorhout naar de verkiezingsmarkt in Sassenheim.

Op rozen


Het moet gezegd: de campagne loopt op rozen. En op een paar andere leuke goodies, waarbij een sneer ook tot een leuk geuzenartikel maakt:


Zo kun je met een frisbee zeggen dat de PvdA uitstekend blijft draaien en hoeven oudere kinderen niet afgescheept te worden met een ballon waar ze te groot voor zijn
En echt iedereen kan een kopje thee met job drinken.Kortom, nu alleen nog een leuk weggevertje verzinnen voor 'echte mannen'!


De bijzondere gesprekken op de markt in Sassenheim gingen dit keer over: Veiligheid en beroving, of Job Cohen nu een zegen of de grote afknapper is, onderwijs, een scheutje hypotheekrente-aftrek, en 'geo-engineering'.


Dick van der Meer en Kees de Jong in gesprek.

Gerrit van Der Meer heeft er als 'Ballonnenman' ook echt zin in!

maandag, mei 31, 2010

Breekpunt

Toch raar dat in een coalitieland, als Nederland is, er in de TV-debatten vooral gesproken wordt over breekpunten. Zouden we niet op zoek moeten naar smeedpunten? Of wat meer lief naar elkaar moeten lachen?

Highlights van het canvassen in Sassenheim

Kun je met een roos met PVV-sympathisanten in gesprek komen? Ja, toch wel. Het leuke van het canvassen afgelopen zaterdag en zeg-het-met-bloemen, is dat de verhalen los komen. Over Wilders, maar ook over de moskee. Niet dat je direct met oplossingen kunt colporteren, vooral niet in een buurt als de gloednieuwe Oranjebuurt waar iedereen hartstikke tevreden is met zijn huis. Waar vooral met smart gewacht wordt totdat speeltuin 'Beatrix' weer de deuren opent. Maar de verhalen zijn wel belangrijk. Over het kiezen op het CDA/KVP, dat 'vader' er met de paplepel in gegoten heeft. Over de armoedeval als je, uit de bijstand komend, je huursubsidie verliest en netto minder uit bent met werk. Over vier jaar aan het ziekbed van je dochter zitten. Over het geen baan kunnen vinden als slager, terwijl je toch met je 51e nog een jaar of vijftien wordt geacht te werken. Over het opvoeden van vijf jonge kinderen. Over de duurzaamheid van de ChristenUnie. Probeer dat dan nog allemaal maar in een landelijk enquêteformulier te vangen…

Bedrijventerrein

't IS toch een locatie waar je normaal niet zo heel snel binnenkomt: het bedrijfsreastaurant van de Akzo. In het kader van: het-bestemmingsplan-komt-naar-je-toe-deze-zomer was de inloopavond voor het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerreinen bij de lakfabriek georganiseerd. De Akzo / Sikkens is ook wel met afstand het grootste bedrijf van Teylingen, dus wel een toepasselijke plek.. Eenmaal binnen heb ik me toch wel staan verbazen over hoe lastig soms plankaarten te lezen zijn. Maak ik een opmerking naar mijn buurman voor de tekening :"Als je deze symbolen bij de layout van een vliegtuigcockpit zou gebruiken, dan zou je geheid neerstorten,", blijkt hij toevallig een bedrijf in het bouwen van cockpitsimulatoren te hebben opgericht. Dat loopt toch heel aardig loopt. Zo zit je dan opeens over de verschillen tussen een Boeing 737-200 en 737-800 te kletsen. En hoe dat toch in Sassenheim weer 65 banen heeft opgeleverd.

Waar ik minder van gecharmeerd ben, is de geplande bouwmarkt naast station Sassenheim, net naast het viaduct onder de A44 door. Ik zou verwachten: probeer die locatie te gebruiken om ook woon-werkverkeer naar Sassenheim toe te trekken. Dan heb je mooi een treinzetel totaan en vanaf Sassenheim bezet, gezien de te verwachten onderwijs- en forenzenstromen. Maar nee, de keuze voor een bouwmarkt is gemotiveerd door de 'sociale controle' die er van uit zou gaan. Ik vind het redenering dat dit de sociale veiligheid zou verhogen niet helemaal sporen. Sterker nog: zou het niet eerder andersom gelden, dat het ook types aantrekt die voor het makkelijk verhandelbare gereedschap gaan? En aangezien er toch nog een viaduct tussen een dichte doos van de bouwmarkt en het station is, is er vanuit de bouwmarkt sowieso geen enkel toezicht op wat er op en rondom de perrons gebeurt. Maar goed, misschien ben ik ook nog wel teveel geografisch gehandicapt om hier overheen te stappen

Bestuurlijke drukte

Woensdagavond was de kennismakingsbijeenkomst van Holland Rijnland in Corpus. Het lijkt wel een museum, maar is ook een half congrescentrum. OK, Holland Rijnland bestaat inmiddels uit 16 gemeenten, waaronder grote jongens als Katwijk, Leiden en Alphen aan de Rijn. Maar er was nu wel echt letterlijk sprake van bestuurlijke drukte.

Een van de workshops was 'hoe je invloed als raadslid te vergroten in Holland Rijnland'. Twee enthousiaste ambtenaren uit Leiden en Leiderdorp deden een zeer enthousiast verhaal. Dat ik helemaal begrijp maar ik wel van schrik: tientallen stuurgroepen, besluitvorming die soms wel zeven stadia moet passeren. En als het om Randstadbeleid gaat: drie provincies, vier grote steden, vier stadsregio's, en Holland Rijnland moet daar ook nog eens indirect haar plasje over doen?

Is dat nog democratisch te controleren of te legitimeren? Democratie is vooral gebaat bij transparantie. En dat biedt al dat gepolder van stuurgroepen, portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijk vooroverleg, ben ik bang, niet. ** slaat Kafka's 'Het Proces' er nog eens op na**

maandag, mei 24, 2010

De X-factor

Hoe tekenend is een televisieverkiezing nu voor de kwaliteit die je levert? Alleen ABBA bracht na de overwinning in het songfestival en lange carriere met mooie liedjes voort. Het RTL-lijsttrekkersdebat op de zondagavond: nee, ik ben er niet voor gaan zitten, als heb ik wel een paar fragmenten gezien. Ik ben daarna weer snel weggezapt. Het is toch net, alsof je de directeur van de BV Nederland niet selecteert op zijn bestuurlijke vaardigheden en zijn visie, maar op hoe mooi hij kan zingen. Het in de hoek zetten met een mooie quote van een politieke tegenstander is, helaas, niet meer dan dat.
Trek ik er een conclusie uit? Wel uit het grote gat in publieksbeoordeling van Rutte vergeleken met Balkenende en Wilders. Toch elkaars grote concurrenten op de rechterflank. Blijkbaar is het Wilders-effect uitgewerkt en heeft Balkenende zijn tijd gehad. Niet als gevolg van deze X-factoruitzending, maar het debat als vingerwijzing. Moeten we nog op zoek naar filmpjes op Youtube van een kwelende Mark Rutte? Heeft iemand suggesties?

Eerste hit op YouTube: Rutte en het grunnegs volkslaid

Canvassen in de Irenestraat

Wat was het toch een heerlijke zonnige zaterdag. Eecht een dag om erop uit te gaan, te klussen, je vakantiegeld uit te geven. Dat merkten we ook toen we met onze canvasactie de oranjebuurt in Voorhout doortrokken. Veel dichte deuren. Maar toch wel een aantal leuke gesprekken gehad. Het uitdelen van rozen doet het echt goed aan de deur. En ja zelfs met een kleine ploeg kun je elkaar nog kwijtraken. Vooral als Cock spontaan aan de deur een oude bekende van vroeger ziet opendoen: we zijn hem bijna 20 minuten kwijt geweest...
We liepen zowaar nog spontaan journalist Joep Derksen tegen het lijf. Hier mideen tussen campagnecoordinator Michel van Delft en Fractievoorzitter Willem de Jong in.
Het beeld uit de gemeentelijke monitor werd nog eens bevestigd: een leuke buurt waar mensen naar elkaar omkijken, zonder dat dat beklemmend is. Heel veel mensen wisten niet een suggestie te noemen om de buurt te verbeteren, of het moet een speeltuintje dan wel parkeergelegenheid zijn. En de Agnes: dat Activite de bewoners niet terug wilde laten verhuizen naar de Herenstraat heeft echt kwaad bloed gezet.
Maar dan de vraag: hoe gaat het landelijk? Dat was een moeilijke, 'grote' vraag. Concreet gemakt naar onderwerpen heb ik gehoord dat mensen zich zorgen maken over de stijging van kosten van de zorg, de werkgelegenheid en de concurrentie daarin van Polen en andere Oost-Europeanen, starterswoningen voor de kinderen, integratie. Hypotheekrenteaftrek? Niet genoemd. Rekeningrijden? Ook niet. JSF? Afghanistan? Niet vandaag.

Opvallend

Het coalitieakkoord,nu tot raadsakkoord gepromoveerd, heeft als leidend thema: 'De gemeente als regisseur'. Alle oppositiepartijen stemmen tegen. Volgt het debat over de verhuizing van de inwoners van de Schutse. Vragen juist de oppositiepartijen om het oppakken van de regie, en zwijgt de coalitie...

zaterdag, mei 22, 2010

Gesleep

Zucht. We hebben nog wel wat te stellen met Activite. Nu weer over de tijdelijke verhuizing van de bewoners van de Schutse naar de Oude Munnekeweij in Noordwijkerhout. Oude bomen moet je zo min mogelijk verpotten, maar de sloop van de Schutse en bouw van Sassembourg op dezelfde plek dwingt wel tot een tijdelijke verhuizing. Maar volkomen begrijpelijk is het, om dat wel te willen dezelfde plaats waar je al jaren woont, zodat je mantelzorg kan blijven, je je vertrouwde plekjes kan bezoeken, enzovoort. Dus waarom dan 'helemaal' naar Noordwijkerhout uitwijken?

In de nieuwsbrief waarin aan de bewoners is gemeld waarom de verhuizing naar Noordwijkerhout moet plaatsvinden, staan een hoop dingen die net niet helemaal kloppen. Er wordt gesteld dat de ene locatie, de IJsbaan 'politiek onhaalbaar' is, terwijl het antwoord van het college aan de gemeenteraad stelt dat het planologisch-juridisch niet kan -toch wel het verschil tussen niet willen en niet kunnen. En dat op Langeveld al plannen zijn die tijdelijke huisvesting daar onmogelijk maken - Ik ken die plannen niet, en gezien het tempo waarin die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, zou een tijdelijke plaatsing van maximaal vijf jaar op Langeveld misschien best kunnen. Zolang het niet uitgezocht is, weet je het niet.
Over de locatie achter de Schutse, agrarisch land van de firma Rotteveel, zegt de nieuwsbrief dat Rotteveel 'niet wil meewerken'. Wat voor Rotteveel weer de aanleiding was om hoog in de boom en in de pen te klimmen en een aangetekende brief aan Activite te versturen met de boodschap dat zijn nooit is gevraagd om mee te werken aan tijdelijke huisvesting... Maar waar gaat dit mis? Is dat wat Teylingen aan Activite meldt, is dat wat Activite aan haar communicatieafdeling doorgeeft, of is het beroerd opgeschreven?

Donderdag 27 mei is er een 'benen-op-tafel' gesprek met Activite. Zullen ze uitleggen hoe het volgens hen in elkaar zit.

Niet weer de Agnes.

Met Hemelvaart lag er een mailtje van de bewoners in de Herenstraat, dat er voor de vrijdag het neerleggen van zand en rijplaten werd aangekondigd. Over zout in open wonden wrijven gesproken. Vorig jaar waren er al problemen met het zomaar plaatsen van een zware kraan naast een woning, waar ik nog raadsvragen over gesteld heb. En ja, nu moet 1) de verbouwing voor het kunnen terugplaatsen van de bewoners naar de Herenstraat afgerond worden en 2) wordt diezelfde Herenstraat net ter hoogte van de Agnes opengegooid... dus snel maar even teruggemaild, met het advies om bij mogelijke werkzaamheden de vergunningspapieren te vragen en me op de hoogte te houden

Wel een klein compliment voor de nieuwe wethouder Stuurman. Hij heeft snel richting de bewoners gereageerd en vrijdag nog geprobeerd via het vermelde telefoonnummer met de uitvoerder contact op te nemen. Maar ja, zowel hij als de bewoners kregen enkel een antwoordapparaat…

Er is vrijdag wel contact geweest tussen bewoners en uitvoerder. Een en ander is uitgesteld tot maandag, omdat de bewoners vanwege de verplichte gemeentelijke ADV dag niet konden aantonen dat er GEEN toestemming is voor bouwverkeer in de Boerhaavestraat en de uitvoerder niet kon aantonen, vanwege dezelfde reden, dat er WEL toestemming was gegeven...

Er lag dus wel stof voor enige mondelinge vragen in de raad van donderdag as. Maar dan wordt op maandag de plaatsing van de kraan toch nog afgeblazen en is er toch een nadere oplossing voor het lossen . Bewoners 'blij' – afgezien van een verpest Hemelvaartweekeinde. Waar soms een beetje druk achter de schermen toch een en ander in de juiste kanalen kan laten stromen.

Even tanden op elkaar


Eindelijk begint er een beetje schot te komen in de vernieuwing van de Herenstraat. De graafmachines zijn inmiddels opgerukt totaan de PLUS supermarkt. 
Het is wel even de tanden op elkaar voor de ondernemers. De een kan het wat makkelijker hebben, met name diegenen die een vaste klantenkiring hebben in dienstverlening. Maar voor anderen is het lastiger. Dan gaat het niet alleen om de huidige reconstructie, maar ook het verlies aan klanten doordat er al langere tijd bouwactiviteiten zijn : Vijf jaar de Agnes, daarna de waterleiding, nu de reconstructie. Dan raakt de rek er wel een beetje uit. En dan is maar te hopen, dat de aannemer de planning ook weet te halen en we met de zomer een mooie Herenstraat terug hebben gekregen. Het eerste deel vanaf de Leidsevaart heeft in elk geval een rustiger, en welkomer uitstraling gekregen.

donderdag, mei 06, 2010

bevrijding

Toch wel typisch, dat het hele optreden van Sint Cecilia, De speelkring en de Singing Stars voor Bevrijdingsdag vergezeld ging van allerlei bijgeluiden van de reconstructie van de Herenstraat. Zelfs op de dag dat de afloop van de tweede wereldoorlog met pensioen is gegaan, vieren we dat niet met zijn allen. De helft van het dorp zat met vakantie in Frankrijk of Italie, een ander kwart moest werken.
Het initiatief van Cohen om bevrijdingsdag ook tot vrije dag te maken, kan ik wel steunen. Want wat heeft het voor zin om de vrijheid te vieren als je daar niet met zijn allen voor kunt gaan staan?

We hebben rond Koninginnendag een paar dagen in de buurt van Arnhem verbleven. Het Airborne-museum in Oosterbeek bezocht, door Wageningen en langs de Grebbeberg gereden. Om daarmee ook de kinderen duidelijk te maken wat de link is tussen 4/5 mei en de plekken waar dat feest van nu met de gebeurtenissen van toen is verbonden.

Zo stond op vier mei 's avonds mijn zus ook in het publiek op de Dam. 'Kijk, tante R.!' zei mijn zoon enthousiast op die TV-beelden, vlak voordat de twee minuten stilte inging. Ha, weer een connectie!

En vijf minuten minuten daarna brak er paniek uit. Met zuslief is alles goed, maar je zit wel raar te kijken.

Weer het werk van een getikte blanke mannelijke dertiger. Weer een daad van iemand die zijn vrijheid niet aan kan en je hebt 60 (gelukkig licht-)gewonden.

En dan het sonnet van onze dichter des Vaderlands, Ramsey Nasr, over bevrijdingsdag. Het eindigt met:
"Waar alles mag, is ieder vogelvrij".

Ik raak er wel steeds meer van overtuigd dat vrijheid ook niet zonder regels, niet zonder discipline, noem het: niet zonder beschaving kan. Dat maakt het wel tot een hele opgave. Komt het aloude verheffingsideaal van de sociaaldemocratie weer om de hoek...

zondag, april 25, 2010

Blij toe...

..dat ik vandaag lekker naar buiten kan en niet in schouwburg 'De vereeniging' in Nijmegen op het partijcongres hoef te zijn. Daar heb ik vandaag gelukkig mijn mensen voor!
**gaat een koffie in de tuin drinken**

De ware huurdersbelangen

Woensdagavond jl. vond het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Regionaal Huurdersoverleg plaats. Een volle zaal, met vanuit politiek Teylingen echter alleen de PvdA en TriLokaal aanwezig waren. Dat politici lang van stof zijn en vragen ontwijken, wist wethouder Samenlevingszaken van Kaag en Braassem, Floris Schoonderwoerd, goed te ontkrachten. Op de stelling : "Startende jongeren kunnen beter kopen dan huren."gaf hij als antwoord: "Waar dan?" <<stilte>>

Daarmee kwam het dilemma van de avond duidelijk in naar voren. Het ging niet eens over de makken van www.woonzicht.nl, maar om de consequenties van de soms behoorlijk ingewikkelde regels op grond waarvan een vrijkomende huurwoning moet worden toebedeeld aan 1 van de gemiddeld 140 respondenten. In de zaal werden een aantal staaltjes van individuele onrechtvaardigheid genoemd: mensen die woonwaarde waren kwijtgeraakt vanwege de afgeschafte overgangsregeling, die 'oude' rechten beschermde. Maar daardoor waren nieuwelingen kansloos. Broer en zus moeten loten omdezelfde woning, wat in het nadeel van de oudere broer uitvalt. Ook vlogen bezoekers onderling elkaar verbaal in de haren. De éen vindt dat hij als particulier woningbezitter veel te weinig woonwaarde krijgt als hij naar een huurappartement wil, een ander vond dat hij ueberhaupt geen punten zou mogen krijgen. Kortom als de gebruikelijke nare taferelen van het verdelen van schaarste. En dan helpt geen set verdeelregels aan: wi geen woning krijgt op basis van wat voor regel ook, voelt zich altijd de dupe.

Voorzitter Yvonne Baas van de stichting bracht de uitweg maar eens meermaals onder woorden: "Bouwen, bouwen, bouwen," van sociale huurwoningen.En verklaarde onderhand Floris Schoonderwoerd maar tot 'leukste wethouder die ze ooit ontmoet had'. Hebben we zowaar een opvolger voor het 'kontje' van Wouter Bos.

zaterdag, april 10, 2010

Word ik oud?

Tja, net 40, dus ik heb me de grappen over of ik nu aan de motor dan wel aan de maitresse moet, maar laten welgevallen. Maar ik mag me na het vertrek van Cees van Velzen van de raadzetel naar de collegetafel  nu ook 'nestor' van de gemeenteraad van Teylingen noemen. - Het langst zittende raadslid.

Ja, ik dateer al vanuit het stenen tijdperk van het monisme, van voor Pim Fortuyn, toen er nog 1 klein dorpje aan de Leidsevaart zich verzette tegen de legioenen van de provincie Zuid-Holland maar het herindelingstij niet wist te keren. Toen Wim Kok nog premier was en Ad Melkert de rijzende ster binnen de PvdA. Zo klinkt het inderdaad als de vorige eeuw (Als je als begindatum van de 21e eeuw 1 januari 2001 neemt, zoals een echt historicus betaamt, klopt dat ook).


Nestorix, uit de Asterix-strips
Een beetje grijs schijnt er al wel aan de slapen door. Maar een nestor, dat zijn toch de witte kuiven van een Daan IJdo of een Tom Daey Ouwens? Mannen die mijn vader of mijn grootvader hadden kunnen zijn? De illustere lokale grootheid van een Joop Warmenhoven?

Desalniettemin, ik ben nestor van de raad. En als extraatje betekent dat ook, dat ik plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad mag zijn. Dus naast de ambtsketen van Decibel is er ook nog een gerede kans dat ik ook de ambtsketen van Teylingen eens zal mogen dragen. Da's dan wel weer leuk en een hele eer.

Een nieuwe lente

..en een nieuw liberaal geluid. Coalitieakkoord aan de gemeenteraad aangeboden, nieuwe wethouders benoemd, de spelers staan weer op hun plek in het veld dus de wedstrijd kan nu echt beginnen. Gelukkig maar, ik was er ook wel weer aan toe.
Leo vd Zon gaat door, dus daar weten we wat we aan hem hebben.
Cees van Velzen voor Samenleving: ik ben benieuwd of hij dezelfde warmte kan ontwikkelen als de vertrokken Wim Hollart en Henriette Wilbrink. Want hoewel Kees bij veel verenigingen en besturen betrokken was of tot nu tot is, in de politieke arena wordt het bij hem toch wel snel wat formeel en financieel. Maar buiten de raadszaal aan de bar heb ik genoeg gezellige gesprekken met Cees gehad,dus hij kan het wel.
John Stuurman uit Oud Beijerland op ruimte: ervaren als wethouder in een redelijk grote gemeente. Hij meldt in zijn terugblijk op november en december 2009 op zijn eigen weblog van 17 januari 2010 wel, dat hij "geen echte politieke aspiraties meer" heeft. Maar hopelijk zal het John wel duidelijk zijn, dat Teylingen op gebied van ruimte nog wel degelijk aspiraties heeft, en komt de passie voor dit deel van de Bollenstreek goed bij hem los. Als dat vuur maar de helft is van wat Gerrit van der Meer ervoor had, moet dat wel op zijn plek vallen.
Karin Lambrechts op Welzijn: zij is nog de meest onverwachte naam. Wel ervaring als raadslid, niet als wethouder en ook niet bekend met/binnen de regio (ze komt nl uit Dordrecht). Ik zal als voorzitter van de commissie Welzijn maar op korte termijn een kennismakingsgesprek met haar vragen, want we krijgen nog veel met elkaar te maken.

nieuwtje!

Ageeth Telleman, de fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, is afgetreden. Haar opvolger is Gerolf Bouwmeester, en die kennen we nog als voormalig griffier in Sassenheim. Ik heb met Gerolf samengewerkt in de werkgroep burgerparticipatie ter voorbereiding van de fusie, en daarna heeft hij in de nieuwe gemeente nog een tijdje de afdeling communicatie geleid. Gerolf, ik wens je veel sterkte en plezier!

dinsdag, maart 30, 2010

Initiatief bij de burger

In de commissie welzijn kwam het burgerinitiatief van Bart de jong aan bod, om van Teylingen een fairtrade gemeente te maken. Hoewel de gemeente Teylingen inmiddels een aardig rijtje burgerinitiatieven behandeld heeft, bleken er in dit geval toch wat rare dingen naar boven te komen.
1) Een echt besluit voor de gemeenteraad zat niet bij de stukken. Wel een advies van het college, waar in zij de raad 'voorstelt' het burgerinitiatief af te wijzen. En zo staken we in de commissie de discussie ook in: Bent u het als commissie eens om het initiatief af te wijzen?Maar toen na de eerste termijn de commissie in meerderheid inderdaad het advies van het college opvolgde, bood Bart de Jong aan het initiatief, ongeveer staande de vergadering, te veranderen. En dan moet je - ik dus- als voorzitter maar improviseren om dit procedureel  in goede banen te geleiden. Het te veranderen punt betrof de inzet van een ambtenaar in het overleg in het fairtrade platform
Ik heb de volgende interpretatie gevolgd: zodra een initiatief ingediend is bij de gemeenteraad, dan is het verder aan haar om te behandelen. en bij elk voorstel kan een besluit verder geamendeerd worden door raadsleden. Dus ik heb de partijen die wel genegen waren om met het burgerinitiatief mee te gaan, voorgesteld daarvoor dus dan maar een amendement voor te bereiden. Ook een mooie oefening voor Marijke Haroun (PvdA), Frans Nederstigt (CU) en René Hartvelt (D66) om een amendement in elkaar te zetten.

leesvoer

Nee, nog geen stapels met stukken. De eerste commissieronde begon zelfs met een magere agenda: voor ruimte was de hoofdmoot het onderzoek dat een verdiept spoor dan wel spoortunnel onhaalbaar is( in lijn met wat ik in september in de commissie betoogde), bij Welzijn was de aanleg van twee kunstgrasvelden nog het spannendste onderwerp - Alhoewel ook het burgerinitiatief van Bart de Jong over Teylingen Fairtrade gemeente nog een aparte wending kreeg - maar daarover meer in een ander blogje.
Ik ben namelijk net 40 geworden. En ik heb van mijn mijn gasten een klein boekenplankje vol zware kost gekregen: Betrand Russell in stripvorm, brieven aan hun kinderen van diverse bekende Nederlanders, biografieën van Pieter Jelles Troelstra en Prins Bernhard, 2x het boek 'waarom is de burger boos?' van Maarten van Rossem - zeer lezenswaardig, maar dat had ik al. Zijn ironische filering van wat dan de joods-christelijk-humanistische beschaving zou moeten zijn waar populistische bewegingen prat op gaan, was een glimlach waard. De behandeling van shell shock bij soldaten in de 1e wereldoorlog, de missie en visie van Nelson Mandela. En van de boekenbonnen kan ik nog het boek van Cohen dan wel Lodewijk Asscher halen... of toch maar wat luchtigers?

zondag, maart 21, 2010

Rare jongens

, die automobilisten. Sinds een week of 2 is de Herenstraat voor doorgaand verkeer afgesloten vanwege de reconstructie. Met grote gele borden aangegeven dat die route niet beschikbaar is. toch wijkt er veel verkeer uit via de woonstraten Beukenrode - Boekenburglaan - Schoonoord. Nu heb ik op zich niet zo'n probleem met dat er tijdelijk iets meer verkeer voor de deur langs  rijdt. Ik kan er ook nog nog wel de humor van inzien als lijn 59 van Connexxion hier in de straat verdwaald is. Laat staan de touristenbussen die de komende weken te verwachten zijn...

Maar blijkbaar is het feit dat je duidelijk door een woonwijk rijdt, voor heel veel automobilisten geen enkele aanleiding om het vooral wat rustiger aan te doen. Er wordt opeens echt een stuk harder gereden dan bij het normale buurtverkeer. Dat is met fietsende kinderen en parkeren op de straat zelf gewoon geen gelukkige combinatie.Ook niet voor de pneumatische telslangen die zijn aangebracht: die waren al weer uit de straat gereden... (Heb ik al aangemeld bij meldpunt leefomgeving). Vanwaar die behoefte om het gaspedaal te gebruiken in een omgeving die er overduidelijk niet geschikt voor is? Laat ik het er vooralsnog optimistisch op houden dat het een leereffect is: wie echt vaker haast heeft, zal wel leren om buitenom te rijden.

Nog even een noot in de zijlijn: ik vind dit nu in mijn eigen straatje niet erger of minder erg dan de Jacoba van Beierenweg, de Teylingerlaan, de Westerstraat in Sassenheim of de Herenweg in Warmond.  Het is meer de verwondering omdat ik het vanuit mijn werkkamerraam nu gewoon zie gebeuren.

2e noot in de zijlijn: dit is mijn 500e weblogje!

vrijdag, maart 12, 2010

Thuisfront boven alles

Zit ik nog in de rare situatie dat ik van de oude naar de nieuwe gemeenteraad moet omschakelen - de zaal is hetzelfde, de voorzitter en het college ook, maar je zit aan tafel met 17 compleet nieuwe gezichten; het is net alsof je je eigen huis binnenkomt en er woont opeeens een ander gezin. Ook landelijk gezien schuift er van alles in de familie. Camiel vertrekt vanwege zijn vriendin, Wouter vanwege zijn jonge kinderen. Politiek is ongezond voor je familieleven. 't Zijn in mijn ogen wel twee namen waar de Nederlandse politiek het de komende jaren van had moeten kunnen hebben.Maar toevallig ook iets waar ik in mijn afscheidsspeech voor Elsbeth Koek aan gerefereerd heb. Wat is het, dat juist bij talentvolle jonge politici er toch zo'n punt komt dat ze een andere keuze maken?
Ik heb het antwoord niet. Ik heb nog wel twee politieke wensen op korte termijn:
  • dat Bianca Jan-Peter ook maar eens naar huis roept;
  • dat Dominic en Marco in Rotterdam over hun eigen schaduw heen stappen en toch tot een coalitie kunnen komen. Dat zou pas echt een staaltje leiderschap zijn waarmee je thuis kunt komen!

Rede bij afscheid Teylinger gemeenteraad 2006-2010

Voorzitter,

De verkiezingsuitslag van november 2005 was een grote verrassing. Toch aardig onverwacht mocht de PvdA met vijf zetels in de raad en 1 in het college aan de opbouw van het eerste Teylinger gemeentebestuur meewerken. We begonnen nog met een perspectief: er is ingezaaid, het zal nu moeten wortelen. En laat er vooral geen bestuurlijke ongelukken gebeuren.

Na ruim vier jaar mogen we concluderen dat de herindelingsgemeente Teylingen een succes is. De oogst staat er nog gezond bij. Waar is naast de groene vuist en de rode roos te herkennen dat de PvdA aanwezig was? Aan de regeling voor schuldhulpverlening. Aan een interactief opgesteld plan voor Koudenhoorn. Aan de prijs voor meest klimaatvriendelijke kleine gemeente. Daarmee is herkenbaar wat onze speerpunten waren in het verkiezingsprogramma van 4 jaar geleden.

Persoonlijk zal ik de komende vier jaar in een nieuw team mij voor Teylingen mogen inzetten. Voor de PvdA was de verkiezingsuitslag van vorige week ronduit teleurstellend. Het is echter geen lokale afrekening geweest. Daarom wil ik vanavond hier nog onder het voetlicht brengen,dat Teylingen veel te danken heeft aan de vier mensen die ik na deze avond in deze zaal ook zal missen:

Elsbeth, voor jou was de vijfde zetel een grote verrassing. We hebben op de backbench zo onze eigen grapjes gehad. Ik denk dat het afscheid vanavond in deze arena zeker niet definitief zal zijn. Je hebt grote bestuurlijke kwaliteiten en een buitengewoon waarnemingsvermogen. Je weet wat je tussen mensen ziet gebeuren, feilloos te benoemen. Politiek is tenslotte mensenwerk. Ik vind het heel goed van je, dat je uiteindelijk gezin, werk en politiek ook in die volgorde prioriteit geeft. Maar vanavond vind ik dat eventjes heel erg jammer. Ook Teylingen zou veel baat hebben bij jouw vrouwelijk leiderschap. Dus geen: het ga je goed, maar: tot ziens!

Hans, als twee rammen hebben we wel eens in de fractie met de koppen tegen elkaar gebokst. Bij jou is de overtuiging altijd vol, niet meer uit je spoor te brengen dat je eenmaal kiest. Je hebt de druk van het moment nodig, maar dan glorieer je ook achter het katheder. Je zoekt de quote, het beeldende in de taal, de kracht van het woord. Je liefde voor onderwijs kwam ook tot uiting in de kindergemeenteraad, een groot succes van de afgelopen raadsperiode. Je zoekt altijd het draagvlak in de buurt, eerder daar dan in de raad. Je staat dolgraag in de schijnwerpers. Maar je weet, ook achter de schermen een hoop voor je achterban te betekenen. Kijk naar het kunstcafe in Warmond. Tastbaarder kan ik het niet maken.

Gertrude, voor jou is het de afgelopen vier jaar niet altijd makkelijk geweest. Je hebt veel passie in het werk willen steken, en je liefde voor wie een stem nodig heeft voor zijn ondersteuning is groot. Een rood hart! Helaas heb je je aandacht ook soms moeten leggen bij je thuisfront, ging het qua zorg niet alleen over de regeltjes van de ISD maar ook: hoe boks ik het privé voor elkaar? En als je gezondheid dan ook af en toe nee zegt, dan moet de openbare zaak wijken. Helaas, helaas, want ik ken weinig politici in Teylingen die zo gemeend willen opkomen voor wie minder assertief en minder zelfredzaam zijn. Je kiest niet de makkelijke weg, maar die leidt wel tot de voldoening van een mooie wandeling.

Albert, ik heb de afgelopen jaren een diep respect voor je ontwikkeld. Want achter de façade van die stoere, soms botte vakbondstaal, zit een oprecht mens met een ongelooflijke drive en werklust. Het profiel van Elzinga voor raadslid leest als een schaap met vijf poten: maar jij hebt er tenminste vier. Jij weet de vertaling te maken van de straat naar de raadzaal, van de Oranjebuurt naar het Lange Voorhout en het Zuid-Hollandplein. Je kreeg ons in het college, je hield ons in het college. Rondom de Schutse wist je leiding te geven bij dat moeilijke besluit. Bij de Agnes adresseerde je de woede en het verdriet toen sociale partners ons en zijn bewoners letterlijk liet zitten. Voor jou geldt zeker: Politiek en loon-naar-werken zijn twee verschillende begrippen. Maar hopelijk kent de vogelbuurt in Sassenheim over 50 jaar een Albert Vinkstraat! Je gaat je energie nu onder andere richten op een groot pensioenfonds. Dames en heren, uw geld is nu in goede handen!


 

Joost Peetoom,

Voorhout, 10 maart 2010

dinsdag, maart 09, 2010

Maak het bont in plaats van paars

OK, wonden gelikt, vacht opgepoetst  en op voor een kopje koffie te Huys te Warmont. Een eerste gesprek in het kader van de coalitievorming met de grote winnaar, de VVD. Met Bob Keeven en Ard van der Steur verliep dat afgelopen zaterdagmiddag  in een buitengewoon prettige en constructieve sfeer. We hebben gesteld dat wij als PvdA in elk geval een flinke dosis bestuurlijke ervaring, konden inbrengen, waar het CDA en D66 beiden zo goed als nieuwe fracties hebben . Desalniettemin , toen Willem de Jong en ik weer buiten stonden wearen we al wat pessimistischer over onze collegedeelname.
De keuze van de VVD is uiteindelijk een strategische geweest. Ze laten de mogelijkheid om Paars Teylingen te realiseren lopen en kiezen voor een soort Balkenende-II: zwaar inzetten op bezuinigingen. Of Godfather-II: 'Keep your friends close, but your enemies even closer', Ze hebben nu eenmaal qua communicerende vaten bij verkiezingen meer van het CDA te duchten dan van ons, dus kun je ze maar beter tot partners-in-crime bombarderen, toch?
Als dat ene zeteltje nu toch naar ons was gegaan, en de verhouding VVD-D66-PvdA  lag 8-4-4, was de optie 'Paars Teylingen' nog wat langer in beeld waren gebleven? Voor de buhne lijkt het wel over de OZB te gaan, maar wie de viertrapsraket van bezuinigingen van D66 naast die van ons legt, zit daar niet zo heel veel verschil tussen. D66 denkt nog aan invoeren van parkeerbelasting, wij willen in elk geval inflatiecorrectie van de OZB. - wat trouwens OOK de uitleg is van 'geen OZB-verhoging' van bijvoorbeeld de VVD in Voorschoten. Maar hoe dan ook, CDA en D66 zullen respectievelijk te veel te verliezen dan wel te weinig te winnen hebben als ze collegedeelname nu laten lopen.
Maar goed, het lijkt erop dat de PArtij van de Arbeid zich moet opmaken voor vier jaar oppositie. Er is een schone rol weggelegd als 'sociaal geweten'. Ik ben heel benieuwd naar het collegeakkoord dat eruit zal rollen. We zullen wel zien in hoeverre CDA en VVD D66 wel gunnen op gebied van sociale woningbouw wat ze de afgelopen vier jaar hebben laten liggen (ondanks de voorstellen van de PvdA), dan wel of D66 de beloofde 40% direct al inlevert. Maar eerst maar de afscheidswoorden voor de huidige fractie afronden voor morgenavond.

donderdag, maart 04, 2010

iedereen telt mee

Och, och , och wat is het zuur wanneer je met 2141 stemmen 3 zetels haalt, terwijl je er met 2142 stemmen vier zou hebben... een beetje renpaard doet het op vier benen toch beter dan op drie. Nu moeten we Cock Lafeber node in de gemeenteraad  gaan missen. Terwijl hij juist nog opperde: "Laten we D66 wat meer aanpakken, dat is onze grootste concurrent!"
Laat ik wel wezen: D66 heeft een hele mooie overwinning behaald, door van 1 naar 4 te stijgen. zeker ook een gevolg van de alom tegenwoordige rose Marie Keijzer.  En ook de VVD gun ik op zich een overwinning, gezien hun knappe en uitermate goed voorbereide en permanente campagne. zo hoort het . Maar die tweede restzetel van hun....die had naar mijn gevoel toch eigenlijk rood in plaats van oranje moeten zijn. En onder de nieuwe raadsleden verwelkomen we ook Ed Wegman van Trots op Nederland en Frans Nederstigt van de Christenunie. Ik hoop dat ze als eenmansfractie zich net zo weten te laten zien als D66 de afgelopen 4 jaar.

 Stemmen tellen anno 2010, verkiezingsbureau Bestuurscentrum.

De Partij van de Arbeid heeft een fors deel van de avond op net-aan vier zetels gestaan. Dat maakte me behoorlijk opgetogen, dat we het verlies hadden weten te beperken. Ik heb Michel van Delft nog met een bloemetje bedankt voor zijn vele campagnewerk, juist ook met een grote ploeg mensen voor wie bijna iedereen het allemaal nieuw was. Gisteren was de spirit wel: we moeten gaan doorpakken. We hebben elkaar in de afdeling weer gevonden, laten we dat ook gebruiken. De inzet van Michel was een cadeautje, het redactiewerk van Dick, de training van William, de valentijnskaart van Marijke, het Warmondse netwerk van Gerard, het folderen van mijn dochter, de vele leuke gesprekken aan de deur, in de dorpen, op het perron,  met jullie allemaal. En ja, wie stemmer 2142 toch had moeten zijn...

 Moe, maar toch aardig voldaan: michel in de vroege ochtend van vier maart.

Het SMS'je van Gerrit van der Meer om 02:00 kwam wel best hard aan. Maar ja, de kiezer geeft gelijk. It'ain't over till the fat lady sings, en dat is als iedereen is meegeteld.

dinsdag, maart 02, 2010

Heb je er zin in?

Verkiezingsprogramma geschreven, gesteggel over kandidatenlijsten, hectische campagnevergaderingen, tranen  maar ook de vette lach gezien, getraind worden, folderen met dochterlief, supermarkten onveilig maken, koffie zetten, debatten bijwonen, debatten voeren, de bodem van de campagnekas zien, training volgen, me verbazen over het kapen van de gemeenteraadsverkiezingen door de landelijke politiek, collega's voor hun gemeente van een stemadvies voorzien, discussieren over cultuur en WMO, de krant bijhouden, de poll op de Teyding invullen, teksten redigeren, vragen beantwoorden, verhalen verzamelen, staan blauwbekken voor de portretfotograaf, goede gesprekken aan de deur, rozen uitdelen, ballonnen opblazen, en dan nog is het afwachten...
De laatste flyer is een brievenbus in de Paulus Potterstraat in gegleden.
 Heb je er zin in? Ja, 't is tijd voor een biertje.

en dan is er koffie (2010)

een klassieker uit onze oude doos. Sinds de opening van Station Voorhout heeft de PvdA al geregeld bij verkiezingen koffie geschonken op het station. en soms ook buiten de campagnetijd om . Het is een actie die altijd hogelijk wordt gewaardeerd, en waar we zelfs zaterdag bij het flyeren bij de supermarkten op werden aangesproken: "Jullie schenken toch ook altijd koffie op het station?", "Jazeker, ga je dinsdag met de trein? Dan krijg je een bakkie."
Vandaag dus weer. Wel heel erg vroeg dit keer, Kwart over vijf het bed uit -OK, voor de gemiddelde bakker is dat een eitje- en een paar kannen koffie zetten om mee te beginnen.
De sfeer zat er al snel weer goed in. De zaterdag beloofde kop kon inderdaad worden uitgereikt. Heel wat Sassenheimers, Voorhouters en Noordwijkers konden met een warm drankje de trein in.  "Kunnen jullie dit niet elke dag doen?" -Die coffee corner blijkt echt een voorziening die op station Voorhout ontbreekt.

 Zoveel persoonlijke aandacht is nou ook weer wat overdone: Esther, Marijke, Elsbeth en Willem serveren de koffie uit.

Tot  zover alles OK. Totdat er een bars mannetje van de NS in een donkerblauwe jas met een verwijzing naar artikel 73 van de Wet Personenvervoer ons naar onder aan de trappen verwijst.

Dat artikel luidt:
"

Artikel 73


Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt."

Dus we breken maar op. Marijke vraagt nog: "Doet u ook nog iets aan al die rondwaaiende VVD-verkiezingskranten?""Daar ga ik niet over, dat is de zuil van de Metro". Ergens zegt mij iets dat deze BOA - geen gemeentelijke-  zijn vak dan toch niet helemaal goed begrepen heeft.

Beneden aan de trappen hebben we weer opgebouwd, en zijn daar maar lekker verder gegaan. We zullen toch maar bij de NS uitzoeken hoe het nou precies zit.

BTW. Ik had de VVD gemeld dat er materiaal van hun rondzwierf, en ze hebben keurig toegezegd eea even op te ruimen. Da's nou wel weer heel netjes (geworden, hoop ik).


een schoon Teylingen namens de VVD

Vanochtend hebben we met de Partij van de Arbeid  een koffie-actie gehouden bij het station (later meer).
Maar is dit wat de VVD nu bedoelt met een 'schoon Teylingen'?

zondag, februari 28, 2010

Lijsttrekkersdebat

Voor wie het nog wil nakijken: op www.teylingen.tv is het lijsttrekkersdebat van zaterdagavond nog te volgen.

en wel hier

De indeling in een lagerhuisdebat, waarbij de lijsttrekkers zich ook letterlijk moesten verplaatsen wanneer ze voor of tegen een stelling waren, sloeg wel aan.  Al waren een aantal stellingen wel dermate plomp neergezet dat ze alle 7 en bloc verhuisde of soms niet aan de goede kant zaten. Of met een en dezelfde argumentatie zowel voor als tegen konden zijn...

Is het nu zo dat er inderdaad weinig verschillen zijn? Daar heeft naar mijn mening het debat niet echt veel aan uitvergroot. Je ziet wel , dat een aantal partijen zich willen profileren op het thema veiligheid, maar dat dat bij beantwoording op de vraag: "Teylingen is een veilige gemeente', op een enkeling na iedereen dat kan beamen. Het is daarmee dus ook geen groot issue. Ook de discussie over de sluitingstijdenregeling is een discussie met een hypothetisch karakter: de TOV is hierover verdeeld, en de enige die er echt op aandringt is de grootgrutter uit Zaandam.Dat maakt het dan ook niet echt doorslaggevend of je van die zondagsopenstelling nu liberaal voorstander dan wel confessioneel tegenstander bent.

Wat ik zelf jammer vond dat niet uit de verf kwam, is het punt over de komende bezuinigingen. Wil de VVD bijvoorbeeld liever in de WMO snijden dan haar absolute nullijn voor de OZB vasthouden? De vraag is niet aan de orde gekomen. Ik heb hem achteraf wel aan Ard van de Steur gesteld. Komt ongeveer op de al klassieke tegenstelling neer VVD: belasting= diefstal, vs PvdA: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  Cees van Velzen (CDA) beantwoordde de vraag rondom bezuinigingen dat hij niet 'op voorhand' de verenigingen en theaters wilde aanpakken of juist ontzien. Misschien wel heel erg des CDA's, dus als ik het culturele middenveld in Teylingen was, zou ik de (nu nog) grootste partij van Teylingen op dit punt maar met Argusogen volgen. Je weet immers nooit wat er op de achterhand nog gebeurt.

zaterdag, februari 27, 2010

Verkiezingsmarkt

DE zaterdag van de campagne. Het begint al 's morgens bij het 'normale' boodschappen doen. Krijg ik van dorpsgenoten Jos Warmenhoven en later Jan Hordijk te horen: "he, moet jij niet gaan flyeren?'Ja, dat moest ik nog. Maar aangezien de Peetoompjes ook hun weekrantsoen moeten krijgen, gold vanochtend: "zuerst das Fressen, dan die Moral".
Zonder gekheid: we hadden de markt- en flyeractiviteiten  in ploegen verdeeld, en ik heb vandaag in de tweede shift behoorlijk wat straat gezien. Ik zit nu nog in mijn rode kloffie om straks na een snelle hap weer naar het Teylinger lijsttrekkersdebat te gaan. Al met al vandaag heb ik voor de Hema in Sassenheim, de Albert Heijn en de Plus in Voorhout gestaan. Natuuuurlijk ging het de kabinetscrisis in Den Haag, en naast waardering voor de 'Rug' van Wouter Bos ook te horen gekregen dat mensen de 'buik vol van al die politici' hebben. Blijkbaar is er qua gezag en leiderschap nog een lange weg te gaan voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. En daar heeft de val van het kabinet echt geen goed aan gedaan. @William Lengton: voor je Academy for Inspirational Leadership is de markt nog nooit zo goed geweest.

 Lijsttrekker Willem de Jong heeft er duidelijk zin in

 'Gezellig' druk op de verkiezingsmarkt

Daarnaast heb ik in Voorhout vooral te horen gekregen dat mensen het nog-steeds-niet-terug-kunnen-verhuizen van de ouderen in de Agnes van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw niet kunnen begrijpen. Al ligt daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de zorginstelling, Activite, zelf, dit krijgen wij als lokale politici toch gewoon in ons gezicht terug.
Het vooralsnog uitblijven van de Noordelijke randweg rond Voorhout is ook zo'n onderwerp. Ik leg ook wel uit dat die er wat de PvdA betreft nog steeds moet komen. Dat we nu, met het uitsmeren van de bouw van Hooghkamer over 14 jaar, ook wel de tijd hebben om het alsnog te realiseren. Maar dat botst dan weer met het schreeuwend tekort aan woningen voor jongeren.... tja, politiek blijft soms een frustrerende aangelegenheid als het om de uitvoering gaat.
Leukste gespreksthema van de dag : "Wat moet ik ermee dat mijn zoon wel voor het eerst zal gaan stemmen, maar dat vooral op de PVV wil doen?"
 vlnr Ikzelf, Marijke Haroun en Fabian Ouwehand voor de Plus in Voorhout

dinsdag, februari 23, 2010

Vuilnisbakken en startersleningen

Op een zich een mooi stukje fietsen naar Motel van der Valk in Sassenheim; na 2 maanden winter en een ongelofelijke bak regen leek zowaar de lente aangebroken. En toch: de hele middag heb ik verder met de gordijnen dicht gezeten. Vanmiddag vond er namelijk een zeer goed bezocht verkiezingsdebat van de Koepel van Bonden van Ouderen in Teylingen en de Stichting Welzijn Teylingen plaats. Het ging over andere dingen dan dat ik van te voren ingeschat had . Dacht ik dat het in elk geval ook over de achteruitgang in huishoudelijke hulp en  de marktwerking daarin zou gaan: het ging over vuilnisbakken, startersleningen, een beetje over bezuinigingen, een 'Ouderenhangplek' en 30% sociale woningbouw.

 Marijke Haroun beantwoordt een vraag over ontmoetingsruimte voor ouderen

Heel veel vragen over zaken van de uitvoering van afgelopen 1-2 jaar, en dat liep mank op het grote aantal nieuwelingen achter de tafel. Voor ons was het ook een bewuste keuze om Willem de Jong (lijsttrekker) en Marijke Haroun (beoogd woordvoerder op zorg) in het panel te laten plaatsnemen. Ze hebben het allebei er vanmiddag goed vanaf gebracht. Toch had  ik ze maar wat graag gebriefd op net die vragen die ook een wat meer technische achtergrond vereisen: Hoe zit de starterslening in elkaar? Wat heeft de raad al aan opdracht meegegeven voor het bestek van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer?

Ik had ook graag gezien waar de verschillen in maatschappijvisie tussen bijvoorbeeld ChristenUnie en Trots op Nederland zitten. Wat dat soort visie moet straks, bij de bezuinigingen, een grote rol spelen om uit te leggen welke keuzen je als partij maakt. Dan mag Cees van Velzen van het CDA suggereren dat het wel mee zal vallen: dat gaat het niet. Misschien nog niet bij deze voorjaarsnota, maar de pijn komt. Dan is de grote vraag, welke schouders de zwaarste lasten zullen moeten gaan dragen. Als Trots op Nederland zegt: "het mes gaat in de subsidies", dan gaat het mes OOK in de subsidies voor de Stichting Welzijn Teylingen, dan gaat het mes ook in subsidies voor de sportclubs en bibliotheken. Ik weet niet, of de bezoekers na afloop dat besef ook mee naar huis nemen

Willem de Jong heeft duidelijk aangegeven waar voor ons de grens ligt, en dat de PvdA de uitvoering van WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) absoluut wil ontzien.

zaterdag, februari 20, 2010

Waar gaat het nog over?

Vandaag zijn we weer wezen canvassen. Na Sassenheim en Voorhout was vandaag Warmond aan de beurt.Veel mensen zijn in de Oranjebuurt aldaar behoorlijk tevreden. Wel heb ik interessante gesprekken gehad over biologische landbouw en het Europese landbouwbeleid, de reconstructie van de Hoofdstraat, de aanspreekbaarheid van elkaar op straat, en vooral ...Uruzgan en de val van het kabinet. Vanochtend was nog een uitgebreide briefing binnengekomen hoe het standpunt van de PvdA is, maar wat we aan de deur vooral te horen hebben gekregen is: "Goed dat Wouter zijn rug recht heeft gehouden." - en natuurlijk dat IEDEREEN zo'n beetje Gerard Slingerland kent en begroet...

De laatste instructie vooraf - En de rozen natuurlijk!

Goede gesprekken in een buurt waar de meeste mensen zeggen plezierig te wonen

Nabespreking in het Kunstcafe

Wat er precies allemaal tussen de ministers heeft plaats gevonden, zullen we waarschijnlijk pas over een jaar of 25 weten, als de historici zich erin vastbijten. et is ook geen kwestie in mijn ogen van electoraal gewin willen maken. wel dat een openhouden van alle opties had geleid tot een groot geloofwaardigheidsprobleem voor de PvdA. En zo worden de lokale verkiezingen gekaapt door de landelijke politiek, net zoals vorig jaar de Europese verkiezingen. Voor de opkomst volgende week zal het, denk ik, een positieve impuls geven. Maar het gaat niet meer over de Warmondse speelweide -vandaag niets over gehoord- of Sassembourg, de Herenstraat in Voorhout of de gemeentelijke bezuinigingen. We zullen waarschijnlijk afgerekend gaan worden op of JP gelijk krijgt of Wouter, of misschien juist wel Mark of Alexander.

dinsdag, februari 16, 2010

Verkiezingsdebat in het Rijnlands Lyceum

Een heksenketel: tussen de 200 en 300 scholieren in de aula, die 'moeten' luisteren naar een verkiezingsdebat van 7 partijen. En ja, Sabrina van der Lubbe, kandidate voor de VVD. Net twintig en tot twee jaar geleden nog leerling van het Rijnlands Lyceum. Ze kreeg alleen daarom al een ovatie van het publiek. Een hele zaal die vooral met VVD-papiertjes als eindkeuze wappert. OK, nu zullen Willem de Jong en ik geen schoonheidswedstrijd meer winnen. De tijd dat ik ooit een modeshow liep voor een Groninger kindermodezaak ligt heel ver achter mij.  Maar uit de slotstemming van het debat kwamen we toch als een goede tweede uit de bus. De Zaal toonde in de tussentijdse peilingen bij het debat over veiligheid - toch traditioneel niet het eerste  thema voor de PvdA - de meeste papiertjes met de roos-in-de-vuist. En dat met als opponenten (TriLokaal en TON) die zich juist op dit punt willen profileren.
Voornaamste debatthema's: de openingstijden van de kroegen, de controles van de politie en -had ik totaal niet verwacht-  haperende openbare verlichting. Gerrit van der Meer lichtte me na afloop toe dat de NUON inderdaad problemen daarmee heeft... Waar je als gemeenteraadslid al niet voor verantwoordelijk wordt gesteld. Maar goed, weet Gerrit ook, dat dit juist voor meisjes WEL een belangrijk punt is om zich thuis te voelen in Teylingen, dus ik verwacht dat hij het nog wel richting NUON meeneemt.