maandag, mei 31, 2010

Breekpunt

Toch raar dat in een coalitieland, als Nederland is, er in de TV-debatten vooral gesproken wordt over breekpunten. Zouden we niet op zoek moeten naar smeedpunten? Of wat meer lief naar elkaar moeten lachen?

Highlights van het canvassen in Sassenheim

Kun je met een roos met PVV-sympathisanten in gesprek komen? Ja, toch wel. Het leuke van het canvassen afgelopen zaterdag en zeg-het-met-bloemen, is dat de verhalen los komen. Over Wilders, maar ook over de moskee. Niet dat je direct met oplossingen kunt colporteren, vooral niet in een buurt als de gloednieuwe Oranjebuurt waar iedereen hartstikke tevreden is met zijn huis. Waar vooral met smart gewacht wordt totdat speeltuin 'Beatrix' weer de deuren opent. Maar de verhalen zijn wel belangrijk. Over het kiezen op het CDA/KVP, dat 'vader' er met de paplepel in gegoten heeft. Over de armoedeval als je, uit de bijstand komend, je huursubsidie verliest en netto minder uit bent met werk. Over vier jaar aan het ziekbed van je dochter zitten. Over het geen baan kunnen vinden als slager, terwijl je toch met je 51e nog een jaar of vijftien wordt geacht te werken. Over het opvoeden van vijf jonge kinderen. Over de duurzaamheid van de ChristenUnie. Probeer dat dan nog allemaal maar in een landelijk enquĂȘteformulier te vangen…

Bedrijventerrein

't IS toch een locatie waar je normaal niet zo heel snel binnenkomt: het bedrijfsreastaurant van de Akzo. In het kader van: het-bestemmingsplan-komt-naar-je-toe-deze-zomer was de inloopavond voor het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerreinen bij de lakfabriek georganiseerd. De Akzo / Sikkens is ook wel met afstand het grootste bedrijf van Teylingen, dus wel een toepasselijke plek.. Eenmaal binnen heb ik me toch wel staan verbazen over hoe lastig soms plankaarten te lezen zijn. Maak ik een opmerking naar mijn buurman voor de tekening :"Als je deze symbolen bij de layout van een vliegtuigcockpit zou gebruiken, dan zou je geheid neerstorten,", blijkt hij toevallig een bedrijf in het bouwen van cockpitsimulatoren te hebben opgericht. Dat loopt toch heel aardig loopt. Zo zit je dan opeens over de verschillen tussen een Boeing 737-200 en 737-800 te kletsen. En hoe dat toch in Sassenheim weer 65 banen heeft opgeleverd.

Waar ik minder van gecharmeerd ben, is de geplande bouwmarkt naast station Sassenheim, net naast het viaduct onder de A44 door. Ik zou verwachten: probeer die locatie te gebruiken om ook woon-werkverkeer naar Sassenheim toe te trekken. Dan heb je mooi een treinzetel totaan en vanaf Sassenheim bezet, gezien de te verwachten onderwijs- en forenzenstromen. Maar nee, de keuze voor een bouwmarkt is gemotiveerd door de 'sociale controle' die er van uit zou gaan. Ik vind het redenering dat dit de sociale veiligheid zou verhogen niet helemaal sporen. Sterker nog: zou het niet eerder andersom gelden, dat het ook types aantrekt die voor het makkelijk verhandelbare gereedschap gaan? En aangezien er toch nog een viaduct tussen een dichte doos van de bouwmarkt en het station is, is er vanuit de bouwmarkt sowieso geen enkel toezicht op wat er op en rondom de perrons gebeurt. Maar goed, misschien ben ik ook nog wel teveel geografisch gehandicapt om hier overheen te stappen

Bestuurlijke drukte

Woensdagavond was de kennismakingsbijeenkomst van Holland Rijnland in Corpus. Het lijkt wel een museum, maar is ook een half congrescentrum. OK, Holland Rijnland bestaat inmiddels uit 16 gemeenten, waaronder grote jongens als Katwijk, Leiden en Alphen aan de Rijn. Maar er was nu wel echt letterlijk sprake van bestuurlijke drukte.

Een van de workshops was 'hoe je invloed als raadslid te vergroten in Holland Rijnland'. Twee enthousiaste ambtenaren uit Leiden en Leiderdorp deden een zeer enthousiast verhaal. Dat ik helemaal begrijp maar ik wel van schrik: tientallen stuurgroepen, besluitvorming die soms wel zeven stadia moet passeren. En als het om Randstadbeleid gaat: drie provincies, vier grote steden, vier stadsregio's, en Holland Rijnland moet daar ook nog eens indirect haar plasje over doen?

Is dat nog democratisch te controleren of te legitimeren? Democratie is vooral gebaat bij transparantie. En dat biedt al dat gepolder van stuurgroepen, portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijk vooroverleg, ben ik bang, niet. ** slaat Kafka's 'Het Proces' er nog eens op na**

maandag, mei 24, 2010

De X-factor

Hoe tekenend is een televisieverkiezing nu voor de kwaliteit die je levert? Alleen ABBA bracht na de overwinning in het songfestival en lange carriere met mooie liedjes voort. Het RTL-lijsttrekkersdebat op de zondagavond: nee, ik ben er niet voor gaan zitten, als heb ik wel een paar fragmenten gezien. Ik ben daarna weer snel weggezapt. Het is toch net, alsof je de directeur van de BV Nederland niet selecteert op zijn bestuurlijke vaardigheden en zijn visie, maar op hoe mooi hij kan zingen. Het in de hoek zetten met een mooie quote van een politieke tegenstander is, helaas, niet meer dan dat.
Trek ik er een conclusie uit? Wel uit het grote gat in publieksbeoordeling van Rutte vergeleken met Balkenende en Wilders. Toch elkaars grote concurrenten op de rechterflank. Blijkbaar is het Wilders-effect uitgewerkt en heeft Balkenende zijn tijd gehad. Niet als gevolg van deze X-factoruitzending, maar het debat als vingerwijzing. Moeten we nog op zoek naar filmpjes op Youtube van een kwelende Mark Rutte? Heeft iemand suggesties?

Eerste hit op YouTube: Rutte en het grunnegs volkslaid

Canvassen in de Irenestraat

Wat was het toch een heerlijke zonnige zaterdag. Eecht een dag om erop uit te gaan, te klussen, je vakantiegeld uit te geven. Dat merkten we ook toen we met onze canvasactie de oranjebuurt in Voorhout doortrokken. Veel dichte deuren. Maar toch wel een aantal leuke gesprekken gehad. Het uitdelen van rozen doet het echt goed aan de deur. En ja zelfs met een kleine ploeg kun je elkaar nog kwijtraken. Vooral als Cock spontaan aan de deur een oude bekende van vroeger ziet opendoen: we zijn hem bijna 20 minuten kwijt geweest...
We liepen zowaar nog spontaan journalist Joep Derksen tegen het lijf. Hier mideen tussen campagnecoordinator Michel van Delft en Fractievoorzitter Willem de Jong in.
Het beeld uit de gemeentelijke monitor werd nog eens bevestigd: een leuke buurt waar mensen naar elkaar omkijken, zonder dat dat beklemmend is. Heel veel mensen wisten niet een suggestie te noemen om de buurt te verbeteren, of het moet een speeltuintje dan wel parkeergelegenheid zijn. En de Agnes: dat Activite de bewoners niet terug wilde laten verhuizen naar de Herenstraat heeft echt kwaad bloed gezet.
Maar dan de vraag: hoe gaat het landelijk? Dat was een moeilijke, 'grote' vraag. Concreet gemakt naar onderwerpen heb ik gehoord dat mensen zich zorgen maken over de stijging van kosten van de zorg, de werkgelegenheid en de concurrentie daarin van Polen en andere Oost-Europeanen, starterswoningen voor de kinderen, integratie. Hypotheekrenteaftrek? Niet genoemd. Rekeningrijden? Ook niet. JSF? Afghanistan? Niet vandaag.

Opvallend

Het coalitieakkoord,nu tot raadsakkoord gepromoveerd, heeft als leidend thema: 'De gemeente als regisseur'. Alle oppositiepartijen stemmen tegen. Volgt het debat over de verhuizing van de inwoners van de Schutse. Vragen juist de oppositiepartijen om het oppakken van de regie, en zwijgt de coalitie...

zaterdag, mei 22, 2010

Gesleep

Zucht. We hebben nog wel wat te stellen met Activite. Nu weer over de tijdelijke verhuizing van de bewoners van de Schutse naar de Oude Munnekeweij in Noordwijkerhout. Oude bomen moet je zo min mogelijk verpotten, maar de sloop van de Schutse en bouw van Sassembourg op dezelfde plek dwingt wel tot een tijdelijke verhuizing. Maar volkomen begrijpelijk is het, om dat wel te willen dezelfde plaats waar je al jaren woont, zodat je mantelzorg kan blijven, je je vertrouwde plekjes kan bezoeken, enzovoort. Dus waarom dan 'helemaal' naar Noordwijkerhout uitwijken?

In de nieuwsbrief waarin aan de bewoners is gemeld waarom de verhuizing naar Noordwijkerhout moet plaatsvinden, staan een hoop dingen die net niet helemaal kloppen. Er wordt gesteld dat de ene locatie, de IJsbaan 'politiek onhaalbaar' is, terwijl het antwoord van het college aan de gemeenteraad stelt dat het planologisch-juridisch niet kan -toch wel het verschil tussen niet willen en niet kunnen. En dat op Langeveld al plannen zijn die tijdelijke huisvesting daar onmogelijk maken - Ik ken die plannen niet, en gezien het tempo waarin die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, zou een tijdelijke plaatsing van maximaal vijf jaar op Langeveld misschien best kunnen. Zolang het niet uitgezocht is, weet je het niet.
Over de locatie achter de Schutse, agrarisch land van de firma Rotteveel, zegt de nieuwsbrief dat Rotteveel 'niet wil meewerken'. Wat voor Rotteveel weer de aanleiding was om hoog in de boom en in de pen te klimmen en een aangetekende brief aan Activite te versturen met de boodschap dat zijn nooit is gevraagd om mee te werken aan tijdelijke huisvesting... Maar waar gaat dit mis? Is dat wat Teylingen aan Activite meldt, is dat wat Activite aan haar communicatieafdeling doorgeeft, of is het beroerd opgeschreven?

Donderdag 27 mei is er een 'benen-op-tafel' gesprek met Activite. Zullen ze uitleggen hoe het volgens hen in elkaar zit.

Niet weer de Agnes.

Met Hemelvaart lag er een mailtje van de bewoners in de Herenstraat, dat er voor de vrijdag het neerleggen van zand en rijplaten werd aangekondigd. Over zout in open wonden wrijven gesproken. Vorig jaar waren er al problemen met het zomaar plaatsen van een zware kraan naast een woning, waar ik nog raadsvragen over gesteld heb. En ja, nu moet 1) de verbouwing voor het kunnen terugplaatsen van de bewoners naar de Herenstraat afgerond worden en 2) wordt diezelfde Herenstraat net ter hoogte van de Agnes opengegooid... dus snel maar even teruggemaild, met het advies om bij mogelijke werkzaamheden de vergunningspapieren te vragen en me op de hoogte te houden

Wel een klein compliment voor de nieuwe wethouder Stuurman. Hij heeft snel richting de bewoners gereageerd en vrijdag nog geprobeerd via het vermelde telefoonnummer met de uitvoerder contact op te nemen. Maar ja, zowel hij als de bewoners kregen enkel een antwoordapparaat…

Er is vrijdag wel contact geweest tussen bewoners en uitvoerder. Een en ander is uitgesteld tot maandag, omdat de bewoners vanwege de verplichte gemeentelijke ADV dag niet konden aantonen dat er GEEN toestemming is voor bouwverkeer in de Boerhaavestraat en de uitvoerder niet kon aantonen, vanwege dezelfde reden, dat er WEL toestemming was gegeven...

Er lag dus wel stof voor enige mondelinge vragen in de raad van donderdag as. Maar dan wordt op maandag de plaatsing van de kraan toch nog afgeblazen en is er toch een nadere oplossing voor het lossen . Bewoners 'blij' – afgezien van een verpest Hemelvaartweekeinde. Waar soms een beetje druk achter de schermen toch een en ander in de juiste kanalen kan laten stromen.

Even tanden op elkaar


Eindelijk begint er een beetje schot te komen in de vernieuwing van de Herenstraat. De graafmachines zijn inmiddels opgerukt totaan de PLUS supermarkt. 
Het is wel even de tanden op elkaar voor de ondernemers. De een kan het wat makkelijker hebben, met name diegenen die een vaste klantenkiring hebben in dienstverlening. Maar voor anderen is het lastiger. Dan gaat het niet alleen om de huidige reconstructie, maar ook het verlies aan klanten doordat er al langere tijd bouwactiviteiten zijn : Vijf jaar de Agnes, daarna de waterleiding, nu de reconstructie. Dan raakt de rek er wel een beetje uit. En dan is maar te hopen, dat de aannemer de planning ook weet te halen en we met de zomer een mooie Herenstraat terug hebben gekregen. Het eerste deel vanaf de Leidsevaart heeft in elk geval een rustiger, en welkomer uitstraling gekregen.

donderdag, mei 06, 2010

bevrijding

Toch wel typisch, dat het hele optreden van Sint Cecilia, De speelkring en de Singing Stars voor Bevrijdingsdag vergezeld ging van allerlei bijgeluiden van de reconstructie van de Herenstraat. Zelfs op de dag dat de afloop van de tweede wereldoorlog met pensioen is gegaan, vieren we dat niet met zijn allen. De helft van het dorp zat met vakantie in Frankrijk of Italie, een ander kwart moest werken.
Het initiatief van Cohen om bevrijdingsdag ook tot vrije dag te maken, kan ik wel steunen. Want wat heeft het voor zin om de vrijheid te vieren als je daar niet met zijn allen voor kunt gaan staan?

We hebben rond Koninginnendag een paar dagen in de buurt van Arnhem verbleven. Het Airborne-museum in Oosterbeek bezocht, door Wageningen en langs de Grebbeberg gereden. Om daarmee ook de kinderen duidelijk te maken wat de link is tussen 4/5 mei en de plekken waar dat feest van nu met de gebeurtenissen van toen is verbonden.

Zo stond op vier mei 's avonds mijn zus ook in het publiek op de Dam. 'Kijk, tante R.!' zei mijn zoon enthousiast op die TV-beelden, vlak voordat de twee minuten stilte inging. Ha, weer een connectie!

En vijf minuten minuten daarna brak er paniek uit. Met zuslief is alles goed, maar je zit wel raar te kijken.

Weer het werk van een getikte blanke mannelijke dertiger. Weer een daad van iemand die zijn vrijheid niet aan kan en je hebt 60 (gelukkig licht-)gewonden.

En dan het sonnet van onze dichter des Vaderlands, Ramsey Nasr, over bevrijdingsdag. Het eindigt met:
"Waar alles mag, is ieder vogelvrij".

Ik raak er wel steeds meer van overtuigd dat vrijheid ook niet zonder regels, niet zonder discipline, noem het: niet zonder beschaving kan. Dat maakt het wel tot een hele opgave. Komt het aloude verheffingsideaal van de sociaaldemocratie weer om de hoek...