zondag, januari 29, 2012

Open kattebelletje aan Hans Spekman

Beste Hans, Van harte gefeliciteerd met en veel succes gewenst in je nieuwe functie als voorzitter van de Partij van de Arbeid. 't Is niet de makkelijkste weg. Nu moet ik toegeven. Ik heb niet op je gestemd. Ik heb bij de voorzittersverkiezingen helemaal niet gestemd, omdat ik ten principale wel vind dat er iets te kiezen moet zijn. Ten minste twee kandidaten met verschillend profiel maar wel met enigszins vergelijkbaar statuur. En helaas voor de andere kandidaten: daar konden ze zich niet met je meten. Je staat voor de schone taak om de PvdA opnieuw uit te vinden. Net als de christen- democraten aan het hertalen slaan: een nieuwe positie vinden voor de 21e eeuw waar we onze sociaal-democratische vanzelfsprekendheden uit de 19e en 20e eeuw niet meer helpen. We hebben een mooie en inspirerende traditie, maar de wetten van het historisch-materialistische gelijk kunnen bij het oud papier. Een bIijvende inspanning voor verheffing betekent niet dat we het DUS automatisch ook beter weten. Mijns inziens heeft de PvdA alse brede, progressieve middenpartij alleen bestaansrecht wanneer we bruggen kunnen slaan. Tusen hoogopgeleid en lager opgeleid. Tussen de grote stad en de forensenplaatsen. Tussen de buurt en Europa. Tussen de assertieve, zeldredzame en wie een duwtje nodig heeft om zijn bestemming te vinden.  En daarbij vooral uitgaan van wat er in Nederland WEL goed gaat. Ondanks al het gejeremieer in de crisis hebben we het geluk nog altijd op 1 van de rijkste, prettigste en aangenaamste plekken op aarde te vertoeven. Daar moeten we toch ook uit een solidariteitsperspectief daar kansen uit putten.