zondag, juli 20, 2008

Ik ga op reis en ik neem mee...


Na een niet al te spannende raadsvergadering, met alleen gesteggel over budget voor het vrijwilligersbeleid, is dan nu toch het reces in volle hevigheid losgebarsten. Met de fractie hebben we dat nog ceremonieel afgesloten met een etentje in Sild in Sassenheim met ons vijven, en dat was behalve verschrikkelijk lekker ook gewoon heel goed. Gesproken over onze grootvaders, onze allergieen en -hoe kan het anders- ook over de PvdA in Teylingen. We nemen wat 'huiswerk' de zomer mee in, en praten in september verder over waar we de laatste 1,5 jaar ons op willen focussen.

Gelukkig kan ik alle stukken achter me laten. Ook de stapel tijdschriftjes met spannende titels als Lokaal Bestuur, Proces en document, Re.public, Rijnstreek Business, VNG Magazine laat ik lekker voor wat het is.

Wat is er wel aan vakantieleesvoer ingeslagen? De Decamerone van Bocaccio, Charles den Tex, Tommy Wierenga, de biografie van Joop den Uyl. Nieuwe wandelschoenen om de Dolomieten in te gaan, familie komt over voor het Noordwijkse strand en om op huis en poes te passen. Kortom, ik meld me wel weer als er weer iets te melden is.

foto afkomstig van http://www.alpenfreaks.be/Seiseralm.html

dinsdag, juli 01, 2008

Gelijke monniken


Gelijke monniken, gelijke kappen.
Commissie ruimte. Twee insprekers, over twee inbreidingslocaties. niet meer gebruikte bedrijfspanden worden in een bestaande (woon-)omgeving omgezet in woningbouw met appartementen. Het ging om het plan-van winsen in Warmond (voormalig tuincentrum) en de locatie Essenlaan in Sassenheim (voormalige garagebedrijf). Beide verhalen qua inhoud vergelijkbaar: protesten tegen te hoge en te massale bebouwing. Verschil? de commissie Ruimte buitelt in het eerste geval over elkaar heen om het plan Van Winsen vooral de volgende vergadering te agenderen. De bezwaarmakers tegen het plan Essenlaan wordt slechts aangehoord.In de steunfractievergadering hadden we ook wel al met 2 omwonenden gesproken, dus ons was het verhaal al wel duidelijk. Toch had ik niet verwacht dat er in de commissie zo´n verschil in gretigheid in op het oog vergelijkbare dossiers zou plaatsvinden.


Artist's impression van het complex aan de Essenlaan te Sassenheim, afkomstig van www.esio.nl

Nu zijn er ook wel verschillen. Het bouwplan van Winsen heeft al een roerige voorgeschiedenis en heeft te maken met een beschermd dorpsgezicht. het plan is al eens daarop teruggetrokken en opnieuw ingetekend. De Essenlaan ligt in een heel recent herzien bestemmingsplan waarop over deze locatie geen zienswijzen is ingediend. (Oeps). Maar zou dat het zijn dat zo´n verschil maakt? De reuring die er in het verleden al geweest is?

rijtje van 7


Zo eens in de zes weken komt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing bij elkaar. ambtenaren, de burgemeester, een wethouder, de commissievoorzitters en nog enkele raadsleden denken dan na hoe we de politieke besluitvorming nog kunnen verbeteren. We zijn inmiddels al een heel eind op pad voor wat betreft de analyse. we hebben al een hele rits mogelijke verbeteringen, we hebben visies gedeeld op hoe we nu functioneren en hoe we idealiter functioneren. Nu komen we in het stadium waar we kijken wat we het eerst kunnen aanpakken. Eerst maar het format van de raadsvoorstellen, want lange voorstellen lokken ook lange beschouwingen uit. Rocket science is het bepaald niet, het zal wel een variatie worden op het 6W-rijtje:

  • Wat is het probleem?

  • Wat willen we bereiken?

  • Wat gaan we daarvoor doen?

  • Welke effecten mag het wel/niet hebben?

  • Wie gaat het doen?

  • Wat mag het kosten?


Eigenlijk moet er nog een H-tje bij: hoe vertel ik het mijn schoonmoeder? Want je kunt nog zulke briljante kaders stellen, als je het niet in gewone woorden over de buhne kan krijgen, is het verhaal gewoon niet OK. hoe noemen ze dat ook al weer in verkooptrainingen? Elevator pitch (Vertel het je baas in 30 sec., als je toch met hem in de lift staat...)