vrijdag, april 25, 2008

Welles-nietes-welles-nietes


Zou de gemeenteraad de woonvisie nu wel of niet behandelen in de raadsvergadering gisteren? Al weken heeft onze fractie gestoeid met ideeen om de urgentie voor wat extra woningbouw aan de onderkant van de markt te realiseren, we merkten dat ons oorspronkelijke idee om 150 sociale woningen op Langeveld te realiseren niet genoeg draagvlak zou krijgen. Maar ondanks de zes weken dat de Woonvisie al uitgesteld was, bleek de tijd toch nog niet rijp. Al vind ik zelf dat we een mooie motie voorbereid, kwam het bericht van de griffie dat de woonvisie van de agenda was gehaald. Woensdagochtend: nee hoor, gaat gewoon door! Dus zet ik woensdagavond alsnog de motie door naar de andere fracties en de pers. Met de hoop dat het nog eeen beetje op tijd gelezen zou kunnen worden.
Donderdagochtend allerlei heftig mailverkeer met als eindconclusie dat het agendapunt woonvisie alsnog niet doorgaat. Daar gaat je voorbereiding dan. 1 Voordeel: de raadsvergadering was gisteren eens na een uurtje al afgelopen. De bodes al helemaal verbaasd: "zijn jullie nu al klaar? en we komen net met een tweede rondje koffie!"

Blijkt vanochtend in het regiokatern in het Leidsch Dagblad een meerkoloms artikel te staan over onze motie, en dat terwijl hij niet eens ingediend en besproken is! Wel heel creatief ingepakt in interviewstijl, zonder dat ik er meer dan 1 zin met de journaliste over gewisseld heb... 't Is voor mij dus wel de week van de Pers-cadeautjes.

Slecht gedrag goed beloond


Zolangzamerhand wordt het een hele cultus om tijdens de raadsvergadering iets stoffelijks aan college, dan wel raadsvoorzitter, dan wel de hele gemeenteraad aan te bieden. Meestal is het om met een plaatje op de Teyding of in het nieuwsblad teylingen te komen. Zo kreeg wethouder Wim Hollart vorige week van ons, de PvdA, een T-shirt, en kreeg burgemeester Sander Schelberg gisteravond een voorstel letterlijk op een presenteerblaadje. Plaatje geschoten en gescoord, weer eenvoudige publiciteit.


Zeldzamer is het, dat wij van de Pers cadeautjes krijgen. Maar van een ander lokaal blad, de Teijlinger, kregen alle raadsliden gisteren een pondspak drop cadeau. Mijn tweeling is er heeel dankbaar voor! Achterliggende gedachte? De Venco-reclame: gemeenteraadsvergaderingen duren 36% te lang... Venco. voor echte doorbijters." En dat vanwege een column deze week, over een vergadering van de commissie welzijn die de correspondent echt onnodig en onmogelijk lang had ervaren (ik troost mij met de gedachte dat ik de desbetreffende avondniet zelf voorgezeten heb). Zo zie je maar, slecht gedrag - te lang van stof zijn- wordt toch beloond met iets lekkers. Geen kroketten-motie, maar wel een pak drop.

zondag, april 20, 2008

Middeleeuwse toestanden bij @hok


Denk je dat ze bij een jongerencentrum vooral hip, modieus, vooruitstrevend, op zijn minst alternatief willen zijn, hebben ze dit weekend bij @hok een 'middeleeuws weekend' opgezet. Het was op zich indrukwekkend wat ze voor elkaar hadden gekregen. Kun je normaal op een gemiddelde zondagmiddag een kanon in een willekeurige Voorhoutse straat afschieten, hebben ze vandaag maar de daad bij het woord gevoegd!

Jammer, jammer, jammer, dat het bezoekersaantal erg laag was, en zeker niet de 500-1000 man heeft getrokken waar het wel recht op had: blijkbaar is aankondiging via de kranten en de Teyding niet genoeg, en dat is echt doodzonde geweest. De groep die demonstreerde, is een stel geschiedenisidioten/re-enactors van het betere soort onder de naam 'De compagnie van Cranenburgh'. Zaterdags waren er workshops voor Voorhoutse jongeren, zondags was er een kamp en 'De slag om Voorhout', met piekeniers, donderbussen, een boogschuttersbataljon.
Misschien dat de bollen meer trokken, 't Is tenslotte ook de mooiste zondag tot nu toe voor een ritje door de bollen. En misschien toch maar de samenwerking met de KAstelenstichting zoeken, en het voortaan bij de Ruine van Teylingen doen ipv bij het 21-eeuwse jongerencentrum, en flink veel werven, werven, werven in de centra van Voorhout en Sassenheim.

Ten slotte nog een paar sfeerbeelden:Er werd niet alleen gedemonstreerd, maar ook middeleeuws gekookt en gekampeerd. Alternatief voor de hotelfunctie in Warmond?Zo'n charge is toch een stuk overtuigender dan de gemiddelde argumentatie in de gemeenteraad...

't Is ook nooit goed


Ik mag graag Springtij in het Leidsch Dagblad lezen. Sterker nog: het is het eerste dat ik in mijn ochtendjas aan de koffie bij het zaterdags ontbijt opensla. Nog voor de eten-rubriek van Jeroen Thijssen in de Trouw. Het is altijd een "eer" als je de satirische rubriek over regionale politiek weet te halen, en dat is me zaterdag voor de derde keer gelukt (de tweede keer in een ruim een maand tijd! Moet ik gaan oppassen?) Maar hun stukje over onze algemene beschouwingen vond ik dit keer wat minder sterk: als ik pleit voor inventieve oplossingen voor bedrijventerreinen in plaats van maar vierkante metertjes erbij te rollen, dan zoek ik niet naar uitstel of een excuus om maar weer eventjes niets aan de Voorhoutse Herenstraat te doen. - Over dat laatste: 't wordt wel eens tijd dat heijmans eens over/met de brug/tunnel komt voor de noordelijke Randweg, dan kan de herenstraat daarna ook eindelijk worden aangepakt.

Nee, laat ik maar concreet aangeven aan wat voor zaken ik denk: kijk maar eens naar iniattieven als deze voor de kop van Noord-Holland of deze in 't Noord'n. OK, beiden in gebieden waar nog meer ruimte is, maar ook minder intensieve bedrijvigheid om de kosten te kunnen dragen. Maar goed, zal dus nog op zoek moeten naar een manier om de noodzaak om spaarzaam met onze buitenruimte om te gaan nog iets beter over het voetlicht te krijgen.

Stellig


soms moet je je poot stijf houden. Zo wilde het college een, speciaal op hun verzoek uitgeroepen, extra vergadering van de commissie Welzijn dinsdag jl. zo'n beetje op het laatste moment weer annuleren. Sterker nog: er werd al rondgebeld, onder meer richting de betrokken voertbalverenigign Foreholte, dat de vergadering niet doorging. Jammer dan, maar de enige die daarover gaat is de voorzitter en dat was (gelukkig/ helaas) ik. Als verdere besluitvorming inderdaad onmogelijk zou zijn vanwege het ontbreken van een eensluidend collegestandpunt, dan zou Wim Hollart dat ook maar in de openbaarheid aan alle aanwezigen moeten uitleggen.

Schade viel achteraf erg mee. Na de presentatie van Oranjewoud kon de commissie prima tot een eenduidig standpunt komen, de gemeenteraad gaat voor de 2 ton goedkopere, conventionele variant van een kunstgrasveld op basis van oude autobanden. Over smaak (van rubber) valt immers niet te twisten. (Alhoewel? Zou me niks verbazen als bij de volgende kuipzwam van Foreholte-voorzitter Jan Regeer er nog eens fijntjes op terugkomt). De griffie heeft een concept-amendement opgesteld en rondgestuurd, en naar verwachting kan de raad dat donderdag aanstaande gaan aannemen.

zondag, april 13, 2008

Begint het net zo lekker te lopen


...gaan allerlei buurgemeenten je naam opeens noemen in hun herindelingssores. Natuurlijk volg ik het bestuurlijke lot van Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom met meer dan gemiddelde interesse. Zou me niks verbazen als de provincie Zuid-Holland zoetjesaan voorzichtig op een 2x2 fusie aan zou sturen, nu de niet-vrijblijvende samenwerking tussen Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom toch iets te beklemmend/niet-vrijblijvend bleek. Maar als Teylinger blijf ik er liever nu wel effekes buiten.
Voor Warmond, Voorhout en Sassenheim zie ik er ook geen enkele toegevoegde waarde in om nu al weer een herindelingscircus door te moeten. Wanneer je het laatste rapport over 'de staat van de gemeente' doorneemt, mag je best trots zijn op wat de gemeente Teylingen in 2 jaar heeft bereikt. De minder dan 40% opkomst dreunt nog lekker door in het oordeel 'de burger als kiezer' maar vooral in het hoofdstuk 'de burger als klant' scoort Teylingen lekker. Ook voor de rest zitten we over het algemeen iets boven het gemiddelde, terwijl een gemeente Westland (heringedeeld in 2004, en bijna 100.000 inwoners groot) daar toch een stukje onder zit.
De vergelijking is in die zin interessant, dat pleitbezorgers voor een gemeente Bollenstreek ook pleiten voor een gemeente in de orde van grootte van de gemeente Westland, en met eenzelfde soort identiteit op basis van een agrarisch-industrieel complex (bollenteelt vs. tuinbouw)
Misschien is 35-40.000 inwoners inderdaad niet alleen een gemiddelde, maar ook een ideale grootte. Groot genoeg voor professionaliteit en bestuurlijke veerkracht, klein genoeg om genoeg oog te hebben voor klantgerichtheid, wijken en buurten. Laat Teylingen dat bewijs eerst maar eens afleveren.

zondag, april 06, 2008

FITNA: Film Is Toch Niet...


Af? toch wel. Acceptabel? Net zo 'acceptabel' als al die opdringerige leningreclames: de losse beweringen kloppen, de samenhang en conclusies veel te suggestief en schadelijk als je er al te veel in gelooft. Angstwekkend? De beelden waren, hoe vreselijk ook, oud en bekend, elke Al Qaidastrijder kan niet vallen over hun eigen promomateriaal. Adominabel? wel degelijk. De behandeling daarna in de Tweede Kamer vond ik nog erger, onze parlementaire democratie niet waardig. Als de gespreksnotulen waar Hirsch Ballin mee kwam, echt vervalst zouden zijn, dan zuigt elke derderangs thrillerschrijver in vijf minuten een betere plot uit zijn duim. Maar meer dan 30% van de nederlandse bevolking gelooft niet in de betrouwbaarheid van die gespreksaantekeningen. (zie de enquete op peil.nl)
Ik maak me daarom wel zorgen, ook omdat Wilders in een Messias-rol gaat zitten, alles wat van Links komt minachtend behandelt, en het debat gewoon met niemand aangaat. Waar Femke Halsema nog probeert over politieke grenzen heen te stappen en een uitweg probeert te zoeken binnen het democratisch bestel, weigert Wilders elke toegestoken hand van de linkerkant. Het is net zeemeeuwenpolitiek: krijsend uit de hoogte aan komen vliegen, de boel onder te poepen en wegfladderen. Pechtold noemde Wilders een 'bange, bange man'. Het woord schijterd past dan beter. Maar schelden helpt niet. Je hoeft de Islam niet leuk te vinden, net zo veel of weinig als andere religies. Maar het is er, en elke vreedzame, burgelijke moslim heeft evenveel recht op zijn eigenaardigheden als die andere 15 miljoen nederlanders. Misschien zijn we er als samenleving pas echt wanneer we er ook geen enkel probleem mee hebben dat onze tandartse ook de boor in ons gebit mag hanteren als ze een hoofddoekje draagt.

Met de PvdA naar de haaien


..en niet alleen naar de haaien, maar ook naar bongo's, stokstaartjes, oerang-oetans, en je kunt jezelf ook nog voor de leeuwen werpen. Omdat ons eigen Centrum voor Lokaal Bestuur erg bezorgd is over de werkdruk van raadsleden, en de repercussies daarvan op de (raads-)werk-privebalans, mochten gezinsleden het nuttige met het aangename verenigen, en voor half geld mee naar de locatie van het 13e festival voor Lokaal bestuur: Burgers' Zoo in Arnhem. Ja, politiek is inderdaad een jungle, dus de bush was erg toepasselijk. Genetwerkt heb ik te weinig, maar even goed met Jeroen Dijsselboem over fitna en tandartsen-in-hijab gesproken, kennis gemaakt met het PvdA-integriteitskaartspel (soort 'scrupules', wie dat spel kent), de Wibautlezing van Paul Kalma over de Partij van de... aangehoord. Dat kwam natuurlijk toch weer op Arbeid uit: arbeidszekerheid is ook van belang voor politiek en maatschappelijk vertrouwen.

Elke bestuurder trouwens die ook maar iets te lang van stof was, werd afgeserveerd door de gemeentereiniging. Misschien ook wat voor de wat breedvoeriger aangelegde leden van de commissie Ruimte ;-) ?