donderdag, mei 08, 2003

De kern van de zaak


Dinsdag 06/05 commissie Welzijn gehad. Een ontmoedigende vergadering, vanwege twee agendapunten. De eerste was een brief van de gemeenteraad van Noordwijk over vluchtelingenwerk, waar een dringend beroep op de Voorhoutse politici werd gedaan om zich om het lot van mensen die lang in de procedure zitten, te bekommeren. De VVD zei niets in het debat, het CDA zag geen reden om af te wijken van het "beleid" om brieven van collega-raden niet te beantwoorden, Voorhouts Belang wil het kabinetsstandpunt afwachten. Kortom: ik schijf op persoonlijke titel maar een briefje.


Het tweede was de kerntakendiscussie voor Welzijn. Een belangrijk issue voor de VVD, en als belangrijk punt voor hen gewoon in het collegeprogramma opgenomen. Laat er nu uit het ambtelijk apparaat een discussienota rollen die uitmondt in twee kolommen: kerntaken en niet-kerntaken. En heel gemeen: waar de VVD kritisch tegenover staat, is kerntaak, en wat de VVD graag wil , staat in het kolommetje niet-kerntaak... Dan zou dus een heel gave discussie hebben kunnen worden. Je zou zeggen: kom dan met je criteria die de instellingen waar jij voor staat, in het voetlicht stelt. Niets van dat alles! ALLE DRIE de collegepartijen hebben geen behoefte aan kaderstellende criteria, ze willen een lijstje van verplichte taken (uit de begroting te halen) en een lijstje met 'overlappingen', en dan hebben we het wel weer gehad met de kerntakendiscussie. En daar steek je dan je kostbare tijd in!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten