woensdag, mei 28, 2003

Drie gesprekjesBij een bijeenkomst over burgerparticipatie: met J., een oudere Voorhouter met grote staat van dienst, gesproken over zijn idee van 'Civil society'. Een dorpsgemeenschap waarin velen verantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen van die gemeenschap. Voor een groot deel -de verantwoordelijkheid voor wat er bij je in de buurt gebeurt ook willen dragen- kunnen we elkaar vinden. We hebben 1 fundamenteel verschil van inzicht. Ik denk dat voor vele mensen in dit dorp de dagelijkse leefomgeving en het sociale netwerk veel groter is dan het dorp Voorhout, en dat we daarmee niet te vergelijken zijn met meer rurale gemeenschappen. Vandaar dat ik in de raad ook heel vaak het regionale voor het voetlicht wil hebben en stel dat er hier in de Bollenstreek ook grotere problemen dan de Voorhoutse spelen.


Op de fiets: met B., een heel betrokken jongen van begin twintig. Doet veel in het Dorp, volgt een opleiding in Leiderdorp. Zou graag op zichzelf wonen maar kan in Voorhout niets krijgen. In Leiderdorp wel voor EUR 300,=, maar dan moet hij vanwege onregelmatige werktijden eigenlijk zijn hele sociale netwerk in Voorhout loslaten. En daarmee zou hij ook wegvallen voor de clubjes waarin hij nu zit. En hij is er wel een van het stempel waarop op termijn het -zoals dat zo mooi heet- het maatschappelijke kader op rust. Dus blijft hij nog maar bij zijn ouders wonen, met een stampvolle eigen kamer. Voor jongens zoals hij is het echt broodnodig dat we hier in het dorp serieus werk maken van jongerenhuisvesting. Kortom: genoeg te doen! Ik heb weer een extra inspiratie om de afspraken voor Hooghkamer en Voorhout-noord kritisch op jongerenhuisvesting te screenen.


Op het station: W. spreekt mij aan over een artikel in 'De Toorts', het blad van de PvdA-afdeling Noordwijk. Hij is het GRONDIG oneens met mijn conclusie, dat vanwege een "complete" dorpsgemeenschap ook over een redelijk volledig winkelapparaat moet beschikken en dat dus de plannen op de ING-locatie maar moeten doorgaan. Dit is ook niet helemaal mijn conclusie (als ook eerder op deze pagina betoogd: daar heb ik het artikel in "De Toorts" weer op gebaseerd!) geweest, maar voor W. maak ik graag de nuance: Binnen de centrumontwikkeling van Voorhout vinds ik wel belangrijk dat er tussen spoor en bibliotheek een trekker komt voor het winkelhart van Voorhout. Ik zou er echter niet rouwig om zijn als het plan wat de ING uiteindelijk wil realiseren wel wat soberder wordt tot nu toe is geprojecteerd. De trekker zou ook niet per se een hele Ahold-keten hoeven te zijn. Ik heb al vaker gehoord dat een HEMA als aanvulling in Voorhout wel een hele grote wens is. En dan kan ik ook mijn herensokken tenminste hier in het dorp halen.

Hoofd boven water


Woensdag een bezoek gebracht met de raad/commissie welzijn aan de zwemvereniging 'De Columbiaan'. Wat het meest indruk op mij gemaakt heeft, is het niveau wat deze mensen hebben weten te bereiken met hun wedstrijdafdeling, in vergelijking tot de voorzieningen die ze tot hun beschikking hebben. In Voorhout trainen ze in het overdekte zwembad van het Teylingen College. Dit is een vierbaans , 20 (!!)-meterbad. Voor alle niet-zwemmers onder ons: 25- en 50-meterbaden zijn de standaard wedstrijdformaten. De echte wedstrijdbaden zijn ook een stuk breder. Toch draait de Columbiaan mee op landelijk subtopniveau, bij de jeugd zijn ze zelfs nationaal kampioen voor het tweede jaar achtereen. Je kunt op wilskracht, motivatie en met kundige mensen dus heel wat bereiken!


Wat De Columbiaan het liefst zou willen, is uitbreiding van het bad tot een volwaardig 25-meterbad, of een ondiep bad erbij voor zwemlessen. De gemeente Voorhout is eigenaar van de gebouwen van het Teylingen College, dus uitbreiding daarvan is ook een aangelegenheid van de gemeente. Zwembaden zijn echter ontzettend duur in exploitatie. In Noordwijkerhout heeft de gemeente grote problemen met het multifunctioneel centrum 'De Schelft', in Noordwijk gaat het buitenbad van het Bollenbad definitief dicht en het lot van het binnenbad wordt later dit jaar bepaald (dat zou voor 'de Columbiaan' en alle kleine Voorhouters die bij hen zwemles krijgen ook een kleine ramp zijn, omdat de beginners-zwemlessen van 'de Columbiaan' in ondiep water in het bollenbad worden gegeven.)


Voor de zwemvereniging is het geven van zwemles de bron om voldoende aanwas te krijgen om voldoende getalenteerde wedstrijdzwemmers te kunnen kweken. Voor mij zijn er, als het om gemeentelijk beleid, echter twee verschillende vragen met verschillende mogelijke antwoorden aan de orde:
Dat zijn:


  • Hoe belangrijk is het, om binnen Voorhout zwemles te kunnen krijgen?

  • Hoe belangrijk is het, om topsport binnen Voorhout te stimuleren/ faciliteren?


Op de eerste vraag zou ik zeggen: zwemles moet laagdrempelig zijn, ook voor diegenen die zonder auto hun kinderen moeten brengen. Nu is onze regio vrij dichtbevolkt en de gemeente Voorhout heel klein in oppervlak, dus hoeft dat niet per se binnen de gemeentegrenzen. Maar ik ben blij dat de Columbiaan het -als enige in ons dorp!- aanbiedt, en dat is absoluut het behouden waard.Als het binnenbad van het Bollenbad in Noordwijk zou dreigen dicht te gaan, vind ik dat de raad van de gemeente Voorhout daar wel actie op moet ondernemen. Dat horenwe in het najaar ook nog wel meer over

De tweede vraag ligt wat moeilijker. Met alle waardering voor wat de Columbiaan heeft bereikt, zie ik topsport niet mijn hoogste prioriteit. Misschien is er ook ooit wel meer overeenstemming te bereiken met zwembad De Wasbeek in Sassenheim, dat ligt tenslotte voor veel Voorhouters ook om de hoek. Maar zolang er bezuinigd moet worden ben ik bang dat we eerder voor behoud van faciliteiten moeten vechten dan voor uitbreiding ervan.

donderdag, mei 08, 2003

liever de lucht in ?


Gisterenavond was een spannende avond voor Voorhout: Het Plan voor de nieuwe Agnes (ons ouderenzorgcentrum) werd besproken. Een fors project, dat het centrum van Voorhout versterkt met een zorgcentrum toegesneden op de eisen van de 21e eeuw, een begin van een 'woon-zorgzone' waarvoor wij in ons verkiezingsprogramma ijverig gepleit hebben, een nieuw gezondheidscentrum, een podiumzaal en accomodatie voor de Volksuniversiteit en muzieklessen... Kortom: Voorhout kan nog wat meer dan alleen woningen bouwen.

Toch dreigde het plan te sneuvelen, en wel op de hoogte en de bouwmassa. De Voorhoutse politiek luistert wel naar haar burgers, in dit geval de stichting 'Boerhaavehuis' die de Boerhaavetuin bedreigd ziet door 1 van de woontorens in het plan. Nou ja toren: een 'urban villa'/appartementencomplex van 14 appartementen en vijf bouwlagen hoog. Het gebouw komt op 60m van het Boerhaavehuis maar wordt toch als een 'onacceptabele' bedreiging gezien van het huis en het groene hart van Voorhout.
Het hele plan wordt gerealiseerd door de woningbouwvereniging Trias en de zorginstelling LAS. Dit zijn beiden organisaties zonder winstoogmerk. Trias legt EUR 2,2 miljoen TOE op het plan. En toch moet het tweede 'torentje' maximaal drie lagen hoog worden, zonder dat de fracties die dat standpunt innemen (CDA, VB en VVD) de financiele consequenties van dit aftoppen weten. Vooral het CDA - drie maanden geleden nog voorstander van een verkeersader direct langs de ACHTERtuin van het Boerhaavehuis- had blijkbaar nog een wit voetje te halen.

Oke, het plan gaan wat de hoogte in maar wordt slechts 1,5 m hoger dan het huidige bejaardentehuis. Geheel conform landelijk en provinciaal beleid, dat het buitengebied wil sparen en binnen de bebouwde kom wil verdichten, gaan we nu in het centrum de lucht in. Buurgemeente Sassenheim, inmiddels kleiner als Voorhout, bouwt wel rustig 6 of zelfs 11 hoog! Dat hoeft nu ook weer niet, maar het perspectief in het dorp hier komt bij sommigen inderdaad niet boven de geluidswal uit.

Voor alle duidelijkheid: de Boerhaavetuin is zeker een bezoekje waard, er wordt met veel ijver getuinierd, en ik ben zelf ook donateur van de stichting Boerhaavehuis.

De kern van de zaak


Dinsdag 06/05 commissie Welzijn gehad. Een ontmoedigende vergadering, vanwege twee agendapunten. De eerste was een brief van de gemeenteraad van Noordwijk over vluchtelingenwerk, waar een dringend beroep op de Voorhoutse politici werd gedaan om zich om het lot van mensen die lang in de procedure zitten, te bekommeren. De VVD zei niets in het debat, het CDA zag geen reden om af te wijken van het "beleid" om brieven van collega-raden niet te beantwoorden, Voorhouts Belang wil het kabinetsstandpunt afwachten. Kortom: ik schijf op persoonlijke titel maar een briefje.


Het tweede was de kerntakendiscussie voor Welzijn. Een belangrijk issue voor de VVD, en als belangrijk punt voor hen gewoon in het collegeprogramma opgenomen. Laat er nu uit het ambtelijk apparaat een discussienota rollen die uitmondt in twee kolommen: kerntaken en niet-kerntaken. En heel gemeen: waar de VVD kritisch tegenover staat, is kerntaak, en wat de VVD graag wil , staat in het kolommetje niet-kerntaak... Dan zou dus een heel gave discussie hebben kunnen worden. Je zou zeggen: kom dan met je criteria die de instellingen waar jij voor staat, in het voetlicht stelt. Niets van dat alles! ALLE DRIE de collegepartijen hebben geen behoefte aan kaderstellende criteria, ze willen een lijstje van verplichte taken (uit de begroting te halen) en een lijstje met 'overlappingen', en dan hebben we het wel weer gehad met de kerntakendiscussie. En daar steek je dan je kostbare tijd in!