vrijdag, februari 23, 2007

campagne-fris


zeker als het je vak is, dan is deze verkiezingsstunt van de conculega's errug leuk. Combinatie van slim gebruikte techniek, persoonlijke aandacht van de grote roerganger (en dat is bij grote roergangers erg zeldzaam: meestal staan ze eenzaam op hoge tribunes), en een krachtige variatie op een sterk beeldmerk. Alleen, waar staan ze nu voor op 7 maart ??

woensdag, februari 21, 2007

zenden en ontvangen


Je hebt van die ingewikkelde onderwerpen, over langetermijneffecten, tegenstrijdige wetenschappelijke onderbouwing en grote financiele belangen. Als het over volksgezondheid gaat is het helemaal ingewikkeld. Asbest en loodhoudende benzine zijn na jarenlang kritiekloos te zijn toegepast, al langere tijd uitgebannen. Roken mag bijna niet meer, dieselauto's staan vanwege de roetdeeltjes nu ook in een kwaad daglicht (sorry, ik rijd ook in VW Golf TDI). Maar hoe zit het nu met straling van huis- tuin- en keukenapparaten? Magnetrons, DECT-telefoons en Wireless netwerkjes in huis, UMTS/GSM zendmasten? Het is niet bewezen dat elektromagnetische straling gezondheidsschade veroorzaakt, er is net een 'Zwitsers onderzoek' (COFAM II) uit dat een eerder officieel onderzoek van TNO (COFAM I) ontkracht. Maar het is ook niet bewezen dat langdurige blootstelling over langere termijn ook geen gezondheidsschade aanbrengt. Kortom, ik kan mijn studieboeken over wetenschapsleer weer uit de kast halen: Wanneer is iets nu 'bewezen' of juist 'ontkracht'? Hoe betrouwbaar zijn statistieken? Wat bewijzen uitzonderlijk toevallige gevallen en correlaties nu eigenlijk?

Vanavond ontvingen we met alle vijf de fracties een vertegenwoordiging van de MR van de basisschool de Overplaats in Sassenheim. Pal naast de school staat UMTS/GSM zendmast. De mast zelf staat er al 22 jaar, maar die is in de loop der jaren behoorlijk vol gehangen. Allemaal legaal, de gemeente Teylingen is ook gebonden aan het antenneconvenant, reeds lang afgegeven bouwvergunningen kun je niet intrekken, wettelijke normen worden niet overschreden. Maar toch, in de school De Overplaats zijn er gezondheidsklachten. De MR maakt zich daar, volkomen begrijpelijk, druk om.

Het was een heel open, prettig, constructief informeel overleg.We hebben het vanavond over allerlei aspecten gehad: mogelijke andere oorzaken van de klachten (binnenklimaat), de instrumenten die andere gemeenten hanteren, de juridische aspecten. Kortom, het is niet een heel makkelijk dossier waarover je snel een goed oordeel vormt. We hebben met elkaar afgesproken om over enkele maanden elkaar weer te ontmoeten en ondertussen nog wat meer huiswerk te doen. Met als prettig bijverschijnsel dat ik de wijze lessen van Thomas Kuhn en mijn wat roestige kennis van Poisson-verdelingen mag afstoffen.

zondag, februari 18, 2007

Heel dom of heel slim


't Is wat, dat lijvige document 'discussienota' voor de ombuigingsoperatie van 1,5 miljoen Euro structureel voor Teylingen. De ideeen erin zijn wilder dan zelfs in onze eigen brainstorms voor het PvdA-verkiezingsprogramma voorjaar 2005. Nu heeft de raad gelukkig de vrijheid om slechts de helft van dat bedrag te gaan opzoeken om het hele huishoudboekje weer passend te maken. Het zal nog een hoop rekenwerk worden.

Nu kunnen wilde ideeen heel dom zijn. Neem nu het voorstel om de bibliotheken in Voorhout (en Warmond) te sluiten. Moet er wel iets gebeuren met de bieb in Sassenheim. Misschien wel combineren in nieuwbouw met... een nieuw gemeentehuis. Het voorstel is dan dus om de bibliotheek in het grootste dorp met de meeste kinderen en jongeren (goh, wie willen we nu vooral aan het lezen hebben?) dicht te gooien om het te combineren met een gebouw waarvan we in het coalitie-akkoord hebben opgenomen: " Uitgangspunt van de coalitiepartijen is dat deze raadsperiode geen onderzoeken en/of discussies gestart worden naar vestiging van de gemeentelijke organisatie op één locatie dan wel één nieuw gemeentehuis." Nu ben ik er normaal voor om zaken bespreekbaar te houden, maar dit is op het onzinnige af.

Of... is het misschien wel heel slim? Als je voor drie miljoen aan voorstellen opstelt waaruit de helft moet worden gerealiseerd, lijkt het alsof er heel wat te kiezen valt. Stop er voor een tonnetje of wat aan flauwekul in, en de keuze voor alle kleine soms ook wel knellende bezuinigingetjes (wegenonderhoud, minder speeltuintjes, stoppen met de subsidie aan de VVV,) kunnen kritiekloos door. Tja, het is een klassieke taktiek om het spervuur te laten afleiden naar opblaasbare nep-doelen, zie hier een mooi D-Day voorbeeld:
(Het Engelse woord 'decoy' is trouwens afgeleid van het Nederlandse 'eendenkooi', als ik Wikipedia ten minste mag geloven)

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Dat Teylingen moet bezuinigen, ja. Dat dat pijn gaat doen, ja. Dat elk van de drie gemeentes dit zonder fusie ook had gemoeten, ja. Dat we het Welzijnsprogramma ontzien, fijn. Dat we nog heel wat zullen moeten debatteren om te bepalen waar het pijn zal gaan doen, ja. Daar zijn we als gemeenteraadsleden ook voor gekozen. Maar dit soort voorstellen als van centralisatie van de bibliotheek kan ik op deze manier toch niet heel serieus nemen.

donderdag, februari 15, 2007

't Rijpt?


Vanavond was de behandeling van de denkrichtingen voor de Toekomstvisie Teylingen in de commissie Ruimte. Het was echt in de late voorstelling, want pas om 22:15, na een hoop ander procedureel gedoe, begond de behandeling ervan. Ik had, omdat het zoveel over beelden en kleuren ging, een Powerpointpresentatie in elkaar gedraaid. Die is drie keer gescreend door de steunfractie, en dermate fijn geslepen dat ik er vanavond meerdere complimenten over kreeg. Mooi staaltje teamwork dus! Ook een complimentje aan de griffie: die hadden ongevraagd tientallen full color afdrukjes gemaakt voor alle aanwezigen. Ik ben de presentatie geeindigd met onze PvdA-variant van de denkrichting-kaart.


Klik op de afbeelding voor een leesbare vergroting


Even ter toelichting: binnen Voorhout en Sassenheim kiest de PvdA voor ruimte voor verdichting. (overgenomen uit de gele denkrichting). Het buitengebied is variant 1 'Authentiek en kwalitatief'. De innovatieve accenten vind je bij de 'bedrijfscampus' langs de Oosthoutlaan en de waterwoningen in de Poelpolder te noorden van Sassenheim. mail me trouwens als je de hele presentatie wilt hebben.

Ik heb me er hard voor gemaakt dat het niet zou mogen gaan om de keuze tussen 1 van de vier: ze overdrijven namelijk allemaal. Of het nu 'authentiek en kwalitatief' (groen) heet of 'mee met de mainport' (oranje), 'greenport forever' (geel) of 'innov@tie in het l@ndschap '(paars), ze zijn 1-dimensionaal. En toch vraagt een journalist vanavond: en voor welke denkrichting kiest de PvdA? Ja, dat is in van buiten Groen (open landschap) en van binnen geel (bouwen voor eigen behoefte, maar gaat wel gepaard met een half-stedelijk karakter, dus gedeeltelijk a la het Voorhavenkwartier in Sassenheim), en met een beetje paars voor de innovatieve oplossingen. Dat was natuurlijk veeeel te genuanceerd. Maar ik heb hem: het is als groene pruimen, Reine Claude, groen van buiten, geel van binnen en een vleugje paars. Maar daar kom ik dus nu op, nu ik weer thuis ben.Toch ben ik liever open genuanceerd, dan zogenaamd-duidelijk. De VVD roept hard dat ze de bollensector wil versterken en DUS voor geel kiest, maar knalt in hun visie wel een nieuw Hoogh-Teylingen neer totaan Piet-Gijzenbrug bij Noordwijkerhout (dat is diep-oranje 'Mee met de Mainport'). Het CDA wil ook de 'Greenport forever', maar niet met kassen en ook niet met verdichting van woningbouw binnen de bebouwde kom (en haalt daarmee het halve fundament onder hun gele denkrichting uit). De visie van D66 lijkt uiteindelijk erg op die van ons. TriLokaal kiest openlijk voor 'Authentiek en kwalitatief', maar zal de vraag voor het daarmee gepaard gaande woningtekort nog wel moeten beantwoorden. Kortom, de totaal visie moet nog wel even rijpen. En dan gaat de fruitvergelijking wel mank: rijpen betekent wel overgaan van groen naar geel naar oranje...

dinsdag, februari 13, 2007

Wie-o-wie, de polls gaan open


Abhoutaleb, Dijksma, Koenders, Bos, Bussemaker, Albayrak, Timmermans, Heemskwerk in het kabinet... en wie gaat de Tweede-Kamerfractie nu leiden? Jaques Tigchelaar? Aleid Wolfsen? Jeroen Dijsselbloem zou ook nog wel OK zijn: intelligent, laagdrempelig, fijne jongen, maar wel duidelijk.


Update 14/02: Tichelaar dus. Jammer, heb ik niet veel mee.

maandag, februari 12, 2007

In formatie vliegen


Zolangzamerhand wordt Nederland weer regeerbaar. Dat is fijn. Daarentegen vind ik vind het heel erg jammer dat Wouter Bos, ondanks eerdere toezeggingen, niet als fractievoorzitter in de Tweede Kamer blijft, maar toch minister van Financien en vice-premier wordt. Doet toch niet helemaal recht aan het feit dat de Tweede Kamer uiteindelijk het hoogste regeringsorgaan is. Met binnenlandse zaken mag de PvdA blij zijn, Milieu ook. Onderwijs had niet gehoeven wat mij betreft (dan had ik liever sociale Zaken of VWS gehad), Ontwikkelingssamenwerking is ook weer erg traditioneel-PvdA.
Je kunt schamperen dat een ministerie voor Jeugd en Gezin wel erg naar spruitjes ruikt, maar ik heb al teveel verhalen gehoord over het falen van zorg voor kinderen die grote risico's lopen om erop tegen te zijn. Wachtlijsten voor noodopvang, jongeren in gevangenissen geplaatst die daar niet thuishoren, geweld achter de voordeur, Andre Rouvoet kan er al zijn naastenliefde in kwijt en het zal nog hard nodig blijken ook.

zondag, februari 11, 2007

Voldaan...foto Edwin van der Wijngaard. De hele fotoreportage is op De Teyding te vinden
stiekem zijn er toch nog wat repetitie-uurtjes in gaan zitten, ik heb het 6e lustrum van mijn studentenhuis ervoor moeten missen, maar het was ABSOLUUT DE MOEITE WAARD! Wat? Dat! Dat bijrolletje als burgemeester van Decibel in de koning van Katoren. "Een teambuildingssessie voor nop, waar je anders een duur betaalde consultant voor inhuurt.", zoals vrijwilligster Mary van Kesteren het met een glimlach stelde. OK, het was maar met het halve team van de gemeenteraad, maar de voorstellingen die ik samen met Albert, Gertrude, Daisy, Marlies, Ard, John en Wim heb mogen spelen , die scheppen zeker een band. Albert en John hebben een heel verdienstelijk podiumdebuut achter zich (Heren: ga door!), Ard blijkt Tsjechov gespeeld te hebben.
Wat betreft mijn eigen beleving: Naast de lach en het applaus is het ook heel leuk om in de coulissen te dansen met de ministers, high-fives te doen met kinderen die je aan het begin liever negeerden. "En doe je het morgen weer?" was de hoopvolle vraag. "Nee, ik vind het nu heel jammer dat ik het morgen niet doe, maar morgen vind ik het vast heerlijk dat het geweest is."

zaterdag, februari 03, 2007

't Wordt nu serieus


Nog een weekje en dan begint het nieuwe format. Na X-factor, Sterren dansen op het ijs, Lama gezocht, hebben we dan "Politici op de planken". Vandaag hebben we voor het eerst het hele stuk 'Koning van Katoren' doorlopen met ook de kinderen en jongeren erbij. Veel meisjes, maar de weinige jongens die meedoen staan hun mannetje zeker ook. 18 meiden die al hun nuffigheid met veel plezier kwijt kunnen in de rollen van zure ministers, 'Stach' rules letterlijk, en 'Kim' is erg bekoorlijk in haar gele jurk. Als burgemeester zijn wij raadsleden herkenbaar aan de gouden ambtsketens ('t zijn maar gespoten blikdeksels. Die van Rudy Alewijnse is precies het Teylings Logo!). Voor de rest varieren de kostuums van goudkleurige mantel, Dirndldracht, mijn eigen trouwpak tot een veredelde juten zak. Kortom, het wordt wel erg leuk.

Oeps, ik moet mijn introotje voor het programma nog schrijven, maar gauw aan beginnen!


Marleen van Leeuwen instrueert de hele ploeg


Raadslid Daisy Nieuwenhuizen als de burgemeester van Ekwilibrie. Ekwilibrie ligt blijkbaar in Tirol.

donderdag, februari 01, 2007

Voorhout maakt het bont


Mijn hoop van gisteravond is gelukkig bewaarheid geworden. Weer een toekomstdebat in een volle zaal (140 mensen?), nu in het Teylingen college in Voorhout. Het was de beste avond van de drie. Iets minder creatieve suggesties, maar wel een betere discussie. Kwam ook, omdat de organisatie duidelijk haar leerpuntjes van dinsdag en woensdag had meegenomen. De stellingen in algemeenheid waren ingeruild bij de keuze voor een bepaalde denkrichting-op-locatie: de Elsgeesterpolder, de Roodemolenpolder tussen Voorhout en Sassenheim, wel of niet hoger bouwen in het centrum, een extra woonwijk tussen de Jacoba van Beierenweg en het soldaatje. Dat werkte goed. Geen gedoe meer over de interpretatie, het was concreet en beeldend. De stemmingen met kleurenbriefjes (1 kleur per denkrichting) waren in Voorhout het bontste van allemaal. Misschien ook omdat het publiek het meest gemeleerd was, het meest een mengeling van vrouwen en mannen en ook meer gezichten uit mijn eigen generatie.

Natuurlijk zijn er ook mensen die de gelegenheid van zo'n toekomstdebat aangrijpen onm hun grieven vanuit het verleden en het nu te ventileren. Maar er zijn er ook bij, die over hun schaduw heen kunnen stappen, die hun zorgen en wensen wel projecteren op hoe ze hun leefomgeving over dertig jaar zouden willen zien. Daar kunnen we als raad wat mee. Net als met dat nieuwe spreekwoord dat vanavond langskwam: "Je ken het bos wel kappen, maar dan mot je in de laatste 5 bomen geen apen meer willen fokken." Ik leg het maar zo uit: onder een bepaalde schaalgrootte lonen bepaalde aktiviteiten niet meer. Maar zo klinkt het lang zo beeldend niet.

Ik ben ook blij dat ik alle drie de debatten heb bijgewoond. Al is het drie keer weer erg laat geworden. Het maakt verschillen per dorp duidelijk, maar ook dat je niet moet afgaan op de stemming van 1 avond. Het grootste leereffect zit toch in de vergelijking tussen alle debatten.