donderdag, juni 05, 2003

Met de Taxi Europa in


Vanochtend een telefoongesprek gevoerd met mevrouw van Werkhoven, van het gelijknamige taxibedrijf. Ze klaagde dat het bedrijf van haar zoon geen eerlijke kans had gehad bij de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer voor Voorhout. 36 jaar lang heeft hun bedrijf in Voorhout het leerlingenvervoer gedaan, en hun chauffeurs weten nu wel precies hoe met elke leerling moet worden omgesprongen. Qua dienstverlening is er ook geen reden om van de diensten van Van Werkhoven af te stappen.

Het is ook eigenlijk een zaak van het college en niet van de Raad, maar ik zal er toch een woord aan wijden. Nu is het zo, dat bij aanbesteding van contracten door een gemeente boven een bepaald bedrag dit tegenwoordig altijd Europees moet. Oftewel: om 1 Europese markt te bevorderen, moet de 'vraag' in vastgestelde bladen worden gepubliceerd, zodat in principe elk Europees bedrijf een gelijke kans heeft om in te schrijven (dus ook taxibedrijf van Werkhoven). Dat is dus niet in de lokale huis-aan-huisblad. Het is daarbij verboden het ene bedrijf voor te trekken boven het andere, bijv door alleen aan hem voorinformatie te verstrekken. Bestaande relaties met een goede staat van dienst zijn hierop niet uitgezonderd.

Nu gaan er in Voorhout al zoveel leerlingen naar speciaal onderwijs in naburige plaatsen, dat we inderdaad boven het minimum bedrag uit gekomen zijn. Er MOEST dus Europees worden aanbesteed, en dat zijn nogal wat regels. Eigenlijk had bij een 1-jarige verlenging van het contract in 2002 (toen wel aan van Werkhoven gegund) dat al gemoeten, maar is toen nog niet gebeurd. Van Werkhoven wist dus, dat voor een vernieuwd contract hij in 2003 mee moest doen in een Europese aanbesteding. Bij opening van de aanbiedingen op het vastgestelde tijdstip hadden vier bedrijven een aanbieding gedaan, waaronder... niet van Werkhoven.
Als voor mijn bedrijf 1 bepaald contract van levensbelang is, dit contract een Europese aanbesteding moet doorlopen, dan zou ik mij helemaal verdiepen in die regels om dat contact toch maar binnen te kunnen halen. (Bijv. door samenwerking aan te gaan met een groter bedrijf dat daar op ingesteld is). Doe ik dat niet en mis ik de boot, dan faalt mijn eigen ondernemerschap.

De raad kan een correct verlopen aanbestedingsprocedure, die onder bevoegdheid van het college van B&W valt, niet terugdraaien. Ik kan, zou ik dat willen, van Werkhoven absoluut niet alsnog aan een contract helpen. Ik heb als volksvertegenwoordiger wel geprobeerd uit te leggen hoe het zit, ook al is dat geen fijne boodschap. Ik kan als politicus vraagtekens gaan stellen bij de nadelen van een verenigd Europa, maar Europese regelgeving is wel de,soms ingrijpende, realiteit. Met heel veel voordelen, maar soms ,als voor van Werkhoven, is die appel wel zuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten