woensdag, april 20, 2011

what's in a name

Van mijn lief onlangs een leuk boek gekregen: "dus ik ben". Van mijn favoriete Nederlandse jongehonden-filosoof-eindredacteur Rob Wijnberg en Stine Jensen. Niet alleen, ik denk dus ik ben, maar ook onder andere: ik voel dus ik ben; ik doe dus ik ben, en ook ik heet, dus ik ben.
Wat bepaalt nu je identiteit? Op z'n Shakepspeariaans: to be or not to be, of -ook van hem: what's in a name?

Sons heel wat. Gisteren in de commissie Ruimte gesproken over de centralisatie van de milieustraat, oftewel die van Sassenheim definitief dicht, en alles naar Voorhout. We zitten als PvdA al jaren op de lijn dat we kritisch volgen. Gisteren stond de startnotitie van de realisatie hiervan op de agenda. Ach, het heet een startnotitie dus we kunnen wel gaan beginnen. Zo zou je dat naief kunnen redeneren.

Nu hoort een startnotitie het begin van een traject aan te duiden: scope, aanpak, planning, dat soort zaken. Zodat je als raadslid weet waar de nodige ambtelijke tijd in gestoken gaat worden en welke keuzen worden voorbereid. Maar het document dat als "startnotiti"' werd gepresenteerd, bevat al een behoorlijk aantal uitspraken over waartoe de gemeente dient te beslissen: onder andere sluiting van de milieustraat in Sassenheim, uitplaatsing van de brandweerkazerne. Onduidelijk is, of dat nu alleen ter bewustwording in het stuk genoemd is, of dat met het aannemen van deze , ahum, "startnotitie" de gemeenteraad deze beslissingen ook al in principe neemt. Ik heb gisteren twee keer de vraag daartoe gesteld, en twee keer geen antwoord gekregen. Alleen dat Wethouder van der Zon geenszins van plan is de , ahum, "startnotitie" terug te nemen om er een startnotitie van te maken.

Daarin zitten toch een aantal onzekerheden met mogelijk veel invloed. Als je uitgaat van realisatie van 1 milieustraat/gemeentewerf binnen twee jaar, en de brandweer moet daarvoor weg, dan moet-ie ook op korte termijn vertrokken zijn. Als daar extra kosten voor moeten worden gemaakt, dan moet dat ook aan het project worden toegerekend. Wel zo eerlijk, toch? Als de brandweer nou toch op hele korte termijn zelf vertrekt, is het een ander verhaal. Maar daarvoor is nog geen enkel concreet plan naar de gemeenteraad gestuurd. Enkel een leuk ideetje daartoe van decregionale brandweer aangekondigd. - mijn ervaring is, dat 'leuke ideetjes eerder 5-10 jaar nodig hebben om werkelijkheid te worden dan 2.

Daarnaast zijn ten opzichte van het afvalstoffenbeleidsplan nu al de geraamde kosten voor centralisatie met bijna 25% gestegen, van 1,6 miljoen naar bijna 2. Ik kan het als raadslid aan de Sassenheimers wel uitleggen dat ze voor hun grof vuil iets verder moeten rijden, als dat hun hun afvalstoffenheffing verlaagt. Maar het gaat nu al snel richting het omslagpunt. Ik kan het niet uitleggen als ze ook nog meer zouden moeten gaan betalen. Maar nee, over de financiele uitwerking (de business case) stelt het raadsvoorstel alleen maar dat het zo moeilijk is om hem te maken, zonder een verklaring waarom dan of wat er nog voor nodig is om die business case op te stellen.

Kortom, zou u ja zeggen tegen een voorstel dat niet is wat het zegt te zijn, en 2 ton ter voorbereiding uitgeven aan iets waarvan nog niet duidelijk is gemaakt of het ons Teylingers meer oplevert dan het ons gaat kosten? Ik zal in elk geval mijn eigen PvdA-fractie adviseren dat de komende raadsvergadering niet te doen.

zaterdag, april 16, 2011

Triest.

Voor wat er vorige week zaterdag in Alphen aan de Rijn in de Ridderhof is gebeurd, zijn weinig woorden. Mijn blog van bijna 2 jaar geleden over de aanslag in Apeldoorn is nog even actueel. We moeten blijven omzien naar elkaar, ook naar de stille 'loners' en binnenvetters. Blijft natuurlijk wel merkwaardig dat een jongen met -naar blijkt- langjarige psychische problemen over een wapenvergunning kan beschikken.

Toch zit er nog wel extra dimensie aan. Het boodschapjes doen in het buurtcentrum op de zaterdagochtend is misschien wel het meest huiselijke of veilige wat je kan doen, op thuisblijven na. We hebben het niet over gevaarlijke reizen, burgeroorlog in een ver land, paniek bij massale bijeenkomsten, criminele afrekeningen in het milieu, relatieproblemen, onveilige buurten in de grote stad. Dat maakt het bijna net zo traumatisch als de Bijlmerramp -valt er een vrachtvliegtuig op de avonddis. Kortom: zelfs de omgeving die het meest niets-aan-de-hand lijkt, is niet altijd veilig. Wat in Finland en Duitsland kan, kan ook in Nederland. Wat in Alphen kan, zou net zo goed in Teylingen kunnen **klopt op massief beukenhouten tafel**.
Maar herhaald mijn slotzin van 2009: laat de angst jou niet regeren.
.

broertje van...

De vraag die ik de afgelopen twee weken het meest heb gekregen, is : "Ben jij toevallig vamilie van Ruth Peetoom?" Dat krijg je met zo'n weinig voorkomende achternaam. Ja, Ruth is mijn oudste zus. En ik ben met mijn keuze voor de PvdA wel de 'afvallige' binnen de familie. Maar bij de kerstdiners is het geen enkel probleem.
Wel is , omdat ik er nu relatief dichtbij sta, duidelijk dat de gemiddelde krant of opinieblad in Nederland toch wel aardig wat uit zijn duim weet te zuigen. Ze legt een bom onder het kabinet (ahum, elke zweem van terrorisme is mijn zus vreemd), ze is een relibabe (op haar 16e wel een echte bakvis) , haar rode pakje op het CDA-congres had een diepere betekenis (ze is sociaal bewogen maar toch echt geen socialist of sociaal-democraat - jammer genoeg...)

Ruth is vooral gevraagd zich voor de voorzitterspost te kandideren omdat ze al zo'n vijfentwintig jaar binnen CDJA en CDA actief is, de nodige klussen in en voor het partijbestuur gedaan heeft, en daarmee binnen het CDA-kader heel veel vertrouwen geniet. Ze heeft er behoorlijk over moeten nadenken of ze zich beschikbaar zou stellen, maar voor een protestantse dominee is het begrip 'roeping' natuurlijk niet zo vreemd.
Ruth krijgt, zacht gezegd, een aardige uitdaging. Ze krijgt met Maxime Verhagen en Sybrand van Haerma Buma natuurlijk wel twee collega-partijleden waar ze inhoudelijk nog wel de nodige appeltje mee zal schillen. Maar ik houd me voor elke appeltaart aanbevolen - vooral met vanillesaus of kaneelijs.

maandag, april 04, 2011

Vakwerk

Het was al weer enige tijd geleden dat we namens de partij een werkbezoek gebracht hadden aan het Teylingen College. Vanmiddag mochten we op herhaling. Weer een indrukwekkend en overtuigend bewijs, dat je met je handen ook een even mooi vak kunt leren als met je hoofd. Locatiedirecteur Ton de Groot sprak trots over het feit dat het Teylingen College, in tegenstelling tot veel VMBO-scholen, nog steeds groeit. Maar hij is ook (te) bescheiden over zijn succesfactoren: veel structuur, veel aandacht voor sport (want de jongens moeten hun energie toch ook kwijt), veel netwerken met ROC en bedrijven, ervaren docenten, meer aandacht voor de diepte dan voor de breedte van het vak, ook aan het werk voor de Teylinger gemeenschap. Zo klust de sectie Hout een rokersafdak in elkaar voor Rugbyvereniging The Bassets. Daarnaast dagen ze hogescholen uit in zuinigheidsraces. E veel aandacht voor continue vernieuwing in het onderwijs. Met succes, want zels in tijden van recessie kunnen ze hun leerlingen bij stages goed wegzetten. a nog het concept van 'technomavo': wel een diploma VMBO-T, maar wel degelijk extra met je handen werken. Kortom, we hebben echt wel goud binnen de gemeentegrens

Willem de Jong, fractievoorzitter, te gast in het lokaal van Consumptief bakken

In de les aan het werk aan vernieuwend transport, onder andere mogelijk gemaakt door Shell

Constructie voor het rokersafdak voor The Bassets, inclusief schaalmodel.

Toch, tussen de regels door was Ton ook wel somber: aan de ene kant moeten ze leerlingen met een bepaalde erfenis opvangen, wat ze ook met liefde doen. Maar aan de andere kant worden ze heel hard afgerekend op slagingsresultaten en zal de bezuinigingen op de "rugzakjes"(extra geld voor leerlingen met een bepaald type problematiek) de extra begeleiding alleen maar onder druk zetten.
Het Teylingen college zoekt ook heel nauw de samenwerking met ROC's. Daarin hoopt het ook demotiverende en onnodige dubbelingen in lesprogramma's te elimineren; dan kun je dus in dezelfde tijd de leerlingen MEER leren. Aangezien idereen nu verplicht is te leren tot ten minste een MBO-2 kwalificatie heeft, is een VMBO-diploma toch al geen eindstation meer.

Het buffet na het werkbezoek smaakte uitstekend; ook een 'product', van de opleiding consumptief horeca

vrijdag, april 01, 2011

Over 't bos Overbosch

Woensdagavond was de eerste wijkavond in de nieuwe raadscyclus. Een iets andere opzet, minder aandacht voor de kleine klachten die je ook via 14-0252 kunt melden. Meer over: wat doet de gemeente teylingen nu in uw buurt? De avond was in het Oude Dorp van Voorhout, in de grote zaal van Cafe de Toog. Nog niet eerder heb ik meegemaakt dat er meer geinteresserde beozekers waren dan ruimte in de zaal. Het was vol, vol, vol, en tot in de gang stonden mensen. Jammer dat daardoor ook een aantal bezoekers direct of vroegtijdig vetrokken. Zo gaat zo'n avond aan het succes ten onder.

Veel bezorgdheid over de verkeersveiligheid op de Herenstraat. Wethouder Leo van der Zon gaf aan dat een aantal zaken gevolg zijn van bewust genaakte keuzes, maar dat bepaalde voorrangssituaties en de richting van eenrichtingsverkeer wel zal worden geevalueerd en dan mogleijk aangepast.

Een ander punt was het Park Overbosch. Wethouder Kees van Velzen peilde, of Voorhouters genegen waren daar zelf het beheer van zouden willen, en of het park zou moeten veranderen. Voor verandering was weinig animo, of het moet het opruimen van de hondenpoep en het verbeteren van de waterkwaliteit in de vijver zijn. Dat de paden juist bosachtig en onverhard zijn, was juist een charme.

Wat niet ter sprake kwam, en wat wel op een bord in de hoek hing, was een tekening voor een reconstructie van het kruispunt met de Leidsevaart bij de Nagelbrug. Nu pal naast Park Overbosch. Maar als deze tekening bewaarheid zou worden, zou het park Overbosch een kwart kleiner worden. De turbo-rotonde ziet er op de tekening wel uit als een kruising tussen een jachthoorn en een schuiftrompet, met drie(!!) bruggen over de Leidsevaart en een heen en weer slingerende fietstunnel om vanuit Voorhout richting Noordwijk te komen. Mijn indruk was: de natte droom van ee eerstejaars verkeerskundestudent, die nog duidelijk het tentamen inpassen-in-de-omgeving nog moet halen. Maar wel werzaam op het provinciehuis... maar blijkbaar wel ' rijp' genoeg om in de openbaarheid aan de Voorhouters te presenteren en dat baart me wel zorgen.

tekening van de turborotonde. N.B. de huidige kruising ligt bij het linker bruggetje. De eventuele nieuwe rotonde komt compleet in het huidige park te liggen, vanuit Voorhout gezien aan de overkant van de Leidsevaart.