zondag, april 19, 2009

Je kunt niet loslaten wat je niet hebt omarmd


Donderdag behandelden we in onze algemene beschouwingen rondom de kadernota ook de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting. Een daarvan, waar wethouder financien Van der Zon mee aan de gang wil, is het volgen van de nullijn: ervan uitgaan dat de inkomsten op hetzelfde niveau blijven, en de uitgaven daarop ook bevriezen. Tot nu toe hanteert Teylingen een heel andere lijn: namelijk het toepassen van een inflatiecorrectie. dus als alles gemiddeld 2% duurder worden, laat je de gemeentelijke begroting ook met 2% groeien en vraag je ook 2% meer gemeentelijke belastingen. Dan kun je materieel gezien hetzelfde blijven doen.
Die laatste lijn is op langere termijn gezond. Door op de absolute nullijn te gaan en te blijven zitten, hol je uiteindelijk de gemeente helemaal uit. De hele wereld wordt elk jaar iets duurder, dus als gemeente kun je uiteindelijk minder en minder uitvoeren. En dat betekent uiteindelijk: te weinig mensen om het verplichte werk te doen, de ondersteuning aan verenigingen en instellingen heeft minder en minder te betekenen, onderhoud gaat achteruit (want je kunt minder vervangen en repareren). En, als je dan uiteindelijk toch gedwongen moet verhogen, komt de klap in 1x heel hard aan en wordt er weer moord en brand geschreeuwd. Nog niet zo heel lang geleden hebben we dat in Noordwijk gezien: jarenlang stelselmatig de OZB te weinig verhogen, en dan in 1x tientallen procenten.
En dan heeft de VVD in het debat nog het lef om te stellen, dat de PvdA de nullijn wil loslaten. Beste Ard van der Steur: Je kunt niet loslaten wat je niet hebt omarmd. Dat het college vorig jaar, op het laatste moment, voorstelde de OZB niet te verhogen omdat dat financieel niet nodig was, betekent nog lang niet dat Teylingen structureel de inkomsten en uitgaven moet bevriezen. Bovendien heeft de PvdA daar toen ook onze kanttekeningen bij gemaakt. Laten we de voorstelling van zaken wel helder houden.
Toch kan deze discussie nog wel heel spannend worden. Het CDA staat tot nu toe dicht bij onze positie ( begroting verhogen met inflatie en voor de toename van het inwoneraantal), maar schoof wel in de discussie heen en weer. D66 en TriLokaal steunen de VVD. En daarmee is de voorlopige tussenstand in raadsleden op dit punt 12-11 tegen de nullijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten