zondag, december 09, 2007

onze reactie op de toekomstvisie


Woensdagavond in een lange, lange sessie de concept-toepkomstvisie besproken. de meeste fracties, bealve het CDa, probeerden toch nog een aantal goede en nog te verbeteren punten en suggesties uit te lichten. Rudy alewijnse van het CDa greep vooral terug op de populariteit van boekjes als tietjerksteradeel in oude ansichten', en dat riep bij mij de verzuchting los dat het CDA liever qua toekomstvisie liever naar 1930 dan naar 2030 keek.

Wat gheeft de PvdA ingebracht?

  • we kunnen onze inbreng van het voorjaar geod herkennen: wat verdichting in de dorpen, het landschap blijft open met her en der een innovatief element

  • infrastructuur is nog zwak uitgewerkt.

  • we zijn blij met de ruimte tussen de kernen

  • we zijn, vanwege de natuur, terughoudend met overal fietsen en wandelen rond de Kaag, maar dat moet wel beter worden. Diezelfde verbindingen mogen ook wel naar de Kust worden doorgetrokken.

  • het concept bvan een recreatief transferium is nog niet zo heel sterk: waarop stap je vanuit de auto of de trein bij station Sassenheim dan over?

  • vernieuwing van bedrijventerreinen zien we graag in het uitwerkingsprogramma terug met het 'cradle-to-cradle'concept

  • Met het omleggen van de N444 aan de nadere kant van de Leidsevaart hebben we grote moeite; de elsgeesterpolder daar proberen we zoveel mogelijk vrij te houden van versnippering, nu we al aan de zuidkant voor de Rijnsburgse kassenbouw concessies hebben moeten doen.

  • De vrijhouden van gronden richting Nordwijkerhout voor eventuele woningbouw na 2030 stelt ons in dubio. We vindendat de gemeenteraad van Teylingen ook in 2030 nog wel keuzemogelijkheden moet hebben, maar we vrezen wel dat dit het mogelijk maakt dergelijke ontwikkelingen naar voren te halen.

  • Als laatste: als de bedrijventerreintjes ten oosten van de Schiphollijn in de definitieve versie van de toekomstvisie overeind blijven, is dat voor ons een reden om het hele plan af te wijzen. Gelukkig waren de meeste fracties het daar met ons mee over eens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten