zondag, juni 28, 2009

Wat kun je doen voor een miljoen?


Heel wat, en voor 2,65 miljoen nog veel meer. Nu krijgen we er binnenkort 50 van Vattenfall voor onze NUON-aandelen, maar dat scheelt ook weer 2 miljoen/jaar aan dividendinkomsten, dus het is niet zomaar een pot met goud die je zonder meer kunt uitgeven; tenslotte, als je van de rente leeft moet je je spaartegoed onaangeroerd laten.

Nu mag je best wel wat met je cash doen, mits je daar ook iets voor terugkrijgt. En dat laatste lijkt met de plannen om een parkeergarage onder het Boschplein in Sassenheim te realiseren niet het geval. Het voorstel is om een parkeergarage van 60 plaatsen te realiseren onder het gebouw dat nu in de plaats van de oude Albert Heijn zal komen. Nu hoeft voor dat gebouw al geen parkeerplek extra te worden aangelegd, want dat is al gebeurd bij de parkeergarage onder de nieuwe Albert Heijn en op het Voorhavenkwartier.

Wie een beetje kortetermijngeheugen heeft, weet dat de PvdA best te spreken was over de realisatie van deze parkeergarage, als we ten minste het Voorhavenkwartier daarmee konden vrijmaken van geparkeerde auto’s op het maaiveld. In die zin is de ruimtelijke kwaliteit ons ook wel iets waard. Maar nu dat kunnen we, vanwege gemaakte contractuele afspraken met de eigenaar van de winkelpanden daar, Fortis ASR, nou net niet doen: tot aan het einde van het gebruik van die winkels moet er in de etalage geparkeerd kunnen worden. Geen handige afspraken in mijn ogen, omdat er voor de gemeente geen enkele ontbindende voorwaarde is opgenomen.

Ik heb wat technische vragen gesteld, over de vergelijking van het aantal parkeerplaatsen in de oude en de nieuwe situatie, en over de ontwikkelingen op afzienbare termijn waarmee de parkeergarage in een behoefte zou voorzien. En het was eenvoudig duidelijk: het gaat om 60 EXTRA parkeerplaatsen, bovenop de al compleet gerealiseerde behoefte, die heel misschien wel eens nodig zouden kunnen worden, mocht in de toekomst het winkelhart van Sassenheim de magneet van de verre omtrek worden.
Kortom een hele zachte onderbouwing voor een onnodige, grote uitgave, en waarvoor er op langere termijn ook heus nog wel vergelijkbare kansen zich kunnen voordoen. Immers, de locaties van de Hoogvliet- en de Digros supermarkten verwacht ik nog wel van dat die tussen 5 tot 15 jaar ook wel zullen worden opgeknapt. Voor 2,65 miljoen kun je ook een hoop andere dingen, met een groter maatschappelijk nut, doen: Fietspaden aanleggen, bijdragen aan sociale woningbouw, sportvelden aanleggen, of de WMO beter toerusten.

zondag, juni 14, 2009

alles andersom


En na de netwerkbijeenkomst de rondleiding bij onze gastheer, woonzorgboerderij ‘ Inversa’. Niet voor niets, heet het: omgekeerd. 5 zwaar autistische kinderen wonen er, met een laag niveau van cognitie. Bepaald niet de makkelijkste doelgroep. Na het bestuurlijk netwerk kregen we van Dirk Overgauw, (directeur en initiator van Inversa een rondleiding. En mijn mond is opengevallen door deze blik wat op KAN: van elke Euro budget gaat 3 cent op aan overhead, en de rest aan zorg. De spullen in inrichting van de boerderij is bijna volledig gesponsord. Het budget dat daarmee bespaard wordt, wordt besteed aan zorg. Alle gangbare theorieën over de begeleiding van autistische jongeren zijn overhoop gegooid: het enige dat stabiel is, is het pictogrammenbord en het systeem. De jongeren worden juist niet prikkelarm gehouden en gehospitaliseerd: ze leren omgaan met veranderingen. Elke maand gaat hun woonkamer volledig overhoop. Maar ze weten dat het gaat gebeuren. Kan dit? Ja, in vergelijking met andere instellingen is hun agressie 65% (!!) lager.


Dirk Overgauw vertelt e.e.a. over zijn drijfveer, het concept en de zorgboerderij.

Mar wat doen de begeleiders dan wel? Vooral kijken, kijken, kijken. Wat kan de cliënt wel en niet aan? Veel fysieke inspanning bieden, want dat maakt het hoofd leeg. wissel “Werk” met ontspanning af. LAat de kinderen eerst de kippen voeren, dan trampoline springen, dan de planten water geven. Laat ze op tijd weten, dat er soms “ vergaderingen” (wij dus) en verjaardagsfeestjes worden gevierd. En laat ze daarbij ook meehelpen aan de catering.
En kan dit zo tegen een woonwijk aan? Zelfs prima. Er is zelfs vanuit de buurt heel veel support en vrijwillig werk: buddy’s om mee te wandelen of te fietsen, mee met paard en wagen: het werkt.
Eigenlijk vind ik dit bezoek ook een heel mooi voorbeeld om de politiek analoog aan te laten werken, zoals: beperk de overhead; laat niet verantwoorden maar neem waar; ga uit van wat je doelgroep zelf voor mogelijkheden heeft; denk dwars. Er kan zoveel meer dan in de boekjes staat.

het betere netwerk


Eens in de zoveel tijd komen bestuurders (wethouders en gemeenteraadsleden) uit de regio Holland-Rijnland bij elkaar, en dit keer waren we te gast op de zorgboerderij Inversa in Woubrugge. Het thema was: hoe betrekken we jongeren bij de PvdA? En zo kort na de faliekant mislukte Europese verkiezingen een vraag met een extra lading. En het potje pessimistisch navelstaren, dan wel klassieke socialistische zelfkritiek, viel eigenlijk wel erg mee. Mede te danken aan de vlotte bijdrage van de afdeling Kaag en Braassem: een aantal vlotte dertigers, die het heel leuk hadden opgezet als paneldiscussie. En ook het verhaal van tweedekamerlid Diederik Samson over hoe hij betrokken werd via Greenpeace, was ook goed. Het aantal jongeren dat lid was en meegekomen viel wel tegen (nou ja, tegen: als maar 15% van de actieve PvdA’ ers onder de 50 is, scoorden we nog best heel aardig).
Een paar lijnen uit het gesprek:

  • De PvdA kan alleen succes hebben als ze de brug blijft slaan tussen loager en hoger opgeleiden, tussen de socialistische en de sociaal-liberale vleugel, tussen minderheden en autochtone Nederlanders. Juist in het verenigen van de belangen die ook de SP, Groen-Links, D66 behartigen, daarin moet onze kracht liggen (ahum, als we dan maar niet a la de V&D verzuipen in een veel te breed, niet-exclusief assortiment…)

  • De werkgroepjes van ‘ oudere’ en ‘jongere’ PvdA’ers kwamen – in iets andere bewoordingen- wel uit op dezelfde idealen: solidariteit is wel een gedeelde noemer
  • Ook jongeren hebben levenservaring in te brengen: de blik van hun generatie, en wat er in de politiek aan inhoudelijke kennis nodig is, kun je als je je kwaad maakt best snel verwerven. En op de middelbare school doe je ook al heel wat ervaring op met relaties opbouwen, organiseren, enthousiasmeren.

  • Wat moet je vooral niet doen om jongeren te laten aanhaken: te snel met verantwoordelijkheden opzadelen, naar het partijcongres sturen, te lange vergaderingen laten bijwonen.

  • Een goed verhaal moet ook niet te langdradig zijn. Benantwoord de vraag: Waar staat de PvdA voor?. Eerst maar met een wedervraag: “ En wat vind jij belangrijk?”.


De jongeren, onder leiding van Diederik SamsonDe 'oudere' groepen hadden de zon opgezocht

De humor van Ard


Da’s dan wel weer leuk. Ard van der Steur greep het wisselen van fractievoorzitter bij TriLokaal aan voor een stevig stukje liberale profilering. De nieuwe fractievoorzitter van TriLokaal, Rob ten Boden, is namelijk afkomstig uit de VVD-gelederen. Maar Ard deed het oprecht, al moet hij niet te ver doorschieten in zijn rol als spreekstalmeester. Hij bood Gerard van der Lubbe een grote fles Kaagbitter aan met de ‘ bittere tranen geplengd door de VVD om het afscheid van de favoriete oppositieleider’ aan – je moet dit als oppositie maar als compliment kunnen zien. En Rob kreeg een klein kruikje met Kaagwater als symbool voor de vreugdetranen van de VVD, nu TriLokaal dus ook zo ongeveer weer terug in het liberale nest kan worden verwelkomd.
Inhoudelijk gaat het natuurlijk nergens over, maar dit soort acties doet het wel goed om de onderlinge relaties wel aan te halen: het gaat niet alleen om de inhoudelijke discussie, maar ook om de mensen erachter die hem voeren. Daar heeft Ard ook zeker gevoel voor en dat kan ik goed in hem waarderen.

vrijdag, juni 05, 2009

'k zat erbij en ik keek ernaar


Wat een aanfluiting, de uitslagenavond en het fractievoorzittersdebat bij de NOS gisteravond.
  1. Overwinningsspeech wordt halverwege onderbroken door.. de uitslagen van Bolsward.

  2. Veel geklaag over dat de Europese lijsttrekkers zo onbekend zijn, maar wel afsluiten met een discussie tussen fractievoorzitters in de Tweede Kamer

  3. aantal technische storingen niet te tellen

  4. Debat? Zelden heb ik zo'n groep volwassen mensen zo onbeleefd door elkaar zien praten.


En Wilders? wel knap hoe hij met twee maten het 'cordon sanitaire' afmeet en onoverbrugbare verschilpunten gelijk als boycot benoemt. Wel knap hoe hij zijn mantra's herhaalt en herhaalt, zijn 'onversneden geluid'. Wel knap hoe hij Barry Madlener als een schoothondje naar hem laat opkijken. Maar welke 'vrijheid' kunnen we, nu hij here-to-stay is, nu daadwerkelijk van hem verwachten?

7-4=3


Knal. Niet de VVD, maar de PvdA zakt bij de Europa-verkiezingen krakend door het ijs. Ja, deze keer hebben we verloren, niet aan de SP maar aan de PVV, D66 EN Groen Links. Alle driemet een heldere boodschap, zelfs zo simpel als: "europa JA" of "Nederland eerst". De beiden sociaal-liberale partijen met een boodschap die duidelijk en met energie uitstraalde waar ze VOOR waren. Eerlijk gezegd: voor mij is het dit keer, met nadruk op het belang dat ik zelf duurzame energie en een gezonde voedselketen leg, Judith Sargentini van Groen Links geworden. De PvdA zat meer defensief op de ontslagbescherming. Ik zie toch meer in het creeren van nieuwe kansen dan angstvallig proberen te houden wat je denkt te hebben.

Als ik in Teylingen kijk wat de grote verschuiving is: VVD: stabiel, ze zitten hier in de Bollenstreek in hun Grassroots. PvdA: de helft van gebruikelijk. D66 explosief gegroeid. SP gelijk gebleven. PVV : ongeveer 16%, vergelijkbaar met wat de LPF deed. En een bijzonderheidje: op het stembureau Warmond-Kagertuinen ging maar 1(!) stem naar de PvdA., gelijk aan lijst 17, Libertas.

Kijken we naar de PvdA grassroots (Noord-Nederland): hele forse verliezen van de PvdA aan de PVV, in sommige gemeenten verschuivingen tot een kwart van het electoraat dat bij Europa-verkiezingen opkomt. Het ligt dus per regio verschillend.

Een van de charmes van de PvdA was toch de breedte van de beweging (in die breedte zit ook het STERK en sociaal!) Ga je te sterk over conservatief-links, dan, blijkt nu, kan ook sociaal-liberale vleugel wegbreken want daar is ook een redelijk alternatief voor... Deze bewegingen geven aan dat de PvdA geen andere partijen moet willen imiteren. Af van het wankelmoedige (met m.i. de JSF-discussie als dieptepunt). Maar terug naar de kern: waar zijn we onomstotelijk, hartstochtelijk VOOR?

dinsdag, juni 02, 2009

fiets! (3)Maar even een plaatje van de nieuwe "verbetering" van het fietspad langs het Amadeus-gebouw. Kleine correctie op mijn eerdere blog: de bebording (niet nieuw) geeft aan dat het inderdaad alleen een fietspad voor fietsen is. Maar ja, daar horen ook aanhangers, voorwielbagagedragers en bakfietsen bij...

Voor de rest houd ik het nu kort. Iets te veel last van een hooikoortsreactie om scherpzinnig te zijn. Ik skip daarom vanavond ook de prijsuitreiking aan de VVV Warmond. MAar goed, de eerste fietsdag gaf al voldoende voldoening.

maandag, juni 01, 2009

briljant plaatje van de Echte partij van de vrijheidMet dank aan Robbert Baruch voor het speurwerk

Welsprekendheid.


Commissie ruimte. Volgens Wethouder van der Zon komt de raad bij de Carroussel van Sassenheim – geen kermis, maar een reeks verknoopte projecten van de Oude Haven tot verplaatsing van de tennisvereniging STV) nog regelmatig “ aan snee”. – ik vermoed, dat we gewoon “ aan de beurt” zullen komen. Een beetje googlend blijkt de uitdrukking uit de vervening te stammen (Goh, vind ik als verdwaald Veenkoloniaaltje ook nog iets terug van mijn roots), en vooral in het (Noordwijks) beleidsjargon tot hits te leiden.

Andere, briljante verhaspeling in dit debat van een willekeurig niet nader te noemen raadslid: “Met onwillige paarden is het kwaad appelen eten.” Nu kun je best een appeltje met iemand te schillen hebben, met als gevolg dat met onwillige honden het kwaad hazen vangen is. Ook een gegeven paard moet je noch in de bek kijken noch achter de wagen spannen. Zo gecombineerd klinkt het best diep, maar wat zou het betekenen?

Kant en de krant.


Ik zou er nog op terug komen. Boek heb ik nu bijna uit. Briljant gestart. Als polemiek uitstekend. Meer het fileermes dan de botte bijl, en het houdt je daarmee scherp. Maar Rob Wijnberg kan ook net een spade dieper. Kortom, erg nrc.next. Maar ik ga Rob zeker verder volgen. Vooral het onderscheid tussen negatieve vrijheid (vrij van belemmeringen) en de Kantiaanse positieve vrijheid (de eigen keuze van de principes waarop je je leven inricht) weet hij, beter dan mijn filosofiedocenten twintig jaar geleden, helder te schetsen. Net zoals de spagaten van Trots op Nederland, PVV en PvdA. Politiek als ritmische gymnastiek...

In Europa.


Zaterdagochtend vroeg, kom ik Jos Warmenhoven, befaamd plaatselijk architect en buurtgenoot tegen. “Joost, wordt het niet eens tijd dat jij Europa in gaat? Als ik nog zo jong als jij was, wist ik het wel.”
Blijkt-ie net een excursie met de rotary naar Brussel te hebben gehad, naar het Europees Parlement. En enthousiast teruggekomen. Ik vat het maar op als een groot compliment, dat-ie mij dat soort zaken ook toe zou vertrouwen. Of dat Jos mij toch nog jonger inschat dan ik ben. Of zou hij me toch uit Teylingen weg willen hebben…
Ach, beroepspoliticus is al geen baan maar een (honden-)leven. En in Brussel helemaal, want je wordt toch verpoot uit de grond waar je wortelt, en moet je met bijna 30 andere nationaliteiten buigen over zaken over worteljam en de grootte van de keukens van verzorgingstehuizen. En als je belangrijk wordt, ook over immigratiepolitiek en luchtverontreiniging. Heel belangrijk, maar ook taai en complex. Kortom, Brussel zal het voor mij zeker niet worden.
Lastig, met die verkiezingen trouwens komende donderdag. Stem je PvdA, stem je ook voor de fractie waarin ook de declaratiecultuur van Labour terugkomt. Stem je CDA, stem je voor Berlusconi, Stem je D66, stem je via een lijstverbinding ook voor Hans van Baalen (goed politicus, maar niet mijn pakkie-an en met de ongelukkige uitlatingen van Mark Rutte over de Holocaust-ontkenning toestaan…).
Kortom, ik ga het erg bij mijzelf houden. Biologische landbouw, groene energie.

Fiets!(2)


Een raadslid moet zich met hoofdlijnen bezighouden
Een raadslid moet zich met hoofdlijnen bezighouden
Een raadslid moet zich met hoofdlijnen...

Maar er zijn zo van die details in de uitvoering die me razend kunnen maken.
Wat is het geval? Mijn kinderen gaan op school in het Clustergebouw langs de Jacoba van Beierenweg, en in de dependance in het Amadeusgebouw 100 me verderop. Daar tussen ligt een (kort) fietspad. De gemeente heeft, “ vanwege klachten over bromfietsers” op dat fietspad een fietssluis geplaatst. Van die onmogelijke dingen waarvoor je als fietser moet afstappen om een slalom uit te voeren. Ze hebben niets, maar dan ook niets met het bevorderen van comfortabel fietsen en doorstroming te maken. En ja, ik heb er wel enige allergie tegen, ook tegen die bij de Krooshof en de Beethovenlaan, om er eens twee te noemen waar ik met enige regelmaat langskom.

Nu wordt dit fietspad langs het amadeusgebouw nog weinig gebruikt, omdat de wijk Hooghkamer nog niet is gebouwd, op een paar tijdstippen na: juist ja, het brengen en halen van kinderen naar school. Wat wij ouders toch vooral het liefst op de fiets moeten doen. En dat is dus geheid chaos, en ook nog eens vlak voor een driesprong met de Engelselaan die binnenkort nog gereconstrueerd moet worden vanwege de verkeersveiligheid. En dit is nu typisch zo’n constructie die, op de spitsuren met al die kinderfietsjes, de ouders doet besluiten toch maar met de auto te gaan, want die kun je tenminste op het parkeerterrein naast sporthal de Tulp nog prima kwijt.

ls er al een serieus probleem zou zijn met bromfietsers (vraag ik me dus ernstig af: van waar naar waar zou dat verkeer moeten lopen? En bij het fietspad staat keurig een bord dat bromfietsers er gewoon langs mogen), pak dan het hele kruispunt in 1x aan. En als je al iets wil doen, ontwerp het dan tenminste een beetje fietsvriendelijk.

Maar goed, een raadslid behoort zich met de hoofdlijnen bezig te houden.
Een raadslid moet zich met de hoofdlijnen bezighouden
Een raadslid moet zich met de hoofdlijnen...

Fiets! (1)


Zaterdag 23 mei opende de VVV Warmond een nieuwe fietsroute richting strand. En omdat de VVV Warmond dit jaar het vrijwilligerscompliment hebben gewonnen, mochten ze kiezen bij welke activiteit zij de fractie van de PvdA als medewerkers wilden inzetten. Ze kozen voor bewmanning van het startpunt van de nieuwe fietsroute. Het was schitterend weer. Warmond werd zoetjesaan wakker, de markt was nog rustig, een wat watersporters wippen bij de Albert Heijn aan. Er komen veel bekenden langs, die op uiterst subtiele wijze begroet worden: “ He Nel, weer veel te lang onder de zonnebank gelegen?”


Maar na een rustig en opgeruimd begin begint het toch aardig storm te lopen. We hadden gevraagd, hoeveel routes ze dachten te slijten. Ze hadden jaren met vier, of veertig, ’t kon allemaal. Uiteindelijk hebben we wel stevig door moeten rapen, voor de folders en het luinchpakketje, want uiteindelijk hebben we meer dan zestig routes omgezet. Het had allemaal nog forser gekund, want we zijn herhaaldelijk gevraagd naar het knooppunten-routesysteem dat af had zullen zijn. Zonde dat dat project in de vertraging is geschoten, we hadden enige tientallen beschrijvingen kunnen slijten. “want op de Veluwe werkt het ook zo goed”.
Daarnaast zijn we ook gevraagd naar wat we nu in PvdA-outfit bij de VVV deden. dit gaat toch niet over de Europese verkeizingen? Nee, maar deze rolverwarring was wel een mooie gelegenheid om uit te leggen waarom wij nu achter de kraam van de VVV Warmond stonden: omdat ze het zelf hadden verdiend.