zaterdag, maart 04, 2006

Voorbeeld hoe het niet moet

De raadsvergadering van donderdagavond is niet heel verheffend geweest. Naast drie vrijwel-hamerstukken -integriteitscode college, treasurystatuut en de afgesproken wijziging op het raadsprogramma- waren er vijf schriftelijke vragen ingediend door D66 en de VVD. De behandeling ging ongeveer als volgt: U heeft een schriftelijke vraag ingediend over onderwerp X. U heeft daar schriftelijk antwoord op gekregen. Heeft u nog behoefte aan een reactie? En asls het voor een doorsnee-raadslid al moeilijk te volgen was - achter bleken een aantal vragen pas die middag naar mijn prive-email gestuurd te zijn, maar dat moet je dan ook maar net rondom het jonge-gezinnen-spitsuur kunnen checken - v voor de publieke tribune was het al helemaal niet te volgen. Met de suggestie van Gerard van der Lubbe (TriLokaal) om bij schriftelijke vragen tenminste een setje kopieeen ervan klaar te leggen, was ik het dan ook hartgrondig eens.
Meest opvallend voor de matheid was nog wel, dat niemand van zijn plek kwam om vanaf het katheder te spreken. Niet bepaald het voorbeeld van een publiek debat dat de aandacht vasthoudt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten