woensdag, maart 26, 2003

Rug recht (deel 2)


Het kwaad is geschied, of geschiedt nu : De Angelsaksen zijn ten velde getrokken tegen de Babyloniers, met een hi-tech arsenaal en een zeer naief beeld van hun tegenstanders: "als wij in hun schoenen staand verzet zinloos zouden vinden, vinden zij dat ook, dus ze houden wel op." Erger nog: een democratisch Irak hoeft niet automatisch Pro-Westers te zijn, en een pro-Amerikaans Irak zal ook wel niet helemaal democratisch zijn.

Wat betreft de kabinetsformatie: Als de keuze tussen Saddam en George Walker gaat, is die ook voor een (sociaal-)democraat niet moeilijk. Als de keuze gaat tussen internationale rechtsorde en amerikaanse egotripperij is theoretisch de keus ook niet moeilijk. Maar probeer dan het 1 maar met het ander te combineren... Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter dit dilemma ook wordt. We helpen echter ook niets en niemand door nu als PvdA in een hoekje te gaan zitten mokken. Maar ik heb er wel heel veel moeite mee. De BBC raadpleeg ik wel heel vaak, het houdt me toch wel erg bezig. Ze geven daar ook ruimte voor andere meningen dan de officiele propaganda, en dat valt me van de Engelse staatsomroep niets tegen !!


en nu Voorhout nog

Het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur Sobel aan de opening van Panorama Tulipland is goed verlopen, en zonder enige wanklank. De burgemeester is dus weer blij.
Minder blij was hij met het amendement van PvdA/D66 in de raadsvergadering afgelopen donderdag op een krediet voor de centrumontwikkeling. Wij stelden voor dit krediet te verlagen omdat in onze ogen het nog veel te vroeg is voor een bestemmingsplan voor de ING-locatie.
De ING-lokatie is een grasveld naast de spoorwegovergang midden in Voorhout. Hier zou (sinds 94 al) een winkelcentrum moeten komen. In februari 2002 is er tussen de gemeente Voorhout en de ING overeenstemming bereikt over een ontwikkkelingsmodel: ruim 200 parkerplaatsen in een half-verdiepte garage, 84 woningen, een nieuwe bibliotheek van 1100m2 en 5000m2 voorzieiningen (waaronder 1 supermarkt en een maatschappelijke voorzieining als een kinderdagverblijf). Op 3 maart jl. kwam de mededeling dat het plan aangepast moet worden omdat 14 van de 84 woningen in de 70 db(A) geluidscontour van het spoor liggen, en daar komt dus geen ontheffing voor. De woningen waren nodig om de garage rendabel te kunnen maken. daarnaasr moet er op de locatie van 13000m2 nog 600m3 waterberging worden ondergebracht.

In HINTS termen zou ik zeggen: klink als: van de baan.In elk geval zou ik niet weten wat er nu in dat bestemmingsplan kan komen. In de raadsvergadering kwam er van wethouder van Steijn ook een beroerd antwoord op, ongeveer: "we moeten nu eenmaal verder met de stedebouwkundige ontwikkeling.". Hetgeen niet betekent dat je al in staat bent om een bestemmingsplan in te vullen!!

Het heeft niet mogen baten. wij vonden dat het college met zo'n beroerde beantwoording niet simpel met goedkeuring we mocht komen (dan steken ze helemaal geen poot uit om hun mandaten binnen te slepen). De collegepartijen in de raad dachten daar anders over en ons amendement ging gelijk van tafel. Het was wel een heel leerzame ervaring in hoe nauwkeurig je je aanpassing moet vragen. We hadden beter kunnen vragen om splitsing van de besluitvorming zodat we dit krediet voor een bestemmingsplan los hadden kunnen goedkeuren van enkele andere zaken.
Misschien hadden we dit bij de behandeling van het voorstel in de commissie Financien ook(nog) duidelijker neer moeten leggen. Nu heerste bij de andere fracties al het idee dat ook PvdA/D66 al akkoord was. Goed, trekken we weer lering uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten