dinsdag, september 18, 2007

Kwestie van vertrouwen


Inmiddels al wel weer bekomen van de nogal frustrerende commisse Ruimte van vorige week. Wel opgemerkt dat het Leidsch Dagblad vooral ook de verbazing van wethouder Daan Binnendijk van Katwijk schetste: inhoudelijke argumentatie voor de voorkeursvariant lag er toch genoeg? Wat wil die raad van Teylingen nu nog meer?
Ik heb daarop een vrij simpel antwoord: vertrouwen. Vertrouwen, dat in Rijnsburg de kassen ook daadwerkelijk gesaneerd worden, en de opoffering in de Elsgeesterpolder geen stiekeme makkelijke uitbreiding is. En de overtuiging, dat de vierde, okselvariant bij het Oegstgeesterkanaal ook wel serieus bekeken is en in een serieuze afweging is afgevallen. Dat laatste vergt ook in de stuur- en werkgroepen om een bepaalde bestuurlijke transparantie, die er tot nu toe maar gedeeltelijk is geweest. Hoe vlammend onze eigen wethouder Gerrit van der Meer nu ook voor de gemaakte afspraken ten strijde trekt, hij gaat het niet binnenhalen op alleen zijn blauwe ogen -en het zou ook helemaal niet gezond zijn als het alleen op persoonlijk vertrouwen aankwam. Het moet ook worden aangetoond. Net als vroeger bij de wiskundeles: niet alleen het eindantwoord, maar ook de gehanteerde tussenafleiding totaan het QED (Quod Erat Demonstrandum).
Dat is bij de okselvariant, die tot nu toe in de raad van Teylingen de meeste sympathie heeft, nog steeds schimmig. We steken er achter de schermen ook nog wel best wat tijd in. Tenslotte is behoud van landschap en natuur voor de PvdA ook 1 van de drie speerpunten uit het verkiezingsprogramma, dus concessies moet je pas doen na een zeer zorgvuldige overweging van alle belangen. Wordt vervolgd!

donderdag, september 13, 2007

Op de kast


Nu is er over het algemeen heel wat nodig om mij laaiend te krijgen, maar volgens mij is dat voor het eerst in bijna 7 jaar raadswerk dat ik echt persoonlijk bovenop de kast zat. Laat ik het maar bij mijzelf houden, dat ik er niet lekker in zat. Ten eerste zag ik al erg op tegen de loodzware agenda van vanavond. Ten tweede was het een intensieve werkdag en zit ik met een zieke thuis. Ten derde wist Leo van Steijn vanavond zo te opereren die recht tegen mijn eigen normen en waarden als raadslid indruisen. Toen verloor ik, net na afloop van de commissievergadering, toch even mijn zelfbeheersing. Dat gebeurt me anders echt nooit, je blijft je zelf toch verbazen. Details doen er even niet toe, dat moet ik hem zelf nog maar eens zeggen. Behandeling van het kassengebied Kloosterschuur-Trappenberg liep vreselijk uit. Het is aan alle kanten een naar dossier geworden ,en dat is er vanavond zeker niet beter op geworden. Liep exact mis op wat ik in mijn vorige blog meldde, het aantonen waarom de vierde variant, in de oksel van de A44-Oegstgeesterkanaal onhaalbaar was/is.

niks positiefs te melden? Jawel. De sloop van de bibliotheek in Sassenheim is nu echt van de baan, en de verbouwing van de raadszaal is toch wel heel mooi geworden. Qua aankleding is de politiek in elk geval een stuk gezelliger geworden, hopelijk komt dat inhoudelijk ook snel weer terug.

maandag, september 10, 2007

Toon het maar aan...


twee dossiers staan woensdag voor de commissie Ruimte op de rol, weaarin beiden het zal gaan over aantoonbare onderbouwingen.

Ten eerste gaan we spreken over of UMTS-beleid in Teylingen wel of niet wenselijk is. De gezondheidsrisico's van de UMTS-antennes zijn wetenschappelijk niet uitgesloten en wetenschappelijk niet bewezen. Daardoor kan de gemeente het welzijns- /gezondheidsapect niet als basis maken van de ruimtelijke beperkingen, zoals ook weer is bevestigd door een uitspraak van de Raad van State op 22 augustus jl, in zaak 200609113/1. Toch hoop ik wel dat er een meerderheid te vinden zal zijn om ook in Teylingen op gebied van UMTS beleid te formuleren, misschien a la Leiderdorp, met een steviger nadruk op voorlichting.

Daarnaast zal ook over Kloosterschuur-Trappenberg, oftewel de plaatsing van kassen in de Elsgeesterpolder, nog wel een stevig debat over de locatiekeuze worden gevoerd. Vooral waarom variant 4, die van het milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB), zo snel is afgevallen. Zal wel exploitatietechnische redenen hebben, maar hoeveel kanslozer die ten opzichte van de twee wel gedetailleerder uitgewerkte varianten scoort, is voor ons raadsleden nergens na te gaan. Kortom: college, toon maar aan...