vrijdag, juni 30, 2006

10=25


Hoewel er niet veel op de raadsagenda van gisteravond stond, werd het toch weer een latertje. En dat over een voorstel, waarvan het college van te voren al aankondigde dat ze het wilde aanhouden. Het betrof namelijk de uitplaatsing van glastuinbouw van uit Rijnsburg naar Teylingen, en er is altijd in de raad en commissie in de gemeente Voorhout gesproken over '10 hectare glastuinbouw', en zo is het ook in de nota van het college van B&W aan de raad van 9 december 2005 ook genoemd. Raadsleden, amateur-politici die ze zijn, zijn soms net gewone mensen en denken bij 10 hectare glastuinbouw aan 10 hectare gebruikte ruimte. Maar nee...
Wie de kleine lettertjes had gelezen, in de conceptovereenkomst die er later is mee gekomen, wordt niet gesproken over 10 hectare glastuinbouw, maar over 10 hectare netto glas.

Wat betekent dat? We pakken de toelichtende notitie van Bureau Mentink er even bij, die na de discussie vorige maand erbij is gevoegd. 10 hectare netto glas is ongeveer gelijk te stellen aan teeltbed in de kas, dus geen verwarmingsruimtes en tussen paadjes. 10 hectare netto glas is daarmee 13,3 hectare fysiek glas (de kassen op zich, inclusief alles wat geen teeltbed is), En dat is weer gelijk te stellen aan 20 hectare bruto glas (ruimte om het hele bedrijf, dus met woning, toe- en afvoer, verdere opslag). En dat is weer gelijk te stellen aan 25 hectare bruto-bruto glas, uitgaande dat het gebied voor 80% uitgeefbaar is en de overige 20% op gaat aan water, wegen enz. Oftewel: 10 hectare netto glas is dus wat een normaal mens 25 ha glastuinbouwgebied zou noemen. Want dat is toch waar je dan tegenaan kijkt.

Gerrit van der Meer, de hierin sterk opererende maar niet te benijden wethouder RO,stelde het gisteren duidelijk: of de raad van Voorhout heeft ingestemd met 2x10 ha. (bruto) glas, of de raad van Voorhout wist niet waartegen ze ja heeft gezegd. Het klopt allebei. De raad van Voorhout veronderstelde ja te zeggen teggen 2x10 ha. (bruto-bruto) glas en realiseerde zich COLLECTIEF niet dat ze ja zei tegen 2x10 ha. netto glas. Ik laat de schuldvraag maar even in het midden, Of de raadsleden van Voorhout (en dat geldt voor mijzelf incluis!!) in alle fusiehectiek niet de nauwkeurigheid hebben genomen goed te lezen, dan wel dat het toenmalige college de raad niet op dit jargon-doolhof heeft gewezen (en daar zit wel iets van actieve informatieplicht in...), het lijkt een politieke blunder van formaat te worden. Ik geef het Gerrit maar te doen om de rommel op te ruimen. Binnen de fractie hebben we ook nog wel heftige discussies over het (open) landschap en in hoeverre we Katwijk behoren te faciliteren, dus makkelijk er wordt het er niet op.

In deze discussie is technocratisch jargon dodelijk gebleken. Eigenlijk moet ook de formulering van de overeenkomsten bij het voorstellingsvermogen van gewone mensen aansluiten: 10 hectare glastuinbouw moet gewoon 10 ha. ruimtebeslag hebben. Als je 10 ha. teeltbedjes wil hebben, zet dan in gewone, begrijpelijke taal neer dat je 25 ha. grondgebied voor de glastuinbouw nodig hebt. Dan kan ik het mijn buurvrouw ook weer goed uitleggen.

woensdag, juni 28, 2006

Hr. Ms. Tydeman in de aanbieding!


Door Gerard van der Lubbe gewezen op een 'buitenkansje voor de PvdA'. En hoewel het van hem natuurlijk een zeer collegiale suggestie is om hiermee onze voormalige wethouder Hannie Tydeman te eren, ben ik bang dat we dit toch niet in de Kagerplassen kunnen krijgen... of heeft iemand nog een slepertje over?

zondag, juni 25, 2006

Algemeen beschouwd


Het is wat kunst- en vliegwerk geweest vanwege Alberts vakantie, maar we hebben als PvdA fractie toch een aardige algemene beschouwing rondom de kadernota weten neer te zetten. We kwamen met een paar aardige punten rondom langzaam verkeer en armoedebeleid, die ook door andere partijen konden worden ondersteund. Een leuk idee kwam van het CDA: een architectonische prijsvraag voor de locatie 'Langeveld'. Kritisch was de raad in meerderheid onder andere over de extra kosten voor infrastructuur binnen Holland-Rijnland (850.000 euro per jaar voor de komende 15 jaar!), de extra kosten voor de brandweer.

Wel was er overdreven veel aandacht voor de verkeerssituatie rond afrit 6 op de A44 (bij de Sikkens, de aansluiting op de N444/Leidsevaart). Nu is de inrichting van de op- en afritten 5 en 6 op de A44 verouderd en levert gevaarlijke situaties op. Waarom noem ik de aandacht dan toch overdreven? Het is overdereven in het licht van de kadernota 2007-2010, die de uitgangspunten behandelt voor het opstellen van de begroting van teylingen voor 2007. De voortgangsnotitie over afrit 6 was net deze maand in de Commissie Ruimte behandeld (het was m.i. nooit i nhet debat rond de kadernota aan de orde geweest als die notitie twee maanden later of vroeger was besproken). Het betreft vooral een aangelegenheid die Rijkswaterstaat als beheerder van de landelijke snelwegen aangaat - en daarnaast de provincie Zuid-Holland als beheerder van de N444. Er is nog geen enkel zicht op wat de meest wenselijke aanpassing is en of dat wel consequenties heeft voor de meerjarenbegroting van de gemeente Teylingen. Kortom: er is geen sprake van een 'kader' dat bij de opstelling van de begroting 2007 meetelt. Toch presenteerden 3 van de 5 partijen de 'aanpassing van afrit 6' op hun-lijstje van 5 activiteiten die vooral doorgang moeten vinden en waarop dus niet bezuinigd zou mogen worden. Beetje waan-van-de-dag, als je het mij vraagt.

Teylingen in de top-80


Er zijn weinig redenen waarom ik Elsevier zou lezen, maar de tweejaarlijkse vergelijking van gemeenten in Nederland is er wel 1 van. Die vergelijking was afgelopen week weer het hoofdartikel, dus uit nieuwsgierigheid gekeken waar de 'nieuwe' gemeente Teylingen op uitkomt. Voorhout, Warmond en Sassenheim scoorden twee jaar geleden alle drie afzonderlijk in de lage middenmoot, maar door een vernieuwde systematiek en het aanvullende karakter stijgt Teylingen met stip naar nummer 79! Nog niet zo'n forse klapper als de herindelingsgemeente 'Utrechtse Heuvelrug' (eat your heart out, Ard van der Steur: zij staan nu op 2 van 458! We hebben nog wat te doen voor de 'beste herindeling van Nederland'.), maar toch mooi de hoogst scorende van de Bollenstreek (Lisse: 123, Katwijk: 176, Noordwijk: onze mondaine badplaats scoort een schamele 213e plek). We bevinden ons in goed gezelschap van oa. Deventer(82) en Nijmegen(80), twee steden waar ik toch ook graag mag zijn. En meer op onze eigen grootte is teylingen vergeluijkbaar met pittoreske plekken als Ommen (74), Hulst(73) en Hattem(70). In de naaste omgeving vallen Leiden(50) en Wassenaar(18) op door de hoge classering. De grote Steden en vooral het Gooi scoren uitzonderlijk goed: zegt wel wat over het profiel van Elsevier.

Nu valt er wel een hoop af te dingen op het onderzoek. Het gaat niet om bestuurskracht of -kwaliteit, maar op die zaken die vooral Elsevier-lezers interesseren: aantallen grote huizen, historische panden, snelwegen per ha. gemeentegrond, welstand (gedefinieerd als aantal rijke stinkerds per bijstandsgerechtigde), groene ruimte, aantallen restaurants. Geen beoordeling op aantal evenementen, aantal verenigingslidmaatschappen per inwoner, aantal theatervoorstellingen per inwoner, sterftecijfers tov demografisch gemiddelde, opleidingsniveau, uitgaande migratie, migratie binnen de gemeente, woontevredenheid, en nog een paar criteria die je ook zou kunnen verzinnen om te bepalen waar het in Nederland het beste is om te wonen.

donderdag, juni 22, 2006

Zijlpont


Joechei! het eerste burgerinitiatief in de gemeente Teylingen is unaniem aangenomen! Oftewel: de commissie Bestuur, Financien en Toerisme heeft zich vorige week donderdag geschaard achter het idee om het pontje aan de Zijldijk te laten terugkeren naar zijn oude route. Vroeger was het een korte oversteek, nu moet je eerst naar het uiteinde van het eiland Tengnagel fietsen om ongeveer dezelfde route weer terug te varen. Wat wil je ook, als het aantal gebruikers van de pont door een 'toerisme-stimulerende' maatregel meer dan gehalveerd is, de situatie ter plekke op het water onveiliger is geworden en de dieselrekening ook nog eens tegenvalt.

Wat me van wethouder toerisme Margo van der Fliert dan wel tegenvalt -tenminste, zo ken ik haar helemaal niet-, is hoe schuchter zij zich in dezen heeft opgesteld. Excuses dat het dossier door elkaar lag, teleurgestelde frietkotexploitant, het gevaar schetsen dat de DLG (directeur Landelijk Gebied) die misschien wel een fors gedeelte van een subsidie voor het eiland Tengnagel van EUR 180.000,- terugvraagt, wat gezochte onveiligheidsargumenten voor de oude situatie maar daar dan wel in meegaan... Het lijkt bijna alsof je als wethouder automatisch elk vigerend beleid maar moet zien te handhaven, ook al veroorzaakt het precies het tegenovergestelde als beoogd. (Hoe dat nou weer kan... )

Je zou als DLG het niet eens moeten willen om een subside te handhaven voor een maatregel die contraproductief werkt. Je zou als gemeente Teylingen geen subsidie moeten willen houden voor een maatregel die contraproductief werkt. Zaak lijkt me toch vrij helder. Het gaat niet om de centen, het gaat om wat je ermee bereikt.

woensdag, juni 21, 2006

hoe hard mag je met een auto op het fietspad (deel II)?


Vandaag heb ik antwoord gekregen van de hoofddirectie Juridische Zaken het Ministerie van Verkeer en Waterstaat , over de situatie hoe hard gemotoriseerd bestemmingsverkeer mag op een fietspad-uitgezonderd bestemmingsverkeer: " het antwoord is dat gelet op de tekst van artikel 21, onderdeel a, RVV 1990 het gemotoriseerde verkeer daar op het fietspad 80 km/u mag rijden. ".
Oeps. Tijd voor commissievragen? Ik heb toch nog maar eens ter plekke gecheckt hoe het nu daadwerkelijk zit. De Eerste Elsgeesterweg rijd je vanuit Voorhout namelijk op vanaf de Rijnsburgerweg. En daar geldt, vanaf de Nagelbrug tot net NA de splitsing met de Eerste Elsgeesterweg, een 30 km-zone. - 't is alleen wel verdraaid goed letten op de bordjes, duidelijk is anders...
Dus valt vanuit Voorhout bezien dit fietspad-uitgezonderd-bestemmingsverkeer in de 30-kmzone. Gered door de gong, iedereen die harder dan 30 zuidwaarts rijdt over de Eerste Elsgeesterweg richting Rijnsburg is dus vet in overtreding. Ik moet alleen ooit nog nagaan of dat de andere kant ook zo netjes geregeld is.

lachen!


Met de voorzitterstraining is alles goed verlopen. Ik heb zelden bij raadsaangelegenheden trouwens zo gelachen. Vooral een onmogelijke oefening voor Govert Buijze, die drie fracties die het eens waren met een voorstel voor een natuurspeeltuin in het Voorhoutse Oosthoutpark te maken, maar zich daar allemaal eventjes lekkerrrr op wilden profileren, in het gareel moest houden. Erg handig als 1 van de fictieve fracties begint met het verwarren van het begrip natuurspeeltuin met een naturistenterrein.

Maar toch best een hoop geleerd over dingetjes waarmee je het debat kunt structureren en daarmee efficienter/sneller kunt laten verlopen. Houd in de gaten dat het voor pers/publiek duidelijk moet blijven, geef de fasen in het proces aan, stuur de commissie op de vraagstelling van het voorliggende voorstel of thema. Kortom, beste van twee werelden: en leuk, en instructief. Die trainers van het Nederlands Debatinstituut zijn hun geld wel waard geweest.

dinsdag, juni 20, 2006

...en eieren leggen


Net terug van de maatschappelijke conferentie over de structuurschets Teylingen. Het was minder massaal opgezet als de behandeling van de toekomstvisie 'bouwstenen voor de toekomst' in december 2004 in Motel Sassenheim, en daardoor wel wat gezelliger. Met rond de 50 man vertegenwoordiging van allerlei clubjes en verenigingen (politici en ambtenaren uitgezonderd) was het ook een goed bezochte avond. Blijkbaar was Spanje-Tunesie ook niet belangwekkend genoeg om voor thuis te blijven.

Er werd driftig stoom afgeblazen en ook stelling genomen tegen wat nu speelt. In eerste instantie werd vooral opgesomd wat door het bureau RBOI NIET genoemd werd, of wat vooral niet mocht gebeuren. Maar na de pauze mochten de deelnemers zelf gaan tekenen en werd er driftig gekleurd. De stemming was goed, de verwachting gewekt, dus wethouder RO Gerrit van der Meer heeft straks na de zomer wat beloftes qua interactief bestuur verder in te lossen.

Wat me opviel, was:

 • Op het gebied van brede consensus:

  • infrastructuur (ontsluitng Noordwijk/Noorwijkerhout richting A44 wordt als groot probleem ervaren;

  • extensieve recreatie rondom Kagerplassen moet versterkt worden;

  • het bollencomplex wordt hoog geacht. • Verrassende tegenstrijdigheden:

  • bouwen voor jongeren is niet zo vanzelfsprekend; sommigen bouwen liever helemaal geen woningen meer;

  • Park of woningen in de Roodemolenpolder? beiden is genoemd;

  • Wel bouwen vanuit Voorhout richting Piet Gijzenbrug of juist sterke agrarische functie, dat is de vraag. • op het gebied van wilde ideeen:

  • Het spoor naar Haarlem verleggen, tussen Voorhout en Sassenheim in, met een soort 'Teylingen centraal' ter hoogte van de rotonde Snoeklaan-Zuidelijke randweg

  • De Van Pallandtlaan in Sassenheim ondertunnelen

  • De gemeente Oegstgeest opslokken
Gelukkig dat niemand daar op persoonlijk geciteerd kan worden. al met al een lange, maar best aardige avond. Maar goed, dat is nog maar het begin. Nu is de temperatuur van het badwater goed, en hopelijk koelt dat de komende maanden niet af.

zondag, juni 18, 2006

Broeden...


Het zij vrij hectische dagen, het is weer typisch zo'n finale voor het zomerreces. We zitten te stoeien op de algemene beschouwingen rondom de kadernota 2007-2010, oftewel: wat geven we het college mee bij het opstellen van de begroting voor 2007? Zo mag ik voor de hoofdstukken 1,3,4, en 8, oftewel Ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, wonningbouw, infrastructuur, natuur en milieu, 3(!!!) minuten het woord voeren. En hoe breng je dan goed over het voetlicht wat jouw partij dan het aller- aller- allerbelangrijkst vindt op die gebieden? in de beperking toont zich de meester, zoals Goethe al stelde

Daarnaast nog even langs te gaan bij de maatschappijlike conferentie over de structuurschets teylingen. Als raadsleden hebben we al lekker met viltstiften mogen knoeien, maar ik ben wel erg benieuwd waar andere organisaties mee komen (en ook: welke er zijn uitgenodigd en welke er bereid zijn mee te denken). Dinsdag volgen we nog een 8 uur durende training omtrent het voorzitten. Hoewel het me niet slecht af lijkt te gaan - tenminste, als ik bepaalde voorgezetenen mag geloven, - vind ik het nog altijd een behoorlijke klus om elke maand de commissie Welzijn tijdig tot een goed einde te brengen. Het voelt elke keer weer als een koorddanser op het slappe koord of en wanneer dan ik een breedsprakige orator taktisch moet bijsturen. Te leren valt er altijd wel wat!
En soms valt er ook weinig bij te sturen, zoals afgelopen maandag, toen het college niet goed kon uitleggen waarom de sporthal in Sassenheim 3,6 miljoen euro moest gaan kosten in plaats van de eerder geraamde 2, en ook nog flink wat meer dan een vergelijkbare sporthal zoals die nu in Voorhout wordt oneergezet. Terwijl de de hele commissie de nood op binnensportgebied in Sassenheim ook onderkent, moet de financiele onderbouwing nog wel beter worden aangezet. Bijna een klassieke valkuil dus, en het was even improviseren om tot een goed procedurevoorstel te komen uit de impasse. De commissie gaat de discussie na de zomer nog maar eens dunnetjes overdoen...

zondag, juni 11, 2006

Voorbeeld hoe het niet moet


Bij wat uitzoekwerk kwam ik toevallig op de site terecht van de Nederlands Skateboardfederatie. en naast het citeren van het artikel uit het Leids Dagblad van juni 2004 wordt 1 van die foto's ook nog eens toegepast als voorbeeld hoe het vooral NIET moet. Hun advies: raadpleeg toch vooral de expert-gebruikers zelf....

Ter info: de bowl, die vier weken in april 2004 open is geweest op het speeltuintje bij de Engelselaan naast het Cluster, ligt al weer ruim een jaar naast de ijsbaan op het sportpark Elsgeest. Er is al ruim geleden krediet verleend om de bowl te herplaatsen, maar ik hoop niet dat nu het derde skateboardseizoen op rij ook volledig verloren gaat door "onvoorziene" vertragingen in de uitvoering. Op een zwoele avond als vanavond had hij er eigenlijk gewoon al moeten liggen.

Het houdt je scherp


Donderdagavond jl. met de bijna hele raad debattraining gehad. Het is altijd goed om ook nog persoonlijk te horen te krijgen dat je nog steeds wat kunt verbeteren - in mijn geval: minder snel spreken, dan komen je argumenten sterker over. Als raad kunnen we al wel het compliment in de zak steken van de trainer van het Nederlands Debat Instituut, dat hij het niveau van argumenteren "hoog" vond. Als we dat nu maar in het echie ook kunnen (blijven) laten zien

For old time's sake


Vanmiddag op het feestje van oud-raadslid Wim Meijles geweest, en hoewel restaurant Boerhaave nu eenmaal niet de prettigste plek is voor een receptie bij >30 graden Celsius (het heeft toch een oud-bruin karakter), was het wel prettig om mensen die je nu niet meer zo intensief spreekt, toch weer eens te zien. Zo is voormalig CDA-raadslid Piet Verdegaal weer geheel hersteld, heeft vormalig burgemeester De Ronde een huis gevonden in Tholen, en maken oud-raadslid Henri Damen en nog-steeds raadslid John Bosman nog steeds de meest politiek incorrecte grappen.

Aan Wim heb ik goede herinneringen, en het doet mij plezier dat hij dit weblog ook nog steeds aandachtig volgt. Stimulans om ermee door te gaan. Voor de rest heeft hij nu veel meer tijd om op zijn volkstuin met iedereen een praatje te maken, en dan gaan die pretoogjes weer glimmen. Wim, ik hoop dat je van je driedubbele feestje vandaag genoten hebt!

woensdag, juni 07, 2006

Hoe hard mag een auto op het fietspad?rare vraag misschien, maar hij is wel degelijk reeel. Tussen werk, gezin en politiek doe ik heel soms nog een poging wat te hardlopen, en maandag deed ik dat voor de verandering weer eens door de Elsgeesterpolder. Tot voor kort was dat een schilderachtig onverhard weggetje, maar met dank aan een provinciale subsidie is dat nu een heel strak geasfalteerd fietspad geworden. et zo'n mooi blauw bord aan het begin. Met 1 merkwaardigheid in het onderbord: "uitgezonderd bestemmingsverkeer". Dus iedereen die daar paarden, koeien of tulpen kweekt mag er gemotoriseerd heen. In de onverharde situatie hobbelde-hobbelden de auto's stapvoets over het pad, maar nu kun je hem lekker doortrekken in zijn vier. En zolang je daarbij als gemotoriseerd bestemmingsverkeer dat ene joggende raadslid net-niet raakt is de situatie wel structureel maar nog niet ernstig, dus zal ik er geen commissievragen over stellen (hmm... als het joggende raadslid wel geraakt was, had ik ze ook niet kunnen stellen, maar dat terzijde).

Voor bromfietsen is het wel wettelijk bepaald en wel als aangegeven in de brief met kenmerk DGP/WV/U.04.03868
van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer: 30 km/u.
Maar goed: hoe hard mag je dus met een auto op een fietspad? Want voor een auto gelden andere regels als voor een bromfiets. Ik heb de vraag voor mijn eigen gemoedsrust maar even uitgezet bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar misschien valt het ook wel in de categorie "Hoeveel engelen passen er op de kop van een speld?". Ik merk het wel.

zondag, juni 04, 2006

In de etalage

Met de voordracht van Sander Schelberg (VVD) als eerste kandidaat voor het burgemeesterschap van Teylingen -en hij heeft op mij een goede eerste indruk achtergelaten- is tevens het einde in zicht gekomen van het waarnemend-burgemeesterschap van Jeroen Staatsen. Hij is net over de helft, maar met een verwachte benoeming per eind augustus, en met het zomerreces kunnen we nog 1 maand van hem genieten in het raadswerk. Jammer dat het zo snel gaat. Maar Jeroen is als bestuurder straks weer 'willing and able', dus in de etalage...
Voor het geval dat er anderen op zoek zijn naar een prima burgemeesterskandidaat, of op zijn naam Google'n: wij hebben tot nu toe de ideale interim aan hem gehad. Natuurlijke authoriteit zonder dominantie, een goed gevoel voor het (bege-)leiden van het raadsdebat, steekt veel energie in de contacten met de burgerbevolking, staat zijn mannetje in calamiteiten, veel gelegen om een werkbaar team te creeren. Misschien had hij, na het Helderse 'drama', te bewijzen dat dat niet izjn functioneren te maken had. Dat is hem wat mij betreft al uitstekend gelukt.

En op andere puntjes waar de fusie ook al 'symbolisch' lijkt te gaan slagen: De Voorhoutse Daisy Nieuwenhuizen stelt schriftelijke vragen over de accomodatie van de Sassemse tennisvereniging, de Sassenheimer Bob Keeven en de Warmonder Hans Goudsmit slaan toe bij het agendapunt 'Knooppunt Leiden-West', een stukje Voorhoutse erfenis. Komen wij dan toch nog, conform de wens van de VVD, als voorbeeld van een geslaagde herindeling in de uitstalkast?