donderdag, januari 17, 2008

Klap van de molen


Niet alles wat je voor kennisgeving krijgt aangeboden , moet je ook alleen voor kennisgeving aannemen. nu lag er gisteren bij de ingekomen stukken een rapport van het WEOM, het bedrijf dat voor de NUON op zoeek is naar locaties voor nieuwe windmolens. De WEOM heeft haar oog laten vallen op de Elsgeesterpolder, omdat daar de molens niet te dicht op de A44 mogen (ivm Oegstgeester woonwijken), en ze daar mooi te combineren zouden zijn met de langs de rijnsburgerweg te realiseren kassen... die daar wat ons betreft niet komen.

Nu ben ik wel een warm voorstander van windenergie. Zolang we - en ook internet kan niet zonder - electriciteit nodig hebben, is het het beste om dat op te wekken in een vorm die geen sporen nalaat als wij mensen er niet meer zijn, en dat is windenergie. Alleen: waarom nu net in de polder die we landschappelijk gezien nu zo veel mogelijk VRIJ willen houden? Het komt er anders ongeveer zo uit te zien: foto afkomstig van www.vhlweb.nl

Daar hinkte ik gisteren door het debat heen. Inhoudelijk wilde ik er van te voren niet te veel over zeggen, alleen hoe het college nu om zou gaan met een genoemde orientatie-avond over deze molens. Maar Bob Keeven van de VVD begon gelijk een ronkend betoog over de invoering van kernenergie, dat we vooral daar op in moesten zetten. OK, kernenergie is wel CO2-neutraal, maar wel het toppunt van cradle-to-grave energieopwekking. En dus ging ik happen. Het kwam me op een opmerking van Leo van Steijn te staan dat "we" (gemeenteraad) niet na een maand al van standpunt moesten draaien, en zeker de groene vuist van de PvdA Teylingen niet. Leo, ik kan je gerust stellen. Ook wat betreft de PvdA Teylingen zal in de Elsgeesterpolder maar een molen draaien: De reeds aanwezige Hoop doet Leven. Maar dat windenergie wel een belangrijke plaats in onze energievoorziening zal moeten gaan innemen, staat voor de PvdA buiten kijf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten