zondag, april 25, 2010

Blij toe...

..dat ik vandaag lekker naar buiten kan en niet in schouwburg 'De vereeniging' in Nijmegen op het partijcongres hoef te zijn. Daar heb ik vandaag gelukkig mijn mensen voor!
**gaat een koffie in de tuin drinken**

De ware huurdersbelangen

Woensdagavond jl. vond het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Regionaal Huurdersoverleg plaats. Een volle zaal, met vanuit politiek Teylingen echter alleen de PvdA en TriLokaal aanwezig waren. Dat politici lang van stof zijn en vragen ontwijken, wist wethouder Samenlevingszaken van Kaag en Braassem, Floris Schoonderwoerd, goed te ontkrachten. Op de stelling : "Startende jongeren kunnen beter kopen dan huren."gaf hij als antwoord: "Waar dan?" <<stilte>>

Daarmee kwam het dilemma van de avond duidelijk in naar voren. Het ging niet eens over de makken van www.woonzicht.nl, maar om de consequenties van de soms behoorlijk ingewikkelde regels op grond waarvan een vrijkomende huurwoning moet worden toebedeeld aan 1 van de gemiddeld 140 respondenten. In de zaal werden een aantal staaltjes van individuele onrechtvaardigheid genoemd: mensen die woonwaarde waren kwijtgeraakt vanwege de afgeschafte overgangsregeling, die 'oude' rechten beschermde. Maar daardoor waren nieuwelingen kansloos. Broer en zus moeten loten omdezelfde woning, wat in het nadeel van de oudere broer uitvalt. Ook vlogen bezoekers onderling elkaar verbaal in de haren. De éen vindt dat hij als particulier woningbezitter veel te weinig woonwaarde krijgt als hij naar een huurappartement wil, een ander vond dat hij ueberhaupt geen punten zou mogen krijgen. Kortom als de gebruikelijke nare taferelen van het verdelen van schaarste. En dan helpt geen set verdeelregels aan: wi geen woning krijgt op basis van wat voor regel ook, voelt zich altijd de dupe.

Voorzitter Yvonne Baas van de stichting bracht de uitweg maar eens meermaals onder woorden: "Bouwen, bouwen, bouwen," van sociale huurwoningen.En verklaarde onderhand Floris Schoonderwoerd maar tot 'leukste wethouder die ze ooit ontmoet had'. Hebben we zowaar een opvolger voor het 'kontje' van Wouter Bos.

zaterdag, april 10, 2010

Word ik oud?

Tja, net 40, dus ik heb me de grappen over of ik nu aan de motor dan wel aan de maitresse moet, maar laten welgevallen. Maar ik mag me na het vertrek van Cees van Velzen van de raadzetel naar de collegetafel  nu ook 'nestor' van de gemeenteraad van Teylingen noemen. - Het langst zittende raadslid.

Ja, ik dateer al vanuit het stenen tijdperk van het monisme, van voor Pim Fortuyn, toen er nog 1 klein dorpje aan de Leidsevaart zich verzette tegen de legioenen van de provincie Zuid-Holland maar het herindelingstij niet wist te keren. Toen Wim Kok nog premier was en Ad Melkert de rijzende ster binnen de PvdA. Zo klinkt het inderdaad als de vorige eeuw (Als je als begindatum van de 21e eeuw 1 januari 2001 neemt, zoals een echt historicus betaamt, klopt dat ook).


Nestorix, uit de Asterix-strips
Een beetje grijs schijnt er al wel aan de slapen door. Maar een nestor, dat zijn toch de witte kuiven van een Daan IJdo of een Tom Daey Ouwens? Mannen die mijn vader of mijn grootvader hadden kunnen zijn? De illustere lokale grootheid van een Joop Warmenhoven?

Desalniettemin, ik ben nestor van de raad. En als extraatje betekent dat ook, dat ik plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad mag zijn. Dus naast de ambtsketen van Decibel is er ook nog een gerede kans dat ik ook de ambtsketen van Teylingen eens zal mogen dragen. Da's dan wel weer leuk en een hele eer.

Een nieuwe lente

..en een nieuw liberaal geluid. Coalitieakkoord aan de gemeenteraad aangeboden, nieuwe wethouders benoemd, de spelers staan weer op hun plek in het veld dus de wedstrijd kan nu echt beginnen. Gelukkig maar, ik was er ook wel weer aan toe.
Leo vd Zon gaat door, dus daar weten we wat we aan hem hebben.
Cees van Velzen voor Samenleving: ik ben benieuwd of hij dezelfde warmte kan ontwikkelen als de vertrokken Wim Hollart en Henriette Wilbrink. Want hoewel Kees bij veel verenigingen en besturen betrokken was of tot nu tot is, in de politieke arena wordt het bij hem toch wel snel wat formeel en financieel. Maar buiten de raadszaal aan de bar heb ik genoeg gezellige gesprekken met Cees gehad,dus hij kan het wel.
John Stuurman uit Oud Beijerland op ruimte: ervaren als wethouder in een redelijk grote gemeente. Hij meldt in zijn terugblijk op november en december 2009 op zijn eigen weblog van 17 januari 2010 wel, dat hij "geen echte politieke aspiraties meer" heeft. Maar hopelijk zal het John wel duidelijk zijn, dat Teylingen op gebied van ruimte nog wel degelijk aspiraties heeft, en komt de passie voor dit deel van de Bollenstreek goed bij hem los. Als dat vuur maar de helft is van wat Gerrit van der Meer ervoor had, moet dat wel op zijn plek vallen.
Karin Lambrechts op Welzijn: zij is nog de meest onverwachte naam. Wel ervaring als raadslid, niet als wethouder en ook niet bekend met/binnen de regio (ze komt nl uit Dordrecht). Ik zal als voorzitter van de commissie Welzijn maar op korte termijn een kennismakingsgesprek met haar vragen, want we krijgen nog veel met elkaar te maken.

nieuwtje!

Ageeth Telleman, de fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, is afgetreden. Haar opvolger is Gerolf Bouwmeester, en die kennen we nog als voormalig griffier in Sassenheim. Ik heb met Gerolf samengewerkt in de werkgroep burgerparticipatie ter voorbereiding van de fusie, en daarna heeft hij in de nieuwe gemeente nog een tijdje de afdeling communicatie geleid. Gerolf, ik wens je veel sterkte en plezier!