maandag, juni 27, 2011

het einde

Nee, ik kondig niet mijn afscheid aan, zoals Angela van Bruggen (TriLokaal) bij de laatste raadsvergadering. Het is even zo'n momentje dat ik er even goed van kan genieten, zo tussen de kiwi en het olijfboompje in de tuin in. Tevreden mens, nu het met mogelijk is in de avondschemering met WiFi gewoon buiten een stukje weg te tikken. Met tevredenheid, dat het ontwerp van de turborotonde bij het Overbosch terug lijkt te zijn gebracht tot normale proporties -maar we moeten het definitieve ontwerp nog wel zien!

Het politieke jaar is zo goed als voorbij. Woensdag nog een functioneringsgesprek met het bestuur -de eerste in 11 jaar zowaaar. Het huiswerk rondom de aannemer aan de Herenweg in Warmond heeft er wel toe geleid dat we als PvdA-fractiee met de eerste herzieining van het bestemmingsplan kom Warmond konden instemmen.Het bestemmingsplan Hooghkamer is, 10 jaar na de oorspronkelijke planning, aangenomen. Zelfs het eerste krediet ter voorbereiding van de aanleg van de noordelijke randweg heeft de gemeenteraad, wij incluis, ja op gezegd.

Politiek wel  onweer aan de horizon - De behandeling van de bezuinigingen op het welzijnsprogramma eind augustus gaat best een hele pittige worden - mentaal bereid ik me als voorzitter er al wel op voor. Vooral voor de binnen- en buitensportverenigingen is de rek er al wel uit. En wat het CDA en de VVD als creatieve alternatieve inkomstenbronnen denken aan te boren: dat wordt al lang toegepast.

Maar vooralsnog: even genieten van het nu, een zomeravond zoals je er maar weinig van hebt in Nederland, en waarvan ik er veel te veel van moet laten lopen omdat ik in 1 of ander vergaderzaaltje wordt verwacht.

zondag, juni 19, 2011

laatste huiswerk

in de betrekkelijkheid van de landelijke politiek - afschaffing van niet alleen de multiculturele samenleving, maar zelfs van de culturele samenleving- hebben we ook in Teylingen weer de algemene beschouwingen rondom de kadernota gehad. Veel debat was er niet. De VVD rekent wel heel erg op de creativiteit van de Teylinger samenleving om het terugtrekken van de gemeente op te vangen. Op zich is er niets mis met een beroep doen op creativiteit - het feit dat bij het uitdelen van vrijkaartjes voor de Efteling aan de voedselbank spontaan de Teylinger ondernemers ook hun bijdrage leveren, is daar een voorbeeld van. Maar tot hoever gaat de rek? Dinsdag aanstaande hebben we een 'hoorzitting' om te horen hoe de verenigingen die hun volledige subsidie verliezen  -en dat zijn ze bijna allemaal die een gemeentelijke bijdrage kregen- dat denken op te vangen.

Daarnaast vooral op gebied van ruimte het een zware cyclus. Ik heb bij de uitgangspunten voor de structuurvisie vooral gepleit voor de openheid van het landschap. Bij het bestemmingsplan Hooghkamer zijn er nog wat kleine zaken bijgesteld, en rest voor onze fractie nog de vraag, of we kunnen instemmen met een wijzigingsbevoegdheid die het aantal geplande woningen in deze nieuwe woonwijk zal oprekken van 848 naar maximaal 900 woningen. Het aantal voordeuren is op zich minder interessant dan het aantal Teylingers dat daarin een warm thuis mag ivnden, maar wel betekent meer huishoudens op dezelfde hectare meer parkeerdruk, minder ruimte voor groen.

Nog een puntje wat we komende donderdag in de laatste raadsvergadering voor het reces moeten afhechten: de 1e herzieining van het bestemmingsplan kom Warmond. Ik ben nog wat zaken aan het uitzoeken om het legaliseren van een aannemer aan de Herenweg, waarbij het notoire 'Groene boekje' van de VNG over de afstand die moet worden aangehouden tussen woningen en bedrijvigheid weer eens om de hoek komt kijken.

Het gevoel, dat het hier ten opzichte van de landelijke politiek maar om kleine zaken gaat, doet me wel relativeren. Ach, maar wie het kleine niet eert...

zondag, juni 05, 2011

boek dicht?

Nog vier weken totaan het reces... maar vandaag nog even opladen voor een paar zware avonden in de komende
Deze week alleen al: ma. commisie welzijn voorzitten - di. commissie Ruimte met drie grote bestemmingsplannen en kaderstellende discussie voor de structuurvisie Teylingen - presidium - commissie bestuur, toerisme en financien voor Willem waarnemen (Willem de Jong  is een aantal weken aan de wandel)  - eerste deel gemeenteraad voorzitten - behandeling kadernota. En dan skip ik nog een bezoekje aan Den Haag in verband met het herindelingsvoorstel met Kaag en Braassem.

De Kadernota. Op Welzijnsgebied zijn de vooruitzichten heel somber. 'Back to basics' heet het onderliggende stuk. De meeste vereniginingen gaan terug naar 0 euro subsidie. Alleen maatschappelijke dienstverlening blijft over, en die verenigingen die op basis van contracten over onderhoudsbijdragen dan wel over bijdragen aan de financiering van onroerend goed houden die. En de zwemverenigingen houden nog iets over

Voor de bibliotheken wordt het helemaal erg. De bibliotheek Bollenstreek krijgt nu ongeveer 8,5 ton subsidie. Dit is ook het allergrootste deel van de inkomsten.  260.000 euro zijn ze voor Teylingen al kwijt aan vaste lasten waar geen invloed op uit te oefenen is: softwarelicenties en de vaste bijdrage per inwoner (dus niet per lid: per inwoner) aan de provinciale bibliotheekcentrale. De gemeente gaat nu uit van drie ton bezuinigen: de helft van het resterende bedrag.  Maar dat betekent wel het einde van de filialen Warmond en Voorhout, zo rekenden Paul van Riet en Hans Portengen van de bibliotheek ons in de laatste fractievergadering voor. De bibliotheek in Voorhout is op de huidige locatie sowieso nauwelijks te handhaven wegens de hoge huurkosten (verhuurder: gemeente Teylingen!) als er geen geld BIJ komt. En daarmee komen deze bezuinigingen wel in een ander perspectief  te staan: hoe effectief is het om drie ton te bezuinigen als je aan de andere kant ongeveer de helft van dat bedrag weer gaat missen aan huurinkomsten?

We hoeven nog donderdagavond  niet definitief te besluiten, maar het gaat wel nog een hele lastige puzzel worden.