zaterdag, november 28, 2009

Geen antwoord op de vraag

Toen het  in september nog nazomerde -dat lijkt met die natte kille boel buiten al heel ver weg- heb ik naar aanleiding van een inspraak van Clara van Bemmelen een schriftelijke vraag gesteld over de mogelijkheden voor de aanleg van een speelplaats rond de Boerhaavestraat. Ik heb daarbij ook het speelplaatsenplan betrokken. Nu het alweer bijna Sinterklaas is, krijg ik pas een antwoord. Maar helaas, wel een beantwoording, maar geen antwoord op mijn vraag.
Ik was benieuwd of Teylingen voor de zoeklocaties in het speelplaatsenplan al reele mogelijkheden op het oog heeft. Antwoord is: we doen eerst de uitvoering zoal in 2009/2010 gepland, dan kijken we verder. Kortom:" nee, nog niet en we werken er niet aan". Duidelijk, al vind ik het wel onverstandig. Ook al is de realisatie pas over een paar jaar, juist het vinden van locaties en mogelijke bestemmingswijzigingen kosten VEEL tijd. Als je pas in 2011 gaat zoeken, liggen die speeltuinen er niet in 2012/13. Bovendien blijk het antwoord deels niet hetzelfde te zeggen als het speelplaatsenplan zelf. Het plan zegt dat de AANLEG van nieuwe speelplaatsen op zoeklocaties na 2010 plaats vindt; niet dat er pas na 2010 concreet wordt gezocht.
vraag 2 ging over de mogelijke ruimte nu het plan Regenboog veel gefaseerder wordt gebouwd. OK, daar wordt het antwoord wel concreter: in 2011 is een "op de hoek Linnaeuslaan-Laan van Welgelegen een speelplaats van circa 300m2 gepland. Deze speelplaats zal door de gemeente worden aangelegd tijdens het woonrijp maken van de 2e fase van het bouwplan (2011)". En betaald uit de exploitatie van de woningbouw aldaar. Maar het antwoord is ook : We hebben niet voorzien in een EXTRA speelplaats in de Boerhaavestraat. Tja, en dat is dus het geen antwoord op mijn vraag. Clara, en daarna ik, hebben niet om een EXTRA speelplaats gevraagd. We zijn allang blij als die eerste speelplaats er zou komen.
Kortom: ik moet 2 maanden wachten, waar het reglement van orde van de gemeenteraad stelt : "Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig
dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen.". Dan krijg ik ook nog een antwoord op een vraag die ik niet gesteld heb en ook niet van dien orde dat ik mij kan voorstellen dat dat 60 dagen voorbereidingstijd vraagt. Kortom, we zullen bij de eerstvolgende raadsvergadering wel gezellig een klein appeltje schillen met de Wethouder Speeltuinen. Ach, gezellig appeltjes schillen hoort ook wel bij de adventstijd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten