zondag, december 13, 2009

Week van de Vooruitgang

't Is al een bijna versleten marketing-instrument: "de week van..." noem maar op. Zelfs de week van de vooruitgang blijkt al te bestaan. Afgelopen week was mijn "week van de Vooruitgang". Donderdag ben ik bij een stakeholder-sessie geweest, waarbij de Woonstichting Vooruitgang aan een aantal belangrijke partners en belanghebbenden vroeg, hoe zij tegen de Vooruitgang aankijken.Daar heb ik dus aan meegedaan, en ik heb grote waardering voor het feit dat de Vooruitgang zich daarin kwetsbaar wil opstellen en dit vraagt, ook aan gemeenteraadsleden. Ik heb dus aangegeven waarin ik ze goed vind, maar ook zeker wat volgens mij nog wel beter kan. En met mij nog zo'n 8,9 anderen, van de Bond van Ouderen tot een buurcorporatie.

Het tweede evenement was het tekenen van het laatste huurcontract van de nieuwe Oranjebuurt. In een feestelijke presentatie legden mensen van alle betrokken partijen - de bewonersvereniging Voortvarend '97, de bouwer BVR, de gemeente - gezamenlijk een legpuzzel en zette de familie Van Werkhoven en directeur Steven Schrader haar handtekening onder hun huurcontract.


 Tekenen van het laatste huurcontract - de lokale pers was ook goed vertegenwoordigd.


 Uit alle toespraken sprak naast blijdschap ook opluchting: "de familie Murphy is in de Oranjebuurt komen wonen en ze zijn ook pas onlangs weer  weggegaan". Oftewel: het is een lang traject geweest, met veel tegenvallers, en waar het ook hard-tegen-hard ging. Maar waarin uiteindelijk het bouwen van een proefblokje nieuwe woningen de bewoners wel ervan overtuigd heeft, dat de optie sloop-nieuwbouw beter was dan renovatie. Hoek Maximalaan - Vooruitgangdreef


't Is een mooie, vriendelijke wijk geworden, nu nog de speeltuin 'Beatrix' terug, en dan kunnen de vlaggen definitief uit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten