donderdag, december 28, 2006

connectie...


Met dank aan Rose-Marie Keijzer en de teddybeer Frimpong is van oze PvdA-fractie ook wel een hele leuke foto gemaakt. Geen second life meer nodig!

Beste wensen


het is elk jaar een kleine bevalling, maar de nieuwjaarskaarten zijn de deur weer uit. We knutselen er sinds een jaar of wat altijd zelf een in elkaar. Dit keer hebben we ons laten inspireren door dat geweldige lied van Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Jammer dat dat pianoloopje er niet in mee te sturen is.

Als je dan dan zelf door het grauwe, oudjaarse Voorhout voor postbode speelt, dan lijkt de kaart van Kees van Velzen verder weg te moeten dan die naar Mozambique, Canada of Chili. Maar het is het ook wel leuk om (vooral!) zoveel mannen in de keuken bezig te zien. De jaarlijkse portie quality time? Goed voornemen: houd dat in 2007 ook gewoon, door de week, vol! En voor de rest : Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

't borrelt


Gisteren hadden we van onze PvdA-afdeling onze oudejaars/kerstborrel. Gezellig, en je merkt dat iedereen in de vakantie redelijk ontspannen is. Er wordt ('t zijn net gewone mensen, die sociaal-democraten) driftig geklust, familie en vrienden opgezocht, aan nieuwe banen gedaan. Weinig gemeentepolitiek, maar wel een praatje van Martin Huls, gedeputeerde en lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart as. Erg informatief; hij gaf zijn visie op de kabinetsformatie en de invloed daarop op de campagne, en gaf ook aan waar de Zuidhollandse PvdA zich op wil richten. Dat is OV, groen/recreatie en jeugdzorg. Nou net drie thema's die ook hier in Teylingen/ de regio van groot belang zijn. Wat dan wel weer jammer is, is dat de campagne zich vooral zal concentreren op de 10,12 grootste gemeenten/steden in Zuid-Holland. Maar Martin heeft dan toch maar de moeite genomen om te verschijnen in het 'kleine' Teylingen, gewoon omdat hij hier graag komt. Dat is toch ook wel weer fijn.

Martin Huls geeft zijn visie op het Haagse


vrijdag, december 15, 2006

't Zal een zorg zijn


Maandag hebben Albert, Gertrude en ik een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van een zorginstelling, met de vraag of we kansen zagen op een bepaalde locatie een zorgboerderij te creeren. (Sorry, ik houd de details even voor me). Het gaat om een plek waar jongens tussen de 12 en de 20 kunnen wonen en door middel van voor dieren weer met verantwoordelijkheid leren te nemen. Het betreft een groep makkelijk te beinvloeden jongens met een zorgelijke thuissituatie, waarvoor nu eigenlijk geen plek is om opgevangen te worden. Jongens, die door ' foute vrienden' makkelijk zou kunnen afglijden. zeg maar, de 'Tedjes van Es'.

Een zorgboerderij is wel een heel interessant concept: het is al moeilijk genoeg om voor bepaalde zorgfuncties geschikte plekken te vinden en omgekeerd kan het voor boerderijen die puur op basis van het boeren geen florissante toekomst meer hebben, ook weer bestaansrecht geven. De provincie Zuid-Holland heeft het thema gelukkig ook al opgepakt.

De vraag is volkomen terecht: we vernamen een behoefte van 60-80 plekken in heel Zuid-Holland. Onze gesprekspartner had een plan voor plm. 20 plekken. Helaas, de beoogde locatie is om andere redenen niet geschikt voor vestiging, maar we gaan het dossier wel oppakken. We hebben al eerder namelijk bij een werkbezoek aan de jeugdinrichting Teylingereind ons laten inlichten hoe lastig is de juiste woonplek te vinden voor bepaalde groepen jongeren met problemen. En ook voor lokale politici ligt daar een verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting.

dinsdag, december 05, 2006

heeft u terug van drie euro?


Gisteren is in de commissie Welzijn het Welzijnsprogramma 2007 behandeld. Op zich een stuk waarover de raad dit jaar weinig over kan melden.
Het van het oude Sassemse, Voorhoutse en Warmondse beleid wordt onverkort doorgetrokken, in afwachting van de harmonisatievoorstellen die komend voorjaar zullen worden gepresenteerd. Omdat dat voor het Welzijnsprogramma budgetneutraal moet verlopen, zullen sommige verenigingen en instellingen erop vooruit gaan en anderen zullen het behoorlijk in hun portemonnee merken. Ik verwacht dat het dan wel storm zal gaan lopen. Gisteren viel dat met vier insprekers dus nog wel mee.

Peuterspeelzaal 'de Woezel' in Warmond zit vanwege teruglopend aantal peuters in het dorp met een groot probleem: ze denken komend jaar rond de 18.000 euro tekort te komen. Daar gaat de gemeente mee aan de slag, maar niet door het dichten van gaten.

Maar er was ook een inspraakreactie van speeltuinvereniging ' Het Vossenhol' , ook uit Warmond. Ze hadden 503 euro subsidie aangevraagd, en kregen er... 500. De penningmeester Velthuizen kon er wel inkomen dat het bedrag niet omhoog ging, maar waarom nu zonder motivatie de speeltuinvereniging zo'n pietluttig bedrag van drie euro moest inleveren ten opzichte van 2006, dat wilde hij toch wel even weten. (en helmaal ongelijk heeft hij daarin ook niet). Hij had 3,5 minuten inspreektijd nodig. Er luisteren dan 5 ambtenaren en 13 politici en een notuliste mee. Alhoewel onze "uurtarieven" bij lange na niet die van het bedrijfsleven halen (laten we het eens gemiddeld op 60 euro/uur zetten, dan doen we niet onder voor een verwarmingsmonteur), schat ik toch in dat we er daar dan zo'n 65 euro aan luistertijd hebben ingestoken. Reactie van wethouder Hollart: die drie euro was geen probleem. Wethouder Homan past het zelfs heel demonstratief in pasklare munt bij zijn collega bij, uit eigen zak! Kortom: issue van niks, maar als de toe te kennen subsidie nu direct gewoon op 503 euro was gezet, was er geen onvertogen woord over gevallen...

zondag, december 03, 2006

wat nu?


De weddenschapjes lopen al: wordt het SP-PvdA-CDA of PvdA-CU-CDA? wat ik vreesde, is bewaarheid: er is geen tweepartijencoalitie mogelijk met de uitslag van de verkiezingen, al weer 10 dagen geleden. Ach, ik maak er zelf grappen over op mijn werk als collega's vragen naar het verloop van onze eigen campagne. Ik volg de analyses achteraf met aandacht: die van het publieke forum binnen de PvdA, de vele artikelen in onze krant. Ik betreur de operationele fouten van de PvdA in de campagne, maar dat is 'incidenteel'. De kiezer vroeg vooral om duidelijkheid, de PvdA heeft te weinig duidelijk laten zien waarvoor zij ZELF stond, maar helaas hebben alle kiezers bij elkaar opgeteld een verre van duidelijk signaal afgegeven. Maar hun 'waarheid' ligt in elk geval overal, behalve in het midden.

Wat me daarin zorgen maakt is de afkeer in Nederland van de vrijzinnigheid en tolerantie. Niet dat ik de 'alles-moet-maar-kunnen'-mentaliteit tot norm wil verheffen (nee, ook/juist in de openbare ruimte moeten we met fatsoen en respect met elkaar omgaan). Maar wel de afkeer van de EU en het andere buitenland, de afkeer van het liberalisme (juist in de gehele liberale hoek, en ik reken naast de linkse vleugel van de VVD, D66, de rechtse vleugel van de PvdA ook het Groen-Links van Femke Halsema daar bij, zijn de grote verliezen gevallen), het verlangen naar lijkt het wel, een Nederland van de vroege jaren zestig: prettig verzuild en overzichtelijk. Alleen, dat Nederland-van-vroeger bestaat niet, is er ook niet nooit in die vorm geweest. Willen 'wij' dan niet meer kiezen, maar dat voor ons gekozen wordt? Meer zekerheid? jammer maar helaas, vrijheid is af en toe ook verantwoordelijkheid en een opdracht, dus hard werken.

evalueren


Het kruipt al weer richting de jaarwisseling. Woensdag jl. hebben we met alle (commissie-)voorzitters even doorgesproken over hoe de commissievergaderingen lopen en waar nog verbeteringen we wensen. Die wensen zijn er wel: de aanlevering van stukken aan de griffie moet eerder (dan kunnen de griffie en de voorzitters met iets meer rust de agenda uitsturen), we worden strenger op de 'stand van zaken'-agendapunten, de griffie zal een korte handreiking opstellen voor insprekers. Daarnaast hebben we nog wat observaties gewisseld over het beter neerzetten van presentaties, het (wel of niet) duale debat, belangenbehartiging, technische vragen. We hadden alle vijf het idee dat het heel vruchtbaar was, we gaan dit zeker op gezette tijden onze voorzitervaringen naast elkaar leggen. (maar ook niet te vaak; het moet beschouwend blijven en het presidium van fractievoorzitters regelt tenslotte de gang van zaken rond de raad). Maar het is zeker goed af en toe wat meer van een afstandje naar je eigen functioneren te kijken. Ik houd me als voorzitter van de commissie Welzijn dan ook warm aanbevolen voor elke feedback op mijn voor-zitten!