zondag, april 13, 2008

Begint het net zo lekker te lopen


...gaan allerlei buurgemeenten je naam opeens noemen in hun herindelingssores. Natuurlijk volg ik het bestuurlijke lot van Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom met meer dan gemiddelde interesse. Zou me niks verbazen als de provincie Zuid-Holland zoetjesaan voorzichtig op een 2x2 fusie aan zou sturen, nu de niet-vrijblijvende samenwerking tussen Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom toch iets te beklemmend/niet-vrijblijvend bleek. Maar als Teylinger blijf ik er liever nu wel effekes buiten.
Voor Warmond, Voorhout en Sassenheim zie ik er ook geen enkele toegevoegde waarde in om nu al weer een herindelingscircus door te moeten. Wanneer je het laatste rapport over 'de staat van de gemeente' doorneemt, mag je best trots zijn op wat de gemeente Teylingen in 2 jaar heeft bereikt. De minder dan 40% opkomst dreunt nog lekker door in het oordeel 'de burger als kiezer' maar vooral in het hoofdstuk 'de burger als klant' scoort Teylingen lekker. Ook voor de rest zitten we over het algemeen iets boven het gemiddelde, terwijl een gemeente Westland (heringedeeld in 2004, en bijna 100.000 inwoners groot) daar toch een stukje onder zit.
De vergelijking is in die zin interessant, dat pleitbezorgers voor een gemeente Bollenstreek ook pleiten voor een gemeente in de orde van grootte van de gemeente Westland, en met eenzelfde soort identiteit op basis van een agrarisch-industrieel complex (bollenteelt vs. tuinbouw)
Misschien is 35-40.000 inwoners inderdaad niet alleen een gemiddelde, maar ook een ideale grootte. Groot genoeg voor professionaliteit en bestuurlijke veerkracht, klein genoeg om genoeg oog te hebben voor klantgerichtheid, wijken en buurten. Laat Teylingen dat bewijs eerst maar eens afleveren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten