zondag, november 14, 2010

Deja vu

Op de 46e stamtafel van Noordwijk stond een klassiek-woelig onderwerp op de agenda: gemeentelijke herindeling. Nog altijd wordt er vanuit het provinciehuis met zachte doch dwingende hand voor de Bollenstreek gestuurd om " na te denken over haar bestuurlijke toekomst". Nu werken de bollenstreekgemeenten al best veel samen, onder andere met de sociale dienst, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en het regionaal investeringsfonds. Maar of dat in de ogen van de provincie genoeg is en in het juiste tempo, is nog altijd niet zeker. Als bovendien de Rijksplannen om het aantal gemeenten fors te reduceren doorgaan, dan komt de Bollenstreek daar ook niet in de huidige vorm mee weg.

Gisteren stonden in het Elfde Gebod, grand-cafe van de hotels van Oranje in Noordwijk, vooral Noordwijk en Noordwijkerhout centraal. Een interview met de Noordwijkerhoutse Wethouder Alfred Morssink in het Leidsch Dagblad had de discussie al redelijk opgestookt. Ook de Noordwijkse wethouder Leon van As kwam met een vergelijkbaar verhaal: herindeling was vooral gunstig voor de bureaucraten, samenwerking tot op zekere hoogte prima, maar voor de rest kan Noordwijk prima haar eigen boontjes doppen.

Organisator Hans van den Berg, oud-Voorhouter , had mij gevraagd om te vertellen over het leven-na-de-heirndeling in Teylingen. Ik heb betoogd dat in mijn ervaring de huidige gemeente Teylingen beter functioneert dan de voormalige gemeenten afzonderlijk. Maar ook dat dat nog niet betekent dat elke vorm van schaalvergroting dus ook een succes is.

De discussie daarna had voor mij wel een hoog deja vu gehalte: veel van de argumenten voor en tegen waren dezelfde als die ik in 2004-2005, toen onze eigen herindeling eraan kwam, hoorde uitwisselen. En nee, het hoeft niet duurder en slechter te worden. En ja, het contact tussen lokale politici en burgers wordt wel anders.

Maar toch, 's avonds was ik uitgenodigd bij de presentatie van de nieuwe prins Carnaval in Sassenheim. Wat Blijkt? Wordt Sassenheim tot Aswoensdag geregeerd door Prins Albert I. Ja, Albert Vink, de voormalig fractievoorzitter van de PvdA. Zo kan het dus ook in een herindelingsgemeente.

zondag, november 07, 2010

scheurtjes in het beton

Donderdag is de begroting 2011 voor de gemeente teylingen aangenomen. Al een aantal jaren hebben we als gemeenteraad geen wijdse en meeslepende algemene beschouwingen op dat moment; dat zou moeten gebueren bij de kadernota vlak voor de zomer. DIt jaar is -wat er voor doorgegaagn- gevoerd rondom het coalitieakkoord. Dus bleef de vier uur vergadering voor ' tehcnisch ' van aard.
Voor Willem de Jong en Marijke Haroun - als PvdA-woordvoerders financien en welzijn- was het knap frustrerend dat de moties en amendementen van de PArtij van de Arbied door de coalitie vrij snel terzijde werden geschoven. Geen inflatiecorrectie op het OZB-tarief en voor de drie doelgroepen die we hadden gekozen om nog iets te verzachten aan bezuinigingen - de vrijwilligers van theater 't Onderdak, de clienten van de WMO en de bibliotheken - kregen we behalve bij de ChristenUnie geen poot aan de grond. Zelfs collega-oppositiepartij TriLokaal noemt de bezuinigingen 'evenwichtig'. Dus mochten uiteindelijk de bibliotheken in Voorhout en Warmond dicht moeten: wij hebben in elk geval geprobeerd het tegen te gaan.
Maar is de coalitie ondanks numerieke overmacht nu echt zo in beton gegoten? Is alles zo geregisseerd als de titel van het coalitieakkoord 'Regisseer en bereik meer' suggereert? nee, er zitten toch een paar haarscheurtjes in het beton. D66 vraagt per motie extra vinger aan de pols bij de gesprekken van VVD-wethouder Lambregts met de sport- en cultuurverenigingen; Reny Wietsma (CDA) vraagt D66 of ze daarmee uitspreken geen vertrouwen in de wethouder te hebben. Rene hartvelt (D66) antwoordt ontwijkend, dat het CDA haar eigen mening mag hebben. 2e scheurtje: D66 wil per amendement een passage uit het coalitieakkoord (!!) over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de tekst van de begroting brengen en de VVD verkeert in grote consternatie. Er is een schorsing voor nodig om alle figuranten weer op de juiste plek op de set te krijgen en de film kan weer rollen. Amendement toch unaniem aangenomen. Als oppositie is zoiets wel amusant om te zien, maar liever had ik gezien dat maatregelen die Teylingers werkelijk raken in de raad enige ophef hadden veroorzaakt.