maandag, oktober 24, 2005

Kleine opluchting


Al voor en door de zomer heen heb ik als voorzitter van de 'werkgroep Burger' getrokken om de Burgerparticipatie in de nieuwe gemeente Teylingen vorm te geven. Vanavond is onze notitie eindelijk in de klankbordgroep besproeken, en het is mij meegevallen hoe positief de fracties op onze voorstellen reageerden. Het 'carrousselmodel', waar we al voorzichtig mee waren, heeft een lage prioriteit gekregen. Het CDA en de VVD zien een correctief referendum in zijn geheel niet zitten, en de raadgevende en het initiatiefreferendum zullen we voorzichtige voorstellen mee uitwerken.

Wat wel erg belangrijk is, is dat alle politieke partijen hebben uitgesproken dat er budget vrijgemaakt moet worden om burgers ook mee te kunnen laten doen in de gemeentelijke besluitvorming. Wat dat kost inspanning,, dus (ambtelijke) tijd, dus... geld. Vooralsnog een bescheiden bedrag van EUR 1,= per inwoner, maar het begin is er. En dat zonder al te veel discussie! Kortom, best fijn.

Andere maatregelen waarmee we aan de gang kunnen:

  • inspreken voor burgers in de raadscommissies in twee termijnen
  • er komt een raadsspreekuur
  • er komt een laagdrempelig burerinitiatief, zodat buregers zelf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten
  • we zetten in op ICT-instrumenten

Er worden geen dorpsraden ingesteld, en zelf denk ik ook dat er betere manieren zijn om te vernemen wat er in de kernen leeft. Je moet als raadslid gewoon proberen ter plekke te zzijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten