zondag, februari 28, 2010

Lijsttrekkersdebat

Voor wie het nog wil nakijken: op www.teylingen.tv is het lijsttrekkersdebat van zaterdagavond nog te volgen.

en wel hier

De indeling in een lagerhuisdebat, waarbij de lijsttrekkers zich ook letterlijk moesten verplaatsen wanneer ze voor of tegen een stelling waren, sloeg wel aan.  Al waren een aantal stellingen wel dermate plomp neergezet dat ze alle 7 en bloc verhuisde of soms niet aan de goede kant zaten. Of met een en dezelfde argumentatie zowel voor als tegen konden zijn...

Is het nu zo dat er inderdaad weinig verschillen zijn? Daar heeft naar mijn mening het debat niet echt veel aan uitvergroot. Je ziet wel , dat een aantal partijen zich willen profileren op het thema veiligheid, maar dat dat bij beantwoording op de vraag: "Teylingen is een veilige gemeente', op een enkeling na iedereen dat kan beamen. Het is daarmee dus ook geen groot issue. Ook de discussie over de sluitingstijdenregeling is een discussie met een hypothetisch karakter: de TOV is hierover verdeeld, en de enige die er echt op aandringt is de grootgrutter uit Zaandam.Dat maakt het dan ook niet echt doorslaggevend of je van die zondagsopenstelling nu liberaal voorstander dan wel confessioneel tegenstander bent.

Wat ik zelf jammer vond dat niet uit de verf kwam, is het punt over de komende bezuinigingen. Wil de VVD bijvoorbeeld liever in de WMO snijden dan haar absolute nullijn voor de OZB vasthouden? De vraag is niet aan de orde gekomen. Ik heb hem achteraf wel aan Ard van de Steur gesteld. Komt ongeveer op de al klassieke tegenstelling neer VVD: belasting= diefstal, vs PvdA: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  Cees van Velzen (CDA) beantwoordde de vraag rondom bezuinigingen dat hij niet 'op voorhand' de verenigingen en theaters wilde aanpakken of juist ontzien. Misschien wel heel erg des CDA's, dus als ik het culturele middenveld in Teylingen was, zou ik de (nu nog) grootste partij van Teylingen op dit punt maar met Argusogen volgen. Je weet immers nooit wat er op de achterhand nog gebeurt.

zaterdag, februari 27, 2010

Verkiezingsmarkt

DE zaterdag van de campagne. Het begint al 's morgens bij het 'normale' boodschappen doen. Krijg ik van dorpsgenoten Jos Warmenhoven en later Jan Hordijk te horen: "he, moet jij niet gaan flyeren?'Ja, dat moest ik nog. Maar aangezien de Peetoompjes ook hun weekrantsoen moeten krijgen, gold vanochtend: "zuerst das Fressen, dan die Moral".
Zonder gekheid: we hadden de markt- en flyeractiviteiten  in ploegen verdeeld, en ik heb vandaag in de tweede shift behoorlijk wat straat gezien. Ik zit nu nog in mijn rode kloffie om straks na een snelle hap weer naar het Teylinger lijsttrekkersdebat te gaan. Al met al vandaag heb ik voor de Hema in Sassenheim, de Albert Heijn en de Plus in Voorhout gestaan. Natuuuurlijk ging het de kabinetscrisis in Den Haag, en naast waardering voor de 'Rug' van Wouter Bos ook te horen gekregen dat mensen de 'buik vol van al die politici' hebben. Blijkbaar is er qua gezag en leiderschap nog een lange weg te gaan voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. En daar heeft de val van het kabinet echt geen goed aan gedaan. @William Lengton: voor je Academy for Inspirational Leadership is de markt nog nooit zo goed geweest.

 Lijsttrekker Willem de Jong heeft er duidelijk zin in

 'Gezellig' druk op de verkiezingsmarkt

Daarnaast heb ik in Voorhout vooral te horen gekregen dat mensen het nog-steeds-niet-terug-kunnen-verhuizen van de ouderen in de Agnes van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw niet kunnen begrijpen. Al ligt daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de zorginstelling, Activite, zelf, dit krijgen wij als lokale politici toch gewoon in ons gezicht terug.
Het vooralsnog uitblijven van de Noordelijke randweg rond Voorhout is ook zo'n onderwerp. Ik leg ook wel uit dat die er wat de PvdA betreft nog steeds moet komen. Dat we nu, met het uitsmeren van de bouw van Hooghkamer over 14 jaar, ook wel de tijd hebben om het alsnog te realiseren. Maar dat botst dan weer met het schreeuwend tekort aan woningen voor jongeren.... tja, politiek blijft soms een frustrerende aangelegenheid als het om de uitvoering gaat.
Leukste gespreksthema van de dag : "Wat moet ik ermee dat mijn zoon wel voor het eerst zal gaan stemmen, maar dat vooral op de PVV wil doen?"
 vlnr Ikzelf, Marijke Haroun en Fabian Ouwehand voor de Plus in Voorhout

dinsdag, februari 23, 2010

Vuilnisbakken en startersleningen

Op een zich een mooi stukje fietsen naar Motel van der Valk in Sassenheim; na 2 maanden winter en een ongelofelijke bak regen leek zowaar de lente aangebroken. En toch: de hele middag heb ik verder met de gordijnen dicht gezeten. Vanmiddag vond er namelijk een zeer goed bezocht verkiezingsdebat van de Koepel van Bonden van Ouderen in Teylingen en de Stichting Welzijn Teylingen plaats. Het ging over andere dingen dan dat ik van te voren ingeschat had . Dacht ik dat het in elk geval ook over de achteruitgang in huishoudelijke hulp en  de marktwerking daarin zou gaan: het ging over vuilnisbakken, startersleningen, een beetje over bezuinigingen, een 'Ouderenhangplek' en 30% sociale woningbouw.

 Marijke Haroun beantwoordt een vraag over ontmoetingsruimte voor ouderen

Heel veel vragen over zaken van de uitvoering van afgelopen 1-2 jaar, en dat liep mank op het grote aantal nieuwelingen achter de tafel. Voor ons was het ook een bewuste keuze om Willem de Jong (lijsttrekker) en Marijke Haroun (beoogd woordvoerder op zorg) in het panel te laten plaatsnemen. Ze hebben het allebei er vanmiddag goed vanaf gebracht. Toch had  ik ze maar wat graag gebriefd op net die vragen die ook een wat meer technische achtergrond vereisen: Hoe zit de starterslening in elkaar? Wat heeft de raad al aan opdracht meegegeven voor het bestek van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer?

Ik had ook graag gezien waar de verschillen in maatschappijvisie tussen bijvoorbeeld ChristenUnie en Trots op Nederland zitten. Wat dat soort visie moet straks, bij de bezuinigingen, een grote rol spelen om uit te leggen welke keuzen je als partij maakt. Dan mag Cees van Velzen van het CDA suggereren dat het wel mee zal vallen: dat gaat het niet. Misschien nog niet bij deze voorjaarsnota, maar de pijn komt. Dan is de grote vraag, welke schouders de zwaarste lasten zullen moeten gaan dragen. Als Trots op Nederland zegt: "het mes gaat in de subsidies", dan gaat het mes OOK in de subsidies voor de Stichting Welzijn Teylingen, dan gaat het mes ook in subsidies voor de sportclubs en bibliotheken. Ik weet niet, of de bezoekers na afloop dat besef ook mee naar huis nemen

Willem de Jong heeft duidelijk aangegeven waar voor ons de grens ligt, en dat de PvdA de uitvoering van WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) absoluut wil ontzien.

zaterdag, februari 20, 2010

Waar gaat het nog over?

Vandaag zijn we weer wezen canvassen. Na Sassenheim en Voorhout was vandaag Warmond aan de beurt.Veel mensen zijn in de Oranjebuurt aldaar behoorlijk tevreden. Wel heb ik interessante gesprekken gehad over biologische landbouw en het Europese landbouwbeleid, de reconstructie van de Hoofdstraat, de aanspreekbaarheid van elkaar op straat, en vooral ...Uruzgan en de val van het kabinet. Vanochtend was nog een uitgebreide briefing binnengekomen hoe het standpunt van de PvdA is, maar wat we aan de deur vooral te horen hebben gekregen is: "Goed dat Wouter zijn rug recht heeft gehouden." - en natuurlijk dat IEDEREEN zo'n beetje Gerard Slingerland kent en begroet...

De laatste instructie vooraf - En de rozen natuurlijk!

Goede gesprekken in een buurt waar de meeste mensen zeggen plezierig te wonen

Nabespreking in het Kunstcafe

Wat er precies allemaal tussen de ministers heeft plaats gevonden, zullen we waarschijnlijk pas over een jaar of 25 weten, als de historici zich erin vastbijten. et is ook geen kwestie in mijn ogen van electoraal gewin willen maken. wel dat een openhouden van alle opties had geleid tot een groot geloofwaardigheidsprobleem voor de PvdA. En zo worden de lokale verkiezingen gekaapt door de landelijke politiek, net zoals vorig jaar de Europese verkiezingen. Voor de opkomst volgende week zal het, denk ik, een positieve impuls geven. Maar het gaat niet meer over de Warmondse speelweide -vandaag niets over gehoord- of Sassembourg, de Herenstraat in Voorhout of de gemeentelijke bezuinigingen. We zullen waarschijnlijk afgerekend gaan worden op of JP gelijk krijgt of Wouter, of misschien juist wel Mark of Alexander.

dinsdag, februari 16, 2010

Verkiezingsdebat in het Rijnlands Lyceum

Een heksenketel: tussen de 200 en 300 scholieren in de aula, die 'moeten' luisteren naar een verkiezingsdebat van 7 partijen. En ja, Sabrina van der Lubbe, kandidate voor de VVD. Net twintig en tot twee jaar geleden nog leerling van het Rijnlands Lyceum. Ze kreeg alleen daarom al een ovatie van het publiek. Een hele zaal die vooral met VVD-papiertjes als eindkeuze wappert. OK, nu zullen Willem de Jong en ik geen schoonheidswedstrijd meer winnen. De tijd dat ik ooit een modeshow liep voor een Groninger kindermodezaak ligt heel ver achter mij.  Maar uit de slotstemming van het debat kwamen we toch als een goede tweede uit de bus. De Zaal toonde in de tussentijdse peilingen bij het debat over veiligheid - toch traditioneel niet het eerste  thema voor de PvdA - de meeste papiertjes met de roos-in-de-vuist. En dat met als opponenten (TriLokaal en TON) die zich juist op dit punt willen profileren.
Voornaamste debatthema's: de openingstijden van de kroegen, de controles van de politie en -had ik totaal niet verwacht-  haperende openbare verlichting. Gerrit van der Meer lichtte me na afloop toe dat de NUON inderdaad problemen daarmee heeft... Waar je als gemeenteraadslid al niet voor verantwoordelijk wordt gesteld. Maar goed, weet Gerrit ook, dat dit juist voor meisjes WEL een belangrijk punt is om zich thuis te voelen in Teylingen, dus ik verwacht dat hij het nog wel richting NUON meeneemt.

onhaalbare kaart

Een onhaalbare kaart: die met een spoortunnel door Voorhout ingetekend. Kosten volgens het persbericht dat net langs kwam, ingeschat: EUR 230-560 miljoen, afhankelijk van de lengte. te verwachten baten..... (tromgeroffel....) plusminus EUR 1 miljoen. De kosteninschatting komt erg goed overeen bij wat ik daarover vorig najaar in de commissie Ruimte heb geroepen. Hopelijk overtuigt de Quick-quick scan die Movares nu heeft gedaan, ook de nadere politieke partijen ervan dat een spoortunnel door Voorhout meer met dromen dan met doen te maken heeft.

zondag, februari 14, 2010

Teylingen in de herindeling

Nu al weer? Ja, aan de andere kant van de Kaag in het Lage Land, met Kaag en Braassem. Donderdagavond waren we te gast op camping Spijkerboor, in aanwezigheid van ondernemers en omwonenden, enkele Provinciale-Statenleden en in grote afwezigheid van de raadsleden van Kaag en Braassem, op 1 "undercover" na. Volgens zijn zeggen was de rest afwezig omdat de burgemeester het ontraden had: "we zitten nu in de ARHI-procedure en wachten die verder af.". Jammer, want ook los van een strikt procedurele opstelling kun je best werken aan een gemeenschappelijk beeld van de voorgeschiedenis en de knelpunten die er liggen. Ik heb per mail mijn collega-PvdA'ers in Kaag en Braassem ook maar even hierover geschreven. Gelukkig gaven de provincie ter plekke aan, dat in de ARHI-procedure zij haar standpunt nog volledig moet bepalen. Wat ons betreft had Zuid-Holland iets meer gepast na 11 februari de ARHI-procedure op te starten, maar goed, dat zien we maar even door de vingers.

Satellietbeeld van het betroffen gebied uit Google Maps

Het was de vierde poging van onze gemeenteraad om met het bestuur van eerst Alkemade, nu Kaag en Braassem te komen of het nu onlogische verloop van de gemeentegrens tussen Teylingen en Kaag en Braassem bij te stellen is.
Ard van der Steur (VVD)  verwoordde het in de bijeenkomst heel goed: "De raad van Teylingen is op zoek naar een oplossing die het beste de inwonenden en ondernemers van dit gebied bedient." Want nu loopt de grens soms dwars door een perceel van 1 eigenaar, waardoor bijvoorbeeld sommige campinggasten tot 500-600 euro aan forenzenbelasting moeten betalen aan Kaag en Braassem en zijn directe buurman op Teylings grondgebied van dezelfde camping een stuk minder. Ook is het niet handig voor een ondernemer, wanneer hij met drie bestemmingsplannen in twee gemeenten te maken heeft. Dat daar een oplossing voor moet komen, lijkt mij in elk geval evident.

Be my Valentine

Helaas was het niet zo'n originele actie als we gehoopt hadden: ook het CDA heeft dit weekend Valentijnskaarten verspreid door Teylingen. Die van ons zijn toch mooier en persoonlijker geworden. Spaar ze alle vijf!

maandag, februari 08, 2010

De speelkring rond

Gistermiddag ben ik , als oud-burgemeester van Decibel, te gast geweest bij de lustrumreĆ¼nie van Jeugdmuziektheater de Speelkring. Ongeveer 150m achter mijn huis, waar je nu in de grijze kille middag naar het laatste huiselijke huis van Voorhout toe loopt. Dan staat daar een bordje 'Ik ben er niet', als  je zo de kluizelaar uit Pluk van de Petteflet kan tegenkomen. Die was er niet; Pluk zelf wel. Met hem ook Don Quichotte, Paris en Helena, Jarig Jetje, Peer Gynt en zijn Solveig, Hans met de gouden gans, Stach als koning van Katoren.. Als middelpunt: Marleen van Leeuwen, regisseuse ,producer, docente, begeleidster, en wat al niet meer van al die honderden Voorhoutse kinderen die bij de Speelkring hun eerste schreden op het podium hebben gezet. Een heel mooi verslag van de middag is bij de Teyding te vinden.

Een reĆ¼nie bij Marleen zelf thuis dus, in de bollenschuur. Vlakbij de woonkamer waar ze begonnen is. Want toen ze uit Den Haag in Voorhout kwam , was er niets-niets-niets op gebied van culturele vorming. Wat doe je dan? Breng je de kinderen naar het theater? Of breng je het theater naar de kinderen? Dat laatste heeft Marleen gedaan. Al 25 jaar lang. Soms met tussenpozen, met hele hoge hoogtepunten in de voorstellingen, met kinderen die doorstromen naar het musicalgebeuren van Joop van den Ende en zelfs het Europees jeugdsongfestival winnen. Maar wel weer ook  terug naar de basis.  Want het gaat om het plezier in het spel, voor iedereen, zonder selectie aan de poort. Het proces is belangrijker dan het resultaat. Zegt Marleen. Maar ondertussen...wat kan ze genieten van het resultaat als het daar is.

Dan ben ik blij dat ik als raadslid ook een paar kleine dingetjes heb mogen betekenen om dat verhaal mogelijk te maken.
 
De intrede van don Quichotte - Marc Montagne had een heel medley-theaterstuk in elkaar gedraaid. Het plezier spatte eraf!
 

Bij de Bloemenwals uit de Notenkraker van Tsjaikovsky kon Marleen van Leeuwen het zelf niet laten om in de dans te springen - links van haar in het paars, haar dochter Paulien in de rol van ... Marleen


Burgemeester Schelberg schenkt champagne

zondag, februari 07, 2010

Vooruit met de geit.

Hebben we eerder dit jaar al ruim 2 miljoen euro uitgetrokken om de Herenstraat in Voorhout opnieuw te bestraten, donderdag stond de herijkte structuurvisie geagendeerd op basis waarvan het bestemmingsplan verder zal worden uitgewerkt. Wel nodig, want dat dateert al uit 1978. We zijn in de commissie Ruimte behoorlijk kritisch geweest, maar met een aanvullende notitie had wethouder van der Zon de meeste knelpunten wel ondervangen. Voor de rest is het een logische stap 2 nadat inderdaad de locaties met de trekkers, de Albert Heijn en de Plus supermarkt, zijn gerealiseerd. Kortom, wel iets om op verder te borduren.
Zo zaten D66, VVD en Partij van de Arbeid er ook wel in. TriLokaal had duidelijke argumenten waarom ze de bouwhoogte op 3 lagen wilden houden, maar het CDA maakte nogal ontwijkende bewegingen. Ze wilde meer onderzoek en de besluitvorming over de verkiezingen heen tillen. In mijn ogen niet heel slim, omdat er naar verwachting na de verkeizingen ongeveer driekwart van de raadsleden compleet nieuw zullen zijn en dit dossier nogal wat voorgeschiedenis heeft. Dan verwacht ik dat je pas over een jaar weer een beslissing kunt nemen met voldoende dossier- en voorkennis.
Qua stemming was het nog wel erg spannend; omdat Hans vanwege zijn werk niet aanwezig was, leek het lange tijd op stakende stemmen uit te komen. Maar met wat water in de wijn om D66 tegemoet te komen - zo zie je maar, als 1-vrouwsfractie heb je soms de sleutel in handen - konden we dit onderwerp met een stemverhouding van 12-10 voortgang laten maken. de zorgpunten rondom exploitatie en beeldkwaliteit kome bij het bestemmingsplan weer uitgebreid terug.
Wat wel weer leuk is, dat ik toch een paar mailtjes met dank van de ondernemers heb gekregen. Ik ben inmiddels wel gewend dat je vooral veel bezwaren om je oren krijgt, maar af en toe een pluim motiveert zeker ook

zaterdag, februari 06, 2010

In de roos

Normaal moet ik me altijd voor een canvas-actie even opladen. Je stoort mensen toch in hun huiselijke bezigheden om hun tijd aan jou als campaigner te besteden. Maar met een korte introductie namens het Partijbureau en een flinke lading rode rozen liep het vandaag heel anders, zelfs buitengewoon plezierig. Met Cock Lafeber ging ik samen de deuren langs, ik de rozen en Cock de enquete. Maar wat een mensen-mens is Cock toch! Zelf de meest ijzige personen aan de deur laat hij letterlijk ontdooien. Je zou hem bijna tweedehands auto's moeten laten verkopen ;-).
We hebben gecanvast in een Sassenheim in de buurt van de Nicolaas Damesstraat en de Kwekerijweg. Onderdeel van 1 van de beter scorende stemdistricten - of 1 van de wijken waar we na de laatste verkiezingen weer een hoop zwevende stemmen bij ons moeten laten landen . Of het daar aan ligt of niet, de roos bleek een dermate goede ijsbreker dat we heel plezierige gesprekken hadden. En dan is de afgesproken tijd wel snel om.

Ook hadden we bij het canvassen hulp van Patricia Linhard, Tweede-Kamerlid voor onder andere Ruimtelijke Ordening. een heel warme en toegankelijke persoonlijkheid. Zelf ondernemer, en ze loopt rond met plannen om -in navolging van de rode ingenieurs en de oude socialisten- ook een netwerk van 'rode ondernemers' op te richten. Een heel interessant idee, waar ik nog wel met haar over verder ga. 

de canvasgroep - vierde van links Patricia Linhard
 
hergroeperen onderweg - je raakt elkaar snel kwijt in de jaren-80 straatjes
 

Gerrit vd Meer en Marijke Haroun live in actie aan de deur

Wat kwamen we vooral tegen? Eigenlijk heel veel tevreden mensen. Met goede contacten met hun buurtgenoten. Niet alles koek en ei: Parkeren is - typisch voor dit soort buurten uit de jaren 80 - problematisch. En verder toch wel overlast vanwege het jongerencentrum en het hard gegroeide Rijnlands Lyceum is meermaals genoemd - waarvan toch wel meerdere mensen hebben gezegd dat ze niet voldoende bij de plannen voor de uitbouw betrokken zijn geweest. en dat geeft toch wel last en rotzooi.

Maar dat leidt bij mij toch ook wel tot de conclusie dat de PvdA het zeker niet alleen goed hoeft te doen in buurten met grote problemen. Dat we sterk kunnen staan in een sterke buurt, dat mag ook wel eens gezegd worden.

woensdag, februari 03, 2010

In de Linkse kerk

letterlijk, bij de regiobijeenkomst van de PvdA-afdelingen Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen. we waren te gast in 'De Hoeksteen', een kerkgebouw naar ik schat uit de jaren zestig in Hillegom. En dan sta je achter het katheder te 'preken'. De training van William Lengton wierp zijn vruchten af, want ook van wildvreemden kreeg ik te horen dat mijn betoog over 'Duurzaamheid in Teylingen' helder en tot the point was.
En eigenlijk is het simpel: beantwoord drie vragen en rond het mooi af. Ik heb gesproken over het bouwen in de kernen, om het landschap vrij te houden, de ambitie voor de eigen energie-opwekking en dubbel ruimtegebruik op bedrijfsterreinen.En daarbij het motto van de strategische visie 2040 van Teylingen erop geplakt: "The best way to predict the future is to create it" - Abraham Lincoln.

Het was trouwens ook plezierig om Diederik Samsom te horen speechen. Een van de 'rode ingenieurs' waarvan ik hoop dat ze de Partij weer terug omhoog zullen stuwen.Een uitgebreider verslag is te vinden op de website van de PvdA-afdeling Hillegom en ook binnenkort op onze eigen website.

Ik kreeg een vraag, waarom de PvdA niet een ruimhartige toekenning van woonwaarde aan huiseigenaren of mensen in de prive-huursector heeft gesteund. Ik heb daarop geantwoord dat er sowieso verschrikkelijk veel gegadigden zijn voor sociale-huurwoningen, en dart een fors voordeel voor de ene groep ook andere groepen die het net zo hard nodig hebben, of misschien wel harder een even fors nadeel betekent. Voor de vraagsteller was dit punt het reden om helemaal niet te gaan stemmen, maar ik hoop van harte dat hij zich toch nog bedenkt. Ten slotte gaat politiek ook nog wel over meer dan woonruimteverdeling.

 
Het forum, met van links naar rechts: Annemieke van Dijk (Hillegom); ik;  Leon Floor (Noordwijkerhout), Guus Mesman (Lisse), Dagvoorzitter Jan Veenman en Diederik Samsom achter het katheder. Kleine noot: het licht gloort ! 

 
vlnr: ikzelf, Marijke Haroun, Diederik, Cock Lafeber en Esther de ridder

Beide foto's gemaakt door PvdA afdeling Hillegom

Niet klagen, maar dragen.

Tja, hoe eens ik het op zich ook ben met de stelling dat campagnevoeren in februari voor de gemeenteraadsverkiezingen bepaald niet optimaal is, vind ik het ook wel onverstandig dat mede-partijgenoten daar NU over klagen. Dan kun je ook de cadeautjes van andere partijen in de vorm van wanten , mutsen en blikken erwtensoep verwachten. en reacties zoals die van Femke Halsma, dat september inderdaad een hele mooie maand is voor campagne voor de landelijke verkiezingen. Nee, nog vier weken bikkelen, en daarna maar proberen dat over vier jaar in een wat vriendelijker seizoen proberen te laten plaatsvinden.