donderdag, januari 17, 2008

Verwarring op het terras


Sinds de zomer heeft Teylingen het rondtafelgesprek ingevoerd,. Als een agendapunt zich daarvoor leent, kunnen meerdere partijen bij de commissie aan tafel schuiven om een half uur lang hun standpunten uit te wisselen en toe te lichten. soms werkt dat goed, zo hebben we bij het K*schuur-Trappenberg verhaal daar best ons voordeel mee gedaan. Maar gisteren, bij de discussie over de aanleg van terrassen op de Oude Haven in Sassenheim, liep dat even helemaal anders.

Wat was er aan de hand? Samen met de gemeente heeft de TOV (Teylinger Ondernemersvereniging) een herinrichtingsplan opgesteld voor de parkeerplaatsen op de Oude Haven: deels terras, maar ook handhaving parkeerplaatsen. Kortom, lijkt toch wel veel op hoe het nu is. En omdat ze al met de gemeente, c.q. het college, alles tot in den treure hadden uitgepraat vond de TOV het niet nodig om in dit stadium ook bij de raadscommissie aan te schuiven. In plaats daarvan sprak Rob Batenburg wel in. Maar direct in het rondetafelgesprek antwoorden en weerwoord geven zou achteraf gezien voor de TOV wel slim geweest zijn. Nu waren er voornamelijk horeca-ondernemers en omwonenden, die aangaven dat zij niet in het proces betrokken waren, en dat ze toch liever een geheel autovrij horecaplein wilden. We zullen binnenkort nog maar evalueren wat zich nu wel en wat niet leent voor rondetafelgesprekken.

Wij als PvdA hadden van te voren al wel het standpunt ingenomen dat, nu de parkeerplaatsen op het Kerkplein definitief worden, de Oude Haven 's zomers een terrassenlein moet worden, zoals Albert Vink najaar 2005 ook al in de raad van Sassenheim had bepleit. Soms is het ook wel handig om gewoon maar consequent te zijn. Alleen de VVD -in 2005 nog medestander van de PvdA in dezen- was nu voor het plan van TOV en het college, waarop het college het plan introk. Jammer genoeg kan de discussie weer opnieuw beginnen, want het college wil nu eerst een soort startnotitie met de voor- en nadelen van beide varianten (huidig plan en compleet horecaplein) presenteren...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten