zondag, april 29, 2007

korte notities


Nu ik een dag langer ben gaan werken, rest er wat minder ruimte om te bloggen. Soms heb ik ook wel genoeg beeldscherm gezien, genoeg architecturen ontworpen en beleid geschreven. Toch nog een een paar observaties van de afgelopen dagen:

  • maandag 23 april: Albert Vink en ik zijn op bezoek bij bewoners van de Teijlingerlaan. hun ergernis over dat er nog steeds geen afdoende inrichting van de 30km-zone is, is wel voorstelbaar. De buslijn 60 die ze voor hun deur weg willen hebben: tja, dat kan allen met ingang van nieuwe dienstregelingen. Het wantrouwen dat de bewoners hebben tegen de mogelijke ontwikkelingen in het pand van Westerbeek naast de ruime van Teylingen, nu gekocht door de eigenaren van Panorama Tulipland: dat is een hele lastige. Al zouden die nadenken over wat ze daar kunnen (gelukkig leven we in een land waarin je alles mag denken wat je wil), het idee dat daar een supermarkt of iets-als-een-partycentrum zou kunnen komen is erg onwaarschijnlijk. Heeft Panorama Tulipland daar ideeen over? Vast. Hebben zij plannen MET dat pand? Ongetwijfeld, anders zouden ze de 'strategische aankoop' niet gedaan hebben. Zijn er al ruimtelijke plannen? Nee, niet dat ik weet. Dat zou de gemeenteraad volgens de afspraken met het college ook vrij snel moeten weten. Aangezien partycentra en supermarkten op die plek noch in het bestemmingsplan buitengebied, noch in de aanstaande recreatievisie passen, denk ik ook dat die zaken zo'n vaart niet zullen lopen.

  • woensdag 25 april: Een 'werkbijeenkomst' over de woonvisie Teylingen. wat is de woningbehoefte? Wat zijn de aandachtspunten als het over wonen/ leven in Tetylingen gaat? Grote Pro: een brede consensus da het niet alleen over aantallen woningen gaat, maar ook over de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving van de wijken gaat die er al staan. Grote contra: de aanwezige organisaties zaten bijna allemaal in de Welzijns- en zorghoek. Natuurlijk is dat OOK belangrijk, maar ik miste wel de inbreng van milieu- en leefbaarheidsorganisaties, de grootste bouwer in Teylingen, de jonge woningzoekenden.

  • donderdag 26 april: workshop over jongeren en overlast. "we hebben allemaal gehangen" was de stelling van de burgemeester. We zijn er in Nederland niet goed in, in straatleven. Maar het hoort er inderdaad bij. IN de bijeenkomst werden de ervaringen van het ambulant jongerenwerk uit Hillegom met ons gedeeld; daar liep het een paar jaar geleden tussen rivaliserende jeugdgroepen bijna uit de hand. Zover is het in Teylingen nog niet gekomen, maar rond het sport- en recreatiepark Elsgeest is het vandalisme wel zorgelijk. Gelukkig kwam naar voren dat het belangrijk blijft om de dialoog te blijven zoeken, de jongeren te blijven aanspreken op hun gedrag en niet alleen te zwartepieten of alleen de vinger te wijzen naar gemeente en politie. Het jongerenwerk binnen Teylingen is er gelukkig ook al wel mee bezig, en die jongens staan ook er ook stevig en goed in.

woensdag, april 18, 2007

tegenvaller


"leuk", dat soort voorstellen. Willen we de snelheid erin houden voor de aanleg van een vijfde voetbalveld voor Foreholte, stuit binnen een week het plan op twee complicaties. Ten eerste is de aanleg ervan opgeschort omdat de natuurinventarisatie niet afdoende zou zijn, ten tweede blijkt dat de bodem dermate instabiel is dat de aanleg van een kunstgrasveld nog eens 2 ton extra zou moeten gaan kosten omdat er 7000(!!) ton grond tijdelijk moet worden opgebracht om de bodem te laten egaliseren. Dat is wel even zo'n 350 vrachtwagens vol en zou ruim 2 ton extra moeten kosten.... Een natuurgrasveld kan wel, is goedkoper, maar heeft ook fors minder speelcapaciteit. Tja, dat krijg je in een regio als deze, waar de bodemgesteldheid elke 100 meter verder weer volslagen anders kan zijn. En helaas blijkt, dat spoed in dit soort procedures je vaak toch weer opbreekt. tegenvaller dus.