donderdag, maart 27, 2008

Helaas...


...kan ik donderdagavond niet de kindergemeenteraad bijwonen, dit omdat ik een hei- (liever gezegd duin-)sessie van de baas heb. Ook iets met teambuilding. Maar als je wilt zien welke raadsleden we misschien over 20, 30 jaar hebben: 't is te zien op www.teylingen.tv

dinsdag, maart 18, 2008

Nogmaals: bedrijven aan de wasbekerlaan


Grappig. De Teyding wijdt een heel lang item aan de discussie van donderdag jongstleden over bedrijven ten oosten van het spoor Leiden-Schiphol. Daaronder staat een persbericht van het CDA. Ik heb trouwens in Google Earth de oppervlakte van het hele terrein tussen de Warmonderdam/Warmonderweg en de Wasbeeklaan opgemeten. Dit is ongeveer 12 ha., twee keer zo groot als de verschillen tussen variant 1 en 2a rondom die andere heikele locatiediscussie, Kloosterschuur-Trappenberg. Het hele "studiegebied" is daarvan 6ha., en als het inderdaad de bedoeling is om maar een deel te gebruiken, wat voegt het dan toe? Kortom: als oplossing voor het nijpende tekort aan bedrijventerreinen stelt het niet veel voor. Het sterkt mij alleen nog maar meer in de argumentatie, dat je spoor niet over moet willen voor bedrijvigheid.
De meest logische en infrastructureel gezien het goedkoopste/minst slechte, is vestiging van bedrijven direct tegenover het Greenib-terrein. dat is ook wel ver van het station, dus dat voegt niets toe aan de sociale veiligheid aldaar - en dat is toch voor het CDA een belangrijk argument. Wel het meest interessant voor de Greenport, want die vragen toch meer ruimte en goede aansluiting bij de autowegen dan de dienstensector (wat bij het station weer het meest zou passen). Maar ik moet nog wel het eerste bedrijventerrein tegenkomen dat sowieso MEER aan sociale veiligheid bijdraagt dan groene ruimte buiten de bebouwde kom...
Als 'uitplaatsing' om langs de Wasbeekerlaan woningbouw voor jonge starters te vestigen, daar heeft de PvdA ook nog wel een alternatief voor, waar we graag steun van het CDA bij zouden kunnen gebruiken: ontwikkeling van de locatie Langeveld met een behoorlijk aantal sociale woningen. Want waarom zou je moelijk gaan doen, als het ook makkelijk kan

zondag, maart 16, 2008

Politiek op een verjaardagsfeestje


Het lijkt haast clichematig, wat er zo aan de borreltafel langs komt aan politiek. Maar niet altijd. Vorige week een verjaardag gehad, en daar wat langer gepraat met een vriendin van een vriendin. Bijzonderheid: Ze is geimmigreerd vanuit Rusland. En ze poneerde de toch wat boude stelling, dat ze bij haar vertrek uit Rusland, onder Jeltsin nog, daar meer 'vrijheid van meningsuiting' aantrof dan hier in Nederland. Lijkt merkwaardig, maar na even doorvragen bleek ze het volgende te bedoelen: In Rusland van toen had ze ervaren, dat in onderlinge gesprekken en discussies de mening die je had, veel meer geaccepteerd werd dan hier. Het 'politiek correct'-moeten-zijn was haar hier behoorlijk tegengevallen. En nog steeds vindt ze, dat Nederlanders nog erg snel met hun oordeel klaar staan, en weinig luisteren. Kwamen we toch nog op de interessante stelling, dat aan de vrijheid van meningsuiting nog een belangrijke voorwaarde vooraf gaat: de vrijheid/ verantwoordelijkheid tot denken.
En ja, daar heeft ze wat mij betreft wel groot gelijk in.

Er is een Grens...


en dan bedoel ik niet Ard van der Steur, die ons donderdag in het debat over de toekomstvisie gekscherend voor krypto-communisten uitmaakte. (Als ik de volgende keer wat meer ad rem ben, levert hem dat een vergelijking met boer Koekoek op!). Maar wel bij het, door CDA en VVD doorgedrukte, mogelijk realiseren van een bedrijventerrein aan de oostkant van de spoorlijn Leiden-Schiphol. weliswaar verbond de VVD daaraan de uitplaatsing van bedrijven vanuit het Warmondse industrieterrein Veerpolder, maar dat is in mijn ogen een onrealistische randvoorwaarde. Het CDA beriep zich op een groot regionaal tekort aan hectaren bedrijventerrein, maar verknoopte direct ook de 'locatie' met de westkant, en wilde en passant het leegstaande bedrijventerrein van Hateboer (tegenover de watertoren, aan de wasbeeklaan) maar annexeren voor... woningbouw. Tja, je bent consequent in je argumentatie of niet.

Voor ons was het een afwijking die zwaar genoeg was om TOCH tegen aanname van de toekomstvisie te stemmen, toen ons amendement om deze 'vensterlocaties' te schrappen werd afgestemd. Ik heb er wel een katerig gevoel aan overgehouden, omdat voor de rest de toekomstvisie heel wat herkenbare PvdA-punten bevat, en er ook veel van onze inbreng in de commissie ruimte van was overgenomen. Tel je zegeningen, zou je bijna zeggen. bijna. Maar hoewel zowel onze woningbouwvisie herkenbaar is, als ons speerpunt 'interactief bestuur', was dit echt letterlijk een grens over. De A44 en het spoor zijn een harde geografische grens. Ga je aan de oostkant bedrijven realiseren, dan moet er wel vrij veel zwaar verkeer over de Wasbeeklaan (het warmondse deel) gaan komen, en wat als een 'acccent begint, zal dan vrij snel de hele driehoek tussen spoorlijn, Wasbeek/Wasbeekerlaan en Warmonderdam gaan bevatten. Anders is het toch zonde van de investering in infrastructuur, toch?

zondag, maart 09, 2008

toch een iets andere visie op de toekomst


Komende donderdag stellen we in de gemeenteraad de teokomstvisie vast. Op zich een afronding van een mooi, interactief proces, en een mooie opstap richting een structuurvisie-Wet RO-nieuwe-stijl. Een dingetje komende donderdag nog wel recht te zetten/ weg te amenderen: de mogelijkheid om ten oosten van het toekomstige station Sassenheim bedrijventerreinen te kunnen gaan realiseren. Die horen, wat de PvdA-fractie betreft, niet op de weilanden richting de Kagerplassen thuis, ook niet als "studielocatie".

minder knap


Paal staat er weer, maar geen enkele terugkoppeling gehad van het meldpunt leefomgeving, zelfs geen bedankje of ontvangstbevestiging.