woensdag, juni 30, 2010

Waterstaat


Voor de allereerste keer, en dan ben ik toch drs. In de planologie, heb ik zelf een zienswijze ingediend op een voorontwerp-bestemmingsplan. En wel op dat waar mijn eigen woning onder valt, bestemmingsplan 'Dorp Voorhout'. Het blijkt namelijk dat een tweede bestemming 'Waterstaat – Waterkering' in de lengte over 80 cm. door mijn woonkamer loopt. Logisch als je denkt in zoveel meter uit het hart van de Boekenburglaan, maar in werkelijkheid totaal onpraktisch. Ik werd er door getriggerd omdat in de Boekenburglaan niets, maar dan ook niets van een waterkering, dijk ,oeverbeschoeiing of wat dan ook te ontdekken is. Navraag bij het hoogheemraadschap wees echter uit, dat er naast echte waterkeringen er ook waterscheidingen zijn gedefinieerd. En daar kan ik me waterstaatkundig wel iets bij voorstellen. Maar of daar dan in een bestemmingsplan dezelfde zonering voor moet worden gehanteerd? Het hoogheemraadschap gaat beleidsmatig wel verschillend met waterscheidingen en waterkeringen om. Dus waarom doet het bestemmingsplan dat dan niet?

Maar zien wat de reactie op mijn zienswijze wordt. Ik zal me daar in de besluitvorming natuurlijk keurig van onthouden.

In het verlengde hiervan ben ik nog een absurde regel tegengekomen: van het hoogheemraadschap mag je op de Herenstraat gerust vee houden. Want de waterscheiding aldaar is robuust genoeg. Dat je in de praktijk geen koe of geit op de Herenstraat wil hebben rondlopen, en dat het voor die beesten ook een verzoeking is om daar geweid te worden, deert het Hoogheemraadschap blijkbaar niet.

Vrijdag jl. trouwens nog met een ondernemer gesproken die zijn halve zaak ziet wegbestemd tot woning. Hij zag zijn investering en pensioen al in rook opgaan. Ik heb hem, met een vergelijking tussen oude en nieuwe plan geprobeerd gerust te stellen: dit zal bij indienen van zijn zienswijze gewoon een technische reparatie in het concept-bestemmingsplan worden, omdat er nu al de bestemming wonen+ detailhandel op zijn pand rust. Zelden heb ik na afloop zo'n ferme handdruk gekregen. Maar it ain't over till the fat lady sings, dus wel iets om in de gaten te houden.

zondag, juni 27, 2010

Verse ploeg


Zaterdag twee weken geleden op de bestuurlijk-netwerkbijeenkomst werd wat geklaagd over de gemiddelde leeftijd van actieve PvdA'ers in de regio: besturen die al jarenlang uit dezelfde personen bestaan, en de afdeling Noordwijk zei zowaar, dat de grootste afname van leden bij hen niets met politiek te maken heeft – 'ze zeggen niet op, ze overlijden'. Dan hebben we het in Teylingen goed getroffen. 17 juni is er een nieuw bestuur aangetreden: Elsbeth Koek, Esther Fien, William Lengton en Dick van der Meer zijn nieuw. Johan Stins, in november begonnen, is penningmeester gebleven. Twee vrouwen in de 30, twee heren van in de 40 en 1 van net over de 50. We kunnen er weer twintig jaar tegenaan, zou je zeggen ;-)

Niet dat dit bestuur dat van plan is: ze willen vooral het clubgevoel gaan voeden, nieuwe leden werven en bestaande leden warm maken om mee leuke dingen te gaan doen. En hty kan ook leuk zijn: zoals het de laatste keren verlopen is is, is het langs de deuren gaan bij het canvassen geen corvee maar een cadeautje.

zaterdag, juni 12, 2010

leesvoer

In de Vrij Nederland: over de verkeerde campagne en de goede lijsttrekker Job.
In de Volkskrant een analyse van de verkiezingsuitslag van Martin Sommer.
Vooral het onderscheid dat hij signaleert tussen het stemgedrag van mannen en vrouwen, en de regionale dominatie van de PVV waar het CDA een moreel gat heeft laten vallen.
"If there's war between the sexes then there will be no people left" - Joe JAckson, Real men.

Ter troost: ik heb me net ingeschreven voor de VIP-fanclub van Carice van Houten...

Uitslag

"Zo Joost,", sprak A. mij aan bij de groentenboer, "had jij donderdag ook het gevoel dat je bent wakker geworden in een ander land? Ik begrijp er helemaal niets van!" Het ging natuurlijk over de grote overwinning van de PVV. Dat A. zich daarover zorgen maakt, snap ik helemaal, want hij is sinds lang een Groen-Linkssymphatisant. Ik zei dat ik het wel kon begriijpen, maar er geen begrip voor had.
Toch ben ik wel redelijk gelukkig met de uitslag binnen Teylingen. Waar we in Voorhout in 2002 nog behoorlijk fors op de LPF scoorden, bleef nu de PVV in alle drie de dorpen in Teylingen onder het landelijk gemiddelde. De PvdA heeft zowaar nog een kleine winst geboekt,waar de rest van Nederland toch een lichte tot aanzienlijke achteruitgang liet zien. We scoorden ongeveer gelijk als bij de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl daarbij Groen-Links en de SP niet meededen.
Ik hoop, dat in Den Haag we straks toch nog paars-plus mogen verwelkomen. Wat voor goeds zouden we te verwachten hebben van de optie 'zwart'? (CDA-VVD-PVV met gedoogsteun SGP)

Koppen bij elkaar

Vanochtend had ik ook een bijeenkomst van het bestuurlijk netwerk van de PvdA in De Engel. Een kort voorstelrondje, maar toch een hoop bekende gezichten. De opdracht was: noem waar je afdelinjg/ fractie mee bezig gaat en noem de onderwerpen waar je met buurgemeenten wil samenwerken. De noodzaak voor een nieuwe woonruimteverdeling werd vaak genoemd, evenals werk, regionale economie en de WMO. Ik heb in elk geval gepleit om elkaar tijdig te informeren bij grensoverschrijdende onderwerpen, met als voorbeeld de jachthaven op Warmonds grondgebied bij Leiden-Noord. Op de noodzaak daartoe en het liefst ook tot het komen tot 1 regionaal standpunt dat PvdA-afdelingen en fracties met elkaar delen, werd ik bijgevallen door de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. En dat is wel een prettig gevoel.

Daarnaast hebben we ook gesproken over vergrijzing binnen de diverse afdelingen. dan blijkt, we mogen we ons in Teylingen gelukkig prijzen. Komende donderdag zullen we in de afdelingsvergadering een nieuw bestuur kiezen. Dertigers, veertigers, net vijftigers. Een ploeg waar wel de nodige spirit in zit en waar ik voor de komende tijd wel veel van verwacht.

onlogisch biologisch

Bij ons thuis proberen we waar mogelijk biologisch te eten. We zijn er niet heel strikt in, maar halen wel elke week trouw onze biologische groententas. En ook het biologische vleesassortiment bij de supermarkt wordt gelukkig steeds beter. Vandaag moest ik ook aardappelen meenemen. Goh, dacht ik, 't is juni en de biologische aardappelen zien er nu al erg nieuw uit. Dus land van herkomst bekeken... Israel.
Israel? Israel. Wat is het nut van biologische aardappelen in een woestijnland telen en die als 'goed voor de wereld' willen verkopen? En dan nog wel Israel, waar water een politiek brandbaar thema is, met een regering dat in internationale wateren schepen entert? Dan mogen de aardappelen onbespoten zijn, clean zijn ze niet. Toch maar Nederlandse "gewone" piepers meegenomen.

woensdag, juni 09, 2010

profetische gave?

Kamerverkiezingen 2006. Ik stem Jan-Evert Waalkens. Mist hij NET voor de kabinetsformatie aan direct een kamerzetel. Stem ik vandaag Myrthe Hilkens. Mist Myrthe volgens de voorlopige prognose NET een kamerzetel. Zal ik volgende keer toch maar Lodewijk de Waal (plek 70) stemmen?
Waar ik wel teleurgesteld in ben, is dat de PVV maar liefst 14 zetels groeit. Natuurlijk, ook zij als winnaar zal ik als democraat feliciteren met de overwinning. Ik hoop alleen, dat toch het besef door zal dringen dat met ontkennen van medelanders je er niet mee weg komt.
We hadden het vandaag op mijn werk over: wat zeggen de prognoses eigenlijk over diegenen die in het stemhokje dat doen wat ze niet in het openbaar uitspreken?
**kruist vingers voor de rest van de avond**

zondag, juni 06, 2010

Demonstreren op de zondagochtend


Tot nu toe was ik alleen maar bij demonstraties geweest al ik zelf ergens tegen protesteerde: verlaging studiebeurs, de museumpleindemo in 2003, of met mijn werk op het Binnenhof. Vandaag ervoer ik het, hoe het is om aan de 'ontvangende' kant te staan. We zitten als fractie van de PvdA Teylingen nog in de oordeelsfase, maar de bewoners van Leiden-Noord zijn al lang klaar met de jachthavenplannen in de Broek- en Simontjespolder. Dus was er vanochtend een goed georganiseerde bijeenkomst  tegen de jachthavenplannen, met maar liefst 1600 demonstranten, en gezellige muziek. en SPérs en PvdAérs uit Leiden di zich daar in hesjes en jasjes enthousiast tussen mengen. -Goh, zouden er misschien binnenkort verkiezingen zijn? Toespraken van het comite Stop Jachthaven zelf, de Betrokken Warmonders, en collega-PvdA'er en fractievoorzitter in Provinciale Staten Ron Hillebrand. 


Ron Hillebrand heeft het inmiddels in Provinciale Staten zo georganiseerd heeft dat in de nieuwe provinciale structuurvisie de mogelijkheid om in de Broek- en Simontjespolder een jachthaven zou kunnen komen, onmogelijk wil gaan maken. Als dat er inderdaad doorheen komt, wordt voor ons 'eenvoudige' raadsleden natuurlijk opeens wel heel eenvoudig. Dan kan het dossier waarschijnlijk dicht.


Mooi rood is niet lelijk


Zeker niet als het de klaprozen zijn zoals onderweg van Voorhout naar de verkiezingsmarkt in Sassenheim.

Op rozen


Het moet gezegd: de campagne loopt op rozen. En op een paar andere leuke goodies, waarbij een sneer ook tot een leuk geuzenartikel maakt:


Zo kun je met een frisbee zeggen dat de PvdA uitstekend blijft draaien en hoeven oudere kinderen niet afgescheept te worden met een ballon waar ze te groot voor zijn
En echt iedereen kan een kopje thee met job drinken.Kortom, nu alleen nog een leuk weggevertje verzinnen voor 'echte mannen'!


De bijzondere gesprekken op de markt in Sassenheim gingen dit keer over: Veiligheid en beroving, of Job Cohen nu een zegen of de grote afknapper is, onderwijs, een scheutje hypotheekrente-aftrek, en 'geo-engineering'.


Dick van der Meer en Kees de Jong in gesprek.

Gerrit van Der Meer heeft er als 'Ballonnenman' ook echt zin in!