donderdag, september 28, 2006

niet fijn


De mededeling van wethouder Gerrit van der Meer in de raad vanavond dat in gezamenlijk overleg met Heijmans de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst voor de nieuwe wijk Hooghkamer 'tot nader order' zijn gestaakt, kwam hard aan. Nu moeten we ook een reeds uitbetaalde subsidie uit de VINEX-pot van 2,8 miljoen Euro gaan terugbetalen. Een bittere pil en een vreselijk forse streep door de rekening. De beloofde starters- en ouderenwoningen die daar gerealiseerd zouden worden, schuiven ook op een langere baan. Er zat een gat van plm. 12 miljoen Euro in de exploitatie, die voor de woningen boven de sociale sector (540 stuks) tot een extra bijdrage van 22.000 euro per woning zou leiden. Dat was onoverbrugbaar. Plan B? Dat is er niet. Ik kom er later maar op terug, voordat ik al te gallisch ga reageren.

Ik word burgemeester!


en wel van een nader te bepalen stad in Katoren. Jeugmuziektheater de speelkring deed vanavond in de raadsvergadering een uitnodiging aan raadsleden om in het toneelstuk naar het boek 'Koning van Katoren' van Jan Terlouw, als burgemeester mee te spelen. Natuurlijk valt daar geen nee tegen te zeggen. sterker nog: kan ik nog weer wat lusten uit mijn lessen theaterimprovisatie van alweer zo'n 15 jaar gelden botvieren. Leuk, leuk, leuk.

zondag, september 24, 2006

Grachtengordelgehalte


De concept-kandidaatslijst van de PvdA voor de Tweede-Kamerverkiezingen is bekend. Paar verheugende dingen: Mijn voorkeursstem van 2003, Nehabat Albayrak, is terug te vinden op plek 2. Martijn van Dam staat hoog, Mei-li Vos (van het alternatief voor vakbond) is ook verkiesbaar. (Ja, dat vind ik verheugend, ook al ben ik zelf lid van de ABVA KABO)
Geruststellend: Werkpaarden als Bert Koenders en Ferd Crone gaan ook nog even door.
Teleurstellend: 17 van de 80 namen komen uit Amsterdam; bijna driekwart van de kandidaat-kamerleden woont in een stad met meer dan 100.000 inwoners. Wekt toch de indruk alsof de rest van Nederland klein bier is.
Ook teleurstellend: Thea Fierens, onze regiovertegenwoordigster, is niet op de lijst geplaatst. Dat is echt heel erg jammer, want we hebben haar de afgelopen drie jaar leren kennen als een hardwerkend, toegankelijk kamerlid met verstand van zaken en ook altijd op bijeenkomsten, bij het canvassen en in de kraam te vinden. Op de huiskamerborrels in Noordwijk bij Leo en Coby Voorham weet ze ook altijd het kamerwerk tot normale proporties terug te brengen. Thea, je bent nog niet weg maar ik zal je in de rol als kamerlid zeker missen. Je geeft nu zeker al aan hoe je ook landelijk een lokale binding goed kan onderhouden!

Duidelijk


Woensdagavond was de afsluiting van de trainingen van het Nederlands Debat Instituut, na een cursusavond duaal debatteren, cursusavond technisch voorzitten en een observatieronde in de commissie Ruimte van 2 weken geleden. Jammer ontbraken vooral de 'ervaren' raadsleden, wat er blijkt ook voor hen -en ik reken mijzelf daar uitdrukkelijk toe- nog genoeg te leren. Niet in de rocket science van de dabattechnieken en argumentatietruukjes, maar hele simpele dingetjes:
  • Wees duidelijk. Verpak je standpunt niet als een vraag.
  • Wees duidelijk. Stel je vraag ook als een vraag, en leg hem niet neer als een gegeven standpunt (wordt-ie zeker niet beantwoord)
  • Wees van het begin af aan duidelijk. Er is niets mis mee als je het standpunt van je fractie voor of tegen direct in het begin van je betoog neerlegt en het daarna pas onderbouwt.
  • Wees naar anderen toe duidelijk. Lok het debat uit. Leg je stellingen niet neer aan het eind in de tweede termijn, maar poneer ze in de eerste (zodat anderen op je kunnen reageren, en jij op hun standpunten)
  • Wees duidelijk. Stel niet teveel tegelijkertijd aan de orde.
  • Wees duidelijk. Beperk je tot je belangrijkste argumenten, laat de minder belangrijke maar achterwege.
Ben benieuwd, of er na enige oefening er vanaf de publieke tribune inderdaad te merken zal zijn dat het debart duidelijker, scherper en aantrekkelijker wordt. Spreek mij er gerust op aan als ik mijzelf vergalloppeer, daar kan ik ook alleen maar wat van opsteken.

Op de koffie


Op zaterdag staat in het Leidsch Dagblad altijd de column Springtij, een licht satirische blik op de regionale politiek. Ik ben altijd wel benieuwd of Teylingen de koppen haalt, dus het is wel het eerste dat ik zaterdagmorgens in het LD opsla. Maart dit keer was het wel een beetje flauw, dat ze burgemeester Schelberg verwijten nog niet in Warmond te zijn geweest bij een of ander feest.
Toevallig heb ik afgelopen woensdag mijn persoonlijke kennismakingsgesprek met Sander Schelberg gehad, en juist het ambassadeur- of burgervaderschap was een van de thema's die we tijdens de koffie doornamen. Ik moet zeggen, hij stelt voor zichzelf hoge eisen, vooral aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ik heb daar wel begrip voor: het is niet mogelijk bij elke wedstrijdstart of feestmoment in alle drie de dorpen aanwezig te zijn, als je ook zeer professioneel wilt besturen, een gezin hebt, en maar 168 uur in een week (en anderzijds denk ik dan : de 5e loco moet toch ook nog wat representatiefs te doen hebben?). Ik denk dat het tot nu toe goed gaat in de nieuwe gemeente -boven mijn verwachting-, maar dat het allemaal nog wel robuuster kan worden. In dat uitbouwen zie ik een heel belangrijke verantwoordelijkheid voor burgemeester Schelberg: er ligt genoeg visie, maar de trein moet ook die kant uit in beweging komen. Daar ligt ook in eerste plaats zijn voortrekkersrol.

Warmond heeft trouwens echt niks te klagen over bestuurlijke en feestelijke aandacht vanuit de politiek. Sander Schelberg zal er ongetwijfeld nog vaak genoeg te vinden zijn. Ik kan hem verzekeren: een happening in Warmond voelt nooit aan als werk.

maandag, september 18, 2006

Avondwandeling


Vanavond ben ik in de Kagertuinen langs geweest. Voor wie niet in Sassenheim-oost bekend is: het is geen landgoed maar een wijkje zoals ze sinds de oliecrisis van '73 niet meer gebouwd worden. Ruime huizen in gele steen met behoorlijk wat groen ertussen. Sassenheim-oost is heel gemeleerd. Rustieke huisjes uit de jaren dertig, sobere portiekwoningen uit de wederopbouw, forse galerijflats uit de jaren zestig, een strook industrieterrein. Ik sprak daar met Frans Jagtman en Kees Maris van de Vereniging van Eigenaren Meanderwoningen Sassenheim (VEMS).

We hebben op een prachtige avond in de schemering nog snel een blokje om gelopen. Dit in verband met de bezwaren die de VEMS heeft rondom, zoals dat zo mooi technisch heet, de uitwerkingsbevoegdheid volgens artikel 11 WRO die het college in het ontwerpbestemmingsplan Sassenheim-Oost heeft opgenomen op locatie '9', oftewel in en rond de Geelhoornstraat. Deze bevoegdheid gaat namelijk gepaard met een maximum bouwhoogte van... 21 meter.
.
Het wordt zolangzamerhand een terugkerend thema. Hoewel ik hun probleem met 21 meter best kan voorstellen - direkt om de hoek zijn de flats in de buurt van het Kagerplein de voorbeelden van hoe het nu precies niet moet- kijk ik toch liever naar de totale bouwmassa en inpassing in de buurt, dan naar alleen de bouwhoogte. Maar ze hebben wel een punt, waarom aan de Geelhoornstraat er wel 21 meter hoog gebouwd zou mogen worden, maar aan de 100 meter verder liggende Adelborst van Leeuwenlaan opeens niet. In het buurtje rond de Geelhoornstraat is er even goed sprake van bebouwing met een goothoogte van 4 meter. Bovendien grenst de Adelborst van Leeuwenlaan aan de Sassemerhof van 12 verdiepingen hoog! Ook kun je de Geelhoornstraat bepaald geen 'centrumlocatie' noemen. Dat de VEMS dat 'meten met twee maten' vindt, daarin kan ik ze geen ongelijk geven. En ook niet in de stelling: "als het bestemmingsplan 21 meter toestaat, dan is het niet onwaarschijnlijk dat er ook 21 meter hoog gebouwd zal gaan worden". Zeker als woonstichting de Vooruitgang inderdaad in 2010 met haar woningen aan de Geelhoornstraat aan de slag wil, dan wil ze waarschijnlijk de hoogte in.

Ons PvdA verkiezingsprogramma geeft aan dat in Voorhout en Sassenheim selectief hoger gebouwd mag worden; het collegeprogramma stelt dat hoogbouw in de omgeving moet passen. Aan de Teylingerlaan in Sassenheim lijkt het dankzij de discussie die we in de commissie Ruimtegevoerd hebben, toch te gaan lukken om de urban villa's naast de Sassembourg beter in te passen. Bijsturen is dus heel wel mogelijk.
Dit soort bezoeken is altijd goed om ons standpunt mede te bepalen. Want die andere kant is er ook nog: als we in Teylingen niet meer dan nodig weilanden en bollenland willen opofferen, dan moeten we in de bebouwde kom ruimte die er te vinden is voor bouwmogelijkheden, wel heel serieus bekijken. Maar hoe dan ook: binnen eenzelfde buurtje moet je wel met 1 maat meten en niet met 2.

Voor wie het vervolg wil weten: 10 oktober is de hoorzitting over de zienswijzen, en behandeling in commissie en raad staat vooralsnog voor november op de rol.

zondag, september 17, 2006

zichtbaar


Dat waren we gisteren op de braderie in Voorhout zeker. De zintuigen werden gestreeld: Met Teylinger Hoogtepunten, met verfrissend rode ballonnen door de hele Herenstraat, en het gepiep van de heliumfles leverde veel commentaar op van het naastgelegen terras van Sportcafe Merlijn. Moeten ze ook maar niet roepen dat ze allemaal op Geert Wilders gaan stemmen ;-)

Het was gezellig, druk, hard aanpoten (op een gegeven moment stonden we met vier man ballonnen op te blazen en uit te delen om de vraag bij te houden), en ook goed om te horen waar mensen in de aanloop naar de verkiezingen de PvdA op haar standpunten beoordelen: hypotheekrente-aftrek, de AOW, WW-plannen, beknellende regelgeving voor ondernemers. En waar de eerste kritisch bekeken worden, kan op het laatste de PvdA nog wel eens "verrassend" uit de hoek komen. En dan de invloed van de reclame: "Wouter? die van de Leidse-Onderwijs-Instelling?".

Thea Fierens, onze regio-kamerlid, gaf ook acte de presence om over een en ander mee te praten en uit te leggen. Al is de landelijke campagne nog niet begonnen, het programma is er en daarvoor geldt: alle 13 goed!


Carlo de Ballonnenman


Jeroen, campagnecoordinator, in gesprek aan de kraam


raadslid Elsbeth Koek levert de Teylinger Hoogtepunten op een presenteerblaadje


Tweede-Kamerlid Thea Fierens in debat

woensdag, september 13, 2006

Andere vergaderstijl


En goed voorbeeld om te volgen? Onze Teylinger VVD heeft er immers ook al ervaring mee.

Met Leo in bed


Maandagochtend, de wekkerradio springt aan. Ik word uit de droom geholpen door een overbekende stem, maar het kwartje wilde maar niet vallen. Wie, wat, waar? Het ging over procedures en aandacht, maar verder? Na enige tijd bleek dat ik naar Radio West luisterde, dat het Leo van der Zon was met wie ik wakker werd en dat de gemeente Teylingen er volgens hem bij de heiwerkzaamheden op de ING-locatie in Voorhout qua toezicht er bovenop zat.

Vorige week donderdag heeft dhr. Leenheer als aanwonende over de overlast en schade die zijn en andere woningen oplopen, in de gemeenteraad ingesproken. Niet dat wij als raad daar direkt iets aan kunnen doen, het is in eerste plaats een zaak voor de bouwer/projectontwikkelaar en daarnaast van het college om te handhaven. Maar het inspreken-los-van-de-agenda functioneert zo wel als een soort "speaker's corner' en een kortlijnige toegang tot meerdere media. En daarmee heeft het inspreekrecht ook een functie waarvoor het in beginsel niet is ingesteld, maar in dit geval goed heeft gewerkt.

De heiwerkzaamheden zijn inmiddels gestaakt; ook dunnere palen geven teveel trillingen en nu moet er toch weer naar een andere oplossing (boren?) gezocht worden. Wordt vervolgd.

dinsdag, september 05, 2006

Is Warmond Warmond nog?


Volgens de routeplanner van mijn manager niet meer. We hebben volgende week donderdag ons afdelingsuitje, en wat gaan we doen? Varen op de Kagerplassen! Altijd leuk, natuurlijk, en ik zou er blind naar toe kunnen hebben rijden. En toch viel mij iets in de beschrijving op...Het zal wel te maken hebben met de routeplannertechniek eronder; ik vermoed dat mijn manager een planner gebruikt op basis van AND/TeleAtlas, want dat is het product dat ook onder bijv www.map24.nl zit. En die geeft exact ook de route (via Warmonderdam) als ik gekregen heb, en die werkt raar genoeg met gemeentenamen. Moet je eens proberen van Rijnsburg naar Valkenburg te gaan, dan blijf je gewoon in Katwijk. Troost: de ANWB en Routenet doen het gewoon netjes, per dorp, en via de Leidsevaart.

maandag, september 04, 2006

top drie


De top drie van leuke ideeen uit het PvdA-verkiezingsprogramma, in willekeurige volgorde:

  • 65+ers mogen gratis met de trein mee in de daluren

  • alle kinderen leren (weer) op school zwemmen

  • afschaffen overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt


Kijk, daar zit een visie achter! Lees die zelf maar, het is dit keer geen droog boekwerkje maar een stuk met sprekende foto's een boeiend relaas over de totstandkoming (oa de ideeentrein), een duidelijke en m.i. overtuigende toelichting op de AOW-plannen, kortom daar wil ik in de campagne wel mee de boer op!

De jonge Garde


nee, dit is geen Maoistische beweging, maar de titel van het tweede deel van de kookboeken van Willem Vogels, initiatiefnemer van de Voorhoutse kinderkookclub 'In den Voorhoutschen Pot'. Ik ben niet bij de presentatie geweest afgelopen week, maar heb via de website het kookboek besteld. Prompt heb ik vanavond Willem aan de lijn. Of hij de boeken even langs kon komen brengen. Tuurlijk!

Het is leuk om te horen hoe Willem langzaam waardering oogst, onder andere ook de waardering van zijn branchevereniging. We hebben nog even doorgesproken over verslechterende eetgewoontes, en dat sommige kinderen ongesneden groente niet eens meer herkennen. En daar probeert Willem, op zijn manier, kentering in te brengen.
Hij wil zijn initiatief graag klein houden, maar het loopt met hem weg: sponsoring door Achmea, straks misschien wel duizenden exemplaren in het kerstpakket, wachtlijsten van drie jaar voor zijn kookcursussen. -Je hebt van die muziekfreaks die nog U2 in het jeugdhonk in Apeldoorn hebben zien spelen, of de Beatles in Blokker. Zo heb je straks kookfreaks die nog bij Willem Vogels hebben gekookt.

En waar doet-ie het voor? Uit liefde voor zijn vak, uit liefde voor zijn kookkids, omdat hij het leuk vindt EN voor het goeie doel. Ondanks dat hij het laagdrempelig wil houden, gaat er toch nog een bedrag per boek naar de kliniek koks, een soort clinic clowns maar dan eetbaar. Kortom, haal de jonge garde in huis!

zondag, september 03, 2006

Opening de TulpIk kan me nog herinneren toen we in 1997 begonnen met het opstellen vaj het veriezingsprogramma voor de Pvda 1998-2002. Een van de eerste zaken die we besproken was de bouw van een (dubbel) sporthal op de lokatie 'van Diest', die volgens de Welzijnsnota in 2003 open zou moeten. Het leek nog een eeuwigheid ver weg. Nu dan, vrijdagmiddag was die eeuwigheid dan eindelijk voorbij: er staat een (enkele) sporthal op die plek. Hoewel tulpen zich normaliter in april openen, deed een beetje champagne van voormalig wethouder Van Riet wonderen.

Met die actie verklaarde hij de nieuwe, grotere sporthal 'De Tulp' voor geopend. Het is inderdaad wel mooi geworden. Geen vertragingen tijdens de bouw. De gemeente lovend over bouwer Pellikaan en omgekeerd, en ik moet zeggen: het is inderdaad een mooie hal geworden. De sportzaal zelf is ruim, met ingenieuze opvouwtribune, maar wel sober.

De kantine 'Winners club' is uitgedost in wel erg modieuze kleuren, die naar mijn mening de 30 jaar niet zullen halen: paars, groen, donkerblauw. Maar het is wel een mooie lokatie geworden. Nu de nodige landstitels maar even binnenhalen!

Ken uzelve


Donderdagavond was een bijzonder fractieberaad. Nu eens geen procedurele zaken of ingewikkelde politieke kwesties. Om de teamgeest wat te versterken en om elkaar feedback te geven op hoe we acteren, gebruiken we 'intervisie' of onderlinge coaching. Als opwarmer gebruikten we de oefening: het geheim van de smit (uit het boek:'Een pot met goud'. Je moest zelf een situatie voor ogenschouw nemen, waar je (politiek) zeer veel voldoening aan had overgehouden. Behalve WAT, moest je ook aangeven waarom, wat als externe factor had meegespeeld en wat je zelf eraan had bijgedragen, waar het nis had unnen gaan, en wat dat allemaal over jezelf zegt. Het leverde openhartige gesprekken op en vragen waarover je blijft nadenken. Dit is letterlijk kennis maken met elkaar, kennis opdoen over elkaar, op een manier waar je dat toch niet zo snel tijdens etentjes, borrels en politiek werk doet. Als bijkomend voordeel: ik weet nu wel hoe je staatssecretarissen en actrices de oren kunt wassen...

Primeur voor de rode keukentafel


Leuk sfeertje, zo'n zaterdagochtend in het centrum van Sassenheim bij de opening van het culturele seizoen. Kraampjes worden opgebouwd in park Rusthoff, De country linedancers stellen zich op voor de Vomar, een grote stoet scouts loopt het kerkplein op. En daartussen ook, in on-PvdA's weer (want droog), ook de Rode Keukentafel.

Ik ben zelf wel even wezen kijken, maar heb zelf niet meegedaan vanwege een klein medisch akkefietje. Maar toch is het wel weer even grappig om te zien hoeveel mensen Albert Vink weer even begroeten. En als verbeterpuntje: toch maar iets van een enquete, prikkelende stellingen, prijsvraagje? Het plein voor de Albert Heijn autovrij maken? Of levert die vraagstelling te makkelijk grote aantallen voorstanders op? Voor een uitgebreider verslag zie het weblog van Albert Vink